english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creëren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Beveiligers Verdonk moeten getuigen in rechtszaak activistes
K. van der Stoep / J. Kaviaar - 01.10.2007 17:50

Op 27 maart vorig jaar togen twee ijverige politie agenten naar Rijswijk om aldaar aan Verdonk, die een VVD bijeenkomst toe zou spreken, een door hen gearresteerde illegaal af te leveren.

Zij deden dit vooruitlopend op het prestatiecontract dat later dat jaar zou worden getekend, om de minister een hart onder de riem te steken en om haar publiek te laten zien dat er werk zou worden gemaakt van de razzia’s.

Maar!... één van de agenten, én haar vangst, werd zelf gearresteerd!


In het café:
In het café: "Verdonk! We komen je wat brengen!"

Verdonk heeft van de actie van de agenten niets meegekregen. Zij was nog niet aanwezig en de wel aanwezige VVD’ers vonden het helemaal niet fijn dat zij werden geconfronteerd met de praktijk van het uitzetbeleid. Immers, van hen werd gevraagd te tekenen voor de uitzetting van de betreffende illegaal, om aldus een blijk van waardering te tonen. Erg onplezierig, want de geboeide en gemaskerde betrokkene slaakte voortdurend gesmoorde hulpkreten en werd op ruwe wijze, zoals dat de vreemdelingenpolitie betaamt, voortgetrokken.

De agenten werden daarom met hun vangst direct het café weer uitgezet. Handtekeningen voor de uitzetting mochten zij nog eventjes buiten ophalen, al durfde niemand er daadwerkelijk voor te tekenen. Echter, toen de minister kwam, werd hen ook dit werk onmogelijk gemaakt.

Leden van de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging, kortweg DKDB, stuurden de agenten weg en verhinderden dat zij persoonlijk hun gevangene konden afgeven.
"Brengt u haar zelf maar naar Kamp Zeist!" meenden de agenten te horen roepen. In elk geval niet: "Verwijdert u!" of woorden van gelijke strekking.

En dat is nu precies het hart van dit conflict!

Want nadat de agenten met hun gevangene naar de achterkant van het café, waar de minister inmiddels naar binnen was gegaan, waren gemanoeuvreerd, haalden de heren van de DKDB de plaatselijke politie erbij. Zij vertelden hen dat de vrouwelijke agente geen gehoor had gegeven aan een bevel om weg te gaan.
De mannelijke agent kon zijns weegs gaan, en vanzelfsprekend werd de reeds gevangen illegaal dubbel gevangen genomen, en zo belandde de 'illegaal' samen met haar 'begeleidster' die avond in de cellen van het politiebureau te Rijswijk.

Dezelfde avond kon de agente weer gaan, nadat duidelijk was geworden dat het hier een collega betrof. Haar gevangene moest zij achterlaten. Die sprak geen Nederlands en weigerde te zeggen wie zij was en had natuurlijk ook geen identiteitspapieren, laat staan een Nederlands paspoort of een verblijfsvergunning, bij zich. Zij zou ongetwijfeld alsnog de volgende dag in vreemdelingendetentie worden geplaatst.

Nadien heeft de agente een dagvaarding gekregen wegens het niet opvolgen van een bevel zich te verwijderen van de DKDB. Ook is gebleken dat de illegaal die zij kwam afleveren helemaal geen illegaal was, maar een Nederlands sprekende activiste, die de boel had zitten bedotten.
Ook deze activiste heeft een dagvaarding gekregen.

Nu dient dus aanstaande donderdag 4 oktober om 9.30 uur de rechtszaak tegen de agente, die bij nader onderzoek ook al geen echte agente bleek te zijn en kon worden ontmaskerd als een andere activiste, en de 'illegale' activiste. Justitie vind het namelijk maar niks dat het tweetal de boel zo met een toneelstukje voor de gek heeft gehouden en er voor had gezorgd dat al die VVD’ers zich die avond zo ongemakkelijk hebben gevoeld en beschuldigt hen behalve van het belemmeren van het binnenkomen van Verdonk ook nog eens van het veroorzaken van opschudding!

Het tweetal activistes liet tijdens een eerdere zitting al een film zien die van het gebeuren was gemaakt, door Reageerbuis. Overigens werden de filmmakers van Reageerbuis die dag voortdurend gehinderd bij hun vrije nieuwsgaring, hetgeen ook uit de film blijkt!

De film is hier te bewonderen:  http://www.reageerbuis.com/?entry=34

Ook hadden de twee activistes Verdonk en twee anonieme leden van de DKDB (met de nummers 391 en 311) als getuigen opgeroepen omdat dit tweetal in hun proces verbaal loog over het feit dat de toenmalig minister de toegang belemmerd zou zijn, en over het feit dat zij iets gesommeerd of gevorderd zouden hebben. Zoals allemaal uit de film blijkt niets dan leugens, die tijdens het getuigenverhoor onderuit zullen moeten worden gehaald! Maar tijdens de eerste zitting waren de helden van de DKDB natuurlijk niet op komen dagen.

Het is maar helemaal de vraag of de proces verbaal opmakende ambtenaren wel écht DKDB’ers zijn geweest: zij legitimeerden zich die dag op straat ook al niet, ze zeiden niet eens wie ze waren, ze konden wel net zo goed van privé beveiliger Securiknor zijn!
En tenslotte willen de activistes graag de namen van de heren weten want de naam van de activistes is tenslotte ook bekend en wat denken de beveiligers wel niet te vrezen te hebben?

De activistes zijn toch geen terroristen!?

De heren 391 en 311 zijn nu dus als getuigen opgeroepen. Verdonk wilde de rechter nog niet op laten roepen, maar dat wordt door de verdediging voorlopig ook nog niet opgegeven.

Wil je de voortzetting van dit heerlijk stuk theater bijwonen, kom dan naar de rechtszaak, maar denk erom: voor de publieke tribune geldt vol is vol! Ongetwijfeld zullen DKDB en politie ook in grote getale dit gebeuren willen bijwonen, dus je moet er wel echt op tijd bij zijn.

Plaats van handeling: rechtbank te Den Haag, politierechter, Prins Clauslaan 60, nabij het centraal station van Den Haag.

Link naar indymedia verslag van toen:  http://www.indymedia.nl/nl/2006/03/35236.shtml


- E-Mail: info@jokekaviaar.nl Website: http://www.jokekaviaar.nl
 

Lees meer over: anti-fascisme / racisme europa globalisering vrijheid, repressie & mensenrechten

aanvullingen
andere zaken zelfde zitting 
Krijtje v.d. Stoep - 02.10.2007 13:39

Om 9.00 die ochtend moet ik voorkomen in nog een andere zaak, n.l.
* Op 3 februari 2007 was er een door anti abortusorganisaties georganiseerd symposium. De anti abortusbeweging deed via dit symposium aanbevelingen aan hulpverleningsorganisaties (en indirect ook aan de politiek). Het was een open symposium in Hoog Brabant in Hoogkatherijne waar iedereen zo binnen kon lopen.
ik ben daar heen gegaan, duidelijk de leuzen dragend:*"vrouw beslist-houden zo!"
"baas in eigen buik"
en
"anticonceptie moet in het ziekenfonds"
ik word nu verdacht van lokaalvredebreuk terwijl niemand mij de toegang belet heeft.

Ook moet ik om 9.30 die ochtend terecht staan omdat ik tijdens de tijdelijke ontruiming van eurodusnie in de koppenhinksteeg in leiden( 23-11-2006) in de met hekken omgeven linkse kerk ben aangetroffen en verwijderd door de politie.

Dan nog een raar zaakje: ik wordt ervan verdacht in Pijnakker geprobeerd te hebben te demonstreren. het " bewijs" wat de politie daarvoor heeft was dat ze op internet gezien hadden dat Krijtje v.d. Stoep daarheen zou gaan. dus toen ze mij voor het politiek cafee v.d. vvd aantroffen waar verdonk die avond zou komen gingen ze er vanuit dat ik dat was. op die basis word ik dus vervolgd.

Nou ja: kom Joke en mij gerust een hart onder de riem steken op 4 oktober.
jan soldaat ook 
krijtje - 02.10.2007 13:58

o ja, en Jan Soldaat moet ook nog die zelfde ochtend voorkomen omdat hij tijdens de wapenbeurs in Rijswijk op de openbare weg gearresteerd is omdat hij een masker droeg. het doodshoofdsmasker was onderdeel van een outfit die het moordzuchtige karakter van oorlog en wapenhandel zichtbaar maakt.
voor verslag zie:  http://www.indymedia.nl/nl/2006/11/40757.shtml

o ja, en een link naar het verslagje op indymedia over Krijtje bij t anti abortussymposium:
 http://www.indymedia.nl/nl/2007/02/42197.shtml
Theater: 1 getuige kwam: zaak aangehouden 
J. Kaviaar - 04.10.2007 17:55

In de zaak van het theater rond Verdonk is één getuige op komen dagen. Een DKDB'er, die gewoon zijn naam gaf. Dappere jongen, hoor.

Deze getuige had duidelijk het reageerbuisfilmpje al eens op internet bekeken en wist te vertellen dat hij zijn uiterste best had gedaan om er niet op te staan.

Dat was hem best goed gelukt (je ziet op het filmpje ook hoe er voortdurend handen voor de camera worden gehouden e.d.), want wij herkenden de beste man niet. Hij komt er wel twee keer op voor, zo wees hij aan; van achteren, en van ver een keer, wanneer hij met aangesnelde lokale politie aan komt lopen.
Het was duidelijk dat hij niet direct contact met ons moet hebben gehad die dag, maar hij had zich volgens eigen zeggen zowel in het café, toen wij er binnen kwamen, als in één van de wagens rond Verdonk bevonden, toen zij aankwam. Knap vinden we dat van hem.

Waarom deze meneer een pv heeft opgemaakt over (de gebeurtenissen voorafgaand aan) onze arrestatie blijft vooralsnog een raadsel.

De andere getuige had zich ziek gemeld, het betreft in het filmpje de man met kort haar en geheel gekleed in bruin ribfluweel, broek en jas.

De aanwezige getuige had zelf niets gevorderd, zei hij, hij zei dat ie wel geroepen had dat hij politie was, maar gelegitimeerd had hij zich niet. Dit alles zou wel door de andere getuige zijn gedaan, maar dan op een moment dat Verdonk al goed en wel binnen was en de DKDB ons naar de achterkant duwde, zo meende hij.

Al met al leek het verhaal maar weinig op dat in het proces verbaal. Maar wat niet is, kan nog komen. De heren hebben nog tijd zat om n.a.v. de vragen van vandaag de boel op elkaar af te stemmen.

Na het getuigenverhoor is de zaak aangehouden om een volgende keer de andere getuige te horen, en deze voor de tweede keer.

We zijn benieuwd. Het wordt almaar fantastischer, dus wie er niet was, die heeft wat gemist.

Wordt vervolgd.
aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.