ADM moet opnieuw de biezen pakken! / ADM has to pack again!

Nieuws, gepost door: ADM Noord op 04/06/2020 06:01:53

Waar: ADM Noord, Buikslotermeerdijk 95, Amsterdam, Netherlands
Wanneer: 04/06/2020 - 11:55

ADM community moet opnieuw de biezen pakken !
ADM community moet opnieuw de biezen pakken !

Bijna anderhalf jaar geleden werd het ADM terrein op ongepaste wijze ontruimd. Onder toeziend oog van de gemeente werd het hebben en houden van de ruim 125 bewoners door de eigenaar van het terrein compleet vernietigd. Een deel van de hechte community kwam terecht op de Slibvelden van de voormalige Waterzuivering in Amsterdam Noord. Nu wordt deze groep gedwongen om op 1 november a.s. opnieuw te verkassen zonder dat daartoe een noodzaak is.

Eind 2018 werd een motie aangenomen door de Amsterdamse gemeenteraad die het college opdroeg om samen met de ADM gemeenschap een definitieve lokatie te zoeken waar de gemeenschap, na de slibvelden, hun manier van wonen en leven zou kunnen voortzetten. De Slibvelden werden middels een gedoogbeschikking voor 2 jaar ter beschikking gesteld aan de ADM community. In een recent overleg met Stadsdeel Noord bleek dat, ondanks de motie en ondanks dat er geen andere lokatie in beeld is, het stadsdeel desalniettemin de ADM gemeenschap van het terrein wil verwijderen!

Stadsdeel Noord heeft op korte termijn géén ontwikkelingsplannen voor het gebied en er is dan ook geen enkele reden om de gedoogbeschikking niet te verlengen. Daarnaast vermeld het coalitie akkoord dat de gemeente de rafelranden wil beschermen en heeft de gemeente daartoe zelfs een 'vrije ruimte beleid' ontwikkeld. In samenwerking met het gemeentelijk team 'vrije ruimte' hebben ADM'ers visies ontwikkeld voor een 'nieuw grote vrijplaats' in Amsterdam die er over pakweg 2,5 jaar ook gaat komen en waarvan de ADM'ers deel gaan uitmaken. Het college acht een dergelijke vrijplaats essentieel voor de culturele en maatschappelijke diversiteit van Amsterdam. Naast ons zijn vele Amsterdammers daar natuurlijk heel blij mee. Maar moeten wij als gemeenschap in de tussentijd dan maar in het luchtledige verdwijnen?

Destemeer grond om de verblijfstermijn van de gemeenschap te verlengen totdat de nieuwe lokatie is losgekomen. Een nieuwe ontruiming staat dan ook gelijk aan het "kind met het badwater weggooien". De
ADM'ers zijn niemand tot last, houden het gebied groen en zullen met kleinschalige culturele en ambachtelijke activiteiten stad en buurt betrekken zoals ze altijd op eigen initiatief en ongesubsidieerd al hebben gedaan. Zo werd onlangs geparticipeerd in Farmamsterdammersdag, was er een workshop mondkapjes maken en op het terrein is een weggeefwinkel, een buurttuin en een Voku. De buurtbewoners uit Elzenhagen weten ons goed te vinden!

Net zoals Behoud Lutkemeer verzetten wij ons tegen verdergaande economisering van de stad en kunnen dan ook niet anders dan tot actie overgaan.

Wij hopen echter dat Stadsdeel Noord haar standpunt spoedig veranderd en niet zonder alternatief en ook
niet voor enkel leegstand ontruimt.

Stichting ADM Leeft - Buikslotermeerdijk 95 - 1027 GE Amsterdam ========================================================================================
Facebook:
https://www.facebook.com/adm.amsterdam/?ref=bookmarks

PS 1
Een deel van de oorspronkelijke groep ADM'ers kon vanwege ruimtegebrek niet terecht op de Slibvelden en
heeft elders onderdak moeten zoeken. De bootbewoners zwerven gedeeltelijk nog door de Amsterdamse
wateren, worden soms verjaagd en hebben nog geen ligplek kunnen vinden of aangeboden gekregen.
Samen met de mensen die op de Slibvelden zitten zijn zij nog altijd de ADMcommunity.

PS 2
Het ADM terrein is na de ontruiming compleet gevlakt. Er is sindsdien niets gebeurd en het terrein staat te
koop via Cushman & Wakefield. Huurder Koole Maritiem is volledig uit beeld. Ontruiming voor leegstand....

Tags: ADM ontruiming slibvelden


Wie: 
nn

.


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech