20 februari - Picketline bij Rotterdamse gemeenteraad: Geen UDT! Rotterdam, weer wapenbeurzen!

Nieuws, gepost door: Sink UDT! op 10/02/2020 02:10:10

Waar: Gemeenteraad, Coolsingel 40, Rotterdam, Netherlands
Wanneer: 20/02/2020 - 10:00

in English below: No UDT! Rotterdam, stop arms fairs!

Picketline bij vergadering gemeenteraad – donderdag 20 februari – 9.30 uur
Voor de deur van het Stadhuis, Coolsingel 40, Rotterdam

Picketline during council meeting – Thursday 20 February – 9.30 am
In front of the city hall (Stadhuis), Coolsingel 40, Rotterdam

Van 26 tot 28 mei 2020 vindt in Ahoy Rotterdam de Undersea Defence Technology (UDT) wapenbeurs plaats, de grootste beurs voor onderwaterwapens ter wereld. Het is een plek waar de militaire industrie samenkomt met beleidsmakers, ambtenaren en militairen om zijn nieuwe dodelijke producten te promoten. Naast de verwoestende rol die deze producten spelen in voortgaande oorlogen, heeft de sonartechnologie die de militaire industrie verkoopt ook dodelijke gevolgen voor onderwaterdieren, zoals walvissen, dolfijnen en bruinvissen.

Standhouders op de UDT, zoals Lockheed Martin, BAE Systems, Damen en Thales zijn betrokken bij wapenleveranties aan landen in oorlog en mensenrechtenschenders (Saoedi-Arabië, VAE, Egypte, Israël, Tsjaad, Turkmenistan), bij kernwapens en bij het militariseren van grenzen.

Hiermee vervullen de UDT en andere wapenbeurzen een spilfunctie in de handel die oorlogen, interne conflicten, repressie en mensenrechtenschendingen voedt. De enorme hoeveelheden geld die de wereld uitgeeft aan het ontwikkelen en kopen van wapens gaan ten koste van zinvolle uitgaven voor gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting, duurzame ontwikkeling, armoedebestrijding enzovoort. Wapenbedrijven verdienen goed geld aan dood en verwoesting.

Verscheidene Europese steden hebben zich de afgelopen jaren uitgesproken tegen de komst van wapenbeurzen. Dit gaat bijvoorbeeld om Amsterdam, Glasgow en Keulen. Sink UDT! roept de gemeente Rotterdam op deze voorbeelden te volgen, de UDT ongewenst te verklaren en er bij Ahoy op aan te dringen de beurs te weren. We schreven een brief [https://sinkudt.noblogs.org/post/2020/02/10/oproep-aan-gemeente-rotterdam-verklaar-udt-wapenbeurs-ongewenst/] met deze strekking aan de gemeenteraad, die vergadert op donderdag 20 februari. Voor de deur van het stadhuis staan we met spandoeken en flyers om onze oproep kracht bij te zetten en mensen te informeren. Sluit je aan!

Sink UDT! – https://sinkudt.noblogs.org/ – sink-udt[a]riseup.net
Twitter: https://twitter.com/UdtSink – FB: https://www.facebook.com/sink.udt/

No UDT! Rotterdam, stop arms fairs!

Picketline during council meeting – Thursday 20 February – 9.30 am
In front of the city hall (Stadhuis), Coolsingel 40, Rotterdam

From May 26 to 28, 2020, the Undersea Defense Technology (UDT) arms fair is taking place in Ahoy Rotterdam. The UDT is the largest trade show for underwater weapons in the world. It is a place where the military industry meets with policy makers, officials and soldiers to promote its new deadly products. In addition to the devastating role these products play in ongoing wars, the sonar technology that the military industry sells also has deadly consequences for underwater animals such as whales, dolphins and porpoises.

UDT exhibitors such as Lockheed Martin, BAE Systems, Damen and Thales are involved in arms deliveries to countries in war and human rights abusers (Saudi Arabia, UAE, Egypt, Israel, Chad, Turkmenistan), in nuclear weapons and in militarizing borders.

With this, the UDT and other arms exchanges play a pivotal role in a trade that feeds wars, internal conflicts, repression and human rights violations. The huge amounts of money that the world spends on developing and buying weapons comes at the expense of meaningful spending on health, education, housing, sustainable development, and poverty alleviatio. Weapon companies earne big money from death and destruction.

In recent years several European cities have spoken out against arms fairs. This concerns, for example, Amsterdam, Glasgow and Cologne. Sink UDT! calls on the municipality of Rotterdam to follow these examples, to declare UDT undesirable and to urge Ahoy to ban the arms fair. We wrote a letter [https://sinkudt.noblogs.org/post/2020/02/10/oproep-aan-gemeente-rotterdam-verklaar-udt-wapenbeurs-ongewenst/] to this effect to the city council, which meets on Thursday, February 20. At the door of the town hall we stand with banners and flyers to reinforce our call and to inform people. Come and join!

Sink UDT! – https://sinkudt.noblogs.org/ – sink-udt[a]riseup.net
Twitter: https://twitter.com/UdtSink – FB: https://www.facebook.com/sink.udt/Wie: 
nn

De brief aan de gemeenteraad, hopelijk werkt de link nu wel:
https://sinkudt.noblogs.org/post/2020/02/10/oproep-aan-gemeente-rotterda...

Dit is ook een facebookevent, dus zit je op dat smoelenboek, nodig mensen uit!
https://www.facebook.com/events/2845369505689719/Wie: 
Sink UDT!

Picketline actie uitgesteld tot datum debat!

Een discussie is begonnen in Rotterdam, vanwege de brief die de gemeenteraad waarschuwt over de gevaren en de vernietigende werking die de wapenbeurs UDT veroorzaakt!
De politieke partijen uit de gemeenteraad houden hun debat over de kwestie in maart. De datum is nog niet bekend, maar we houden jullie op de hoogte.
Nu is het belangrijk om druk uit te oefenen op de gemeenteraad om de wapenbeurs of te zeggen, voor dat het te laat is!

Debate in Rotterdam city council about arms fair UDT – picket line action postponed to date of the debate!

A discussion has erupted in Rotterdam, due to our letter that warns the city council about the danger and destruction arm fairs like UDT cause!
Council parties are now planning to have a debate on the matter in March. The date is yet not clear but we will keep you updated on that.
We now need to keep pressuring on to the mayor to cancel the fair before it is too late!

Zie: https://sinkudt.noblogs.org/post/2020/02/13/12-maart-debat-in-rotterdams...


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech