Straatverbod geëist tegen organisatoren nazibeurs Didam

Nieuws, gepost door: nn op 03/05/2023 05:05:22

Wanneer: 03/05/2023 - 16:31

MONTFERLAND, 3 mei 2023 - Er is een gemeentelijk straatverbod geëist tegen bestuursleden van de nazibeurs in Didam, ook wel bekend als militariabeurs. De Stichting Historische Militaria en Krijgsgeschiedenis uit Arnhem is formeel de organisator. Met opzet is de vooravond van de Dodenherdenking gekozen voor deze stap gezien het overwegende nazikarakter van de beurs.

Het verbod moet gelden op zaterdag 27 mei a.s., als er weer beurs is. Doel van het verbod is mede het stoppen van de beurs, die voor veel nabestaanden van het verzet en Joden zeer aanstootgevend is. Tegen de beurs loopt al een handhavingsprocedure bij de gemeente Montferland (achter Arnhem). Het gaat om een beurs die door zijn ligging bij de grens ook veel Duitse bezoekers trekt..

Het betreft stichtingsvoorzitter Anton Breuker uit Arnhem, penningmeester Pieter Takens uit Westervoort en gewoon bestuurslid Egbert Swarthoff. De ies houdt in dat zij zich op die zaterdag niet binnen 200 m van de Martkthal mogen bevinden.

Ook is er meteen een identiek straatverbod voor Didam geëist tegen de nazihandelaar en vaste deelnamer aan de maandelijkse beurs, Gaston Vrolings uit Tilburg. Hij is de grootste nazihandelaar van Nederland en biedt op zijn website ruim 6.000 nazispullen aan. Momenteel ook twee SS-vlaggetjes voor € 16.500.

De eis komt van activist Arthur Graaff, zoon van een verzetsman en coödinatr van de werkgroep 'Herdenk nazi's niet'. Hij baseert dit op de algemene plaatselijke verordening van de gemeente Montferland. Daarin biedt artikel 2:78 de mogelijkheid om mensen die een risico vormen, voor 24 uur een gebiedsverbod op te leggen. De gemeente of justitie zijn de enigen die dat kunnen.

Drie maanden geleden kreeg Graaff een nagemaakt gebiedsverbod uitgereikt voor Didam. Dit bleek echter niet door enige overheid opgesteld te zijn maar door het bestuurslid Takens van de nazibeurs. Graaffs advocaat mr Kiela noemt dit 'onzin en juridisch van nul en generlei waarde'.

________________________________

APV gem. Montferland

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR244729/9

"Artikel 2:78 Gebiedsontzeggingen - 1. De burgemeester kan in het belang van de openbare orde, het voorkomen of beperken van overlast, het voorkomen of beperken van aantastingen van het woon- of leefklimaat, de veiligheid van personen of goederen, de gezondheid of de zedelijkheid aan een persoon die strafbare feiten of openbare orde verstorende handelingen verricht een bevel geven zich gedurende ten hoogste 24 uur niet in een of meer bepaalde delen van de gemeente op een openbare plaats op te houden."

Tags: nazibeurs straatverbod vrolings

>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.

>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.


Wie: 
nn

[punt]


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech