09/03 Klimaatmars voor een kolenvrij R'dam: Stadhuis -> Havenbedrijf

Nieuws, gepost door: nn op 06/03/2018 03:11:48

Wanneer: 06/03/2018 - 23:47

[English below] Nog 25 jaar lang steenkool in de Rotterdamse haven? Dat mag niet gebeuren! Loop op 9 maart van 13:00 tot 15:00 mee van het Stadhuis naar het Havenbedrijf en eis de zeggenschap over onze haven terug!Vrijdag van 13:00 tot 15:00 - Stadhuis, Cool Singel 24
Georganiseerd door Rotterdams Klimaat Initiatief en Fossielvrij NL
Nodig hier je vrienden uit via Facebook.

23% van de Nederlandse CO2 uitstoot wordt geproduceerd door de Rotterdamse haven. Rotterdam is bovendien de belangrijkste kolenhaven van Europa, en kan dus een belangrijke rol spelen in het beëindigen van het kolentijdperk in Europa. Wij roepen de stad en de haven op om die verantwoordelijkheid te nemen!

In november nam een ruime meerderheid in de Rotterdamse gemeenteraad al een motie aan die vraagt om het afbouwen van de overslag van kolen in lijn met het klimaatakkoord van Parijs. Toch beweren het Havenbedrijf en havenwethouder Adriaan Visser nu dat het onmogelijk is om iets aan de contractverlenging te doen. Dat is niet waar! De Raad van Commissarissen kan door de aandeelhouders (in dit geval de gemeente, vertegenwoordigd door de wethouder) benoemd of ontslagen worden. Via deze route kan de wethouder dus indirect invloed uitoefenen op de besluiten van het bestuur. Bovendien kan de wethouder, die grootaandeelhouder van het havenbedrijf is, politieke druk uitoefenen.

Er staat nog geen definitieve handtekening onder het huurcontract van de EMO, de Rotterdamse kolenoverslag. Dit is het moment om in actie te komen om de wethouder en het havenbedrijf te laten zien dat wij een kolenvrij Rotterdam willen!

Daarom organiseert het Rotterdams Klimaat Initiatief een klimaatmars van het stadhuis naar het Havenbedrijf. Loop mee op vrijdag 9 maart, voor een kolenvrij en duurzaam Rotterdam. We starten om 13:00 bij het stadhuis op de Coolsingel. Daar zullen we havenwethouder Adriaan Visser voor de zoveelste keer op zijn verantwoordelijkheid wijzen. Hij kan deze klimaatramp stoppen, maar wil de grootste kolenoverslag van Europa geen strobreed in de weg leggen. Vervolgens lopen we in optocht over de Erasmusbrug naar het Havenbedrijf op de Kop van Zuid, want het Havenbedrijf zet uiteindelijk de handtekening onder het huurcontract van de EMO en kan voorwaarden aan het contract stellen.

Met deze mars eisen we als aandeelhouders (Rotterdammers en alle Nederlanders) de zeggenschap over onze haven terug. We gaan niet akkoord met een wethouder die zegt 'Daar ga ik niet over' of een Havenbedrijf dat zegt 'Het is een voldongen feit'.

Wij willen een kolenvrij Rotterdam!

Lees hier meer over de contractverlening van de EMO:
https://www.ftm.nl/artikelen/hoog-tijd-rotterdam-visie-op-steenkool?share=1
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/waarom-steenkolen-nog-een-kwart-eeuw...

******************************************************

ENGLISH

Coal in the port of Rotterdam for another 25 years? That shouldn't be allowed to happen! Join us on the 9th of March in our march from the Town Hall to the Port of Rotterdam Authority and demand back the control over our port!

23% of Dutch CO2 emissions are produced in the port of Rotterdam. Besides, Rotterdam is the most important coal port in Europe, and can therefore play an important role in ending the era of coal in Europe. We're asking the city and the port to take this responsibility!

In November, a big majority in the municipality of Rotterdam accepted a motion that asks for the reduction of the trans-shipment of coal, in line with the Paris climate agreement. Still, the Port of Rotterdam Authority and port alderman Adriaan Visser are saying that it is impossible to do anything about the extension of the contract. This is not true! The stakeholders, in this case the municipality (represented by the alderman), can exert influence on the decisions made by the board. Moreover, the alderman can put political pressure on the Port of Rotterdam Authority.

There is no final signature under the lease contract of the Rotterdam coal terminal. This is the moment to come into action and show the port and the alderman that we want a coalfree Rotterdam!

That's why the Rotterdam Climate Initiative is organising a climate march from the town hall to the Port of Rotterdam Authority. Join us on Friday the 9th of March for a coalfree and sustainable Rotterdam. We'll start at 13:00 at the Town Hall on the Coolsingel. There, we will remind port alderman Adriaan Visser of his responsibilities. He is capable of stopping this climate disaster, but does not want to obstruct the biggest coal terminal in Europe in any way. Next, we will walk over the Erasmus bridge to the Port of Rotterdam Authority at the Kop van Zuid, because the Port of Rotterdam Authority is the one finally signing the lease agreement of the EMO, and they can attach conditions to the contract.

With this march we are demanding back the control over our port. We want a coal free Rotterdam!


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech