CODE ROOD roept op tot massale burgerlijke ongehoorzaamheid

Nieuws, gepost door: Code Rood op 01/05/2017 05:08:30

Waar: Westelijke Haven Amsterdam, Amsterdam, Netherlands
Wanneer: 01/05/2017 - 20:58

[ENGLISH BELOW] CODE ROOD roept op tot massale burgerlijke ongehoorzaamheid ter bescherming van onze collectieve toekomst. Op 24 juni 2017, exact twee jaar na de historische uitspraak in de Urgenda klimaatzaak trekken wij samen een grens in de haven van Amsterdam, de grootste benzinehaven ter wereld en na Rotterdam de grootste kolenhaven van Europa. Van donderdag 22 juni tot maandag 26 juni zal er een klimaatkamp plaatsvinden, om ons te verzamelen en goed voor te kunnen bereiden op de actie van 24 juni.


[VIDEO]: Stop kolen, olie, gas! Het is CODE ROOD voor klimaatverandering!

Er is geen tijd te verliezen. Terwijl het klimaat nu al zichtbaar verandert en de politiek de uitstoot van broeikasgassen steeds nieuwe records laat breken bouwen wij aan een strijdvaardige beweging die een stap verder durft te gaan. Wij komen in actie en roepen iedereen op om zich aan te sluiten. Wanneer wij de handen ineen slaan kan de macht van de fossiele brandstoffen industrie doorbroken worden!

***** Klimaatkamp *****

Van donderdag 22 juni tot maandag 26 juni zal er een klimaatkamp plaatsvinden in de haven van Amsterdam, op fietsafstand van station Sloterdijk. De exacte locatie zal op het laatste moment bekend worden gemaakt. Plan nu alvast om zo vroeg mogelijk te komen, om samen het kamp op te bouwen en ons goed voor te kunnen bereiden op de actie van 24 juni.

Facebook evenement voor het kamp en de actie

***** Sluit je aan! *****

Ervaring is niet noodzakelijk, iedereen kan een belangrijke bijdrage leveren! Hier onder vind je een overzicht van de aankomende actietrainingen, info-avonden, de 5e actieconferentie en de verschillende werkgroepen en hoe je daar aan kan bijdragen.

***** Actietrainingen *****

21 mei (Groningen) Indymedia & Facebook
25 mei (Den Haag) Indymedia & Facebook
03 juni (Appelscha Pinksterlanddagen) Indymedia
10 juni (Deventer) Indymedia & Facebook
11 juni (Amsterdam) Indymedia & Facebook

***** Info avonden *****

Kom naar een van de volgende bijeenkomsten voor meer informatie.
18 april (Amsterdam, OT301): Facebook
25 april (Wageningen, THUIS): Facebook
03 mei (Amsterdam, Molli): Indymedia & Facebook
08 mei (Groningen) - wordt nog bevestigd
09 mei (Amsterdam, de Verrekijker): Indymedia & Facebook
10 mei (Utrecht, In De Ruimte): Indymedia & Facebook
11 mei (Den Haag, De Opstand): Indymedia & Facebook
11 mei (Rotterdam, Het Oude Westen): Indymedia & Facebook
13 mei (Amsterdam, MKZ): Indymedia & Facebook
16 mei (Amsterdam, Spinhuis): Indymedia & Facebook
31 mei (Nijmegen, Onderbroek): Indymedia & Facebook

***** 5de actieconferentie *****

Zaterdag 20 mei (Amsterdam)

***** Organiseer mee! *****

Code Rood is een initiatief van onderop dat bestaat uit mensen die volledig in hun vrije tijd en onbetaald opkomen voor een rechtvaardige transitie en tegen de fossiele brandstoffen industrie. Met meer mensen kunnen we meer voor elkaar krijgen. Als je ook wilt bijdragen kom dan naar de aankomende actieconferentie op 20 mei in Amsterdam of sluit je aan bij een van de werkgroepen: https://code-rood.org/index.php/werkgroepen/

***** Verspreid deze actie oproep! *****

Ook kunnen we alle hulp gebruiken bij het verspreiden van deze actie oproep. Nodig je vrienden, familie, collega's en andere contacten uit door hen persoonlijk te benaderen, een email te sturen of via social media mensen uit te nodigen voor de info-avonden, actietrainingen en natuurlijk het kamp en de actie zelf. Als je posters, flyers of stickers wilt ontvangen om te verspreiden in je omgeving of bij relevante evenementen stuur dan een email naar coderood-mobilisatie at lists.riseup.net

Meer informatie over Code Rood: http://code-rood.org/ en https://www.facebook.com/CodeRood.org/Wie: 
nn

CODE ROOD – stop coal, oil and gas!

Action Day: Saturday 24th of June, port of Amsterdam
Climate Camp: Thursday 22nd- Monday 26th of June, port of Amsterdam
Video: https://youtu.be/3SrY5RSd2r0

Facebook event

****Please plan to come as early as possible to the camp – if possible from 22nd of June- to be well prepared for the action on the 24th of June ****

Code Rood [Code Red] is calling for a mass disobedience action to protect our collective future. On the 24th of June, the second anniversary of the historic Urgenda Climate Case in the Netherlands, we will draw a red line against climate change in the port of Amsterdam, the largest gasoline harbour in the world and 2nd largest coal harbour in Europe, after Rotterdam.

There is no time to lose. While climate is already visibly changing and politicians politicians allow for continued record breaking greenhouse gas emissions we are building a militant climate movement that makes a switch from mass protest to mass disobedience. We are calling for everybody to join us in this collective struggle. When we join forces we can break the power of the fossil fuel industry!

Join us!
Participation in this action does not require any specific experience. Everybody can make a valuable contribution! Find below an overview of all our upcoming action trainings, info events, our 5th action conference and a list of our working groups and how you can join them.

Action Trainings:
21 May (Groningen) https://www.facebook.com/events/1480844185300612/ & https://www.indymedia.nl/node/40023
25 May(Den Haag) https://www.facebook.com/events/1347935871953424/ & https://www.indymedia.nl/node/40022
03 June (Appelscha Pinksterlanddagen) https://www.indymedia.nl/node/39162
10 June (Deventer) https://www.facebook.com/events/306677303079174/ & https://www.indymedia.nl/node/40021
11 June (Amsterdam) https://www.facebook.com/events/192595017919711/ & https://www.indymedia.nl/node/40020

Info events:
We welcome you to come to one of the following meetings for more information on our action:

09 May (Amsterdam, de Verrekijker): https://www.facebook.com/events/1576665285678078/ & https://www.indymedia.nl/node/40019
10 May (Utrecht, In De Ruimte): https://www.facebook.com/events/168476793675389/ & https://www.indymedia.nl/node/40018
11 May (Rotterdam, Het Oude Westen): https://www.facebook.com/events/213036669183893/ & https://www.indymedia.nl/node/40017
11 May (Den Haag, De Opstand): https://www.facebook.com/events/665604990307751/ & https://www.indymedia.nl/node/40033
13 May (Amsterdam, MKZ): https://www.facebook.com/events/227461604401590/ & https://www.indymedia.nl/node/40016
16 May (Amsterdam, Spinhuis): https://www.facebook.com/events/102974343591228/ & https://www.indymedia.nl/node/40015
31 May (Nijmegen, De Klinker): https://www.facebook.com/events/1903782886563425/ & https://www.indymedia.nl/node/40014

Fifth action conference:
This is the moment when all the working groups come together and plenary decisions for the actions are taken. It is a great moment to get to know all the people participating in the action and to get an overview of all the working groups. So come and join! 20 May (Amsterdam). For organisational purposes it would really help if you register if you plan on coming: https://code-rood.org/index.php/actieconferentie-5-20-mei/

Help organise!
Code Red is a grassroot action collective made up of individuals who dedicate their free time in order to build a movement for a just transition and against the fossil fuel industry. The more we are, the stronger we get. If you want to contribute, come to the next action conference on the 20th of May in Amsterdam or join one of our working groups: https://code-rood.org/index.php/werkgroepen/

Spread the message!
Moreover, we need all your help to spread the message about the action. Thus, invite your friends, family, colleagues and other contacts by talking to them, writing an email or spread information via social media to come to our info events, trainings and most importantly the camp and the action itself. If you would like to receive posters, flyers and stickers to help with the mobilization in your area or during important events send an email to coderood-mobilisatie at lists.riseup.net

For more information on Code Rood: http://code-rood.org/ en https://www.facebook.com/CodeRood.org/Wie: 
nn

Forgot to include the part about the climate camp in the translation to English:

From Thursday June 22nd until Monday June 26th there will also be an informal climate camp in the port of Amsterdam, on biking distance from Sloterdijk train station. The exact location will be announced at the very last moment. Please plan to come as early as possible to the camp – if possible from 22nd of June - to build and secure the camp together, and to be well prepared for the action on the 24th of June.


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech