AG woonprotesten Tilburg en Nijmegen

Nieuws, gepost door: AG op 27/10/2021 10:01:19

Wanneer: 30/10/2021 - 00:09

LET OP ANDERE ADVOCAAT
BE AWARE OTHER LAYWER

LET OP ANDERE ADVOCAAT
BE AWARE OTHER LAYWER

Telefoon aan op zaterdag vanaf 9:00
Phone will be available from 9:00 on Saturday

Arrestantengroep Woonprotesten Tilburg (zaterdag) en Nijmegen (zondag)
+31687682429
Advocaat mr. Fleur H.J. de Graaf van Berte Advocaten +31 6-10873105

We staan de aankomende dagen klaar mochten mensen onverhoopt geconfronteerd worden met politierepressie. We zullen bereikbaar zijn om mensen die bij een of allebei de protesten gearresteerd zijn bij te staan en om informatie te verzamelen over eventueel politiegeweld.

Onze advocaat voor zaterdag en zondag is mr. Fleur H.J. de Graaf van Berte Advocaten, te bereiken op +31 6-10873105
Mocht je gearresteerd worden, vraag dan om deze advocaat. Als de advocaat je komt bezoeken, vraag dan om een kaartje, hier dient Berte Advocaten op te staan.(Er kan bij grote drukte ook een collega komen). Op deze manier kunnen we, zowel praktisch als juridisch, gezamenlijk onze verdediging organiseren.

Let op! Verhoor door de politie is er enkel op gericht om bewijs te verzamelen tegen jou en/of je medeactivisten. Je bent niet verplicht iets te verklaren. Dus maak daar dan ook gebruik van! (alleen duidelijk om onze advocaat verzoeken,verder mond houden), Een verhoor is niet de plek om een discussie te voeren of een punt te maken.

De arrestantengroep zal de komende tijd bereikbaar zijn op +31 6 876 824 29.
(voorkeur voor signal https://signal.org) Pas op met wat je zegt als je ons belt of smst, vertel geen belastende informatie over de telefoon. Mocht je gearresteerd zijn, laat ons dan via Signal weten dat je bent vrijgelaten zodra je bent vrijgelaten. En ook waar en waarvoor je een strafbeschikking of dagvaarding hebt ontvangen.

Tot zaterdag en of zondag! Onze solidariteit is sterker dan hun repressie!

Wij zijn geen onderdeel van de organisaties van deze Woondemonstraties, maar zijn solidair met iedereen die strijd voor socialere huisvesting en een socialere wereld

Arresto group housing protests Tilburg (zaterdag) en Nijmegen (zondag)
+31687682429
Advocaat mr. Fleur H.J. de Graaf van Berte Advocaten +31 6-10873105

The coming days we will be on stand-by to support people confronted with police repression. We will be available to support people arrested during the housing protest and to record possible police brutality, should these things occur.

Our lawyer for saturday and sunday will mr. Fleur H.J. de Graaf van Berte Advocaten , reachable at +316-10873105

If you are arrested, ask for this lawyer. When the lawyer comes to visit you, ask for a card. That card is supposed to say Berte Advocaten (in the event of extreme busyness, a colleague may show up). This way we can organize our mutual defense both practically and legally.

Remember: interrogation by the police is only used to gather evidence against you and/or fellow activists. You are not required to make a statement. Use that right! Only ask for our laywer, besides that keep your mouth shut .
An interrogation is not the place to have a discussion or to prove a point.

The detainee support group will be reachable the coming days at +31 6 876 824 29 (preferably on signal - https://signal.org). Be aware of what you say over the phone, if you call or text us, don't mention anything possibly incriminating. Should you be arrested, let us know through signal when you are released and where and for what you have gotten a criminal order or a court summon.

We will see you on Saturday and or sunday! Our solidarity is stronger than their repression!

We are not part of the organisation of this housing protest, but we show solidarity with everyone who struggles for more social housing and a more social world.Wie: 
Ronaldo

ivm opgebroken straat is het verzamelen in Nijmegen niet op Kelfkensbos maar op plein 1944


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech