Reageer op:

ehbo-mediakar occupy den haag weggesleept

Hier kun je discussieren over ehbo-mediakar occupy den haag weggesleept.
ehbo-mediakar + traktor + generatoren in beslag genomen door haagse politie

op vrijdag morgen 18 nov 2011 om 6:10 uur, is door de politie van den haag, met zwaar machtsvertoon (3 -gevulde- busjes en een diamandzaag om de ketting los te kunnen slijpen) op occupy den haag's "protestground" het malieveld de ehbo-mediakar (met alles aanwezig in de kar) + traktor weggesleept...en men heeft tevens OOK de generatoren meegejat !!!

dit ondanks er eerder afspraken gemaakt waren dat men zwart op wit zou krijgen DAT de ehbo-mediakar niet op het malieveld aanwezig mocht zijn...

het nu volgend ge copy paste artikel (bron : http://occupydenhaag.org/nieuws/burgermeester-den-haag-brengt-persvrijhe... ) beschrijft waarom de ehbo-mediakar op het malieveld aanwezig was...

Burgermeester Den Haag brengt persvrijheid en gezondheid Occupiers in gevaar

Door Beanow op do, 17/11/2011 - 18:48

Sinds maandag 14 november staat op het Malieveld de zogenaamde mediakar. Deze kar was een ideale oplossing voor de journalisten ter plaatse om communicatie en computerapparatuur in te plaatsen en vanuit uit te zenden. De burgermeester is echter niet blij met deze oplossing. Op last van hem moet de kar snel worden verwijderd van de protestlocatie.

De Occupiers werden door de politie op woensdag verteld dat de kar binnen een uur moest worden verwijderd, maar voor alsnog staat de kar er nog. "We willen eerst de beslissing van burgermeester Van Aartsen met onderbouwing op papier zien" is het antwoord van de Occupiers. Daarop heeft de politie met dwingende ondertoon aangegeven dat er de volgende dag om 10 uur overleg op het hoofdkantoor van Politie Haaglanden zou plaatsvinden en dat daarbij twee of drie deelnemers van OccupyDenHaag werden verwacht. Met gewillige doch standvastige deelnemers is OccupyDenHaag het gesprek in gegaan wat als resultaat opleverde dat de kar er niet mag staan en dat de politie voor 13:00 een reactie vraagt hierop. Tevens moeten de losliggende stukken hout en het afval worden opgeruimd voor morgen 12 uur en wil politie en gemeente dat het vastgelegd wordt welk gedeelte van het Malieveld gebruikt mag worden. Vrij opmerkelijke eisen van de overheid.

Kar moet NU weg

Uit het kennisgevingsformulier: "Bevelen gegeven door de politie in het belang van de openbare orde en/of veiligheid worden strikt nageleefd.".
De politie heeft een bevel gegeven dat de kar binnen een uur weg moest zijn, maar OccupyDenHaag heeft daarbij geconstateerd dat dit niets met openbare orde of veiligheid te maken had, waardoor de kar nu nog steeds staat ondanks aangescherpte surveillance door extra volle ME busjes die dreigend stoppen om te observeren.

Dit is een voortzetting van de toon die de politie zich heeft aangemeten, die volgens één van de protestanten meer op een monoloog lijkt dan een overleg. Bij het gesprek van vandaag werd bijvoorbeeld begrip gevraagd voor de beperkte vervoersmiddelen die beschikbaar zijn om de stukken hout weg te halen. Daarop werd gereageerd met een strak ultimatum van 12 uur de volgende dag en de aanwezige HBO'er werd persoonlijk verweten dat het zo moeilijk niet zou moeten zijn voor iemand met zijn opleiding om een oplossing te bedenken om dit te verwezenlijken.

Eerdere voorvallen waren bijvoorbeeld politiebusjes die met groot licht dwars door de manifestatie heen reden, agenten die weigeren mensen te woord te staan wanneer ze surveilleren (zij waren sociaal minder onderlegd gaf de politie als reactie), het ontkennen dat Twitter wordt gevolgd en in hetzelfde gesprek nog een citaat uit een tweet halen en het negeren van waarschuwingssignalen zoals vooral op 15 oktober was te zien (waar de mars naar Plein niet was goedgekeurd ondanks sterk benadrukken dat dit zeker zou gebeuren). Dit alles heeft er blijkbaar toe geleid dat OccupyDenHaag nu verontwaardig op haar strepen is gaan staan.

Kar moet blijven

Het is een deel van het protest om niet zomaar genoegen te nemen met wat de overheid ons zegt, nu de gemeente en politie de grenzen aan het opzoeken zijn was deze reactie te verwachten. OccupyDenHaag heeft deze kar nodig als mediakar gezien de vorige (gehuurde) mediatent niet voldeed en moest worden teruggebracht. De Occupy beweging heeft vanaf het begin het internet volop gebruikt als communicatiemiddel, mede waardoor het getypeerd is als een moderne vorm van protest. De mediagroep was maar wat blij dat ze een beter geïsoleerde kar konden gebruiken voor de livestream in verband met geluidsisolatie en de extra warmte. Hetzelfde geld voor de apparatuur welke langzaam aan kapot aan het gaan was door het vocht en de vrieskou. Occupy is een internationale beweging waardoor het belangrijk is dat deze communicatiemiddelen op locatie aanwezig zijn.

De EBHO ter plaatse heeft duidelijk aangegeven dat zij de kar willen houden. De kar is beter geïsoleerd dan zelfs de EHBO tent, waardoor het een uitgelezen plaats is voor het behandelen van onaanspreekbare en/of onderkoelde mensen. Verder is het ook zo dat de journalisten in de mediakar veel stil moeten zitten voor een uitzending, wat in deze kou een behoorlijke opgave is. Voor de gezondheid van die mensen is het daarom ook beter om in de beschutte mediakar te zitten.

Persvrijheid

Wat alarmerend is is het feit dat politie en gemeente vinden dat wanneer de mogelijkheden er niet zijn om op locatie verslag te geven door regeltjes en wetgeving dat er maar van een andere locatie gebruik moet worden gemaakt om dit te doen. Iedereen die de Occupy beweging heeft gevolgd weet echter dat er een uitzonderlijke nieuwswaarde zit in live verslaggeving op locatie. Het livestreamen is een fenomeen op zich geworden dat typerend is voor Occupy bewegingen wereldwijd en heeft elders meerdere keren de protestanten beschermd tegen onrechtvaardig optreden van de overheid. Door aan te geven dat hiermee geen rekening wordt gehouden wordt de persvrijheid dus beperkt. De burgermeester bepaald zo namelijk indirect wat nieuwswaarde heeft en welke middelen mogen worden gebruikt daarvoor. Er is letterlijk aangegeven dat hier de grens ligt wat de burgermeester betreft. Hoe goed de verstandhouding met de burgermeester ook is geweest tot nu toe, het is een zeer onwenselijke situatie om persvrijheid aan banden te laten leggen om redenen die de protestanten "niet op papier krijgen tot de kar aangemeld is".

Ruimte inperken

Het inperken van de gebruikte ruimte terwijl zeker 80% van het Malieveld nog vrij is lijkt niets te maken te hebben met veiligheid, gezondheid of openbare orde. De aanleiding zou zijn dat de nieuwe tent en mediakar verder op het veld zijn geplaatst dan de vorige tenten. Er werd geen acht gegeven aan de redenen die daarvoor zijn gemeld richting politie en gemeente, namelijk: door gebruik te maken van de ruimte is er iets meer persoonlijke ruimte wat conflicten voorkomt en kan optimaal gebruik gemaakt worden van het zonlicht, wat de tenten droog en warm houd en daarmee de Occupiers gezond. Ondanks deze gezondheid- en veiligheidsredenen is de lokale overheid niet blij met de extra ruimte die in beslag is genomen.

OccupyDenHaag geeft niet op

Op dit moment wordt volop overleg gepleegd, onder andere met advocaten en belanghebbende stichtingen om de kar te kunnen houden. OccupyDenHaag heeft herhaaldelijk gevraagd om het besluit op papier te krijgen maar dit verzoek is tot op heden geweigerd, wat het proces lijkt op te houden gezien OccupyDenHaag dit keer niet zomaar akkoord gaat. Met woorden als kort geding, rechter en advocaten ziet het er naar uit dat dit nog een staartje gaat krijgen.

bel en schrijf de burgemeester van den haag om je ongenoegen te uiten over deze laffe en hypocriete daad !!!

StadhuisSpui 70
kamer D.02.06
2511 BT Den Haag
Telefoon: 14 070
Fax: (070) 353 27 58
e-mail: burgemeester@denhaag.nl


Reageer

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
Deze vraag wordt gebruikt om te testen indien u een menselijke bezoeker bent teneinde spam-inzendingen te vermijden.
Beeld-CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech