english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creŰren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Vragen aan NSF over G8-standpunt
dissent-nl - 07.02.2007 12:39

Vorige week werd een brief uitgestuurd naar de leiding van het NSF met wat vragen over de bedoeling van de door hen georganiseerde 'Top van Onderop'. Deze werd direct naar het NSF gestuurd en op de 'transparant' mailinglijst, met het verzoek om een reactie. Er is nog niets vernomen, wel hebben ondertussen nog meer mensen en organisaties laten weten de brief te ondersteunen.

Een Andere G8 is niet Mogelijk, verzet tegen de G8 wel

De co÷rdinatiegroep van het Nederlands Sociaal Forum roept, dat zal niemand ontgaan zijn, iedereen op om workshops en seminars aan te melden voor een 'top van onderop' op 20 mei aanstaande. Die dag zal in het teken staan van de G8. De eerstvolgende G8-conferentie zal enkele weken later in Heiligendamm in Duitsland zijn.

Wij zijn (betrokken bij) een aantal Nederlandse organisaties die al langere tijd actief betrokken zijn bij internationale campagnes, en deels ook nauw betrokken zijn bij de internationale mobilisaties tegen de G8. En om eerlijk te zijn weten we niet goed of we wel aan de 'top van onderop' moeten bijdragen of niet. Het voornaamste probleem is dat niet duidelijk is welke richting en doel het gebeuren heeft. Naar onze mening zou dat duidelijker moeten worden, voordat groepen zich er aan zouden kunnen verbinden. Verder blijft er onder meer activistische groeperingen twijfel bestaan over de manier waarop het NSF gerund wordt.

Er ligt nu slechts een uitnodiging om workshops en seminars aan te melden, zonder dat duidelijk is wat precies het doel van de dag is, wat er met het resultaat gaat gebeuren en hoe besloten zal worden over het uiteindelijke programma. Verder is er een uitnodiging om deel te nemen aan een aantal werkgroepen, die slechts een drietal inhoudelijke thema's in zouden moeten vullen (- Klimaatverandering en energie. - Mondiale armoede en neoliberale globalisering.- Oorlog, afbraak burgerrechten en racisme). Maar discussie over positiebepaling ten opzichte van de G8 staat daarbij niet geprogrammeerd, terwijl die in onze ogen juist het belangrijkste is.

Zoals iedereen weet, zijn momenteel in Duitsland (en ook internationaal) verschillende verbanden bezig om breed maar tegelijkertijd effectief protest tegen de G8-top te organiseren. Daarbij wordt over het algemeen gesteld dat de legitimiteit van de G8 en het hardvochtige kapitalistische systeem dat zij voorstaan, verworpen moet worden en de inzet is dat de top verhinderd en verstoord zou moeten worden. Wij vinden dat die stellingname op zijn minst terug te vinden zou moeten zijn in de opzet van de 'top van onderop'.

In de tekst van de NSF-organisatoren is daar echter niets over terug te vinden. Sterker; we lezen daar dat het de bedoeling zou zijn om "een oproep (te) doen aan de G8 waarin we drie speerpunten formuleren op bovenstaande thema┤s die volgens ons direct aangepakt moeten." Dit ademt sterk de sfeer van de zwaar bekritiseerde aanpak van grote Britse NGO's tijdens de G8-top in Gleneagles in 2005. Zij organiseerden hun stellingname toentertijd in nauwe samenwerking met de regering Blair en weigerden de G8 toen nog af te vallen en wilden hen slechts nog vriendelijk vragen om het beleid te verbeteren. Volgens ons (en veel deskundige organisaties in GB) is die aanpak funest geweest. De G8 is onderdeel van het probleem en moet vooral bestreden worden, ze mag niet gelegitimeerd worden en gesmeekt worden om het beter te doen (*). Wij zouden niet graag meewerken aan een initiatief dat gebruikt zal worden om de G8 te legitimeren.

Naar onze mening moet informatie over de verschillende stromingen en hun opstelling ten opzichte van de G8 prominent in het programma van de 'top van onderop' voorkomen, evenals workshops die het radicale verzet verder uitwerken. Wij zouden van de organisatoren de garantie willen krijgen dat daar plaats voor is, zowel in het programma van de workshops als van plenaire evenementen of seminars. Ook zouden we daarbij meer helderheid willen krijgen over de procedure: door wie en hoe wordt het uiteindelijke programma bepaald? In dat geval willen we zeker meehelpen om aan de invulling bij te dragen.

Wij stellen dan voor om workshops te houden over
A) praktische blokkadetechnieken en informatie voor demonstranten
B) Uitleg over de infrastructuur van het verzet en de verschillende actieplannen
C) Informatie over te verwachten repressie en juridische zaken voor demonstranten

Als seminar stellen we tenminste een sessie voor waarin gedebateerd wordt over de strategie tegen de G8, met een kritische analyse van de 'Make Poverty History' campagne tijdens de G8-top in Gleneagles.

Voor de duidelijkheid: wij willen niet claimen dat alle deelnemers aan het NSF zich op een radicaal standpunt zouden moeten vastleggen. Wij zien ook wel in dat lang niet alle betrokken organisaties dat willen of kunnen, en zien het belang in van een grote diversiteit. Wij willen echter de garantie dat een meer activistische benadering en fundamentele verwerping van de G8 en het kapitalistische systeem, ruimte kan krijgen in het programma.

Procedure

Daar komt bij dat veel mensen en groepen zich - al dan niet bewust - buiten het NSF-gebeuren hebben gehouden, gedeeltelijk omdat ze geen heil zagen in de manier waarop het georganiseerd werd. Grote poldergerichte organisaties zouden de touwtjes teveel in handen houden en een proces van organisatie vanaf de basis tegenwerken. Formeel is er een plenaire vergadering die doorslaggevend zou moeten zijn in de besluitvorming, maar in de praktijk worden vele besluiten voorbereid door de co÷rdinatiegroep. Leden van die co÷rdinatiegroep hebben zelfs woedend gereageerd op inhoudelijke kritiek vanuit de plenaire.

Daarbij worden er in toenemende mate politieke praktijken ge´ntroduceerd die een regelrechte kopie zijn van de reguliere politiek die juist zo treffend bekritiseerd werd door de opkomenden globaliseringsbeweging (zoals het instellen van een co÷rdinatiegroep met teveel macht, het steeds vaker hoofdelijk stemmen om besluiten door te drukken in plaats van met consensus te werken, bureaucratisering door de instelling van een dure structuur met betaalde medewerkers, en ontransparante omgang met besluitvorming en communicatie van de besluiten). In de geest van het felle verzet van Cochabamba, Seattle of Davos is een sociaal forum juist bedoeld als een plek waar plannen gesmeed worden om het kapitalisme en neoliberalisme te bestrijden. Nogmaals gaat het ons er niet om dat we ÚÚn model willen opdringen, en we beseffen ook dat het nooit mogelijk zal zijn om het perfect en naar ieders volledig tevredenheid te organiseren. Maar we willen wel dat er genoeg ruimte is voor discussie over de kritiek en inbreng van 'onderop'.

Een eerste oplossing zou zijn dat het NSF in ieder geval duidelijk kiest voor de oorspronkelijke uitgangspunten van het WSF en de daaruit voortgekomen lokale forums. Het 'Charter' zou daarbij als uitgangspunt moeten dienen (en dan een goede vertaling van het origineel uit Porto Alegre). Elke suggestie van vertegenwoordiging en/of woordvoerderschap van 'links Nederland' zou sterk gerelativeerd moeten worden.

Een laatste punt van twijfel betreft de dure opzet van de initiatieven. De budgetten waarmee de twee NSF's zijn georganiseerd waren in onze ogen tamelijk buitensporig. Hetzelfde geldt voor deze 'top van onderop', die een begroting van 80.000 euro kent. Wij hebben fundamentele bezwaren tegen het op deze wijze smijten met geld. Het gaat ons niet alleen om de verspilling, maar de 'dure' opzet heeft ook invloed op het karakter van het programma en levert financiŰle problemen op voor meer marginale groepen (die juist voorop zouden moeten staan). Wederom beseffen wij dat andere organisaties andere eisen zouden kunnen stellen aan de omstandigheden van een project waar ze aan deelnemen. Maar de balans raakt nu zoek. Een veel minder commerciŰle aanpak die veel meer uitgaat van zelforganisatie, zou een resultaat opleveren dat veel meer in lijn is met de andere wereld die we zouden willen bereiken.

Tot zover onze reactie op de oproep.

Dissent-nl,

Mede ondersteund door:
XminY Solidariteitsfonds
Infocentrum Wageningen
ASEED Europe
Saskia Poldervaart (Universiteit van Amsterdam)
Lou Keune (Universiteit van Tilburg)
afzonderlijke leden van Stop Deportaties
De Vrije Bond
Zwart Zaad

(reacties en discussie kunnen per email gecommuniceerd worden via de transparant-emaillijst:  transparant.nsf@lists.riseup.net)

(*) Desgewenst kunnen we een uitgebreidere analyse en overzicht van de kritiek geven. Zie bijvoorbeeld het boek 'Shut them Down', de uitvoerige onderzoeken van Corporate Watch naar de samenwerking tussen Blair en NGO's rond de G8-top in Gleneagles, of de oproep van de World Development Movement om een jaar later de witte armbandjes doormiddengeknipt terug te sturen naar Blair.

PS: Dissent-nl organiseert op maandag 5 februari een bijeenkomst voor de oprichting van een Overleg van Nederlandse G8-tegenstanders. Daar zal ook meer uitleg gegeven worden over de omstandigheden in Heiligendamm en de verschillende netwerken die er mee aan de slag zijn gegaan. De bijeenkomst zal om 20.00 uur beginnen op de locatie van het Broeinest (Plantage Doklaan 10-12 Amsterdam). Voor meer informatie:  http://www.dissent.nl 

Lees meer over: G8 globalisering vrijheid, repressie & mensenrechten

aanvullingen
uit dit artikel zijn aanvullingen verplaatst naar de ruispagina
G8 mailing list 
dissent-nl - 07.02.2007 14:35

Voor mensen die op de hoogte willen blijven over de mobilisaties tegen de G8 top in Duitsland bestaat er een mailing list

Geef je op:
 http://lists.direkte-aktie.net/mailman/listinfo/g8
Antwoord coordinatiegroep NSF op brief 
Nederlands Sociaal Forum - 08.02.2007 12:13

Beste mensen,

Bedankt voor jullie brief. De discussie die jullie daarin
aanzwengelen over de inhoudelijke positiebepaling van de Top van
Onderop komt precies op de tijd. De drie ingestelde inhoudelijke
werkgroepen voor de Top van Onderop zijn twee weken geleden begonnen
om zich hierover te buigen. Voor deelname aan deze werkgroepen is
breed opgeroepen. En nog steeds kunnen alle organisaties die dat
willen zich aansluiten bij de werkgroepen om mee te praten over de
inhoudelijke positiebepaling van de Top van Onderop. Diverse
organisaties die reeds actief zijn in de werkgroepen hebben ook al
aangegeven kritiek te hebben op de legitimiteit van de G8. Ook voor
fundamentele kritiek op de G8 is dus plaats in de werkgroepen. De
formulering waar jullie aan refereren ("een oproep doen aan de G8
waarin we drie speerpunten formuleren op thema┤s die volgens ons
direct aangepakt moeten") moet dan ook niet gelezen worden als een
legitimering van de G8. Overigens kan aan geen enkele organisatie
vooraf de garantie gegeven worden dat hun standpunt ook de uitkomst
zal zijn van de discussies in de werkgroepen. Dat geld dus ook voor
jullie standpunt. Maar wij zouden jullie graag nogmaals willen
uitnodigen om vooral mee te doen en mee te praten over de
standpuntbepaling van de Top van Onderop. Daar is alle ruimte voor.

Dat geldt ook voor het aanmelden van door jullie voorgestelde
workshops en seminars. Voor alle organisaties die workshops en
seminars willen aanmelden gelden dezelfde regels. Workshops kunnen
door 1 organisaties aangemeld worden en seminars door tenminste drie
organisaties gezamenlijk. De werkgroepen zullen alle aanmeldingen
beoordelen en indien het gebrek aan ruimte daartoe noodzaakt
organisaties vragen samen te werken op bepaalde thema's of
bijeenkomsten samen te voegen. Overigens zijn op het eerste en tweede
NSF ook vergelijkbare workshops gegeven over actiemethoden e.d. Dus
er is bij voorbaat geen reden om aan te nemen dat dit op de Top van
Onderop niet zou kunnen, mits ze verband houden met de G8 en de
genoemde drie thema's van de Top van Onderop waartoe de plenaire
vergadering van de NSF-beweging heeft besloten.

Voor wat betreft de organisatievorm is het goed om te benadrukken dat
de uiteindelijke besluitvorming binnen het NSF altijd plaatsvindt in
de plenaire vergadering van de NSF-beweging. Dus ook het programma
van de Top van Onderop zal daar in laatste instantie vastgesteld
worden. Aan deze vergadering kan deelgenomen worden door alle
vertegenwoordigers van de bij het NSF aangesloten organisaties. Die
hebben in de vergadering ieder een gelijke stem. De praktijk wijst
ook uit dat voor alle opvattingen plaats is in de plenaire
vergadering. Dat betekent overigens niet dat iedere opvatting ook
altijd kan rekenen op de steun van de meerderheid van de deelnemende
organisaties of dat ieder ingebracht standpunt automatisch bij
consensus wordt overgenomen. Bij een dergelijke divers samengestelde
groep wordt er wel naar gestreefd, waar nodig, de grootst mogelijke
gemene deler te vinden en bovendien voor minderheidsstandpunten
zoveel mogelijk ruimte te laten.

De coordinatiegroep van het NSF wordt gekozen door de plenaire
vergadering. Deze wordt jaarlijks opnieuw gekozen. Iedereen kon zich
ook nu weer kandidaat stellen voor de coordinatiegroep, hiervoor is
een open oproep uit gegaan. Enkele vertegenwoordigers van
basisgroepen zijn bovendien ook nog eens extra persoonlijk benaderd
met het verzoek om zich kandidaat te stellen. Alle mensen die zich
daadwerkelijk kandidaat gesteld hebben voor de coordinatiegroep zijn
ook gekozen. De coordinatiegroep is dus een open en democratisch
orgaan dat functioneert met een uitdrukkelijk mandaat van de plenaire
vergadering.

Voor wat betreft de financiering kan opgemerkt worden dat het NSF zo
goedkoop mogelijk wordt georganiseerd. In vergelijking met
soortgelijke massale bijeenkomsten is de begroting van het NSF klein
te noemen. Waar mogelijk wordt bovendien ook bezuinigd op de uitgave.
Daardoor is het tweede NSF bijvoorbeeld, ondanks zijn grotere omvang
dan het eerste NSF, toch voor minder geld gerealiseerd. Daarbij moet
opgemerkt worden dat alle daadwerkelijke kosten ook echt in de
begroting zijn opgenomen. Het NSF kan door zijn omvang en schaal
bijvoorbeeld geen gebruik maken van gratis ter beschikking gestelde
gebouwen, en heeft ook niet de luxe van gratis arbeidskrachten door
middel van banenpool of andere gesubsidieerde arbeid. Hierdoor is de
begroting van het NSF een reŰle afspiegeling van de werkelijk
benodigde kosten voor een dergelijk grote bijeenkomst.

Tot slot willen wij jullie danken voor de bijdrage aan de discussies
binnen het NSF middels jullie brief. Wij hopen op een actieve
participatie van jullie organisaties in de Top van Onderop en in de
voorbereidingen daarvan.

Met vriendelijke groet,

De coordinatiegroep van het NSF:

- Willem Bos
- Coen de Graaf
- Bart Griffioen
- Suzanne Hogendoorn
- Kees Kodde
- Wim Smit
- Ton Vrijenhoek

Nederlands Sociaal Forum:
Een andere wereld is mogelijk!
Telefoon: 020 - 4223039
 info@sociaalforum.nl
www.sociaalforum.nl

---


E-Mail: info@sociaalforum.nl
Website: http://www.sociaalforum.nl
 
aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.