Herdenkingsactie Ogoni Negen activisten

Aankondiging, gepost door: Code Rood, Shell Must Fall, Africa Roots Movement, Climate Liberation Bloc op 07/11/2019 11:01:12

Wanneer: 08/11/2019 - 11:00 t/m 08/11/2019 - 14:00

We roepen iedereen op om de ‘Ogoni 9’ activisten te herdenken die ter dood gebracht zijn op 10 november 1995 omdat ze hun land en hun mensen wilden beschermen tegen Shell. Wij eisen dat Shell verantwoordelijkheid neemt voor Shells rol in deze misdaad!


Programma: We verzamelen om 11.00 uur op de Koekamp (Laan van Reagan en Gorbatsjov) in Den Haag. Daar zullen we een korte briefing geven en daarna lopen we gezamenlijk naar Shell's hoofdkantoor waar we een herdenkingsbijeenkomst zullen houden voor de Ogoni 9 en de honderdduizenden Ogoni's die nog steeds lijden onder de gevolgen van de oliewinning van Shell. We hebben sprekers van Africa Roots Movement, Code Rood, Climate Liberation Bloc and muziek. Daarnaast is iedereen uitgenodigd om iets te zeggen als je daar behoefte aan hebt - open stage.

Dresscode: We vragen iedereen om in het zwart te komen; formele kleding heeft de voorkeur.

Het verhaal van de Ogoni 9:

Ken Saro-Wiwa, Presente!
Barinem Kiobel Presente!
Saturday Dobee, Presente!
Nordu Eawo, Presente!
Daniel Gbooko, Presente!
Paul Levera, Presente!
Felix Nuate, Presente!
Baribor Bera, Presente!
John Kpuine, Presente!

Shell voert sinds 1958 een dodelijke ecologische oorlog in Ogoni-land toen het voor het eerst oliereserves in het gebied ontdekte. De olie-exploitatie is geconcentreerd ten noorden van de Niger-delta, waar de Ogoni-bevolking woont.

Sinds de ontdekking van de oliereserves zijn meer dan 900 miljoen vaten olie met een geschatte waarde van 30 miljard US dollar uit het gebied gedolven. 96 oliebronnen verbinden vijf olievelden die meestal door Shell werden geëxploiteerd en waar nu al meer dan vijfendertig jaar vierentwintig uur per dag gasfakkels branden. Tussen 1976 en 1991 vervuilden meer dan twee miljoen vaten olie Ogoniland in 2.976 afzonderlijke olielekkages.

In 1990 begonnen de Ogoni zich krachtig te verzetten tegen de destructieve interventie van de olie-industrie en de Nigeriaanse dictatuur op hun land. De Ogoni werden geconfronteerd met aantasting van het milieu, politieke marginalisering en economische achterstand door een werkloosheidspercentage van meer dan 70 procent, slavernij, ziektes en sterfte. Wat bekend werd als de Movement for the Survival of the Ogoni People (MOSOP), met Ken Saro Wiwa als leider, gaf de Ogoni Bill of Rights (OBR) uit waarin de beweging (a) het recht op zelfbeschikking van de Ogoni; (b) adequate vertegenwoordiging van rechtswege in alle Nigeriaanse nationale instellingen; (c) het recht om een redelijk deel van de economische middelen van hun land te gebruiken voor hun ontwikkeling en (d) het recht om hun omgeving te beheersen eiste. Hierna volgde het grootste vreedzame protest tegen een enkel bedrijf ooit. 300.000 Ogoni demonstreerden tegen de ecologische oorlog van Shell in januari 1993.

Op het protest volgde een extreem gewelddadige reactie van de Nigeriaanse regering en Shell waarbij meer dan 1.000 Ogoni werden vermoord en 30.000 mensen ontheemd. Het conflict culmineerde uiteindelijk in de executie van Ken Saro Wiwa samen met acht andere Ogoni-leiders door de Nigeriaanse regering.

Sindsdien zijn er meer dan 24 jaar verstreken, maar ondanks voortdurende protesten is er geen recht gedaan aan het Ogoni-volk en blijft het neokoloniale geweld bestaan! Hoewel de olieproductie is gestopt, doorkruisen pijpleidingen die door Shell worden geëxploiteerd nog steeds het land en de waterwegen. Lekkages - veroorzaakt door gecorrodeerde pijpleidingen en bandieten - betekenen dat het gebied tot op heden nog steeds wordt geplaagd door olievervuiling. De Nigeriaanse regering heeft drie jaar geleden officieel een saneringsprogramma opgestart in Ogoniland; de lokale gemeenschappen wachten echter nog steeds op noodmaatregelen en het opruimen van de olie.

Hoewel Shell heeft toegegeven dat de oliewinning grote delen van de Niger-delta hebben vervuild, verzet het bedrijf zich tegen beschuldigingen van medeplichtigheid aan mensenrechtenschendingen. Uit vertrouwelijke memo's, faxen, getuigenverklaringen en andere documenten die in 2009 zijn vrijgegeven, blijkt echter duidelijk dat het bedrijf het leger regelmatig heeft betaald om de vreedzame protestbeweging MOSOP te stoppen, en zelfs heeft geholpen bij het plannen van invallen in dorpen. Bovendien blijft Shell de democratie ondermijnen en corruptie in het land voeden door rigide handelsovereenkomsten aan te gaan die de belangen van het bedrijfsleven dienen in plaats van het welzijn van de mensen # OPL245.

Dit jaar zijn 4 weduwen van de Ogoni 9 er eindelijk in geslaagd Shell voor de rechter te slepen voor medeplichtigheid aan de moorden. We zijn solidair en ondersteunen de eisen van Esther Kiobel die al meer dan 20 jaar vecht om gerechtigheid te eisen voor haar vermoorde echtgenoot Barinem Kiobel en de andere Ogoni 9. We eisen dat Shell voor de rechter wordt gebracht en herstelbetalingen betaalt voor de geleden schade, inclusief het opruimen van de puinhoop die is achtergelaten in het Ogoni-land. Maar meer dan herstelbetalingen, eisen we een einde aan het neokoloniale extractivisme zodat dergelijke wreedheden nooit meer zullen gebeuren!

‘They raped and tortured and murdered for oil
Ogoni People not Forgotten
Shell Must Fall!’


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech