Update vossiusstraat 16 squat

Nieuws, gepost door: Vossiusstraat 16 squatters op 23/11/2022 11:12:01

Waar: Amsterdam , Netherlands
Wanneer: 23/11/2022 - 12:07

Afgelopen woensdag hebben we de uitspraak van onze rechtszaak gehoord. Zoals velen van jullie misschien al gehoord hebben, hebben wij GEWONNEN! Dit is niet alleen geweldig nieuws voor alle mensen die in het pand wonen en er politieke evenementen organiseren, maar voor kraakbeweging in zijn geheel én voor iedereen die graag (Russische) miljardairs hun eigendom afgenomen zien worden.

* english below
De advocaat van Volozh probeerde te beweren dat zijn gezin van plan is het gebouw te betrekken. Waarom zouden ze dan het gebouw in drie verschillende adressen hebben onderverdeeld? Waarom zijn er ZES badkuipen? Waarom heeft elke verdieping zijn eigen slot?

De renovaties van het gebouw zijn onrechtmatig verklaard door de rechter. Als wij het gebouw niet hadden gekraakt, zouden zij hun werkzaamheden ongestoord hebben voortgezet — dat zeggen zij zelf. Dat maakt duidelijk dat de sancties op dit moment maar al te gemakkelijk terzijde worden gelegd, en dat de regering niet daadwerkelijk hierop handhaaft.

Keer op keer heeft de overheid arme mensen in het nauw gedreven, terwijl ze de illegale praktijken van de rijken door de vingers ziet. Het belastingstelsel en hun bureaucratie vernietigen het leven van de meest kwetsbaren, terwijl grote bedrijven amper belasting hoeven te betalen en rijke mensen door allerlei constructies de dans ontspringen.

Yandex staat als bedrijf geregistreerd in Nederland. Maar als je de gemiddelde persoon hier erover vraagt, hebben ze nog nooit van dit enorme bedrijf gehoord. Het heeft geen klanten en levert geen diensten in dit land. In plaats daarvan is het actief in Rusland, waar het Kremlin-propaganda promoot. De Nederlandse regering laat elk bedrijf zich hier maar gewoon registreren voor belastingvoordeel, ongeacht hoe onethisch het bedrijf ook is. En wie profiteert hier eigenlijk van? Wij zeker niet - voor ons wordt het steeds moeilijker om een huis of huur te betalen, terwijl vluchtelingen gedwongen worden om in de kou te slapen.

Wij zullen dit gebouw dus gebruiken om politieke en sociale evenementen te organiseren ter ondersteuning van degenen die zich tegen de oorlog verzetten en degenen die in de kou staan - zij het door oorlog of kapitalisme.

We willen iedereen bedanken die ons steun heeft betuigd, iedereen die spullen heeft gebracht, en degenen die contact met ons hebben opgenomen om de ruimte te helpen organiseren. We nodigen iedereen graag uit om zaterdag naar onze open bijeenkomst te komen. Er is nog veel te doen, en er zijn veel mogelijkheden met een gebouw als dit.

English:
Last Wednesday we heard the verdict of our court case. As many of you may have heard already, WE WON! This is not just great for all the people living in the squat and organising political events in it, but for the entire squatting movement and for everyone who likes watching (Russian) billionaires get their property taken away.

Volozh’s lawyer tried to claim that Volozh’s family plans to move into the building. In that case, why did they split the building into three different addresses? Why are there SIX bathtubs? Why does every floor have its own locks?

The renovations of the building were ruled to be unlawful. If we had not squatted the building, they would have continued their works undisturbed — as per their own admittance. This makes clear that at this moment, the sanctions are not actually being upheld by the Dutch government.

Again and again, the government has hounded poor people while turning a blind eye to the illegal proceedings of the rich. The tax system and their bureaucracy destroy the lives of the most vulnerable, while exempting huge companies from paying taxes at all and allowing all kinds of constructions for rich people.

Yandex is registered as a company in the Netherlands. If you ask the average person here, they’ve never heard of this massive corporation. It has no clients and provides no services in this country. Instead, it is active in Russia, promoting Kremlin propaganda. The Dutch government will allow any corporation, no matter how bad its ethical track record, to register here for tax benefits. But who actually stands to benefit from this? It’s definitely not us — for us it is increasingly impossible to afford a house or rent, while refugees are forced to sleep in the cold. We will use this building to organize political and social events in support of those resisting the war and those who are left out in the cold - be it through displacement by war or capitalism.

We want to thank everybody who reached out to us in support, who brought supplies and goods, and those that have contacted us to help organize the space. We gladly invite you to come to our open assembly on Saturday. There’s a lot to do still, and there’s plenty of possibilities with a building like this.Wie: 
nn

Dutch court sides with squatters of sanctions-hit Russian’s mansion
https://www.theguardian.com/world/2022/nov/22/dutch-court-sides-with-squ...Wie: 
nn

Squatters can stay at a Russian tech entrepreneur’s Amsterdam mansion, a Dutch court rules.
https://www.nytimes.com/2022/11/23/world/europe/russian-tech-entrepreneu...Wie: 
nn
Foto: 


Wie: 
nn

Dutch court backs squatters in Russian tycoon's mansion
https://www.rfi.fr/en/people-and-entertainment/20221126-dutch-court-back...


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech