5PM @ Dam square: NL supports Chilean people

Nieuws, gepost door: nn op 21/10/2019 10:02:59

Wanneer: 21/10/2019 - 13:33

Today five PM at the Dam: protest in support of the demonstrations in Chile, against the curfew and repressive action of the government.


*Beneden in Nederlands en Engels *

COMUNICADO DE PRENSA
COMUNIDAD DE CHILENOS EN LOS PAÍSES BAJOS

Los chilenos residentes en los Países Bajos manifestamos nuestro apoyo al pueblo chileno y rechazamos el toque de queda y el actuar represivo del gobierno.
Apoyamos las manifestaciones en Chile porque durante años el pueblo ha manifestado pacíficamente su descontento para exigir cambios en el sistema económico social y ha visto como las autoridades económicas bromean sobre el costo de la vida y no toman en serio sus demandas.
No es posible que el sueldo de los parlamentarios sea 33 veces el sueldo mínimo, de 300 mil pesos mensuales (380 euros), y que la clase política espere que el pueblo sobreviva con eso, mientras que productos básicos como el pan y la leche cuestan más que en países europeos.
No es posible que escándalos graves de corrupción y robos de dineros por parte de funcionarios del Estado como el caso Penta, Soquimich, Pacogate, Milicogate, entre otros, no sean castigados como corresponde, porque en Chile la justicia es desigual.
No es posible que en Chile se esté secando porque existe un uso indiscriminado de recursos naturales por parte de las grandes empresas.
¡Exigimos que la clase dirigente ceda privilegios en beneficio de la ciudadanía!
¡Exigimos que se termine el sistema injusto de los AFP!
¡Exigimos que el agua sea un bien público, y que las empresas mineras y agrícolas dejen de secar los ríos y vertientes chilenos!
¡Exigimos pensiones justas!
¡Exigimos inversión en salud pública y en hospitales! ¡No puede ser que las Isapres privadas reciban más recursos que Fonasa!
¡Exigimos castigo para los corruptos que evaden impuestos y roban millones al Estado! ¡No más clases de ética para ladrones que roban millones!
¡Exigimos una asamblea Constituyente ya!

-------------------------------------------------------------------

Nederlandse Chilenen Solidair met Chili!
Wij, Chilenen in Nederland, staan achter de opstand van het Chileense volk en veroordelen de instelling van de avondklok, de militaire aanwezigheid in de Chileense steden en het brute geweld tegen de mensen op straat. Dit lijkt beangstigend veel op de dagen van de dictatuur, die geacht is te zijn vervangen door een “democratie” in 1990.
Wij steunen de massale manifestaties in Chili, waar na jaren van vreedzaam protest aan de dovemansoren van de oligarchie, de maat vol is. Men eist diepgaande hervormingen in het sociaal-economische bestel, maar er blijven ridiculiserende, beledigende reacties komen vanuit de elite over de stijgende kosten van levensonderhoud.
Het kan niet zo zijn dat, in een land dat zich erop beroemt de meest stabiele en welvarende economie van Latijns-Amerika te zijn, het salaris van een parlementslid 33 keer zo hoog is als het minimumloon, dat momenteel omgerekend op 380 euro staat. Dat terwijl eerste levensbehoeften zoals brood en melk duurder zijn dan in landen als Nederland.
Het kan niet zo zijn dat ernstige corruptie, nepotisme, belastingontduiking en andere vormen van graaierij van de heersende klasse nagenoeg ongestraft blijven. Een korte blik op het dagelijks nieuws in Chili volstaat: politici, topambtenaren, politie, militairen, ja zelfs de president maken zich doorlopend schuldig aan het roven van miljoenen van de staat en bevolking.
Het kan niet zo zijn dat Chili letterlijk opdroogt, door de ongelimiteerde exploitatie van water en grondstoffen door de grote bedrijven. Dat commerciële zorgverzekeraars meer subsidies krijgen dan het publieke ziekenfonds. Dat jongeren hun werkende leven aanvangen met tienduizenden euro’s studieschuld.
Wij eisen dat de regentenklasse privileges afstaat en het zware juk van de Chileense burgers verlicht.
Wij eisen ontmanteling van het onrechtvaardige pensioensysteem, de corrupte AFP pensioenfondsen.
Wij eisen het ongedaan maken van de privatisering van het water, en dat de mijnbouw en agrarische industrie ophoudt met het droogleggen van rivieren en stromen.
Wij eisen rechtvaardige pensioenen voor alle Chilenen.
Wij eisen grootschalige investering in onderwijs en gezondheidszorg.
Wij eisen dat corruptie aan de top ernstig bestraft wordt, in plaats van het opleggen van een paar “lessen in ethiek” aan iemand die miljoenen achterover gedrukt heeft.
Wij eisen een Grondwetgevende Vergadering, voor een rechtvaardiger Chili.

------------------------------------------

PRESS RELEASE
CHILEANS LIVING IN THE NETHERLANDS

Chileans living in The Netherlands express our support for the Chilean people and reject the curfew and repressive action of the government.
We support the demonstrations in Chile, as for years the people have peacefully expressed their dissatisfaction, have demanded changes in the social-economic system and have seen how economic authorities joke about the cost of living and do not take their demands seriously.
It is not possible that the salary of the parliamentarians is 33 times the minimum wage, of 300 thousand pesos per month (380 euros), and that the politicians expect the people to survive with that, while basic products such as bread and milk cost more than in European countries.
It is not possible that serious corruption scandals and robberies of money by state officials, including cases like Penta, Soquimich, Pacogate, Milicogate, among others, are not punished accordingly, because in Chile justice is unequal.
It is not possible that Chile is drying up because there is an indiscriminate use of natural resources by large companies.
We demand that the ruling class yield its privileges for the benefit of the people!
We demand the unfair pension system administered by private companies to be terminated!
We demand that water is treated as a public good, and that mining and agricultural companies stop drying up Chilean rivers and watersheds!
We demand fair pensions!
We demand investment in public health and hospitals! It is not possible that private companies receive more resources than the public healthcare system!
We demand punishment for the corrupt who evade taxes and steal millions from the State! No more ethics classes for thieves who steal millions!
We demand a Constitutional assembly now!Wie: 
nn

Solidarity with the Chilean people as they move toward a generalstrike today. The coordinadorafeminista8m has called for international solidarity from feminists worldwide! Arriba lxs que luchan!

Foto: 


Wie: 
nn

Zie ook eerder 'Report from the proletarian revolt in Santiago', https://www.indymedia.nl/node/46953Wie: 
nn

Zie ook https://www.indymedia.nl/node/46972 [Bezuinigingen onder vuur: een verzameling van opstand en verzet]Wie: 
nn

Gran acto en DAM - Stop Human Rights Violations in Chile
Zaterdag 26 october 14:00-19:00

https://www.facebook.com/events/418270482222178/Wie: 
nn

Footage from the town of Carahue.
Chilean police storming into Mapuche homes and shooting live ammo indiscriminately at women and children.
At least 19 people have been killed by police/military forces & State after 5 days of anti-government demos throughout the country.
https://twitter.com/th1an1/status/1186986981064089600Wie: 
nn

Chile: From protest to insurgency
https://autonomies.org/2019/10/chile-from-protest-to-insurgency/

Foto: 


Wie: 
nn

Chili wil geen misbruik meer
Chili wil geen Piñera meer,
Chili wil geen militairen meer op straat
https://twitter.com/El_Ciudadano/status/1187088008308252672Wie: 
nn

Donderdag 24 oktober vanaf 17:00 uur : Chilenen woonachtig in Nederland staan op de Dam in Amsterdam om hun zorgen te uiten betreft de zorgwekkende situatie in Chili. Vakbonden en de #Mapuche sluiten zich aan bij een nationale staking in de komende dagen #ChileProtests #Chile

https://twitter.com/mapucheNLWie: 
nn

Chilenen demonstreren op de Dam tegen mensenrechtenschendingen: https://www.at5.nl/artikelen/197614/chilenen-demonstreren-op-de-dam-tege...


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech