Straatprotest volxkeuken Domela 'gratis eten en warme kleding'

Aankondiging, gepost door: Volxkeuken Domela op 13/12/2021 12:02:24

Waar: Hofplein, nabij het stadhuis van Leeuwarden, Leeuwarden, Netherlands
Wanneer: 22/12/2021 - 16:00

[Persbericht volxkeuken Domela]

Op woensdag 22 december organiseren we van 16:00 tot 19:00 uur in Leeuwarden op het
Hofplein nabij het stadhuis een protestbijeenkomst: Onze eisen Housing First, gratis
nachtopvang voor iedereen! 7 dagen een warme maaltijd, geen soep en brood!


Dak-, thuis-, en rechteloos zijn: een hongerige mag een brood stelen

De volxkeuken is opgericht vanwege het ontbreken van een Bed, Bad, Brood-regeling voor
ongedocumenteerden in Friesland. We worden gesteund door een reeks sympathisanten, en
zijn inmiddels gelieerd aan de Vrije Bond Friesland, Doorbraak en BIJ1. Vanwege het deurbeleid
van de nachtopvang komen mensen op straat te staan, en daarom hebben we eerder ons best
gedaan met een kleinschalige opvang van ongedocumenteerden. Met het samen eten op straat op
22 december willen we ook weer voorzien in de behoeften van daklozen en mensen met een laag
inkomen. Met het koken op straat bieden we praktische hulp, ontmoeten we elkaar en blijven we
aandacht vragen voor de toegankelijkheid van de nachtopvang voor iedereen. Onze strijd is niet
alleen voor en met daklozen, maar ook voor en met mensen die slechts een noodgeval verwijderd
zijn van armoede en dakloosheid. Dit is een strijd die dwars door alle kwesties heen gaat: van
huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg, milieu, systemisch racisme tot seksisme,
en nog veel meer.

We doen aan wederzijdse hulp maar blijven ook overige initiatieven die dak- en thuislozen
eten serveren van harte ondersteunen. In oktober 2018 vertelde de woordvoerder van de
maatschappelijke nachtopvang Zienn, in reactie op onze eerste straatactie, dat zij hun werkwijze
hebben aangepast zodat er meer rust voor de bezoekers komt om ze beter te kunnen begeleiden
naar een passende vervolgplek. De bedoeling is dat de nachtopvang een voorziening is van kort
verblijf omdat mensen maanden (soms jaren) gebruik maakten van de nachtopvang. De warme
maaltijd is nu vervangen door soep, brood en fruit op vier dagen in de week. [1] Koken bij Zienn
is geen optie. “Daar hebben wij faciliteiten totaal niet voor, wij blijven een noodvoorziening.
Anders wordt het een soort hospice en dat willen wij niet. Ik wil het zo sober mogelijk zodat
mensen zo snel mogelijk uit hun crisissituatie komen”, aldus de woordvoerder. [2]

Wij vinden ook dat de nachtopvang een tijdelijke oplossing moet zijn. Mensen moeten snel een
woning krijgen. Maar die zijn er onvoldoende. Huisvesting is wat ons betreft geen randvoorwaarde
maar een hoofdzaak om dakloosheid effectief tegen te gaan. [3] Dakloosheid beëindigen is alleen
mogelijk als er woningen beschikbaar zijn en mensen de bestaansmiddelen hebben om hun woning
te behouden. Er staat veel druk op het leven van mensen. Die wordt veroorzaakt door hoge
woonlasten, onvoldoende inkomsten en uitkeringen. Via wederzijdse hulp willen we die druk
verminderen. Wij blijven daarom ook voorstander van gratis nachtopvang en een fatsoenlijke
maaltijd voor alle mensen in onmiddellijke nood.

Nachtopvang Zienn heet inmiddels Wender besteedt geen aandacht aan de huidige woonstrijd
en zet zich niet in om thuis- en daklozen te helpen die geen psychische problemen of verslavingen
hebben. Wender doet met name aan interventie bij mensen met een zogenoemde complexe psycho-
sociale problematiek. Ook voor deze groep stagneert echter de uitstroom naar zelfstandig wonen
omdat er onvoldoende passende woonplekken zijn. In 2018 hebben we een flyer uitgedeeld waar de
woordvoerder van Zienn het mee oneens was. [4] “Hoe kan je mensen opjagen, weigeren bij de
nachtopvang en gebrekkig warme maaltijden verstrekken?”, schreven we. Er is sindsdien niets
veranderd. Wij zijn van mening dat iedereen recht heeft op huisvesting en middelen van bestaan.

Met de stijgende huurprijzen, flexcontracten en strafkortingen in de bijstand is het moeilijk om uit de
schulden te blijven. Wender zegt nu meer passende en trendy betaalbare woonruimte te realiseren.
[3] Als ze daarmee doelen op de plaatsing van zes tiny houses bij de zorgopvang De Marene, dan is
dat niet echt een oplossing. De bewoners daarvan hebben geen huurbescherming. Integendeel, in het
hulpverleningscircuit gelden er andere regels en niet alleen voor notoire herrieschoppers maar voor
allen. Sancties zijn een maand ontzegging van mensen hun verblijf in een 24-uurs voorziening of dat
men zich vier keer per week moet melden bij Wenders op straffe van verlies van de uitkering. [5]
Dan houdt men nog geen 300 euro in de maand over. De beste manier om dakloosheid aan te
pakken, is door het in de eerste plaats te voorkomen.

Waar er voorspelbare routes naar dakloosheid zijn, zoals een schuldenproblematiek, als vluchteling
of migrant uitgeprocedeerd raken, het verlaten van een zorgvoorziening of de gevangenis, moeten
we er alles aan doen om mensen te helpen een huis te vinden en te behouden. Onder dak- en thuisloze
mensen zien we veel jongeren uit een instelling voor jeugdzorg. En mensen die na detentie, een verblijf
in de GGZ of maatschappelijke opvang weer terugkeren in de maatschappij en dan geen perspectief op
onderdak hebben. Het is onvoorstelbaar dat zij mogen vertrekken zonder dat er een woonplek voor ze
is! Neem de landelijk ongeveer 30.000 mensen die jaarlijks uitstromen na detentie: twintig procent van
hen staat een maand na vertrek niet op een adres ingeschreven. Een deel van deze groep staat dan
weer bij de maatschappelijke opvang voor de deur. Zo pompen we mensen rond in het systeem. [6]

“Zien heeft een beleid dat ze waar moeten maken richting de gemeente, namelijk dat er doorstroom
is. Ze moeten productiecijfers laten zien en daarvoor zien zij ook wel in dat er een groep is die in het
gedrang komt en niet zo gemakkelijk bemiddeld worden kan naar ambulante begeleiding of andere
voorzieningen.En net om die groep gaat het. Wij zien vaak over ’t hoofd dat mensen die zichzelf niet
kunnen redden wat extra hulp nodig hebben. Als je dan bezuinigt op maaltijden of weigert bij een
nachtopvang, dat gaat veel te ver.” [2]

Armoede kent geen grenzen!

1. Over maaltijden en werkwijze in nachtopvang Zienn https://vrijebondfriesland.org/2021/03/07/de-start-van-een-volxkeuken/ 2. https://omropfryslan.nl/nieuws/927996-boerenkoolactie-bij-nachtopvang-wi... 3. Uitvoeringsplan, Brede aanpak dakloosheid Fryslân 4. https://vrijebondfriesland.org/2021/03/07/de-start-van-een-volxkeuken/ 5. https://omropfryslan.nl/nieuws/1085823-leestip-zwervers-voelen-zich-niet... 6. https://magazines.rijksoverheid.nl/vws/iedereenondereendak/2021/02/tips–tools-voor-een-krachtig-preventiebeleid/ 7. Leestip: Een hongerige mag een brood stelen. https://trouw.nl/nieuws/voor-eeuwig-de-bisschop-van-wie-brood-stelen-mag


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech