Gemeente laat nazibeurs doorgaan zonder vergunning

Ruis, gepost door: nn op 28/02/2023 02:06:09

Wanneer: 27/02/2023 - 13:04

MONTFERLAND, 27 feb. 2023 - De nazibeurs in het oosten kan nog steeds zonder vergunning open blijven. De omstreden burgemeester Harry de Vries van Montferland bij Arnhem weigert de nazibeurs in Didam te sluiten en ertegen handhavend op te treden. De beurs heeft echter geen vergunning. Dit ondanks een formeel verzoek van activist Arthur Graaff. Deze stelt dat die beurs geen vergunning heeft, hoewel de eigen regels van de gemeente die uitdrukkelijk wél vereisen.

De weigering van de burgemeester om te handhaven noemt Graaff 'onbegrijpelijk en onwettig'. 'Hij doet zich daardoor voor als een beschermer van de nazihandel, of zo u wilt, een nazipropagandist'. In de staat in Artikel 2:25 Vergunning voor een evenement of vergunningsvrij uitdrukkelijk

1. Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren.

Dinsdag is er bij de gemeente een hoorzitting over een klacht tegen het optreden van de burgemeester bij de beurs eind november. Toen blokkeerde de eerste burger Graaff, 74, die vreedzaam en alleen aan kwam lopen bij de beurs en net de toegangsprijs betaald had, fysiek de toegang. 'Voor mij als activist totaal ongehoord, nog nooit zoiets meegemaakt', zegt Graaff daarover. De burgemeester gaf toen geen uitleg over zijn onwettige optreden.

De beurs biedt vele spullen van nazi's en de holocaust aan, maar zonder enig voorbehoud of kritische uitleg. De APV van de gemeente verbiedt ook het tonen van beeldmerken van verboden organsiaties.
Art. 2.26 stelt:

"2. Het is verboden bij een evenement zichtbaar goederen te dragen, bij zich te hebben of te vervoeren die uiterlijke kenmerken zijn van een organisatie die bij rechterlijke uitspraak of bestuurlijk besluit verboden is verklaard of is ontbonden vanwege een doel of werkzaamheid in strijd met de openbare orde."

De plaatselijke regels beperken ook de handel in tweedehands spullen ter bestrijding van heling. Zo moet volgens art. 2:66 en 2:67 van de Montferlandse APV al deze handelaren een uitvoerig register bijhouden. Daarin moeten zij vermelden
- de namen en adressen van de kopers,
- een beschrijving van het artikel,
- de prijs etc.

Het ontbreken van dit register kan voor zowel de vele Duitse als voor Nederlandse naziliefhebbers aantrekkelijk zijn. Of de nazihandelaren in Didam zo'n register bijhouden is niet bekend.

Ook stelt Graaff dat het zonder voorbehoud tonen van nazivoorwerpen strijdig is met Art. 137e van het Wetboek van Strafrecht. Dit tonen is namelijk beledigend voor diverse groepen en bovendien haatzaaiend. Citaat:

Artikel 137e - 1 Hij die, anders dan ten behoeve van zakelijke berichtgeving:
1°. een uitlating openbaar maakt die, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, voor een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap beledigend is, of aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap;
2°. een voorwerp waarin, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, zulk een uitlating is vervat, aan iemand, anders dan op diens verzoek, doet toekomen, dan wel verspreidt of ter openbaarmaking van die uitlating of verspreiding in voorraad heeft;
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.
2 Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie opgelegd.

Ook de grootste nazihandelaar van Nederland, Gaston 'Mefisto' Vrolings, heeft in Didam ook een vaste stand. Op zijn website biedt hij momenteel een nieuw record van 6.079 voorwerpen aan, waarvan 98% nazistisch.


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech