Raadsadres: Protest tegen propaganda-bijeenkomst Russische inval in Oekraïne in de Rai

Nieuws, gepost door: nn op 19/07/2022 07:06:36

Wanneer: 19/07/2022 - 05:43

Geachte leden van de gemeenteraad van Amsterdam,
Op zondag 10 juli 2022 organiseerde de politieke partij Forum voor Democratie een internationale bijeenkomst in de Rai Amsterdam over de oorlog in Oekraïne. Een pro-Rusland bijeenkomst met als sprekers o.m. de Russische ambassadeur Aleksandr Sjoelgin en de verbindingsofficier met het Kremlin: John Laughland.

Het doel van dit symposium is om een ‘ander geluid’ te laten horen over de oorlog in Oekraïne. ‘Immers’, zo zegt T. Baudet in zijn openingsspeech, ‘is er in Nederland sprake van een totalitaire politiek’, ‘is de reguliere media een verlengstuk van de overheid’ en ‘behandelt het Westen de Russen op een Stalinistische wijze en morgen doen ze dit ook bij jullie’. Redenen voor de FVD om (medestanders van) het Kremlin aan het woord te laten om zo ook ‘een ander geluid’ te laten horen.

Op 2 maart 2022 besloot de Europese Unie om de omroepactiviteiten van Russia Today op te schorten. De reden hiervoor is dat Russia Today onder permanente directe of indirecte controle van de autoriteiten van de Russische Federatie staat. Zij spelen een belangrijke rol bij het in beeld brengen en steunen van de militaire agressie tegen Oekraïne en de destabilisering van haar buurlanden. De keynotespeaker John Laughland wordt niet alleen sinds jaar en dag aangestuurd door het Kremlin, hij is ook een graag geziene gast bij Russia Today (zie screenshots). Sterker nog: tijdens de bijeenkomst heeft Laughland de kans gekregen om de Russische propaganda te verspreiden, die hij ook bij Russia Today prolongeert. Met andere woorden: het optreden van John Laughland druist in tegen het besluit van de Europese Unie om Russia Today te verbieden, vanwege het feit dat dit kanaal dat onder de controle staat van de Russische Federatie. De EU schrijft: “Om de militaire agressie tegen Oekraïne te rechtvaardigen en te ondersteunen verspreidt de Russische Federatie voortdurend en gecoördineerd desinformatie en manipuleert zij informatie. Deze acties zijn gericht tegen de EU en de leden van het maatschappelijk middenveld in de buurlanden, waarbij de feiten ernstig worden verdraaid en gemanipuleerd.”

We zijn geschokt dat een dergelijk evenement wordt gefaciliteerd in onze hoofdstad. Wij zijn van mening dat door dit evenement te faciliteren de Russische staatspropaganda ruim baan heeft gekregen.

Europa wordt namelijk geconfronteerd met een nietsontziende oorlog, met geweld, met genocide met barbarij door de agressor Rusland. Hoewel wij voor het recht op vrije meningsuiting zijn, gaat deze bijeenkomst een grens over. De bijeenkomst is ondermijnend voor vrede en veiligheid in Europa, is propaganda voor de Russische inval in Oekraïne en is een regelrechte slag in het gezicht van de tienduizenden Oekraïners die in ons land onderdak hebben gevonden op de vlucht voor de Russische bezetter.

Het congrescentrum Rai is op verschillende manieren vooraf (email en social media) duidelijk gewezen op dit evenement en dringend verzocht om deze bijeenkomst niet te faciliteren. De Rai heeft geen gehoor gegeven aan deze oproep. Op de website van de gemeente Amsterdam en van de Rai is duidelijk te lezen dat ‘de activiteiten plaatsvinden onder de verantwoordelijkheid van RAI Holding B.V. Een van de aandeelhouders van deze Holding is de gemeente Amsterdam met een belang van 25%.’ Het is niet voor het eerst dat u wordt geconfronteerd met een niet wenselijke activiteit in uw deelneming; in 2016 vond er namelijk een wapenbeurs plaats en dreigde u uw aandelen te verkopen.

Wij, een groep van zeer bezorgde Nederlanders, zijn ontdaan dat een dergelijke bijeenkomst heeft kunnen plaatsvinden in de stad van de Februaristaking, de stad van Anne Frank, de stad waar in het verleden het fascisme vernietigend en ontwrichtend is geweest voor talloze burgers en specifieke bevolkingsgroepen. De schaal waarop de genocide op met name Joodse bevolking plaatsvond was ongekend. Juist de geschiedenis verplicht ons op te komen tegen elke vorm van genocide. Want wat in Oekraïne plaatsvindt is ook – weliswaar op een andere schaal - regelrechte genocide, moord op onschuldige burgerslachtoffers, bruut geweld. Het past niet om de vijanden van democratie, de Russische oorlogspropaganda, ruim baan te geven. Deze inval is een zwarte bladzijde in de geschiedenis en wij zijn daarom ook verbijsterd dat op geen enkele manier is geprobeerd deze manifestatie tegen te houden. De gemeente Amsterdam, het stadbestuur, had daar de mogelijkheden voor.

Wij zijn van mening dat in Amsterdam geen ruimte is voor tirannen en mensen die de verwoestende oorlog in Oekraïne steunen. Wij vragen daarom ook uitleg, een verklaring, een teken van het stadsbestuur, het college van B&W en de gemeenteraad van Amsterdam. Wat heeft u als gekozen bestuurders gedaan om te voorkomen dat de stad wordt besmeurd door lieden die geweld, moord, onmenselijkheid goedkeuren? Hebt u toegekeken, uw schouders opgehaald, of hebt u krachtig bij het college geprotesteerd?

1. Was het college van B&W en de gemeenteraad op de hoogte van betreffende evenement, het doel en thema?
2. Wat is de mening van de gemeenteraad over de betreffende bijeenkomst?
3. Bent u het met ons eens dat dit evenement ondermijnend is aan onze democratische rechtstaat en dat het tot doel heeft de Russische de inval in Oekraïne te rechtvaardigen?
4. Heeft het college en/of de raad geprobeerd om dit evenement te weigeren of te verplaatsen? Zo ja, op welke manier? Zo nee, wat was de motivatie?
5. Kunt u bevestigen of deze bijeenkomst is gefinancierd met geld van de Russische regering en/of gelieerde partijen?
6. Welke lessen heeft u getrokken uit de situatie waarin een wapenbeurs plaatsvond in de Rai
(2016)? Welke afspraken heeft u toen gemaakt met de Rai Holding om ongewenste evenementen in de toekomst te voorkomen?
7. Is het stadsbestuur van plan om dergelijke bijeenkomsten in de toekomst te faciliteren? Op welke manier gaat u voorkomen dat er wederom onwenselijke evenementen plaatsvinden in de Rai? Kunt u uw motivatie toelichten?

In afwachting van uw reactie,
De indieners,
Hélène de Bruine
Marina Meeuwisse
Jo Horn
Rien Post
Jochem Floor
Paul van den Berg
Erik van Muiswinkel
Dolf Jansen
Emine Uǧur
Dave Ensberg-Kleijkers
Piet Lekkerkerk
Okke Ornstein
Ronny Naftaniel
Rena Netjes
Laurens Jan Brinkhorst
Robert van der Noordaa
Geoffrey Jansen
Martijn Tonies
Ewout Klei
Jos Strengholt
Gert-Jan Bakker
Gerrit Jan Groothedde
Alex ten Cate
Anaïs Cortez-Reina
Walther Ploos van Amstel
Charlotte Roelofs-Leemans
Rieks Holtkamp
Joost van Os
Coen Wesselman
Paul van den Berg
Ton Aarts
Epifanio Britez
Ryan Jessurun
Hans Joossen
Laura van Rossem
Maikel van Leeuwen
Paul Klaasse
Bob Maas
Pierre Deen
Dieuwke Levinson-Arps
Veerle Slegers
Kitty Schmidt
Leontine Vreeke
Cunera van Heerden
Oscar Bergamin
Hannelore Bruijn
Tjakko Dijk

File: 2022-07-18-Raadsadres-gemeente-Amsterdam-betreft-FVDevenement-in-de-Rai (2).pdf

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech