FBI inbeslagname van ECN server - Aanval op anonieme meningsuiting

Nieuws, gepost door: puscii op 20/04/2012 04:05:01

Waar: New York City , United States
Wanneer: 18/04/2012 - 18:42

Onderstaande is een vertaling van een statement van Riseup en May First:

Afgelopen woensdag, 18 april, heeft de FBI een server in beslag genomen uit een serverpark in New York City gedeeld door Riseup Networks en May First/People Link. De in beslag genomen server werd beheerd door het European Counter Network (ECN), de oudste onafhankelijke ISP in Europa.

Deze server bood als service onder andere een anonieme remailer, Mixmaster, aan. De FBI poogt deze service te onderzoeken als onderdeel van opsporingswerk gerelateerd aan de bommeldingen bij de Universiteit van Pittsburgh.

“The company running the facility has confirmed that the server was removed in conjunction with a search warrant issued by the FBI,” aldus May First/People Link woordvoerder Jamie McClelland. “The server seizure is not only an attack against us, but an attack against all users of the Internet who depend on anonymous communication.”

Als gevolg van de inbeslagname zijn de werkzaamheden van academici, kunstenaars, geschiedkundigen en diverse activistische groepen ernstig verstoord. Op de server draaide onder andere de mailing lijst “cyber rights” (de oudste Italiaanse lijst over dit onderwerp), maar ook een Mexicaanse solidariteitsgroep voor migranten en diverse groepen uit Latijns Amerika, het Caribisch gebied en Afrika. In totaal zijn meer dan 300 e-mail accounts, tussen de 50 en 80 mailinglijsten en diverse websites offline gehaald door deze actie. Geen van deze groeperingen wordt verdacht van betrokkenheid bij de anonieme bommeldingen.

“The FBI is using a sledgehammer approach, shutting down service to hundreds of users due to the actions of one anonymous person,” aldus Devin Theriot-Orr, woordvoerder van Riseup. “This is particularly misguided because there is unlikely to be any information on the server regarding the source of the threatening emails.”

“We sympathize with the University of Pittsburgh community who have had to deal with this frightening disruption for weeks. We oppose such threatening actions. However, taking this server won’t stop these bomb threats. The only effect it has is to also disrupt e-mail and websites for thousands of unrelated people,” vervolgt Theriot-Orr. “Furthermore, the network of anonymous remailers that exists is not harmed by taking this machine. So we cannot help but wonder why such drastic action was taken when authorities knew that the server contained no useful information that would help in their investigation.”

Ogenschijnlijk heeft de FBI de server in beslag genomen vanwege Mixmaster, een anonieme remailer dienst, die via de server werd aangeboden. Anonieme remailers worden gebruikt voor het anoniem danwel pseudoniem versturen van e-mail. Vergelijkbaar met andere anonimiseringsdiensten zoals het Tor netwerk zijn deze remailers wijd verbreid in gebruik om de identiteit van mensenrechten activisten te beschermen die zichzelf en hun familie in groot gevaar brengen door het verspreiden van gevoelige informatie over allerhande misstanden. Remailers zijn tevens belangrijk voor klokkenluiders in het bedrijfsleven, democratische activisten die werken onder repressieve regimes en vele anderen waarvoor zij het mogelijk maken belangrijke informatie te verspreiden waar dit normalerwijze onmogelijk zou zijn.

De Mixmaster software is specifiek ontworpen om het onmogelijk te maken de herkomst van e-mails te traceren. Het systeem houdt geen logs bij van verbindingen, details over wie berichten verzonden heeft of hoe de berichten over het netwerk zijn verspreid. Dit is zo gedaan omdat het Mixmaster netwerk specifiek is ontworpen om tegen censuur bestendig te zijn en privacy en anonimiteit te kunnen ondersteunen. Helaas maken sommigen misbruik van het netwerk. Echter, in vergelijking met het legitiem gebruik van het netwerk is het misbruik maar een bijzonder klein deel van het geheel. Er is derhalve geen legitieme reden voor de FBI om deze server in beslag te nemen. Het was van tevoren bekend dat het onmogelijk is om door middel van de inbeslagname meer informatie over de verzender van het bericht te verkrijgen. Dit is een buitengerechtelijke strafoplegging en een aanval op de vrijheid van meningsuiting en het recht op anonimiteit op internet en dient als bangmakerij voor andere aanbieders van anonieme remailers en andere anonimiseringsdiensten.

Het gebrek aan andere aanwijzingen en de noodzaak die de FBI voelt voortgang te maken in het opsporingproces heeft er toe geleid dat ze door middel van een inbeslagname trots hebben kunnen verkondigen dat er actie is ondernomen. Maar wat dit incident werkelijk aantoont is dat de FBI vastklampt aan strohalmen en bereid is de rechten van onschuldige omstanders overboord te werpen in het belang van hun eigen carrieres.

Over de betrokken organisaties

MayFirst/People Link (mayfirst.org) is een door leden gerunde politiek-progressieve organisatie die het concept "Internet Service Provider" herdefinieert op een collectieve en samenwerkende wijze. May First/People Link’s leden zijn organisatoren en activisten die een commissie verkiezen welke de organisatie aanstuurt. Op cooperatieve wijze betalen de leden contributie, schaffen apparatuur aan en delen onderling de daarmee opgebouwde infrastructuur voor websites, e-mail, mailinglijsten en andere internet-doeleinden.

Riseup Networks (riseup.net) biedt online communicatiemiddelen voor mensen en groepen die werken aan liberatoire sociale verandering. Riseup bouwt democratische alternatieven en bedrijft zelfbeschikking door eigen beveiligde communicatiemiddelen te beheren.

ECN (European Counter Network – ecn.org) is de oudste onafhankelijke ISP in Europa en biedt gratis e-mail accounts, mailing lijsten en websites aan organisaties, activisten en bewegingen die zich inzetten voor mensenrechten en vrijheid van meningsuiting in Italie en Europa. ECN is anti-fascistisch en werkt aan een rechtvaardige en gelijkwaardige samenleving. Al jaren geleden, voordat Youtube en Vimeo bestonden, heeft ECN een platform ontwikkeld onder de naam NGV waar mensen zelf video verslaglegging konden uploaden van mensenrechtenschendingen. Tegenwoordig werkt ECN voornamelijk met anti-fascistische en anti-nazi bewegingen in heel Europa, hiervoor bieden zij online ruimte en middelen aan poltieke en sociale centra.

Vragen / verwijzingen
V: Maakt Mixmaster/anonieme remailer het niet mogelijk voor criminelen om kwaadaardige activiteiten uit te voeren?
A: Criminelen kunnen dit sowieso al doen. Gezien hun bereidheid de wet te verbreken hebben zij al veel meer en betere mogelijkheden om hun privacy te bewaren dan wat Mixmaster aanbiedt. Ze kunnen mobiele telefoons stelen, ze gebruiken en weggooien; ze kunnen inbreken in computers in Korea of Brazilie en die gebruiken als basis voor voor allerlei misbruik; ze kunnen spyware, virussen en andere technieken inzetten om de controle over te nemen van letterlijk miljoenen Windows computers over de hele wereld.
Mixmaster stelt zich als doel bescherming te bieden aan gewone mensen die zich aan de wet houden. Op dit moment hebben alleen criminelen privacy, en dat is een situatie die wij moeten verbeteren.
Sommige voorstanders van anonimiteit leggen uit dat het een eenvoudige afweging is - het accepteren van misbruik ten faveure van het legitieme gebruik - maar er is meer aan de hand. Criminelen en aanverwanten hebben de motivatie te leren over betrouwbare anonimiteit en velen hebben de motivatie er stevig voor te betalen. De mogelijkheid te stelen en de identiteit van onschuldige slachtoffers te misbruiken maakt het voor hen alleen maar makkelijker. Gewone mensen daarentegen hebben geen tijd of geld te spenderen aan het verkrijgen van online privacy. Dit is de slechts mogelijke uitkomst.
Dus ja, criminelen kunnen in theorie gebruik maken van Mixmaster, maar zij beschikken al over andere, betere, middelen en het lijkt onwaarschijnlijk dat het weghalen van Mixmaster hen zal stoppen om zich bezig te houden met kwaadaardige praktijken. Tegelijkertijd kunnen Mixmaster en andere privacy-maatregelen ingezet worden tegen identiteitsfraude, fysieke criminaliteit als stalking, enzovoorts. Voor meer informatie zie de Tor FAQ.

Q: Hoe werken Mixmaster / anonieme remailers?
A: Anonieme remailers werken door verschillende anonieme remailers als een ketting met elkaar te verbinden, maarbij iedere remailer in die ketting de informatie uit de mailheaders verwijdert waardoor het onmogelijk wordt de oorspronkelijke afzender te traceren. Het Tor project houdt een lijst bij met typische gebruikerscenario's. Zie ook de Mixmaster home page.

Tags: anonimiteit internetvrijheid repressie


Wie: 
n&n

Niet dat dit die FBI-actie minder erg en fout maakt, maar toch even een paar geruststellende woorden voor de gebruikers van riseup van de riseup-website geplukt:

Server Seizure Update
20 Apr 06:18
The server that was seized does not have any Riseup data on it. The machine was operated by the European Counter Network (“ECN”), an Italian technology collective. To repeat: no Riseup service or user data is on this machine. No Riseup keys or certificates are on the machine. Furthermore, the root filesystem of this machine is encrypted. Full press release: https://riseup.net/seizure-2012-april

Blijft het punt dat je ook dit soort activistische diensten en servers nooit helemaal moet vertrouwen als je met informatie bezig bent die niet in verkeerde handen terecht moet komen.


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech