The calculated and monitored dying in the Central Mediterranean

Nieuws, gepost door: Watch the Med Alarmphone op 27/05/2016 05:12:53

Wanneer: 27/05/2016 - 11:43

WatchTheMed Alarm Phone Statement in light of the current situation in
the Mediterranean Sea and yesterday’s events

The EU and Death at Sea: The calculated and monitored dying in the
Central Mediterranean

Yesterday, on Thursday the 26th of May, it took more than four hours for
rescue vessels to arrive. Four hours of worrying and of attempts to
support the anxious people on board of an overcrowded wooden boat. In a
SOS call at 6.21am, our WatchTheMed Alarm Phone shift team passed on the
GPS coordinates to the Italian Maritime Rescue Coordination Centre
(MRCC) in Rome. Shortly before, an emergency call had reached us via a
satellite phone. The caller informed us about two boats carrying 500
people each, among them many Syrian and Iraqi refugees. At 10.31am,
rescue finally approached but an hour earlier, the second boat had
already capsized, within eyeshot. So far it is unclear how many people
drowned or disappeared. MRCC Rome reported in their daily statement
about one capsized boat and 96 survivors. Fatalities were not mentioned.
However, the private rescue boat Sea-Watch, which arrived at the site of
distress in the early afternoon, had to recover bodies of drowned people.

Calculated Dying
Over the past three days, and once again, thousands of refugees and
migrants left the Libyan shores on overcrowded boats and moved toward
Sicily: About 2600 people on Tuesday, 3000 on Wednesday and 4000
yesterday, Thursday. Nobody can still claim to be surprised, least of
all those responsible for EU migration policies. But they refuse to
abolish the deadly visa regime and to open up legal and safe routes. To
the contrary: the Balkan route which migration movements had struggled
to open up last summer, was violently closed down. Among yesterday’s
victims in the Central Mediterranean Sea are now again Syrian and Iraqi
refugees. As a result of the closure of the Balkanroute and the inhumane
EU-Turkey deal, refugees who arrive in Greece are being imprisoned on
the Greek islands with the threat of being deported back to Turkey,
while those on the Greek mainland are left without any perspective of
leaving the country soon. These political changes force refugees onto
the much more dangerous route via Libya.

Monitored Dying
For nearly one year now, the military operation EUNVFOR MED/Sophia seeks
to monitor the Central Mediterranean Sea, between Libya and Italy. Its
central mandate is the combating of the so-called smuggling networks.
These ‘smuggler-hunters’ are equipped with all sorts of high-tech, the
zone off the coast of Libya is amongst the best monitored maritime
spaces of the world. How difficult could it be to send a small
surveillance aircraft hourly along this well-known migration route in
order to locate and immediately rescue refugee boats? Instead, and again
and again, Italian coastguards, private initiatives and NGOs are those
who prevent even worse disasters from occurring at sea. And when they
then transport survivors to Sicily, capacities are simply lacking which
means that situations as experienced yesterday occur, situations that
are apparently wanted by the responsible authorities: the dying at sea
continues. And as long as it is possible, disasters are being concealed,
suppressed or played down in order to avoid renewed public outcries.

We do cry out, once more and time and again about the border deaths of
the past 20 years, and about yesterday’s deaths. If only there were
legal and safe migration routes, nobody would have to die at sea. The
dying at sea is not a natural catastrophe and also no accident. It is,
in fact, the calculated outcome of the EU border and visa regime. The
dying at sea is human-made and already tomorrow, through the opening of
borders and free access to ferries, it could fade into history as a dark
chapter.
The long summer of migration in the Balkans has demonstrated that once
borders are open, there are no ‘smugglers’ anymore. One pays high sums
and takes dangerous paths only when one is forced to do so by Frontex
and co.

A world without borders is possible and both Frontex and the ‘smugglers’
would then have disappeared.
In this sense, we say: Ferries not Frontex

WatchTheMed Alarm Phone (27.05.2016)

Contact: wtm-alarm-phone(at)antira.info
Netherlands based:
wtm.amsterdam(at)riseup.net
wtmnijmegen(at)gmail.com
wtmwageningen(at)gmail.comWie: 
WTM AP

27/05/2016

Persbericht van WatchTheMed Alarmtelefoon in reactie op de situatie op de centrale Middellandse Zee en de tragische gebeurtenissen gisteren 26 mei 2016.

Door de EU ingecalculeerde en gemonitorde doden op de Middellandse Zee

Gisteren, donderdag 26 mei, duurde het meer dan vier uur voordat reddingsschepen arriveerden. Vier uur vol zorgen en pogingen de angstige mensen aan boord van een overvolle houten boot te ondersteunen. In een SOS telefoongesprek heeft ons WatchTheMed Alarmtelefoon shift team om 6:21 uur de GPS-coördinaten aan het Italiaanse Maritiem Reddings Coördinatie Centrum (MRCC) in Rome doorgegeven. Kort daarvoor kregen wij een noodoproep vanaf een satelliet telefoon ongeveer 70 km ten noordoosten van de Libische plaats Zuwara. De beller informeerde ons over de boot waar hij op zat en een tweede boot waarmee ze samen waren, elk met 500 mensen, onder wie een groot aantal Syrische en Iraakse vluchtelingen. Om 10:31 uur naderde eindelijk redding, maar een uur eerder was de tweede boot al gekapseisd, binnen gezichtsveld van de eerste boot. We hebben contact met de boten gehad van 6.21 tot 10.31 CET, daarna hebben we het contact verloren. Om 9.20 hoorden we via de contactpersoon op de boot over een groot aantal overledenen, verdronken in de zee. Tot nu toe is het onduidelijk hoeveel mensen zijn overleden. MRCC Rome heeft in hun dagelijks rapport een gekapseisde boot en 96 overlevenden gemeld. Dodelijke slachtoffers werden niet genoemd terwijl die er duidelijk in grote aantallen zijn. De particuliere reddingsboot Sea-Watch*, die aan het begin van de middag op de noodplek aankwam, vertelde ons dat ze veel dode lichamen aantroffen en de levende mensen er tussenuit hebben gered.

Ingecalculeerde sterfgevallen
In de afgelopen drie dagen zijn er weer duizenden vluchtelingen en migranten vanaf de Libische kust vertrokken op overvolle boten op weg naar Sicilië: Ongeveer 2600 mensen op dinsdag, 3000 op woensdag en 4000 gisteren, donderdag. Niemand kan nog beweren hierover verrast te zijn, zeker niet degenen die verantwoordelijk zijn voor het migratiebeleid van de EU. Maar ze weigeren de fatale visumregeling af te schaffen en veilige routes mogelijk te maken. Integendeel: de Balkanroute die migratiebewegingen met veel strijd vorige zomer geopend kregen is met veel geweld afgelopen februari hermetisch gesloten. Onder de slachtoffers van gisteren in de centrale Middellandse Zee zijn Syrische en Iraakse vluchtelingen die waarschijnlijk als ze gekund hadden via de Balkanroute hadden gereisd in plaats van te kiezen voor de langere er gevaarlijkere route via Libië naar Italië. Door de sluiting van de Balkanroute en de inhumane EU-Turkije deal worden vluchtelingen die aankomen in Griekenland gevangen gehouden op de Griekse eilanden met de dreiging naar Turkije gedeporteerd te worden. Terwijl diegenen die zich op het Griekse vasteland bevinden in de ellende achtergelaten worden zonder enig perspectief het land binnenkort te kunnen verlaten en continue met valse informatie en angstaanjagerij geconfronteerd wordend. Deze politieke veranderingen forceren vluchtelingen de veel gevaarlijkere route via Libië te nemen.

Gemonitorde sterfgevallen
Al bijna één jaar nu probeert de militaire operatie EUNVFOR MED / Sophia de centrale Middellandse Zee te controleren tussen Libië en Italië. De focus van deze operatie ligt in de bestrijding van de zogenaamde smokkelnetwerken. Deze 'smokkelaar-jagers' zijn uitgerust met high-tech apparatuur, de zone voor de kust van Libië is een van de best bewaakte maritieme plaatsen ter wereld. Hoe moeilijk kan het zijn om een klein surveillance vliegtuig elk uur langs deze bekende migratie route te sturen om vluchtelingenboten te lokaliseren en mensen direct te redden? In plaats daarvan zijn het opnieuw de Italiaanse kustwacht, particuliere initiatieven en NGO's die zich tot het uiterste moeten inspannen om verlichting te bieden op de rampplekken en te redden wie er te redden valt. Als ze vervolgens overlevenden naar Sicilië vervoeren ontbreken daar simpelweg capaciteiten voor voedsel, onderdak en humane procedures voor bijvoorbeeld gezinshereniging.

Situaties zoals gisteren zijn blijkbaar gewenst door de verantwoordelijke autoriteiten: het sterven op zee gaat door. Ze zijn te stoppen, natuurlijk heeft de welvarende en technologisch geavanceerde EU hier de capaciteiten en kennis voor, maar er wordt moedwillig voor gekozen deze niet in te zetten. Rampen worden zolang mogelijk verborgen gehouden, kleiner voorgedaan of gebagatelliseerd om nieuwe publieke protesten te voorkomen.

Wij roepen het uit, nog eens en keer op keer, over de massa's doden aan 'onze' grenzen de afgelopen 20 jaar, en de doden van gisteren. Als er open en veilige migratieroutes waren dan zou niemand moeten sterven op zee. Het sterven op zee is geen natuurramp die ons overkomt en ook geen toeval. Het is in feite de berekende uitkomst van de EU grensbewaking en visumregeling. Het sterven op zee is door de mens gemaakt en zou morgen al de geschiedenis in kunnen verdwijnen als een duister hoofdstuk. Door de grenzen te openen en toegang tot de veerboten te realiseren.

De lange zomer van migratie in de Balkan heeft aangetoond dat zodra grenzen open zijn er geen 'smokkelaars' meer zijn. Men betaalt alleen hoge bedragen en neemt gevaarlijke wegen wanneer men daartoe gedwongen wordt door Frontex en co.

Een wereld zonder grenzen is mogelijk en zowel Frontex als ook de 'smokkelaars' zouden dan zijn verdwenen.
Daarom zeggen zeggen wij: Ferries niet Frontex

WatchTheMed Alarmtelefoon (27.05.2016)

WTM Alarmtelefoon biedt onafhankelijk ondersteuning en solidariteit aan migranten die de Middellandse Zee oversteken op weg naar de EU.

Perscontact WTM alarmtelefoon teams Nederland via:
wtm.amsterdam(at)riseup.net
wtmnijmegen(at)gmail.com
wtmwageningen(at)gmail.com

Meer info over WatchTheMed alarmtelefoon project:
http://alarmphone.org/en/
http://watchthemed.net/
https://twitter.com/alarm_phone

* Meer info collega organisatie Sea Watch:
http://sea-watch.org/nl/Wie: 
nn

Achetez Priligy Donating Blood And Amoxicillin Use Drugs Online Without Prescription viagra Propecia Laboratorios Cialis Forum Panorama Viagra Kaufen Ohne Vorkasse


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech