Stop subsidie aan Siriz jokkebrokken

Opinie, gepost door: Krijtje van de Stoep op 17/04/2019 04:04:03

Waardevrije hulpverlening is belangrijk als het om ongewenste zwangerschap gaat. Preventie is ook belangrijk. Daarom is het ook zo stom dat anticonceptie in Nederland duur is en niet meer voor allen in de basisverzekering zit.
Ook strookt het niet met het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen om subsidie te geven aan anti- choice organisaties. Maar dat gebeurt dus wel, zeker zolang de Christenunie zoveel in de melk te brokkelen heeft. Doe er iets tegen.

Op 16 april 2019 liet staatssecretaris Blokhuis (christenunie) de Tweede Kamer weten dat hij Siriz(een anti-choice hulporganisatie) ook in de toekomst subsidie wil geven. Andere organisaties die geld zullen krijgen van VWS om te helpen in geval van ongewenste zwangerschap zijn Altra centraal bureau, Altra jeugd-en opvoedingshulp en Stichting Specifieke Jeugdprojecten.
Merkwaardig is dat Fiom en GGD in dit rijtje ontbreken. Raar is ook dat er geen sprake is van het toegankelijker maken van alle anti-conceptie als cruciaal onderdeel van preventie.
Siriz voldoet volgens Blokhuis aan de door de Kamer gestelde eisen. (Wat nog maar de vraag is.) Volgens Blokhuis is Siriz niet eenzijdig in hun missie. Ik zou tegenwerpen dat je wel in een onmogelijke spagaat staat als je de beschermwaardigheid vanaf de conceptie in je missie hebt en ook beweert het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw te respecteren.
Blokhuis houdt denk ik opzettelijk een plaat voor zijn kop als hij naar Siriz kijkt. Hun doel is het uitdragen van de zwangerschap.
Deze christelijke Staatssecretaris stelde vorig jaar nog als voorwaarde voor subsidie dat Siriz zich los zou maken van VBOK (een al langer bestaande anti abortus club waar Siriz nauw mee verweven is. Zelfde bestuursleden. Zelfde missie.
Nu laat Blokhuis het aan Siriz en VBOK zelf over hoe zij hun toekomst vormgeven.
Uiteindelijk moet de Kamer beslissen over subsidie verstrekking.
Het is dus belangrijk de komende weken zoveel mogelijk stampij te maken over het gevaar dat subsidie voor Siriz betekent voor waardevrije hulpverlening.
Siriz' redenering over ongewenste zwangerschap is als volgt: het is onbedoeld, maar niet perse ongewenst. Laten we eens kijken of we u als ongewenst zwangere vrouw daarvan kunnen overtuigen. Lukt dat ons niet, dan accepteren we het als u een abortus wilt.
Als Siriz er echt van doordrongen is dat de klant in het geheel niet openstaat voor andere opties, dan accepteren ze dat iemand een abortus wil. Dat noem ik niet: uitgaan van het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw.
En er zijn meer problemen met Siriz. Zoutendijk, bestuurder Siriz, uitte zich bij "Dit is de dag" nogal laatdunkend over de GGD die ook hulp geeft bij ongewenste zwangerschap. (16-4-2019). Zoutendijk vind de 2 gesprekken die GGD biedt mager. Ja, maar dat zijn dan wel gesprekken met een professionele hulpverlener. Bij Siriz heb je dikwijls te maken met een vrijwilliger die of niet bevoegd is om iets over een medisch aspekt te zeggen, of daar fouten in maakt.
Siriz schept ook maatschappelijk gezien verwarring door desinformatie.
Een voorbeeld:het voorwoord van Zoutendijk in Siriz jaarverslag 2017:Hij beweert dat Siriz nadrukkelijk samenwerking zocht met 19 neutrale en 3 christelijke organisaties waarna met allen een notitie gemaakt zou zijn voor VWS Deze notitie bevatte volgens Zoutendijk concrete plannen voor preventie en hulp bij ongewenste zwangerschap. (wat Siriz dan "onbedoeld" noemt.)
Dit is in meerdere opzichten loze opschepperij.
1 Het was niet hun initiatief, maar een opdracht van VWS om met z'n allen om de tafel te gaan.
2 VWS was achteraf niet onder de indruk van hoe concreet de plannen waren.
3Slechts enkele partijen hebben de notitie ondertekend: Siriz, Fiom, Rutgers en Jooz.

Siriz biedt dus zeker geen neutrale hulpverlening, ze jokken in hun jaarverslagen en het is schimmig of ze vrouwen die voor abortus kiezen ononderbroken het hele traject door helpen, en in hoeverre ze zich bemoeien met de keus van klanten.

Ook is het onwenselijk dat Blokhuis andere organisaties opdracht geeft met een anti-abortusclub als Siriz om de tafel te gaan. Weiger je dat, dan komt je eigen subsidie in gevaar.
Waardevrije hulpverlening staat in deze kwestie in Nederland op de tocht, en dreigt te verdwijnen.
Siriz krijgt nu al 3x zoveel subsidie als het neutrale Fiom.
Voor komende jaren is er 53 miljoen te verdelen. Siriz heeft zich ingeschreven voor een deel daarvan. Het gevaar is dus aanwezig dat ze met nog meer geld aan de haal gaan dan nu het geval is.
Dus Pro-choice mensen: dien klachten in over de desinformatie van Siriz en over kwalijke praktijken als je die waarneemt. Benader VWS en Kamerleden met je zorgen over het gebrek aan waardevrije hulpverlening. Neem contact op met vrienden, sympathisanten en zakenpartners van Siriz en vertel hen dat ze met leugenaars te maken hebben. Want Siriz is geen organisatie die van vrouwenrechten uitgaat, maar die rechten voor de foetus wil.


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech