Court Orders Our Ivicktion [Huize ivicke, Wassenaar]

Nieuws, gepost door: nn op 23/12/2021 12:11:34

Wanneer: 23/12/2021 - 23:54

Op maandag 20 december oordeelde de Rechtbank Den Haag dat we Ivicke binnen zes weken moeten verlaten.

On Monday Dec 20, Rechtbank Den Haag ruled we must leave Ivicke within six weeks.


[English below]

Gepost op: https://huizeivicke.noblogs.org/

Deze uitspraak ten gunste van de eigenaar verbaast ons niet, en we zullen hem niet zomaar accepteren.

Volgens de argumentatie van de rechtbank is onze bewoning in strijd met het bestemmingsplan. Ivicke zou als kantoor moeten worden gebruikt. De rechter gaf aan dat hij begrip heeft voor de niet “gemakkelijke situatie” op de “hedendaagse woningmarkt” (oh, echt waar!?), maar besluit alsnog om te ontruimen voor leegstand.

Ja, ontruiming voor leegstand: want er zijn geen concrete plannen voor toekomstig gebruik van Ivicke. Geen vergunningen, geen kostenplaatjes, geen schetsen, alleen het erewoord van Ronnie van de Putte dat hij het wil gebruiken als een kantoor voor de ene medewerker van zijn bedrijf.

Dit is, voor de rechter, voldoende om te stellen dat “op dit moment geen aanknopingspunten bestaan om te kunnen concluderen dat het rijksmonument opnieuw leeg zal komen te staan als de bewoners zijn vertrokken.”

Bullshit!

Iedereen die de moeite neemt om naar Ronnie’s carrière als vastgoedspeculant te kijken, zal tot de conclusie komen dat Ivicke weer leeg komt te staan als we ontruimd worden. Leegstand is al tientallen jaren zijn verdienmodel.

De gemeente Wassenaar weet dat maar al te goed. Ze hebben net een miljoen uitgegeven aan herstelwerkzaamheden aan de buitenkant van Ivicke, die noodzakelijk waren door leegstand en verwaarlozing. Maar zelfs tijdens die werkzaamheden bleef de gemeente onze ontruiming (en dus meer leegstand) najagen.

Speculatie, in haar vele vormen, is de oorzaak van de wooncrisis. Dit huis is eigenlijk een kantoor… Dat huis zal meer winst opleveren als het verhuurd wordt aan expats… Dit huis zal jarenlang leeg staan… Dat huis zal worden gesloopt… Zolang huizen handelswaar zijn, is wonen precair.

Meneer de Rechter, dit is waarom de “hedendaagse woningmarkt geen gemakkelijke situatie voor de bewoners met zich brengt”.

De wooncrisis, waartegen mensen massaal de straat op zijn gegaan in Nederland, is slechts een “crisis” voor mensen met beperkte middelen. De keerzijde, voor speculanten, is een “gezonde vastgoedmarkt” die veel winst belooft.

We weigeren om dakloos te worden voor leegstand. We accepteren niet dat het speculatie-verdienmodel van de eigenaar zwaarder weegt dan de behoefte aan onderdak, dan ons belang om in het huis te blijven waar we al drieënhalf jaar wonen.

We verwachten niets anders van de rechtbank. Die bestaat om de bezittende klasse te beschermen.

Maar we zullen voor nu het spelletje spelen en in hoger beroep gaan.

————————————————————————————————————————–

On Monday Dec 20, Rechtbank Den Haag ruled we must leave Ivicke within six weeks.

Posted on: https://huizeivicke.noblogs.org/

We aren’t surprised by this verdict in the owner’s favor, and we won’t just accept it quietly.

The court’s argumentation is that our residency here is in violation of the building’s zoning plan, which designates its use as an office. The judge said he “understands the currently difficult housing market” —does he, really!?—and yet decides to evict for emptiness.

Eviction for emptiness, yes: because there are no concrete plans for Ivicke’s future use. No permits, no costings, no drawings, only Ronnie van de Putte’s word that he wants to use it as an office for his company’s only employee.

This is enough for the judge to claim “ there are no grounds for concluding that the national monument will once again be vacant once the occupants have left.”

Bullshit!

Anyone who takes a moment to look at Ronnie’s track record of speculation would see there is every reason to conclude Ivicke will once again be empty if we are evicted. Emptiness has been his business model for decades.

Gemeente Wassenaar knows this all too well. They’ve just spent 1 million euros restoring Ivicke’s exterior because of vacancy and neglect, yet throughout these works they’ve continued to pursue our eviction for yet more vacancy.

Speculation, in its many forms, is at the root of the housing crisis. This home is technically an office… That home will bring in more profit if rented to expats instead… This home will stay empty for years… That home will be knocked down… Where homes are treated as commodities, housing is precarious.

Mr. Rechter, this is why the housing market is “currently difficult.”

The housing crisis that has brought people in the Netherlands to the streets in numbers is only a “crisis” for those with modest means. The other side of the coin, for speculants, is a “healthy property market” promising favorable returns.

We do not accept becoming homeless for emptiness. We do not accept that the owner’s business model of speculation weighs heavier than housing needs, than our interest in continuing to live in our home of 3 and a half years.

We expect no better from the courts. They exist to protect the property-owning class.

But we play their rigged game for now and appeal this decision.Wie: 
jc

Bestemmingsplan ? Zeer flauwe kul ! Daar kunnen jullie beter meteen een kantoor beginnen daaro, want zonder administratie, geen revolutie, toch ?Wie: 
Mazzelaer

Ontruiming vanwege niet volgen bestemming werd vroeger simpel weggewimpeld daar leegtand óók niet aan de bestemming voldoet. Als er geen verdere plannen zijn zou een ontruiming het probleem (gebruik niet volgens bestemming) niet verhelpen en is dus voor dat doel zinloos. En als er op de begane grond een kraakspreekuur is gehuisvest, heb je dan voor dat deel dan geen aanklacht? Zoveel vragen ineens...

Maar ja.., er komt nu dus ‘n neefje ofzo.


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech