Grote landbezetting in Andalusië als reactie op de crisis

Nieuws, gepost door: ASEED / SOC op 16/04/2012 04:01:27

Waar: Somonte, Spain
Wanneer: 16/04/2012 - 14:43

Door leden van de vakbond van landarbeiders SOC is in Andalusië Somonte Finca bezet. Dit is een landgoed van 400 hectare dat de regering wide privatiseren. De SOC is van plan in de komende maanden meer land te bezetten, vooral grond van de publieke of militaire sector. Dit is een goed voorbeeld van wat er aan acties allemaal mogelijk is in een regio die zeer sterk getroffen is door de crisis. De SOC roept op tot steun en solidariteit.
Het laatste nieuws is dat, op verzoek van de sociaal democratische regering van de Andalusië, de rechter besloten dat het bezette terrein ontruimt kan worden (een slag om de arm omdat mijn spaans niet echt goed is maar). De verslagen van ze bezetters zijn hier te vinden: http://socalmeria.wordpress.com/tag/somonte

+++++++++++++++++++++++++++

Aguante Somonte! Tierra y libertad!
Verzet Somonte! Land en Vrijheid!

"Onze filosofie kan als volgt worden samengevat: het land, de lucht en de wateren zijn een geschenk van de natuur; dat niemand zich voor persoonlijk gewin of voor persoonlijke verrijking mag toe eigenen. De grond is openbaar domein, eigendom van het volk, ten behoeve van diegene die er op wonen en werken. Als de grond van niemand is, is het in eigendom hebben van de grond diefstal. Daarom vorderen we de grond, zonder daar compensatie voor te betalen ... "(1)

Dertig jaar na het grote tijdperk van massale land bezettingen, grijpt de Andalusische Unie van Landarbeiders (Sindicato de del Obreros Campo - SOC) terug op deze traditie. Op 4 maart om 11 uur in de ochtend bezetten 500 landarbeiders en leden van de vakbond, het landgoed Finca Somonte, gelegen op het vruchtbare land van Guadalquivir in de buurt van Palma del Rio, wat zich in de provincie Cordoba bevindt. Het gaat om een landgoed van 400 hectare, waarvan 40 hectare is geïrrigeerd. Het is onderdeel van 20.000 hectare die de, door de socialistische partij geleidde, regering van Andalusië per opbod wil verkopen. De verkoop en privatisering van Finca Somonte was eigenlijk voor de 5de maart gepland, maar de bezetting heeft dit voorkomen. Wie in het Spanje van vandaag de dag, dat onder een brutale economische crisis te lijden heeft, met een werkloosheid van25%(2) en onder de jongeren zelfs een werkloosheid van 50%; kan het zich veroorloven om een stuk grond te kopen? Een superrijke familie, een bank of een andere financiële instelling? In ieder geval niet de mensen van Palma del Rio, een dorp met 1700 Werklozen.

De bezetters organiseren zich!

De bezetting, met de slogan "Aguante Somonte, Tierra y Libertad", duurt nu al meer dan drie weken. Dertig mensen uit de omliggende dorpen hebben voor zichzelf een plek ingericht van waaruit ze zijn begonnen met het bewerken van het land. Ze verbouwen sla, tomaten, aardappelen, uien en andere groente, in eerste instantie voor eigen gebruik. Tientallen vrijwilligers uit Andalusië komen elke dag om de bezetting te ondersteunen. Hierbij zijn ook twee oudere mannen die dit landgoed door en door kennen omdat ze jarenlang op dit stuk land hebben gewerkt. Zij brengen hun ervaringen mee en leggen uit aan de anderen dat de bodem hier zeer vruchtbaar is, maar nog nooit echt is gebruikt. Een tachtig jaar oude buurman geeft ze gereedschap dat in de intensieve landbouw van vandaag de dag niet meer wordt gebruikt. Anderen komen met zaden, planten, kippen ... Ook worden woningen ingericht om alle gebruikers onderdak te verschaffen. Een elektricien uit Fuente Carreteros en een metaalbewerker van Palma del Rio zijn komen helpen. Alle beslissingen worden genomen in dagelijkse vergaderingen. Er zijn commissies zich bezighouden met de logistiek, het contact met de media, het onderhoud, de voedselvoorziening en het werk op het land.

De boerderij ligt op 50 km van Marinaleda, een bastion van de SOC. De gemeenschap heeft daar een conservenfabriek en een aantal bedrijfjes opgericht, die de oogst van Somonte kunnen gaan verwerken. De SOC verwacht dat in de eerste fase het irrigeerbare deel van het land werk voor vijftig mensen gaat opleveren. Dankzij een "sociale cultuur" kunnen op de langere termijn veel meer mensen van dit stuk land leven.

De bezetters willen geen coöperatie met loonslaven oprichten, maar een 'coöperatie van verzet' als hulpmiddel bij het overleven en het bieden van een plek voor de vele mensen die zijn getroffen door de crisis. Op regionaal en nationaal niveau is er niet alleen de steun van vakbonden, maar ook van de milieubeweging, vertegenwoordigers van de biologische landbouw en stedelijke groepen.

Op 8 Maart ging een delegatie naar het ministerie van Landbouw van Sevilla om te vragen om de annulering van de verkoop. Bovendien eiste de delegatie, dat dit land ter beschikking gesteld moest worden aan een coöperatie van werknemers. Een gelijktijdige demonstratie van SOC met meer dan duizend deelnemers ondersteunde deze claim.

Historische achtergrond

In 1978 organiseerde de SOC, die pas twee jaar na de dood van dictator Franco in 1975 werd gelegaliseerd, de eerste landbezetting sinds de Spaanse burgeroorlog. Deze acties waren gericht tegen de bijzonder grote landgoederen van adellijke families, zoals de 17.000 hectare van graaf del Infantado. Dit landgoed werd in 1985 door landarbeiders vanuit Marinaleda bezet. De SOC is ongetwijfeld de enige Europese vakbond die zich openlijk inzet voor landhervorming.

Door geschiedenis heen heeft ze enige vorm van succes gekend en was in staat om coöperaties op te richten op de bezette stukken grond. De repressie was sterk; honderden landarbeiders werden voor de rechter gebracht. In die periode is door ons(3) een internationale solidariteitscampagne georganiseerd. Er werden in heel Europa informatiebijeenkomsten gehouden en er gingen delegaties met waarnemers naar zittingen van de rechtszaken.

Ontruiming na de verkiezingen?

De Conservatieve Partij, 'Partido Popular' (PP), heeft bij de Regionale verkiezingen van 25 Maart 50 van 109 zetels in het Andalusische parlement gewonnen. Hiermee mist de PP net de absolute meerderheid waar zij naar had gestreefd. Toch is het de eerste keer sinds het einde van de dictatuur van Franco, dat een rechtse partij de grootste partij is in Andalusië. Toch is het verre van zeker dat de PP ook zal regeren aangezien de socialisten 47 zetels behaalden en het Verenigd Links Front is verdubbeld naar 12 zetels. Samen kunnen ze een bondgenootschap vormen tegen rechts,
wat de bezetters hopelijk ten goede zal komen.

Een ontruiming van landbezetters door de Guardia Civil en op bevel van de regering kan nog steeds niet worden uitgesloten, ook al zijn acties zoals landbezetting in de huidige crisis zeer populair en is de woede van de mensen op de overheid groot. Verschillende leden en sympathisanten van de SOC zijn vanwege hun betrokkenheid bij de bezetting in staat van beschuldiging gesteld. Op 13 April moeten ze voor de rechtbank verschijnen. Om die reden organiseert de SOC op die dag een grote demonstratie. Op 14 en 15 april zijn er ontmoeting met ondersteuningscomités.
Tijdens een bijeenkomst op 10 maart op de Finca Somonte heeft 'de permanente Commissie' van de overkoepelende Andalusische Vakbond (SAT), waar de SOC een onderdeel van is, een aantal beslissingen genomen. Zij heeft plannen voor meerdere landbezettingen in verschillende provincies van Andalusië. Zij roept de vakbondsleden, maar ook werklozen, op het land te bezetten en er coöperaties op te starten. De SAT wil een commissie voor voedselsoevereiniteit oprichten die op de langere termijn werkt aan landhervorming en het opbouwen van coöperaties.

De SOC roept nu op tot solidariteit, op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Dit gaat ons allemaal aan! De aanwezigheid van personen uit de rest van Europa zou van groot nut zijn. Dit maakt een ontruiming door de politie een stuk moeilijker. Steunbetuigingen worden zeer op prijs gesteld en berichten gestuurd naar onderstaand emailadres worden in de algemene vergadering van de Finca Somonte voorgelezen.

"Deze actie moet het begin worden van een agrarische revolutie die ons steunt in deze periode van werkloosheid, tekorten en het frauderende neoliberalisme. Om er voor te zorgen dat we in deze tijd met waardigheid kunnen overleven, moet elk alternatief over de strijd om land, de kleinschalige landbouw en voedselsoevereiniteit gaan ..."(4) Ook nu de regering al 18.000 hectare heeft verkocht kan er nog land bezet worden; nog 2.000 hectare van overheid en duizenden hectares ongebruikte privégrond.

Nicholas Bell, het Europese Burgerforum, 27 maart 2012
_________________________________
noten:

1) Onderdeel van het Programma voor landbouwherformingen, dat werd aangenomen tijdens het derde congres van de SOC op oktober 1983 in Marinaleda.

2) In Andalusië zijn de getallen nog dramatiser; het werkloosheidspercentage is er boven de 30%

3) Het gaat hier om het CEDRI (Europees Comité voor de Verdediging van vluchtelingen en migranten), de voorloper van het EBF (het Europese Burgerforum), opgericht door Longo Maï in 1985. Zij pubiceerden de brochure "Land en vrijheid - de strijd van de boeren in Andalusië.

4) Slotparagraaf van het eerste statement op 4 maart 2012 van de bezetters van Somonte

_________________________________

Websites voor meer informatie:
SAC: http://www.sindicatoandaluz.org
SOC: http://socalmeria.wordpress.com
en een verslag: http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article35973

Contactadres bezetters Finca Somonte: somontepalpueblo@gmail.com

Bankrekening Solidariteitsfonds:

Naam: Sindicato de Medio Rural y del Campo Obreros
Rekeningnummer: 2024 6035 36 3305503517
IBAN: ES09 2024 6035 36 3305503517
BIC / SWIFT: 024 CECAESMM
Bank: BANK Cajasur BBK S.A.U
Land: ES Bureau: Posadas-Gaitan
Adres: C / Gaitan, 22 Esquina een C / Mesones

Tags: landbezetting SOC spanje


Wie: 
nn

gegroet kamaradinnen ,kamaraden, boeren, burgers en buitenlui zat gister even nieuwsuur te kijken (kuch) en zag een leuk itempje over spanje. stel dat je dat in het muffe nederland kunt implementeren. ergens in de randstad of op andere plekken.een andere wereld is mogelijk las ik is een lange tijd geleden ergens (kuch kuch). tja in spanje hadden ze em al.

Spaans dorp immuun voor crisis

Ook vandaag heeft Spanje het zwaar. De rente schiet opnieuw boven de zes procent. Economen vrezen dat Spanje de eurozone en de euro opnieuw aan het wankelen brengt. Maar het Andalusische dorpje Marinaleda biedt dapper weerstand aan de crisis. De gemeente met 2700 inwoners lijkt ongevoelig voor de enorme problemen waar andere Spaanse dorpen mee geconfronteerd worden. Europacorrespondent Saskia Dekkers doet samen met VRT-collega Sven Tuytens verslag.

Marinaleda wordt al sinds 1979 geleid door de charismatische burgemeester Sanchez Gordillo. Ooit was hij de jongste burgervader van Spanje. De afgelopen jaren is hij bij elke verkiezing met een grote meerderheid herkozen.

In Marinaleda is geen politie, een huis bezitten kost er vijftien euro per maand, kinderopvang twaalf euro per maand, het gebruik van de fitnesszaal twee euro.
Coöperatie

De grond van het dorp, 1200 hectare groot, was oorspronkelijk eigendom van een hertog, de vierde grootgrondbezitter van Spanje. Nu is het in bezit van een coöperatie waar de inwoners samen verantwoordelijkheid voor dragen. De voornaamste inkomsten van het dorp komen uit landbouw.

De solidaire aanpak van het dorp werpt nu zijn vruchten af. Waar vijfduizend Spaanse gemeenten noodsteun nodig hebben door de crisis, heeft Marinaleda de begroting op orde en een lage werkloosheid: twee tot drie procent, terwijl in de rest van Andalusië zo'n dertig procent werk zoekt.

eerlijk gejat: http://nieuwsuur.nl/onderwerp/362897-spaans-dorp-immuun-voor-crisis.html

uitzending : http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1248681 (vanaf minuut 21)#Wie: 
supermacht.nl

In de aanloop naar de regionale verkiezingen van 25 maart beloofde de sociaal-democratische regering van Andalucía de bezetters te laten zitten. Nu de verkiezingen voorbij zijn, is het blijkbaar opportuun om een andere koers te varen. Ondanks het aanbod van de bezetters en hun vakbond om te onderhandelen over een meer permanent verblijf op het gekraakte stuk land, schakelden de sociaal-democraten de rechter in om een ontruimingsbevel te krijgen. Op 16 april kwam de Guardia Civíl langs om mee te delen dat er ontruimd zal gaan worden... (Vandaag, 20 april, nog geen nieuws daarover).

Meer over de ontruimingsdreiging (Spaanstalig):

- "El SAT alerta del inminente desalojo de Somonte, la finca pública ocupada por jornaleros en paro" - http://www.sindicatoandaluz.org/?q=node/931
- "Urgente: Detengamos el Desalojo de Somontes!!" - https://socalmeria.wordpress.com
- "La Guardia Civil informa a los jornaleros que ocupan 'Somontes' que tendrán que desalojarla por orden judicial" -http://www.20minutos.es/noticia/1373516/0


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech