english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creëren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
fuck the police demo amsterdam
amsterdam politiestad - 17.12.2007 22:09

amsterdam wordt meer en meer een politiestaat. repressie, discriminatie en uitsluiting door de overheid is een dagelijkse praktijk. de politie doet wat ze wilt en dit zonder consequenties.
daarom gaan wij nu de straat op!
komt allen!

21 december
16:00
Spui/Amsterdam

Beveiligings camera’s, id-plicht, willekeurige controles en selectief preventief fouilleren. Razzia’s om zogenoemde ‘illegalen’ op te sporen, toename van politie optreden op straat, verbod voor daklozen en drugsverslaafden met de bedoeling ze het centrum uit te zetten, gewelddadig optreden door de politie tegen stakingen en demonstraties, meer repressieve maatregelen om jongeren in zogenoemde probleemwijken te criminaliseren, uitzetcentra en het opsluiten van mensen op grond van hun herkomst, toenemende repressie tegen politieke activisten en tegen iedereen die weigert de restrictieve maatregelen van de overheid te accepteren.
Denk je echt dat wij in een tolerante liberale staat leven?
Wij niet!

Voor de armen, de daklozen, de mensen zonder ’legale’ papieren, mensen die tot een gemarginaliseerde groep behoren of hij/zij die besluit zijn/haar gevoel van ongenoegen te uiten, worden in dit land de basis mensenrechten van vrijheid en gelijkheid elke dag de kop ingedrukt.
Wij leven niet in een democratie, wij leven in een overgecontroleerde onderdrukkende politie staat!
Dat sommige geprivilegieerde mensen 'snachts lekker kunnen slapen betekent niet dat wij rusten voordat dit voor iedereen geldt.
Sta op en vecht voor de vrijheid van meningsuiting, bewegingsvrijheid, het woonrecht en het recht om zelf te bepalen waar en hoe ieder mens wil leven.
Vecht tegen politie onderdrukking, segregatie, racisme en discriminatie.
Op 21 december willen wij onze stem verheffen en laten zien dat wij dit niet langer tolereren! Stop de politiestaat! Vrijheid voor iedereen !!

Demonstratie met bands, soundsystem, manifestatie en dj's
21 december
16:00
Spui
Amsterdam

Website :  http://strikeback.wordpress.com

Website: http://strikeback.wordpress.com
 

Lees meer over: vrijheid, repressie & mensenrechten

aanvullingen
uit dit artikel zijn aanvullingen verplaatst naar de ruispagina
uit dit artikel zijn aanvullingen verwijderd, zie spelregels
english 
nomennescio - 17.12.2007 22:12


Surveillance cameras, id law, arbitrary controls and selective preventative searches, raids against so called ‘illegals’, increased police presence on the streets, orders to ban the homeless and junkies from the city center, brutal police violence against strikes and demonstrations, more repressive measures to criminalize discontent youth in so-called problem areas, deportation prison and the locking up of people according to their origin, increased repression against political activists and anyone who refuses to accept the restrictive measures of the authorities and society….
Do you really think you are still living in a tolerant country?
We do not!

In this country the basic human rights of freedom and equality are being trampled every day for those who are poor, homeless, without “legal”papers, belonging to marginalized groups, or simply daring to express their feeling of incontent.
We do not live in a democracy, we live in an over controlled, oppressive police state.
Only because privileged people can sleep tight at night does not mean that we will rest till everybody else can.
Get up and fight for your and everybody’s right for freedom of speech, freedom of movement, the right for housing and to choose how and where you want to live.
Fight police oppression, segregation, racism and discrimination.
On december 21st we will raise our voice and our fists and show that we will no longer tolerate this!
No more police state! Freedom for all !!

demonstration with bands, soundsystems, djs and manifestation
december 21st
16:00
spui
amsterdam
'illigaal geplakte posters' 
indymedia - 19.12.2007 14:56

Indymedia ontving vandaag het volgende schrijven.
Van de week zijn er blijkbaar posters geplakt in Amsterdam met de oproep voor de demonstratie as. vrijdag. Nu wordt indymedia verantwoordelijk gehouden voor het plakken van die dingen. Na een kort telefoongesprek waarin werd uitgelegd dat een website toch echt niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor het plakken van posters, en waarin werd uitgelegd dat indymedia echt geen contactgegevens van de organisatoren heeft (laat staan die vrij zou willen geven), werd gezegd dat we een aangetekend schrijven tegemoet kunnen zien.

Dat wordt lachen!


-----

Geachte lezer,
Vandaag, woensdag 19 december 2007, constateerde ik dat er op diverse locaties in Amsterdam-Noord illigaal folders geplakt waren met de tekst 'Fuck de Police Demonstratie 21-12-07, 16:00 uur, Spui-Amsterdam' . Ik zag dat de zelfde folders ook op het internet gepubliceert waren met de volgende a-mail adres erop: 'info at indymedia punt nl'. Ik denk dat hiermee ' info@indymedia.nl' bedoeld wordt.

Omdat de folders zonder een vergunning van het stadsdeel Amsterdam-Noord geplakt zijn, zijn ze in strijd met de artikel 8.3, lid 1 a, van Algemene Plaatselijke Verordening van Gemeente Amsterdam. Hierin staat: ''Het is verboden op de weg of op een zaak een aanplakbiljet of ander geschrift, afbeelding of aanduiding aan te plakken of te doen aanplakken of op ander wijze aan te brengen of te doen aanbrengen''.

Omdat hier sprake is van een overtreding wordt er een proces verbaal opgemaakt op bovengenoemd artikel. Hiervoor wil ik een iemand spreken die verantwoordelijk is voor de genoemde domonstratie/organisatie om zijn/haar verklaring te kunnen opnemen. U wordt verzocht mij te bellen 020- 635 55 31 of 06 **********. Ik ben bereikbaar op werkdagen 09:00-16:00 uur.

Bij geen reactie uwerzijds wordt onverwijld proces verbaal opgemaakt.

Hoogachtend,

*** ***
Milieu-opsporingsambtenaar Amsterdam-Noord (stamnummer:****)

Papaverweg 33, 1032 KE Amsterdam
Tel: 020- 635 55 31 / 13 Fax: 020- 635 55 92
access denied! 
bilidikit - 19.12.2007 17:13

Sort of off-the-topic, but still.
i was trying to reach the website( http://strikeback.wordpress.com/) and realized that access to the whole wordpress site is suspended by court law in Turkey since end of august'07 with the below note:
"Access to this site has been suspended in accordance with decision no: 2007/195 of T.C. Fatih 2.Civil Court of First Instance."
short news:
 http://www.bianet.org/bianet/kategori/english/101375/wordpress-com-access-blocked

Bann was a result of a complaint made by a religious tarika leader-adnan oktar/adnan hoca/harun yahya(same person)-, complainer says he was personally insulted by a blogger and now all the wordpress bloggers are (in/)directly banned in turkey.
(thanks to 'holly' anonymisers, there are other ways to reach the site!)
verslagje van de demo 
nn - 22.12.2007 12:04

de demo op het spui
de demo op het spui

bij het begin leken er niet zo veel mensen te zijn gekomen maar toen we begonnen met lopen zag het er naar uit dat er toch zo een 150 tot 200 mensen aan wezig waren op de demo.de demo bestond vooraal uit krakers en punkers maar er waren ook enkele scholieren aanwezig en andere mensen die op de poster waren afgekomen.er zijn meerdere toespraken gehouden zoals op het spui als op andere pleken.er zijn meerdere rookbommen afgestoken zoals bij de stopera en het kruispunt bij het CS en ander vuurwerk.
er waren zo een 10 agenten in geele hesjes die achteraan de demo mee liepen.er waren ook 2 politie agenten te paard maar die waren niet de hele demo aanwezig.

de demonstratie was heel strijdbaar.op het damrak werd er nog een beveilings camera van een paal af getrokken met een touw die er naar paar keer aan trekken er af vloog. toen werd het een beetje duw en trek werk maar de politie greep niet echt in er werd nog met onderdelen van de camera en vuilnis naar de politie gegooit en vuurwerk afgestoken.
toen we op de dam waren aan gekomen begon de politie de grote kerstboom opeens te beschermen en werd er nog met bier vlesjes gegooit.

toen we verder trokken door de spuistraat richting het spui.werd er een straat er achter (de singel) 2 mensen ingesloten door politie paarden toen de mensen van de demo dat door hadden nadat iemand hun een bericht had gegeven werd er massaal daar naar toe getrokken en werd er met stoelen en andere voorwerpen naar de politei gegooit,waardoor de paarden renden voor hun leven.1 persoon hebben we kunnen bevrijden wat er met de andere persoon is gebeurt is onduidelijk.daarna was het wel afgelopen en vertrok iedereen naar huis.

als iemand nog andere foto,s heeft.post ze dan op indymedia
Link about joining Police protesters 
Rebelact - 22.12.2007 13:07

Link to 'Police joining the Fuck the Police demonstration' Friday, Dec. 21 in Amsterdam:

 http://www.indymedia.nl/nl/2007/12/49289.shtml
@ kevin 
nn - 22.12.2007 16:02

verschillende omstanders reageerden wel heel positief en konden zich ook vinden in de tekst op de flyer. Het was een strakke demo met een helder kopspandoek. Er is niet lukraak gereld: Bovenstaand verhaal beschrijft een actie waarbij een camera onklaar is gemaakt en het moment waarop moest worden ingegrepen toen de politie alsnog mensen wilde gaan arresteren.

Ik kan me voorstellen dat na uren dralen in de winkels van de Kalverstraat deze demo voor sommige mensen een beetje koud op hun dak viel, maar er gingen genoeg duimen in de lucht.
De poster zei verder 'fuck the police' en niet 'kan het wat minder'. Verwacht dan ook geen gezapige treurmars van A naar B.

als dit soort posts zijn bedoeld om mensen te ontmoedigen de straat op te gaan, doe je best. De politie doet er zelf alles aan om mensen 'pissed off' te krijgen.
Zo hoort een demo 
De echte Kevin! - 23.12.2007 14:03

Goeie demo. Geen van A naar B slenteren door lege straatjes. Maar goed (on)georganiseerde "hit and run" demo. Jammer van het tijdstip. (sommigen "moesten" werken...) In andere landen dichtbij ons zijn er al tijden goede militante demo´s tegen plisierepressie (zoals Hamburg op 15 december jongstleden met 5000 mensen).

Laten we vaker dit soort demo´s doen, maar ook overdag moet je je uitspreken tegen smerisrepressie. Als je weer eens ziet dat een smeris zich misdraagt op straat: spreek um er op aan. Luid en duidelijk zodat iedereen het kan horen! Grote kans dat je een boete krijgt of meegenomen wordt(it happens), maar psychisch heeft het zijn effect op de smeris (hij/zij voelt zich toch naakt en in de kijker gezet)en de (waarschijnlijk niet-blanke nederlandse) persoon die wordt lastiggevallen (hij/zij voelt zich gesteund en niet geisoleerd).

Geen respect voor staatsfascisten!
aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.