Verklaring van Gargarat

Nieuws, gepost door: nn op 25/10/2020 10:10:34

Waar: Gargarat, Western Sahara
Wanneer: 25/10/2020 - 22:10

Oproep aan de VN en de internationale gemeenschap van de demonstranten bij Gargarat.
(vertaling van https://porunsaharalibre.org/2020/10/25/declaration-of-el-gargarat-appea... )

Wij, degenen die hier bijeen zijn, en brede sectoren van het Saharaanse maatschappelijk middenveld, willen onze grote verontwaardiging uiten over de opzettelijke en ongerechtvaardigde vertraging in de uitvoering van het vredesplan om het dekolonisatieproces te voltooien en de daaruit voortvloeiende en dramatische gevolgen daarvan, vooral voor de lijdende Saharaanse bevolking.

Het conflict in West-Sahara, een klassiek dekolonisatieconflict, is nu in zijn vijfde decennium, en er zijn 29 jaar verstreken sinds resolutie 690/1991 werd goedgekeurd, dankzij welke de Verenigde Naties, in samenwerking met de Organisatie voor de Afrikaanse Eenheid, de verantwoordelijkheid nam voor het uitvoeren van het proces van dekolonisatie van het laatste koloniale bolwerk op het Afrikaanse continent, door middel van een referendum van zelfbeschikking, zoals vastgelegd door de doctrine van de Verenigde Naties in de belangrijke resolutie 1514 (XX).

De verwachtingen die zijn gewekt door de oprichting van MINURSO, en de daaruit voortvloeiende overeenkomst, plechtig aangenomen door Marokko en het POLISARIO-front, om oorlogshandelingen af ​​te zweren en zo vrede een kans te geven en daarmee een einde te maken aan de tragedie die het Sahrawi-volk trof, zijn weggewaaid, de verwachtingen vervaagden jaar na jaar vanwege de schurkachtige en hardnekkige houding van Marokko. Deze houding, had naar behoren moeten worden veroordeeld door de Verenigde Naties en hun missie in het gebied, maar heeft gedurende al die jaren niet alleen verdraagzaamheid genoten, maar deze organisaties boden hiervoor ook een duidelijke en schandalige dekmantel.

En zo gebruikt Marokko, dat geniet van medeplichtigheid op het niveau van de Veiligheidsraad, systematisch gewelddadige onderdrukking waarbij de meest fundamentele rechten van de Sahrawi-bevolking in de bezette gebieden worden geschonden; harde straffen tegen vreedzame activisten in schijnprocessen; de koortsachtige en nietsontziende plundering van de natuurlijke rijkdommen van een gebied dat nog steeds wordt beschouwd als een niet-autonoom gebied; het importeren van duizenden en duizenden Marokkaanse kolonisten naar het bezette gebied om de demografische samenstelling van het gebied te beïnvloeden, hetgeen duidelijk in strijd is met de Verdragen van Genève; de militaire belegering van het grondgebied acher een meer dan 2700 kilometer lange muur en honderden kilometers mijnenvelden die dagelijks het leven kosten aan vreedzame nomaden en hun kuddes. Al deze wandaden worden dagelijks gepleegd voor de ogen van de troepen van een luie MINURSO, ondanks deze misstanden.

In de 29 jaar sinds het staakt-het-vuren hebben de Sahrawi, vele malen met grote moeite, de geesten van ons legitiem verontwaardigde volk kunnen sussen, niet alleen vanwege het willekeurige en duidelijk afkeurenswaardige gedrag van Marokko, dat niet alleen de clausules van het staakt-het-vuren schoffeert, maar ook het doel heeft om de basis waarop het huidige vredesplan is gebaseerd, dat wil zeggen het houden van een referendum over zelfbeschikking, ongeldig te verklaren en te ontkennen.

Geconfronteerd met deze situatie, die tot doel heeft de Saharaanse bevolking hun legitieme recht op hun grondgebied te ontnemen, eisen wij:

De onmiddellijke en definitieve beëindiging van de illegale doorgang in El Gargarat, aangezien het een territoriale verwerving betreft door de schending van het staakt-het-vuren. De poging om de opening van de doorgang te rechtvaardigen met overwegingen over "vrije commerciële handel", is een eufemisme dat probeert de plundering van de natuurlijke rijkdommen van het gebied te verdoezelen en legitimeren, net als de doorvoer van enorme hoeveelheden cannabis en andere verdovende middelen die een van de belangrijkste bronnen van inkomsten voor de schatkist van het koninkrijk vormen.
Wij veroordelen met kracht de lafheid, zo niet de duidelijke samenwerking van de Verenigde Naties, en van haar missie in West-Sahara, met de misstappen die Marokko dagelijks begaat.
We eisen dat MINURSO vastberaden de missie onderneemt die haar door de Naties is toevertrouwd, zonder verder uitstel.

In El Gargarat, op 22 oktober 2020

Comité van de demonstranten

Tags: Gargarat West-Sahara

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech