english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creëren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Noodverordening in Schinveld
geen stijl - 03.01.2006 21:52

Noodverordening in SchinveldsteltIn verband met de aanstaande kap van zes hectare bos voor de landingsbaan van AWACS-vliegtuigen de Schinveldse waarnemend burgemeester J. Zuydgeest van Onderbanken vanaf donderdag een noodverordening in werking waarmee waarschijnlijk de ontruiming van het bos moet worden gerealiseerd. Woensdagavond komt de gemeenteraad tijdens een spoedvergadering bijeen om over de noodverordening te debatteren.

Noodverordening in SchinveldsteltIn verband met de aanstaande kap van zes hectare bos voor de landingsbaan van AWACS-vliegtuigen de Schinveldse waarnemend burgemeester J. Zuydgeest van Onderbanken vanaf donderdag een noodverordening in werking waarmee waarschijnlijk de ontruiming van het bos moet worden gerealiseerd. Woensdagavond komt de gemeenteraad tijdens een spoedvergadering bijeen om over de noodverordening te debatteren.
 

Lees meer over: Schinveld militarisme

aanvullingen
uit dit artikel zijn aanvullingen verplaatst naar de ruispagina
inhoud noodverordening 
Groenfront! - 03.01.2006 21:58

zojuist is de noodverordening bekend gemaakt.

DE BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE ONDERBANKEN
OVERWEGENDE,
Dat de Voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak heeft gedaan in het geding met betrekking tot de “nimby-procedure” van de Minister van VROM (zaaknummer: 200507907/1 en 200508315/1);
Dat in opdracht van het Ministerie van Defensie op korte termijn wordt gestart met het kappen van bomen in natuurgebied “In de Roet” gelegen in de Schinveldse bossen;
Dat het betreffende bosgebied bezet wordt door protesterende inwoners van Onderbanken, milieuactivisten van het Groenfront en anderen activisten die tegen de kap zijn;
Dat de actievoerders aangekondigd hebben dat ze de kap zolang mogelijk proberen tegen te houden en dat dit zal gebeuren door massaal aanwezig te zijn, door zich te verschansen in boomhutten, gebruik te maken van touwladders waardoor ze zich van boom naar boom kunnen verplaatsen en door zich vast te ketenen;
Dat door deze activiteiten de uitvoering van de kapwerkzaamheden worden belet;
Dat er ernstige vrees bestaat voor ernstige wanordelijkheden;
Dat het in dit verband noodzakelijk is ter handhaving van de openbare orde en ter beperking van gevaar voor personen algemeen verbindende voorschriften te geven;
Dat met de afkondiging van deze verordening artikel 2.1.7.1 van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) van gemeente Onderbanken (Verbod betreden bosgebied tijdens de nachtelijke uren) met betrekking tot het hieronder aangegeven gebied en genoemde periode niet van toepassing is.
Gelet op artikel 176 Gemeentewet,

BESLUIT:
Vast te stellen de volgende verordening:
Artikel 1
Het is verboden zich in het gebied te bevinden als gearceerd op de bijgevoegde kaart.
Artikel 2
Het is verboden op enigerlei wijze de vrije doorgang voor de uitvoerende aannemer van de bomenkap te beletten, te hinderen, in gevaar te brengen en/of te vertragen ook indien het gebruik van de openbare weg niet in strijd is met wettelijke regels voor het gebruik van de weg.
Artikel 3
Het is verboden om op de openbare weg stoffen, goederen, voertuigen of voorwerpen bij zich te hebben of te vervoeren die kennelijk zijn bestemd of zijn meegebracht om de openbare orde te verstoren danwel de uitvoering van de kap of de vrije doorgang te belemmeren.
Artikel 4
Stoffen, goederen, voertuigen of voorwerpen die door hun gebruik de uitvoering van de kap of de vrije doorgang belemmeren, dan wel worden meegevoerd met het kennelijke doel de uitvoering van de kap of de vrije doorgang te belemmeren kunnen door de politie en de Koninklijke Marechaussee op elk moment in beslag worden genomen. De inbeslagname geschiedt voor risico en op kosten van de zakelijk en/of persoonlijk rechthebbende(n).
Artikel 5
Een ieder is verplicht op eerste aanwijzing van een ambtenaar van de politie of de Koninklijke Marechaussee zich terstond op de door de ambtenaar aangegeven wijze en in de door de ambtenaar aangegeven richting te begeven, dan wel zich van het op de bijgevoegde kaart gearceerde gebied te verwijderen.
Artikel 6
Deze verordening is geldig van 5 januari 2006 t/m 20 januari 2006. Indien nodig kan ik bij expliciet besluit de duur van deze noodverordening verlengen.
Plaats: Schinveld
Datum vaststelling: 2 januari 2006
Datum bekendmaking: 4 januari 2006

E-Mail: 2005@groenfront.nl
Website: http://groenfront.nl
 
Kaartje 
boscrust - 03.01.2006 22:31

Hierbij de link naar het kaartje

 http://loo-tv.cname.web3.nl/upload/nieuws/noodverordeninggebied.jpg

Het betreft dus enkel het bos, in theorie kan iedereen zich dus veder vrij door Schinveld en Brunssum bewegen.
Andere kant van het gordijn 
Deutscher - 04.01.2006 15:42

Hoe zit dat met de grens? Is er ook een noodverordening in Duitsland? Als je snel de grens over gaat, kan dan nog iemand je iets bevelen? nee zeker he? Allemaal wel paspoortjes mee!!
vliegveld 
sateliet - 04.01.2006 17:51

Wie de beschikbare kaartjes van de regio bekijkt kan nergens het vliegveld vinden waar het eigenlijk om gaat. Dat zal er wel mee te maken hebben dat het een NAVO basis is.

Op google-maps staat het in elk geval wel, helaas een beetje grote pixes.
Als je dat plaatje vergelijkt met de kaart dan kun je zien dat het bos precies aan het eind van de startbaan het bos is dat oploat moet. De grens loopt precies over de rand van het bos.

Website: http://maps.google.com/maps?ll=50.961022,6.030636&spn=0.036618,0.075831&t=k&hl=en
 
De GIMP 
is niet zo moeilijk - 04.01.2006 18:38

zie afbeelding
twee 
twee - 04.01.2006 19:24

twee
aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.