english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creŽren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Strafklacht tegen ministers Donner en Verdonk
Comite Rechtsherstel - 19.12.2005 19:08

Op woensdag 21 december 2005 van 11.00 - 13.00 uur houdt het Comite Rechtsherstel een persbijeenkomst, waar een zeventig pagina's tellende Strafklacht tegen de ministers Donner en Verdonk zal worden gepresenteerd. De Strafklacht is opgesteld vanwege hun optreden en nalatigheden in de kwestie van de Schiphol-brand. Tevens worden er nadere onthullende
feiten over de ramp bekend gemaakt. De bijeenkomst vindt plaats in zaal Wandelganger 1 van perscentrum Nieuwspoort in Den Haag.


Tijdens de persconferentie zal de inhoud van de strafklacht publiek worden gemaakt en worden toegelicht. Anderzijds worden op deze persbijeenkomst, op basis van directe getuigenissen en beeldmateriaal van overlevenden van de ramp, onthullende nieuwe feiten gepresenteerd, die vraagtekens
stellen bij tot nu toe gevormde beelden over het verloop van de ramp, en die een buitengewoon schril licht werpen op de gang van zaken met betrekking tot de hulpverlening aan de slachtoffers en overlevenden.

Getuigenissen van de direct betrokkenen

Slachtoffers van de ramp en beoogde hulpverleners zullen op de persbijeenkomst aanwezig zijn voor persoonlijke verklaringen en het geven van nadere toelichtingen.

'een wrede en onmenselijke behandeling' als strafrechtelijke telastelegging

De strafklacht tegen Donner en Verdonk, die inmiddels gereed is, bestaat uit een meer dan 70 pagina's omvattend document. In dit document wordt, stap voor stap, genadeloos uiteenge rafeld op welke punten Donner en Verdonk zich jegens de slachtoffers en overlevenden van de afschuwelijke brand bij Schiphol schuldig hebben gemaakt - en zich nog steeds
schuldig maken - aan 'een wrede en onmenselijke behandeling'. Voor, tijdens en na de catastrofale brand.

Een wrede en onmenselijke behandeling niet alleen in de zin van het gewone spraakgebruik of enkel in morele zin, maar uitdrukkelijk ook in juridische zin. Namelijk in de zin van het Anti-Folterverdrag. Die wrede en onmenselijke behandeling nam ook de proportie aan van dood door schuld en
medeplichtigheid aan zwaar lichamelijk letsel jegens de slachtoffers van de rampzalige brand.

Herstel van de door Donner en Verdonk geschokte rechtsorde als oogmerk

De strafrechtelijk relevante feiten zijn nu al voldoende inzichtelijk om vervolging van Donner en Verdonk te rechtvaardigen. De rechtsorde wordt door hun optreden ernstig geschokt. En maatregelen daartegen zijn nu geboden. Dit om Nederland, als rechtsstaat, opnieuw op de kaart te zetten.

'Een wrede en onmenselijke behandeling' jegens onschuldigen

Ieder mens dient van een onmenselijke behandeling, als de slachtoffers en overlevenden van de ramp ondervonden hebben - en nog steeds ondervinden - gevrijwaard te blijven, ook als hij of een crimineel is. Maar daar komt dan in dit geval nog bij dat het hier voor een groot deel om onschuldige mensen gaat die van geen enkel strafbaar feit worden verdacht, en
die alleen waren opgesloten omdat zij als illegaal werden beschouwd. En zelfs dat laatste blijkt voor een aantal van de slachtoffers een misgreep te zijn geweest, zodat het dan hier ook eens een aantal mensen betreft die volkomen willekeurig van hun vrijheid waren beroofd.

Ontbreken van ministeri�ee immuniteit

Voor gewone misdrijven kunnen ministers immuniteit van rechtsvervolging claimen, maar die vlieger gaat niet op voor misdrijven in het kader van het Anti-Folterverdrag.

Eerdere indicaties van Nederlandse schending van het Anti-Folterverdrag

Reeds eerder, in 1999, maakte het Anti-Foltercomite, de waakhond ingesteld in het kader van het Anti-Folterverdrag, duidelijk dat Nederland, met de manier waarop het omsprong met het opsluiten van getraumatiseerde vreemdelingen, langs de rand van 'een wrede en onmenselijke behandeling' in de zin van het Anti-Folterverdrag scheerde. Ten aanzien van opsluiting voor onbepaalde tijd van iemand die gemarteld was, overwoog het Anti-Foltercomit�:

'..the fact of keeping him in detention for such a prolonged period could have an aggravating effect on his mental health and ultimately amount to cruel or inhuman treatment.'

Een aantal mensen die de ramp van Schiphol hebben overleefd, is eerder gemarteld geweest. En bovendien heeft ook Amnesty International in een recente publicatie tot uitdrukking gebracht dat het hierboven geciteerde ook van toepassing kan worden geacht op slachtoffers van andere traumatiserende gebeurtenissen, zoals de brand op Schiphol.

Verdere juridische stappen

Op de persbijeenkomst zal de strafklacht tegen Donner en Verdonk niet alleen worden gepresenteerd en toegelicht, maar zal ook worden uiteengezet wat de eventuele juridische vervolgstappen zullen zijn, mocht beroep nodig zijn. Voorts wordt op de bijeenkomst nieuws bekend gemaakt omtrent
gerechtelijke actie tot schadevergoeding voor de slachtoffers en zullen nieuwe feiten over de brand en de gevolgen voor de slachtoffers en overlevenden worden gepresenteerd.

Comite Rechtsherstel

Met het indienen van deze strafklacht wordt gevolg gegeven aan waar meer dan 10.000 mensen hier in Nederland uitdrukkelijk hebben gevraagd. Een dertigtal van hen fungeert als directe 'aangevers' bij het OM, waaronder familieleden van slachtoffers.

De coordinatie van een en ander is in handen van een ad hoc comite: het comite Rechtsherstel. Deelnemende organisaties hierin zijn:

Stichting XminY te Amsterdam, Stichting LOS te Utrecht en Stichting PRIME te Den Haag, alsmede een aantal migrantenorganisaties, deelnemend aan de
organisatie 'Genoeg is Genoeg'.

-------

Noten voor de pers

Comite Rechtsherstel, Couwenhoven 52-05, 3703 ER Zeist, E-mail:  sagitar@hetnet.nl

- Voor algemene en juridische informatie in vervolg op de
persbijeenkomst:

- Wytze de Lange, tel. 06-17822346
- Ahmed Pouri, tel. 06-55362313
- Dominique van Huystee, tel. 06-30127374
- Meindert Stelling, tel. 0172-473687
- Nico Steijnen, tel 030-6956867

- E-Mail: sagitar@hetnet.nl
 

Lees meer over: Agenda europa vrijheid, repressie & mensenrechten

aanvullingen
uit dit artikel zijn aanvullingen verplaatst naar de ruispagina
uit dit artikel zijn aanvullingen verwijderd, zie spelregels
De rest komt er makkelijk mee weg. 
Doorgebrand ledje - 20.12.2005 16:22

Vergeet het verleden niet!
Vergeet het verleden niet!

Vergeet het verleden niet!

Er hebben meer mensen aan de wieg van de deportatie-machine gestaan.
Wat is hier mee gebeurd?
Misschien is het beter om ook Kalsbeek,Nawijn enz in het proces mee
te nemen en te kijken in hoe verre zij deel hebben gehad aan dit onmenselijke beleid.
Aanklacht Donner en Verdonk 
Comite Rechtsherstel - 21.12.2005 17:50

Zojuist heeft het comite Rechtsherstel dat de strafklacht tegen de ministers Donner en Verdonk heeft ingediend een eigen website geopend waar alle ontwikkelingen rond de zaak op de voet gevolgd worden.

Ook zijn vanaf deze site de integrale teksten van -onder meer- de aanklacht te downloaden, terwijl je je daar ook kunt aanmelden als abonnee op de -onregelmatig verschijnende- 'aanklacht-nws' nieuwsbrief.

Website:  http://www.x-y.org/aanklacht
Info:  aanklacht@x-y.org


E-Mail: aanklacht@x-y.org
Website: http://www.x-y.org/aanklacht
 
aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.