statement PL

Nieuws, gepost door: PL2018 groep op 17/05/2018 05:04:54

Wanneer: 17/05/2018 - 15:18

Als Pl2018 groep hebben we onderstaand stuk geschreven over hoe om te gaan met grensoverschrijdend gedrag.

As PL2018 group we have written the following statement about how to deal with behaviour that crosses personal bounderies.

English below!

We hopen dat de Pinksterlanddagen een leuke, veilige, leerzame en comfortabele plek is waar je dit weekend gaat doorbrengen!

Om dit voor iedereen mogelijk te maken willen we graag dat de Pinksterlanddagen een plek is waar mensen respectvol met elkaar omgaan en geen onderdrukkend gedrag of taalgebruik bezigen. Hiermee doelen we op zaken zoals racisme, seksisme, validisme etc.

We kunnen dit natuurlijk niet zonder jullie hulp, wees jezelf dus bewust van je gedrag en taalgebruik. Alleen door onszelf en anderen respectvol te behandelen en elkaar op zaken te wijzen waar we iets uit kunnen leren en verbeteren kunnen we zorgen voor een gelijkwaardige verstandhouding en een prettige sfeer.

Je bewust zijn van andermans grenzen en hier begripvol mee omgaan is iets waarin altijd wat te leren valt, wijs elkaar hierop en zie het als een kans om jezelf te verbeteren! Hou een open blik en gesprek mogelijk, luister naar hoe ons eigen gedrag dat van anderen beïnvloed. Wees ook niet te beroerd om je excuses aan te bieden als dat nodig is.

Kortom: Neem je eigen verantwoordelijkheid en wijs indien nodig anderen ook op hun verantwoordelijkheden!

Mocht er onverhoopt toch iets op de PL gebeuren waarbij iemands grenzen worden overschreden of iemand zich niet respectvol behandeld voelt dan vertrouwen we erop dat we voor elkaar kunnen zorgen. We hebben dit jaar helaas geen groep mensen die met dat soort situaties om kunnen gaan op de PL zelf, niet omdat we dat niet willen als PL organisatie, maar omdat er in Nederland helaas geen groep mensen is die kon of dit kan neerzetten. We hebben als anarchistische beweging nog een hoop te leren en komen soms mensen te kort.

In deze gevallen hopen we dat je er samen met je eigen netwerk uit kunt komen, ook hier, neem je verantwoordelijkheid, help elkaar en heb oog voor wat de ander nodig heeft. Mocht je zelf benaderd worden door iemand die zich niet veilig of onprettig voelt als jij op de Pinksterlanddagen of bij bepaalde workshops komt, hou daar dan rekening mee door die persoon ruimte te geven. Aan jezelf werken is niet makkelijk, maar we hopen dat je daartoe bereid bent en de ondersteuning kan vinden die je daarvoor nodig hebt. Als je aan jezelf wil werken zijn er verschillende manieren om dat te doen, bijvoorbeeld door hulp te vragen van je netwerk of een groep benaderen met ervaring zoals de soligroep uit Nijmegen.

----------------------------------------------------------------------------------

We hope the Pinksterlanddagen will be a place where you can have a nice, safe, informative and comfortable time to spend this weekend!

To make this possible for everone we would like the Pinksterlanddagen to be a place where people will treat each other with respect and don’t express oppressive behaviour or language . With this we mean things such as racism, sexism, abelism.

We can’t do this without you, so be aware of your own behaviour and language use. Only by treating ourselfs and others respectfull we can point out situations where we can learn from and improve ourselfs. This way we make sure there are equal terms and a nice atmosphere.

Being aware of each others bounderies and responding understandble is something in which we can always learn and see this as an possabillity to improve yourself. Keep an open conversation possible and listen to how our own behavior affects others. Don’t be afraid to appolagize when neccesary.

In short: Take your own responsabillity and, if nessecary, make other people aware of theirs.

If something happens at the Pinksterlanddagen (which of course, we hope won’t happen) where someone’s bounderies are crossed, or if someone feels unrespectfully treated, we trust that we can take care of each other. Sadly this year we don’t have a group of people that can deal with this kind of specific situations at the campsite. Not because we don’t want to have such a group , but because there is not a group of people availeble. As an anarcist movement we still have a lot to learn and sometimes don’t have enough people to do everything.

In these cases we hope that you are able to deal with this, together with your own network. Also, take your own responsabillities, help each other and keep in mind what other people needs are. If you are contacted by someone that they don’t feel safe or uncomfortable if you would go tot the Pinksterlanddagen or certain workshops, take this into account and give the person space. Working on yourself is never easy, but we hope you are willing to do this and are able to find the support that you need. If you want to work on yourself, there are several ways to do this, such as asking for help in your own network or by contacting a group that has experience at this, such as the soligroup from Nijmegen.


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech