Reageer op:

Wat mij specifiek opvalt is:

- Het begrip "kennismigranten" blijkt ineens "normaal" te zijn. Dit impliceert dat hun gehanteerd begrip "economische vluchteling" verder uitgehold & gespecificeerd wordt. Het economisch "nut" gaat dus (weeral) voor het mens-zijn zelf; is een migrant niet van economisch "nut", wordt het dus moeilijker om "toegang" te krijgen.

- Het lijkt er op, dat met te vermelden dat "de DNA-test wordt gebruikt als middel tegen identiteitsfraude", de DNA-test sluipend intrede doet als een middel om (tenslotte) van gans de Nederlandse bevolking een DNA-databank aan te gaan leggen. Ga er namelijk vanuit, dat als dit lukt (die DNA-test te verplichten dus) dit een eerste stap is om DNA verplicht af te nemen meer "normaal" te maken.

- Met te verkondigen dat "vreemdelingen die veroordeeld zijn voor een delict worden eerder uitgezet", wordt het ganse gelijkheidsbeginsel (iedereen is gelijk voor de wet dus) dat vastgelegd is in de Nederlandse rechtstaat, op de helling gezet.

- "Het toelatingsbeleid richt zich op de bescherming van vreemdelingen die zelf, op grond van de internationale en Europese beschermingsnormen, vervolging of ernstige mensenrechtenschendingen te vrezen hebben" is een grove leugen, want we weten allemaal dat die mensenrechtenschendingen een begrip is voor de (parlementaire) politiek, dat te pas en te onpas dan wel dan niet geldt, willekeur is dan ook schering en inslag.

- Het gegeven dat het "categoriaal beschermingsbeleid" (= een beleid voeren ten aanzien van een bepaalde groep asielzoekers of van asielzoekers uit bepaalde staten of gebieden, indien de algemene situatie aldaar dusdanig slecht is, dat het van een bijzondere hardheid zou getuigen mensen daarheen terug te zenden) geschrapt wordt, heeft heel grote implicaties voor o.a. de uitgeprocedeerden, die momenteel middels een 2-tal kampementen om te protesteren tegen dit mensonterende beleid hun ongenoegen kracht bijzetten.

- "De prikkels en mogelijkheden om procedure op procedure te stapelen, worden weggenomen" impliceert dat het de hele huidige wetgeving betreft beroep aantekenen op de helling komt te staan.

- Door te stellen dat "deze maatregelen zijn erop gericht zorgvuldig te toetsen of bescherming nodig is en bij afwijzing het perspectief eenduidig op terugkeer te richten", wordt feitelijk gezegd dat het tot nu toe gevoerde uitzettingsbeleid een ongekende "boost" meekrijgt.

- De ingebouwde clausule "zich niet langdurig aan het toezicht van de rijksoverheid heeft onttrokken" m.b.t. het ogenschijnlijk positieve ingevoerde "generaal pardon" voor minderjarige asielzoekers, wordt zo aan dusdanige eisen onderworpen, dat er nauwelijks sprake meer is van dat "generaal pardon", daar het begrip "langdurig" interpreteerbaar gaat blijken.

- "Illegaal verblijf wordt strafbaar gesteld" geeft feitelijk een (voor de staat legitiem) antwoord op het (door "ons" legitiem gestelde) "geen mens is illegaal"; met te gaan stellen dus dat "illegaliteit" zelf strafbaar is, poogt de overheid daarmee te bewerkstelligen dat het "geen mens is illegaal" een verkeerdelijk geïnterpreteerde stelling is. Reden te meer om juist onvoorwaardelijk vast te blijven houden aan "onze" gehanteerde stelling, want dit is (en blijft) een eis die "ons" in staat stelt "onze" eigen eisen te stellen. Losstaand van het een smeekbede te presenteren aan hen die ons regeren dus.

- Uit het gestelde "actief en consequent terugkeerbeleid" blijkt duidelijk, dat de nadruk meer en meer komt te liggen op uitzetting. Dit kan als gevolg hebben dat Nederland meer en meer een politiestaat gaat worden.

- "Gezichtsbedekkende kleding wordt verboden in het onderwijs, de zorg, het openbaar vervoer en in overheidsgebouwen" is een eerste opgelegde norm om alles wat maar enigszins afwijkt van de gestelde normen (& waarden) te kunnen gaan criminaliseren. Uitsluiting kan zich tenslotte ook gemakkelijker doen gelden, voor andere "niet aangepasten" aan hun normen.

- Dit wordt nog eens extra benadrukt door "wie deze kleding draagt, voldoet niet aan de eisen voor een bijstandsuitkering." Juist het feit dat de bijstandsuitkering wordt aangegrepen als consequentie, duidt erop dat mijn voorgaande opmerking gestaafd wordt.

Uit bovenstaande opmerkingen blijkt dus maar al te duidelijk, dat de noodzaak zich des te meer opdringt om te gaan bouwen aan een beweging die de kracht heeft haar eisen zelf te realiseren, in plaats van enkel een smeekschrift te presenteren aan hen die ons regeren. Doen we dat namelijk niet, dan geven we onze opgebouwde identiteit uit handen. Daarmee geven we dan ook niet alleen onze materiële vrijheid op (die we nooit gehad hebben, die materiële vrijheid), maar ook onze immateriële waarden (het "de gedachten zijn vrij" dus) komen dan op de helling te staan. Dit is, of kan, een vorm van zelf ontkenning genoemd worden dan.

Correct me if I'm wrong...

Reageer

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
Deze vraag wordt gebruikt om te testen indien u een menselijke bezoeker bent teneinde spam-inzendingen te vermijden.
Beeld-CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech