english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creŽren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Prinsjesdag met de Clownelijke Familie
'RVD' fotograaf. - 16.09.2008 18:55

.....
De Clownelijke Familie geniet dit jaar weer volop van prinsjesdag.
 

Lees meer over: oranje

aanvullingen
uit dit artikel zijn aanvullingen verplaatst naar de ruispagina
Princes Day with the Clowny Family 
Rebelact - 16.09.2008 20:58

It was a lovely day - today: the Clowny Family not only used their Golden Coach, but also had a nice spontaneous walk in the city centre of the Hague. Starting around 12.30 pm. Because the police wasn't prepared for this unexpected event, they asked Them to stop and had around half an hour talks with the Queen, the Prince and the lackey. They asked about the exact plan of the procession and moreover their I.D.-cards. Off course this was quite surprising for the Royals. But maybe it's good - you never know in these days! At the end of this long conversation and check the police gave the Royals the advice to walk in a quiet way!". For sure!

After: almost all the time the Clowny Family got 2 policemen as escorts. A really friendly service! They followed the Queen, the Prince and the lackey with a distance of about 10 meters. It felt really safe! Sometimes They lost them for a short while, but especially the Queen asked them to go on with their wonderful companionship. And to be sure nothing should happen, the Clowny Family also got assistance from 2 undercover-agents. Even in a parc where the Royals had a short break.

But there was also a lot of work to do: Waving to the people! The Queen, the Prince and the lackey did it for hours! Till around 15.30 pm. People asked Them: "Why are You doing this?". The answer which the Royals repeated many times was: because They like to do something back for the total amount of Royal costs of about 113 million Euro. (Figures We honoustly don't know exactly, but Balkenende will figure it out and it will be clear around 2011 or 2012).
Another example: the Royals only get 640.000 Euro a year for hunting; you know, it's not that much, but in return one day of waving is no problem! So They do the job enthusiastically.

It was really great to be in touch with the so called 'common people'. They waved back and they applaud. They took loads of pictures from the peoples Queen, Prince and lackey. This direct contact felt fantastic! When people were thankful to the Royals, the Royals also thanked them with lines as: "For sure; We'll cost much, but you also get something in return! This waving is no problem; we do this especially for you! We get warm feelings inside! Thank you! Thank you!".

The Royals would also like to thank the effort and necessary registration made by the police and undercover agents. The only way to feel safe between the 'common people'. You never know what could happen!


E-Mail: rebelact@ddh.nl
Website: http://www.rebelact.nl
 
Prinsjesdag met de Clownelijke Familie 
Rebelact - 16.09.2008 22:12

Het was 'n geweldige dag vandaag; de Clownelijke Familie gebruikte niet alleen de Gouden Koets, maar wandelde ook spontaan door het centrum van Den Haag. Het begon rond 12.30 uur. Omdat de politie niet voorbereid was op deze onverwachte gebeurtenis, vroegen ze Hen te stoppen en hadden ongeveer 'n half uur lang gesprekken met de Koningin, de Prins en de lakei. Ze vroegen over het exacte plan van deze stoet en bovendien ook om hun identiteitsbewijzen.
Natuurlijk was dit tamelijk verrassend voor de Koninklijke Familie. Maar misschien is het ook wel goed - juist in deze dagen!
Aan het eind van deze lange conversatie en controle gaf de politie de Koninklijke Familie het advies om op 'n rustige manier verder te lopen. Vanzelfsprekend!

Daarna: bijna de hele tijd kreeg de Clownelijke Familie begeleiding van 2 politie agenten. Wat 'n vriendelijke service! Ze volgden de Koningin, de Prins en de lakei van 'n afstand van ongeveer 10 meter. Het voelde heel veilig! Soms raakten Ze ze heel even kwijt, maar vooral de Koningin vroeg hen om door te gaan met hun geweldige gezelschap. En om er zeker van te zijn dat er echt niets zou gebeuren, kreeg de Clownelijke Familie ook nog eens assistentie van 2 stillen. Zelfs in het park waar even 'n korte pauze werd genomen.

Maar er was ook veel werk te doen: Wuiven naar het volk! De Koningin, de Prins en de lakei deden dit uren lang. Tot ongeveer 15.30 uur. Veel mensen vroegen Hen: "Waarom doen jullie dit?". Het antwoord dat de Koninklijke Familie vaak herhaalde was: omdat Ze iets terug wilden doen voor de totale kosten van het Koningshuis van ongeveer 113 miljoen Euro (Cijfers die We eerlijk gezegd niet precies weten, maar die Balkenende gaat uitzoeken. Het zal ergens in 2011 of 2012 helder zijn).
Een ander voorbeeld: de Koninklijke Familie krijgt maar 640.000 Euro om te jagen; je begrijpt, het is niet veel, maar in ruil daarvoor 'n dagje wuiven, is geen probleem! Daarom doen Ze dit werk enthousiast.

Het was echt heel fijn om in aanraking te zijn met de zogenaamde 'gewone mensen'. Ze zwaaiden terug en applaudiseerden. Ze namen heel veel foto's van de Koningin, de Prins en de lakei. Dit directe contact voelde fantastisch!
Op momenten dat de mensen dankbaar waren naar de Koninklijke Familie, dankten Zij hen ook met zinnen als: "Natuurlijk; we kosten wat - maar jullie krijgen er ook wat voor terug! Het wuiven is geen probleem; we doen het speciaal voor jullie! We krijgen er van binnen 'n warm gevoel van! Dankuwel! Dankuwel!".

De Koninklijke Familie wil ook de inzet en de noodzakelijke registratie door de politie en stillen bedanken. Het is de enige manier om je veilig te voelen tussen 'gewone mensen'. Want je weet maar nooit wat er kan gebeuren!

Website: http://www.rebelact.nl
 
aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.