Plakoorlog tussen PVV en antifascisten

Nieuws, gepost door: @pvvnee op 03/03/2017 03:11:58

Wanneer: 03/03/2017 - 23:40

Antifascisten in Friesland zijn met aanhangers van de PVV verwikkeld in een plakoorlog. ,,It posters plakken hat syn tiid hân, it is mear stickerjen.’’ >> de tijd van posters plakken lijkt voorbij te zijn, het zijn stickers geworden <<.Antifascisten in Friesland zijn met aanhangers van de PVV verwikkeld in een plakoorlog. ,,It posters plakken hat syn tiid hân, it is mear stickerjen.’’ >> de tijd van posters plakken lijkt voorbij te zijn, het zijn stickers geworden <<.

Een passerende fietser kan z’n verontwaardiging niet voor zich houden. ,,Wat fyn ik dit ûnfatsoenlik.’’ >> wat vindt ik dit onfatsoenlijk <<. Antifascisten Sytze Kout (47) uit Leeuwarden en Reimer van Ruiten (54) uit Drachten lijmen juist een anti-PVV-poster op het verkiezingsbord nabij speeltuin De Wildebras in Ferwert. Op het affiche met het hoofd van Geert Wilders zijn een paar stickers geplakt.

,,Ik stim net op Wilders, mar kinst net samar oer syn posters plakke’’, >> ik stem niet op Wilders maar je kan niet zomaar op zijn poster plakken << roept de man in het voorbijgaan. Het plakduo van de Anti-Fascistische Aktie (AFA) zou niet weten waarom niet. Van Ruiten: ,,Ik fyn it al knap dat wy de posters hingje litte. Yn it ferline waarden dy der gewoan ôfskuord. Krekt as dat PVV’ers ús posters fan de buorden skuorre.’’ >> Ik vindt het al bijzonder dat we de posters laten hangen. In het verleden werden ze er gewoon van af gescheurd. Net zoals PVV’ers onze posters van de borden afscheuren <<.

Plakoorlog

De beide mannen stellen dat je gerust kunt spreken van een plakoorlog tussen de AFA en de PVV. Zo werden in Oosterwolde de antifascistische posters tegen verwildering en verrechtsing van de borden getrokken. En Van Ruiten haastte zich op zijn beurt naar Houtigehage toen hij hoorde dat in dat dorp een PVV-poster hing. ,,Dy ha’k fuort ôfplakt.’’ >> Daar heb ik meteen overheen geplakt <<.

In Ferwert is er naast kritiek ook bijval. Een wandelaarster begint met de plakkers over de carnavalswagen in Duitsland met de hoofden van Wilders, Marine Le Pen, Donald Trump en Adolf Hitler en de tekst Blond ist das neue Braun en schatert het uit. Dan wordt ze weer serieus en zegt: ,,Ik fyn Geart Wilders sa’n frjemde pias, krekt as dy Trump. Se siedzje allinnich mar haat.’’ >> Ik vindt Geert Wilders zo’n vreemde pias, net zoals Trump. Ze zaaien alleen maar haat <<

,,De measte minsken reagearje posityf’’ >> de meeste mensen reageren positief <<, beweert Van Ruiten. Toch heeft hij ook wel eens een aanvaring. Vorige week nog in Stiens bij het plakken van de door AFA Nederland gemaakte stickers. ,,Ik kaam in man tsjin dy’t sei: ik stim op de PVV en skuor aansten dy stickers der allegear wer ôf. Ik sei: dat is jo eigen ferantwurdlikheid, mar wy warskôgje foar de PVV.’’ >> Ik kwam een man tegen die zei: Ik stem op de PVV en scheur zo meteen jou stickers er allemaal af. Ik zei: Dat is je eigen verantwoordelijkheid, maar we waarschuwen voor de PVV <<.

En of het deze man nou was of misschien wel een medewerker van de gemeente, maar iemand heeft de stickers op de lantaarnpalen voor het gemeentehuis van Leeuwarderadeel verwijderd, ontdekken de mannen op hun wildplakronde. ,,Er stond FCK PVV’’, vertelt Van Ruiten grinnikend. ,,Wol in bytsje grof. AFA Nederland stiet bekend as plat.’’ >> Wel een beetje grof. AFA Nederland staat bekend als recht voor zijn raap <<.

Openbare ruimte

Als Kout een sandwichbord – met aan de ene kant een boodschap van de AFA en aan de andere kant een van de ‘anarchistische zelforganisatie Vrije Bond’ – aan een vlaggenmast voor het gemeentehuis wil bevestigen, staat er binnen een minuut een ambtenaar op de stoep. De vlaggenmast valt niet onder de openbare ruimte, verkondigt hij resoluut. Kout wijkt uit naar een lantaarnpaal.

De rode haai met een bek vol scherpe witte tanden op de posters die AFA Fryslân samen met ARG Tilburg en de bond van antifascisten AFVN liet maken, geldt als een waarschuwing. Onder het beest melden de makers uitvoerig waarom een stem op de PVV een stem voor sociale afbraak is. ,,Dat witte in protte minsken net’’ >> heel veel mensen weten dat niet <<, stelt Kout.

Of de postercampagne ook helpt om de PVV-sympathisant op andere gedachten te brengen? Van Ruiten denkt van wel. Ook al zal lang niet iedereen de moeite nemen om de hele tekst op het affiche te lezen. ,,Mar eltse kear as ien dy haai sjocht, dan tinkt dy wer oan ús en oan it boadskip dat wy al jierren ferkundigje’’ >> Maar elke keer als iemand de haai ziet, dan denkt hij/zij weer aan ons en de boodschap wat we al jaren verkondigen <<, verzekert de Drachtster.

Niets doen geen optie

Niks doen is voor de AFA-aanhangers sowieso geen optie. In de auto op weg naar plakplaats Leeuwarden haalt Van Ruiten met verve een spreuk aan van Martin Luther King: ,,Voor het slagen van het kwaad is niets anders nodig dan dat goede mensen niets doen’’. Kout: ,,Kinst wol wat roppe, mar wy komme echt yn aksje”. >> Je kan wel wat roepen maar wij komen in actie <<.

En dus blijven de mannen plakken. Affiches, klein en groot. En vooral heel veel stickers. ,,It posters plakken hat syn tiid hân, it is mear stickerjen’’, >> posters plakken raakt voorbij te zijn, het zijn steeds meer de stickers << zegt Kout.

En natuurlijk zijn de mannen ook druk met sociale media. Onderweg wordt in Gytjerk het spandoek nog even uitgerold: ‘Geef angst en haat geen stem. Stop Racisme.’ Mooi, voor een plaatje op Twitter.

Gezapige ‘terroristen’

Het ziet er allemaal best gezapig uit voor een club die door de overheid wordt aangemerkt als terroristische organisatie. ,,Eltsenien mei in bivakmûts op is tsjintwurdich in terrorist’’ >> tegenwoordig is iedereen met een bivakmuts op een terrorist <<, stelt Kout. Van Ruiten: ,,Wy binne hiel iepen, kundigje ús aksjes altyd fan tefoaren oan. En ja, der is wolris in yndividu dat wat útfret, mar dat bart net ûnder us flagge.’’ >> We zijn open met onze acties en kondigen ze altijd van tevoren aan. En ja, er is wel eens een individu die iets uitvreet, maar dat gebeurd niet onder onze vlag <<.

Het blijft bij schieten met stickers, deze oorlog. En afwachten wat de tegenpartij doet. Kout: ,,Ik bin benijd hoe lang it spul hingjen bliuwt.’’ >> Ik ben benieuwd hoe lang de posters en stickers blijven hangen <<.


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech