Pinksterlanddagen in Appelscha andermaal fantastisch geslaagd

Nieuws, gepost door: Voorbereidingsgroep op 02/06/2012 06:03:10

Wanneer: 00/00/0 - 00:00

Prachtig zonnig weer, een record aantal bezoekers naast een omvangrijk en gevarieerd programma vormden de ingrediënten van fantastisch geslaagde Pinksterlanddagen 2012 in het Friese Appelscha. Tijdens de grootste anarchistische manifestatie in Nederland (en noordwestelijk Europa) op het eigen kampeerterrein ‘Tot Vrijheidsbezinning’ viel nauwelijks een wanklank te bespeuren, want de stemming was wederom opperbest.


Ook het culturele programma met dit jaar wel erg veel muziek, viel grotendeels in de smaak. Aan het kinderprogramma namen opnieuw tientallen kinderen enthousiast deel. Al jarenlang zorgt de Amsterdamse groep Kinderpret voor aantrekkelijke activiteiten, waarbij de speurtocht door het bos voor de nodige spanning zorgt. Dit jaar was poppenkastspeler Wim Noordergraaf te gast om op zijn eigen onnavolgbare wijze de kinderen te vermaken.

De dagen worden traditiegetrouw geheel in zelfbeheer uitgevoerd. Onder de deelnemers was veel medewerking voor het draaien van kantinediensten, het schoonhouden van de toiletten e.d. Dat gold ook voor het groenten snijden en het afwassen bij de mobiele veldkeuken van Rampenplan. Deze groep zorgt overigens voor uitstekende biologische en vegetarische maaltijden voor de somma van slechts vier euro.

De weken voorafgaande aan de PL werd door een aantal mensen al hard gewerkt aan het onderhoud en het gereed maken van het anarchistisch terrein. Zo werd de grond in de speeltuin voor de kinderen afgegraven en vol zand gestort om de veiligheid te vergroten.

De Pinksterlanddagen gingen op vrijdagavond van start met een filmavond waar de bekroonde documentaire If A Tree Falls vertoond werd waarin acties van het Amerikaanse Earth Liberation Front centraal staan. Daarna we het de beurt aan de animatiefilm Waltz with Bashir waarin een voormalig soldaat van het Israëlische leger op zoek gaat naar zijn verdrongen oorlogsverleden.

Het programma kreeg helaas te maken met de afmelding van de Canadese filmmaker Franklin Lopez die zijn film END:CIV zou toelichten. De Franse geldschieters van zijn Europese tournee veranderden de dag waarop zijzelf met hem een bijeenkomst wilden houden en dat ging ten koste van de PL.

De Zweedse feministe Kajsa Ekis Ekman trok een bomvolle zaal met haar ongezouten verhaal over de hedendaagse prostitutie. In tegenstelling tot de heersende trend waarin prostitutie aanvaardbaar is geworden (denk aan de legalisering ervan en de emancipatie van de prostituee als ‘sekswerker’) neemt zij onomwonden stelling tegen dit fenomeen. Centraal is haar opvatting dat de meerderheid van de prostituees gedwongen wordt dit werk te verrichten.
De harde realiteit omtrent prostitutie is namelijk dat het heel veel leed aanricht. De cijfers zijn beschikbaar: 71% van de vrouwen in de prostitutie hebben te maken met fysiek geweld, 63% zijn verkracht terwijl ze in de prostitutie zaten, 89% wil de prostitutie verlaten en zou dat doen indien ze het konden, 68% vertoont kenmerken van Post Traumatische Stress Syndroom. Vrouwen in de prostitutie hebben een overlijdenskans die 40 maal hoger is dan gemiddeld en vrouwen in de prostitutie lopen 16 maal eerder kans te worden vermoord.
Uit de discussie bleek dat er de nodige bezoekers waren die moeite bleken te hebben met deze stellingname door te verwijzen naar praktijken die positiever te duiden zijn. Ekman bleef echter onverbiddelijk in haar opvatting dat het bestaan van de volstrekte meerderheid van de prostituees verschrikkelijk is. Daarbij wordt ze overigens gesteund door recent onderzoek in Amsterdam waaruit eveneens blijkt dat de legalisering geen einde heeft gemaakt aan gedwongen prostitutie.

Opnieuw waren er gasten uit Palestina, dit keer hield Baha Hilo, de coördinator van de Olijfbomencampagne in Palestina een inleiding. Centraal stond de Olijfbomencampagne die mede vanuit Nederland ondersteund wordt. Meer dan een half miljoen Palestijnse olijfbomen zijn de afgelopen jaren door Israëlische soldaten en kolonisten vernield. De internationale actie “Houd Hoop Levend” helpt de gedupeerde Palestijnse boeren en hun gezinnen. Met een donatie van € 20 kunnen sympathisanten een olijfboom sponsoren, die bij een Palestijnse boer wordt geplant. De sponsor ontvangt voor zijn bijdrage een certificaat; zijn naam wordt bovendien vermeld op een plaquette nabij de plek waar zijn boom wordt geplant. (Zie: http://www.planteenolijfboom.nl)

Ook aanwezig was een Amerikaanse activiste van het CrimethInc collectief. Zij vertelde over de projecten en campagnes waar de Amerikaanse geestverwanten momenteel mee bezig zijn. Een tweetal Italiaanse activisten van de No TAV beweging uit Noord Italië hielden een presentatie over de al meer dan 20 jarige strijd tegen de aanleg van een hogesnelheidslijn. Die spoorlijn verwoest een kwetsbaar eco-systeem in de Franse en Italiaanse Alpen. Deze beweging kan op brede steun rekenen in Italië, aan acties nemen tienduizenden mensen deel.

Voormalig Nederlands kampioen debatteren Ali al-Jaberi, die als 9-jarig jongetje uit het Irak van Saddam Hussein naar Nederland kwam, hield een indrukwekkend verhaal over de verwrongen beeldvorming in de westerse wereld over het Midden Oosten.

Tal van Nederlandse groepen organiseerden bijeenkomsten en workshops. Milieuactiegroep GroenFront! presenteerde haar lopende en nieuwe campagnes, de recente Occupy! beweging vertelde over haar ervaringen en de groep Respect voor Dieren hield een stevig betoog over effectief campagnevoeren. De organisatie Doorbraak stelde de huidige bestaanszekerheid aan de orde en milieugroep A Seed ging in op ons huidige voedsel en gentechnologie.

Wim Baltussen sprak over zijn ervaringen met het behartigen van de belangen van Poolse uitzendkrachten in Nederland en de uitbuitingspraktijken die daarmee steevast gepaard lijken te gaan. Baltussen meent dat directe actie zoals het hanteren van het stakingswapen het meest effectief is om wantoestanden te verbeteren.

Allerlei anarchistische groepen gaven acte de presence. De Vrije Bond besprak haar (anti)verkiezingsactie, de Anarchist Black Cross (ABC) riep op voor ondersteuning aan politieke gevangenen, de Anarchistische Groep Amsterdam (AGA) stelde het organisatievraagstuk aan de orde. Ook het vraagstuk van een anarchistische economie werd besproken.

Een spontaan intermezzo betrof de bespreking over de situatie rond het tentenkamp van uitgeprocedeerde vluchtelingen in Ter Apel. Marian Bathoorn uit Emmen bekommert zich in het bijzonder over deze groep en voerde hierbij het woord. Zij wordt in haar werk overigens gesteund door de Anarchistische Groep Emmen.

De radiogroep is al weer enige jaren trouw van de partij. Zij verzorgt tijdens de PL permanent uitzendingen via internet en via de FM. Dit jaar zijn er opnieuw veel opnamen gemaakt van lezingen en inleidingen die zich hiervoor lenen. Een overzicht van de gemaakte opnamen vind je binnenkort hier:
http://appelscha.puscii.nl/

Het A-team dat dit jaar voor het eerst beschikbaar was voor eventuele hulp en ondersteuning van bezoekers die dit nodig hebben, hoefde slechts eenmaal in actie te komen. Dat zegt iets over de omgangsvormen tijdens het weekend. Incidenten en conflicten bleven uit. Een tweetal bezoekers werd verwijderd aangezien zij bleven volharden in hun antisociaal gedrag.

Een punt van zorg is wel het alcoholgebruik dat ’s nachts soms voor geluidsoverlast zorgt. De organisatie van de PL blijft onverminderd op een alcoholvrij standpunt staan. Dit zowel uit respect voor het principe van geheelonthouding van het terrein als ook uit de pragmatische overweging dat alcohol de sfeer zeer kan bederven met ruzies en het lastig vallen van mensen. Overlast vormen soms ook de talrijke loslopende honden die aanwezig zijn

De Pinksterlanddagen staan ook voor inspirerende ontmoetingen met gelijkgestemden en een hartelijk weerzien met oude bekenden. Een opvallend kenmerk van de Pinksterlanddagen blijft de aanwezigheid van oudere geestverwanten. Aaf Schwartsz, 93, met rollator, is geestelijk nog helemaal scherp. Zij vindt dat het vergadermoment van de reguliere bijeenkomsten op het kampeerterrein naar ’s middags verschoven moet worden want dat past haar beter. Zij bezoekt deze altijd zeer trouw en komt dan met de taxi. Te midden van de kameraden op het kampeerterrein is fijner dan alleen het leven in haar verzorgingstehuis. Ze bracht een mooi ingelijste foto mee met Domela er op en dat moest maar een plaatsje krijgen in het huisje op het terrein.

In het openingsprogramma werd stilgestaan bij het overlijden van Jurrie Zuidema (92) die vlak voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog als principiële dienstweigeraar vast zat in Veenhuizen. Hij bleef tot op hoge leeftijd actief op het kampeerterrein en andere anarchistische organisaties.

Ook een andere trouwe bezoeker van de PL, namelijk Saskia Poldervaart, werd gememoreerd. Zij overleed vorig jaar aan de gevolgen van kanker. In de Volkskrant van 25 juli 2009 liet ze in een interview weten: “Via de kraakbeweging belandde ik op de Pinksterlanddagen in Appelscha, waar de scene en anarchisten eens per jaar bij elkaar komen op een camping die al tachtig jaar wordt gerund door anarchisten. Ik ben geen anarchist, je kunt niet buiten de staat, er zijn regels nodig. Maar ik kom er graag, er hangt een geweldige sfeer, een hanekam in gerafelde kleren staat af te wassen naast een permanentje in bloemetjesjurk. Er wordt naar elkaar geluisterd, net als in die alternatieve cafés en restaurants. Er is ruimte om verschillend te denken. Het geeft hoop dat een jongere generatie bezig is met idealen die ik ook heb. Zij koesteren, net als ik, het idee dat een betere wereld mogelijk is. Ik ga binnenkort dood. Maar zij gaan door.”

De Pinksterlanddagen kregen dit jaar ook internationale navolging. In het Australische Melbourne vond eerder dit jaar ‘Camp Anarchy’ plaats onder het motto ‘arm yourself with techniques’.De initiatiefnemers verwijzen rechtstreeks naar de landdagen als inspiratiebron voor deze bijeenkomst. (http://campanarchy.org/about)
En wat te denken van de opname van de dagen op de kunst en cultuur infosite: http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/feestdagen/91156-wat-vieren-we-met-pin...

Al met al zijn de Pinksterlanddagen 2012 zeer geslaagd. De dagen zijn al een aantal jaren aan een sterke reeks bezig met relatief hoge bezoekersaantallen en een hoge deelname aan activiteiten en bijeenkomsten. Sowieso is er sprake van een grote betrokkenheid en een sterk gevoel van verantwoordelijk bij deelnemers, wat leidt tot een uitstekende hartelijke sfeer. Ook de medewerking van groepen aan de dagen is sterk. Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat de voorbereidingsgroep de bijeenkomst kundig georganiseerd heeft. Op naar de jubileumeditie van 2013! Het terrein bestaat dan 80 jaar.Wie: 
nn

jullie motherfuckers vergeten te zeggen dat dat fuckin filmpje gewoon op het fuckin web te bekijken is
http://www.submedia.tv/


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech