Huize tacoma gekraakt

Nieuws, gepost door: nn op 27/07/2021 07:08:37

Wanneer: 27/07/2021 - 19:25

Gekraakt.
Sinds afgelopen weekend wordt huize Tocama weer bewoond; Bezorgde burgers hebben het rijksmonumentale pand aan de Dingeweg in Uithuizen, met bijhorend land, bezet.L.s.

Activist Jan over de redenen de boerderij te bezetten:
’’De boerderij is aangekocht door de Stichting Woonbedrijf Aardbevingsgebied Groningen(SWAG). Swag is voor de volle 100 procent eigendom van de Nederlandse staat en wordt gefinancierd door het ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties en wordt ingezet als koopinstrument voor de verschillende opkoopregelingen. Volgens hun eigen website (1) handelen ze uit algemeen belang en zonder winstoogmerk, hebben ze specifiek aandacht voor de leefbaarheid in het gebied en beheren ze de aangekochte panden om leegstand, verloedering, kraak en vandalisme te voorkomen. Helaas blijft het bij deze algemene visie, want de praktijk laat een heel ander beeld zien”

Op dit moment bezit de stichting 35 objecten. Van die panden worden er 3 als wisselwoning gebruikt en zijn er 8 door middel van leegstandsbeheer in gebruik. Van de overige 24 panden is er geen gebruik, bestemming of toekomstvisie terug te vinden in de overzichten van de stichting.

Jan;”Kijk naar de Geertsemaheerd in Slochteren, al jaren terug aangekocht , staat nu te koop voor een schamele 425 000 euro. Al de koperen dakgoten en bliksemafleiders zijn er af gepikt en de bewoning door antikrakers heeft het verval alleen maar verergerd. Wat ooit, nog niet zo lang geleden, beschreven werd als een statig rijksmonument staat nu te wachten tot de een of andere private handelaar zijn kans ziet en er allemaal studentenhokjes in bouwt. Weg grandeur. Het gebrek aan een concrete visie met betrekking tot weder ingebruikname is hier de schuld van. Deze vaak prachtige panden verdienen een echte kans om her ontwikkeld te worden. Naar onze mening zou daarbij de wens van de inwoners centraal moeten staan en zouden deze panden met de plaatselijke kennis en kunde in de loop der jaren opgebouwd hier in Groningen, een goede nieuwe toekomst tegemoet moeten zien.”

Juist het ontbreken van enigerlei visie over de toekomst van de aangekochte objecten, heeft de activisten doen bewegen dit pand te bezetten.

Jan: “ Niet alleen hopen we het verdere verval en de diefstal van de koperen bliksemafleiders e.d. een halt toe te roepen, bovenal willen we het onderwerp aan de kaak stellen en willen we samen met inwoners, bedrijfsleven en de opleidingsinstituten in de provincie kijken wat er gezamenlijk mogelijk is en hiermee de dialoog aan gaan met de stichting.
Als de corona maatregelen en de veiligheid het toe laten willen we op korte termijn in het museumdeel een ruimte inrichten wat als ware een groot prikbord moet worden waarop een ieder die een idee heeft, iets kan, iets wil leren, iets wil bijdragen of wat dan ook, dat hier op papier laten zetten. We moeten zoeken naar de kansen en mogelijkheden die deze panden kunnen bieden aan de inwoners, het bedrijfsleven en de opleidingsinstituten. Niet meer wachten tot het verrot en niks meer waard is. Koesteren die parels!”

De bezetters hopen zsm met de stichting in gesprek te kunnen.

###einde persbericht####

1: https://woonbedrijfgroningen.nl/Wie: 
nn

Krakers bezetten pand in Uithuizen: ‘Er mag wel meer niet’
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/838316/krakers-bezetten-pand-in-uithuizen...Wie: 
nn

Krakers kraken rijksmonument in Uithuizen. Huize Tocama aan de Dingeweg gekraakt omdat het te lang leegstond en verloedert
https://www.dvhn.nl/groningen/Krakers-kraken-rijksmonument-in-Uithuizen....


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech