Zaterdag 23 maart 2019 18e Alternatieve Boekenbeurs @ 't Landhuis, Gent (BE)

Nieuws, gepost door: nn op 21/03/2019 03:06:34

Wanneer: 21/03/2019 - 05:39

Dè beurs voor kritische, tegendraadse publicaties, die je moeilijk tot helemaal niet in de commerciële boekhandel vindt. Publicaties over anarchisme, antiglobalisme, directe actie, anti-militarisme, politieke filosofie, radicaal milieu-activisme en nog veel meer.
Tientallen onafhankelijke uitgevers en verdelers, NGO's en actiegroepen uit onder meer België, Nederland, Frankrijk en Engeland stellen op de beurs hun uitgaven voor.

Stands:

Antifa Antwerpen
Een groepje anarchisten dat de strijd aantekende tegen het fascisme in Antwerpen. Dit groepje ongeregeld heeft sinds enkele jaren ook een infostand waarmee ze radicale evenementen afschuimen.

Infotheek Gent
De infotheek is een anarchistische bibliotheek waar je kritische informatie vindt die om allerlei redenen maar spaarzaam aan bod komt in gewone bibliotheken. We houden informatie en boeken bij over anarchisme, kraken, antimilitarisme, feminisme, dierenrechten, ecologisme, economie, recht en repressie, mondialisering, antiglobalisme, directe actie en nog veel meer.

Bite back
Bite Back is een dierenrechtenorganisatie die tot doel heeft om zowel regionaal, nationaal als internationaal campagne te voeren voor de rechten, de noden, het welzijn, en de vitale belangen van dieren, en dit door middel van geweldloze actie.
Bite Back gaat uit van het principe dat dieren een waarde op zich hebben, ongeacht het eventuele nut voor de mens. Dieren zijn levende, voelende wezens die net zoals mensen in staat zijn om pijn, angst en stress te ervaren.

Paperjam
Paperjam Collective is een anarchistisch printcollectief uit Amsterdam,
dat al enkele jaren op donatie print voor veel uiteenlopende groepen. We
hebben een grote hoeveelheid pamfletten, vlaggen, …

LUNGTA – Actief voor Tibet
LUNGTA – Actief voor tibet is een informatie- en activistenvereniging die zich inzet voor de politieke, sociale en culturele rechten van het Tibetaanse volk. We steunen hun recht op zelfbeschikking en onderschrijven de geweldloze strijd en vreedzaam verzet. Via sensibiliseringsacties proberen we Tibet op de publieke en politieke kaart te zetten. Lungta maakt actief deel uit van het International Tibet Network, een wereldwijde coalitie van Tibet-groepen en wordt volledig gedragen door vrijwilligers. Onze bibliotheek en informatiecentrum BIB’Tibet beschikt over meer dan vijfhonderd boeken, rapporten en tijdschriften over Tibet, China en geweldloos activisme.

Fel
FEL is een autonome feministische groep uit Gent en omgeving. Wij zijn een bende enthousiaste feministes die bezig zijn rond allerlei thema’s. FEL staat voor Feministisch en Links en gewoon voor fel.

Kelderuitgeverij / de As / Nog pas gisteren
Wij graven niet meer verkrijgbare teksten op uit de archieven van de geschiedenis. Teksten die niet vergeten moeten worden, herinneringen van en monumenten voor mensen die hun leven eraan gewijd hebben een rechtvaardiger maatschappij te scheppen.
Kelderuitgeverij maakt deze teksten opnieuw op, steekt ze in een nieuwe jas, en maakt ze weer beschikbaar. Steeds in kleine oplages met de uiterste zorg voor de kwaliteit van de inhoud en van de vorm.

Vredesactie
Vredesactie is een pluralistische vredesbeweging die radicaal pleit voor een maatschappij waarin conflicten worden opgelost zonder geweld of het dreigen ermee. vredesactie is een motor voor ontwikkeling van geweldloze actie en de invulling van een pacifistisch vredesbeleid.

Zwart & Rood
Zwart & Rood vzw verspreidt al sinds 1984 anarchistische lectuur in België. Bij ons kan je de uitgaven vinden van Freedom Press, AK Press, PM Press, Kelderuitgeverij en nog veel meer.

Vrije bond Nederland
Ithaka
Aredje / René Binamé
Active Distribution
Out Loud
Aden
de Brugse Anarchisten / GroenFront!
Atalanta
Leuven Anarchistische Groep
La Page Noir
Bristol ABC
Centre Culturel Libertair
CIRA Marseille
REFRACTIONS
Acrata
Posters BXL
Palestina Solidariteit
Inclusief en Democratisch Comité
Het Fort van sjakoo
Éditions Tribord
CAL BXL
Front Libertaire

Tegelijk loopt een gevarieerd programma aan lezingen, docu's, workshops,...(zie bijgevoegd schema voor de aanvangstijden):

- Debat/lezing over de betekenis en geschiedenis van Queer (NL)

- Documentaire over het Antifascisme met een woord uitleg van de regie en plaats voor discussie (NL)

- ABC Bristol – een woordje uitleg over de gevangenisstrijd in Groot Brittanië (ENG)

- Boekpresentatie Jan Bervoets – Tastbare Abstracties (NL)

- Het proces tegen de anarchisten in Brussel (FR/NL)

Op 29 april begint in Brussel het proces tegen 12 anarchisten en anti-autoritairen. De staat viseert een veelheid aan strijden, die in de periode van 2008 tot 2014 de confrontatie aangingen met de gesloten centra, de gevangenis en de wereld van autoriteit en uitbuiting.

Een bijzonder draconisch en uitgebreid onderzoek kon de fantasieën van het parket (“anarchistische terroristische groep”) niet hard maken. Toch is het belangrijk om stil te staan bij deze repressieve slag.

Na een uitleg over het onderzoek en het proces volgt een discussie over het belang van solidariteit.

Meer info over het proces vind je op https://lalimenl.noblogs.org/proces-tegen-anarchisten-in-belgie/

- Het no-border kamp in Nederland/België (NL)

Dat wat betreft lezing ivm proces Inperken van migratie staat hoog op de agenda van de Belgische en Nederlandse regering. De muren van Fort Europa worden hoger, reddingsacties van hulporganisaties worden tegengewerkt en vluchtelingen worden opgesloten en gedeporteerd. Duizenden mensen komen om op de Middellandse Zee of in de woestijn, of komen klem te zitten in verschrikkelijke omstandigheden. Politici roepen om het hardst op tot een hetze tegen vluchtelingen, terwijl wapenbedrijven ondertussen grof geld verdienen aan de militarisering van grenzen. Rijke westerse landen blijven de redenen waarom mensen vluchten aanwakkeren door oneerlijke handel, wapenexporten, het veroorzaken van klimaat- verandering en militaire interventies. Genoeg redenen om in actie te komen. Begin augustus zal No Border Camp 2019 – Netherlands plaatshebben, met workshops, ontmoeting en actie op buitenparlementaire en anti-autoritaire basis. Om bruggen te slaan naar andere gebieden van strijd, zoals antiracisme, dekolonialisering, queer- en transstrijd, klimaatstrijd, antimilitarisme en de strijd voor hun rechten door vluchtelingen zelf.

Tijdens de 18e Alternatieve Boekenbeurs @ ‘t Landhuis, Gent kan je alvast wat meer te weten komen over het kamp. Voor meer informatie kijk op No Border Camp 2019, op no-border.nl of stuur een e-mail naar nbc2019@no-border.nl. Een financiële bijdrage kan overgemaakt worden naar NL75INGB0004253090 ten name van Ithaka en onder vermelding van No Border Camp 2019

- Documentaire ‘Roadmap to Palestine’ – Alice Walker (ENG)

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=gIx9gwHqO8c&feature=youtu.be

- Lezing over de internationale projecten van Toestand (NL)

Al vier jaar op rij trekt Toestand met een grote groep vrijwilligers naar het buitenland om er in een tijdsspanne van twee weken een verlaten gebouw of openbare ruimte nieuw leven in te blazen voor de plaatselijke jeugd. Dit niet alleen met onze eigen vrijwilligers, maar samen met gemotiveerde buurtbewoners en vaak in samenwerking met lokale organisaties. Aan het einde van elke intensieve bouwperiode worden de plekken dan ook volledig overgelaten aan de lokale bevolking en in het bijzonder aan de reeds betrokken jongeren. Zo heeft Toestand International al projecten opgestart in Oekraïne, Kosovo, Spanje en Macedonië.

De toegang tot de boekenbeurs is gratis.

Ook dit jaar is er na de alternatieve boekenbeurs een afterparty!

Vanaf 20u.

Lineup:
The Nice Guys (Ska, Gent)
+
Black Vortex Engine (Dub, Leuven)
+
DJ San Gene
SAN GENE means without fear, without arrogance…
It can also mean without nobody… with everybody!
SAN GENE plays every genre… without fear, with everybody!

De inkom voor de afterparty bedraagt 5 euro.

(Dogs won’t be alllowed inside, during the afterparty. They want to be near their human, but don’t like loud music, broken glass and drunk people. Do them, us and yourself a favour: Leave those puppies at home!)

https://alternatieveboekenbeurs.be/Wie: 
nn

The Mall or the Agora? Revitalizing the Anarchist Bookfair
A bookfair is immediately recognizable as hierarchical.
https://c4ss.org/content/51801


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech