english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creëren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Het kraakverbod
red. - 17.10.2009 01:00

Het kraakverbod is aangenomen door de Tweede Kamer, honderden krakers stonden met tenten op het plein en blokkeerden het Binnenhof. Vorderingen van de politie om te vertrekken werden genegeerd. Tijdens charges van de ME naast het Binnenhof vielen de eerste twee arrestaties gevallen. Vervolgens heeft de politie met ME en paarden het Plein leeg geveegd waarbij minstens nog eens tachtig mensen zijn opgepakt. (foto's)

De afgelopen weken was ook al stevig actie gevoerd; het land hangt vol met spandoeken (1, 2), het plein voor de tweede kamer was druk bezocht (1, 2, 3), Amsterdamse studenten zijn massaal aan het kraken geslagen (1, 2), in Berlijn is solidariteit getoond, er is een petitie overhandigd, documentaires over kraak (1, 2) en anti-kraak zijn verschenen, er is een Witboek Kraken verschenen, etc, etc. Ondanks alle acties heeft een meerderheid (CDA, CU, VVD, PVV, SGP, Verdonk) voor gestemd.

Een overzicht van op handen zijnde acties:

Voor meer achtergrond, een audio-opname van het Tweede Kamer debat en een opiniestuk omtrend het kraakverbod.


krakengaatdoor
krakengaatdoor


 

Lees meer over: wonen/kraken

aanvullingen
uit dit artikel zijn aanvullingen verplaatst naar de ruispagina
uit dit artikel zijn aanvullingen verwijderd, zie spelregels
tentenactie 
xatr - 15.10.2009 14:42

Het Plein voor de tweede kamer loopt sinds 13:00 uur steeds voller. Op dit moment zijn er zo'n 40 tenten en heel wat mensen. Het zonnetje schijnt, er is muziek en de sfeer is goed. Weinig politie in zicht en langslopende mensen kijken naar de borden en activiteiten in kraakpanden die voor de gelegenheid worden opgebouwd.
monumentenzorg 
dinges - 15.10.2009 17:12

zelfs monumentenzorg is tegen:  http://www.nrc.nl/binnenland/article2387628.ece/Monumentenzorg_tegen_kraakverbod
Aangenomen 
nn - 15.10.2009 19:39

De wet is zojuist door stemming aangenomen, vergadering is geschorst en de publieke tribune is leeggeveegd.
stemming nu 
sksu - 15.10.2009 19:40

onrust op tribune tijdens stemming, de zitting is even geschorst geweest en de publieke tribune is ontruimd.

stemming gaat nu door..


Stemmingen 
Merijn - 15.10.2009 19:40

Aagenomen in de Tweede Kamer:

* amendement ingediend door Van der Ham (21)
* kraakverbod door: VVD, CU, SGP, CDA, PVV, Verdonk
Nog meer stemming 
Merijn - 15.10.2009 19:46

Ook nr 26 en nr 27 van stemmingspunt 17 zijn aangenomen. Wie zorgt er voor tekst en uitleg?
Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER HAM  
nn2 - 15.10.2009 20:03

Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Slob
en Van der Burg tot wijziging van het Wetboek
van Strafrecht, de Leegstandwet, en enige
andere wetten in verband met het verder
terugdringen van kraken en leegstand (Wet
kraken en leegstand)

Ontvangen 7 oktober 2009
De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:
Na artikel VI wordt een artikel ingevoegd, luidende:
ARTIKEL VIa
Onze Minister van Justitie zendt in overeenstemming met Onze Minister
voor Wonen, Wijken en Integratie binnen vijf jaar na de inwerkingtreding
van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltref-
fendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.
Toelichting
Dit amendement strekt ertoe de wet binnen vijf jaar te evalueren. De
regering zal een evaluatie laten doen met onder meer aandacht voor de
praktische uitwerking op lokaal niveau, en de verhouding tussen
regelgeving en de capaciteit van de handhaving.
Van der Ham

Nr. 26 MOTIE VAN HET LID ANKER  
nn2 - 15.10.2009 20:08

constaterende, dat veel gemeenten geen actief leegstandsbeleid voeren;

constaterende, dat met het initiatiefwetsvoorstel kraken en leegstand gemeenten een instrumentarium wordt aangereikt, waarmee in een behoefte wordt voorzien en een actief leegstandsbeheer mogelijk wordt gemaakt;

van mening, dat de gemeente bij uitstek de partij is om op lokaal niveau relevante partijen bij elkaar te brengen teneinde te komen tot een succesvolle samenwerking om leegstand tegen te gaan;

verzoekt de regering in overleg te treden met de gemeenten, daarbij de kansen die het nieuwe leegstandsinstrumentarium biedt onder de aandacht te brengen en te bevorderen dat gemeenten werk maken van een actief leegstandsbeleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Anker

Nr. 27 MOTIE VAN DE LEDEN ANKER EN VAN HEUGTE 
nn2 - 15.10.2009 20:10

constaterende, dat leegstandbeheerorganisaties en antikraakbureaus een belangrijke rol spelen in het leegstandsbeheer;

constaterende, dat er in het verleden en ook nu nog misstanden en klachten over de kwaliteit van leegstandbeheerorganisaties zijn (geweest);

verzoekt de regering om te bevorderen dat er zo spoedig mogelijk een keurmerk of certificering voor leegstandbeheerorganisaties komt, waarmee gemeenten en gebouweigenaren eenvoudig kunnen herkennen welke leegstandbeheerorganisaties op een goede, veilige, menswaardige en aanvaardbare wijze leegstaande gebouwen (laten) beheren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Anker
Van Heugten
Nr 17 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID JANSEN 
nn2 - 15.10.2009 20:13


Nr. 17 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID JANSEN TER
VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 13
Ontvangen 9 september 2009
De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:
I
In artikel II, onderdeel C, wordt aan artikel 3, tweede lid, van de
Leegstandwet een zin toegevoegd, luidende: De lijst is openbaar, met
uitzondering van de persoonlijke gegevens van de eigenaar.
II
In artikel II, onderdeel C, wordt aan artikel 7 een lid toegevoegd,
luidende:
4. De eigenaar geeft burgemeester en wethouders kennis van een
aanbod tot ingebruikname als bedoeld in het eerste lid. Burgemeester en
wethouders houden hiervan een lijst bij, welke lijst openbaar is met
uitzondering van de persoonlijke gegevens van de eigenaar.
Toelichting
Het leegstandregister kan een belangrijke rol spelen in het maatschap-
pelijke en politieke debat in een gemeente over leegstand en de bestrij-
ding daarvan. In voorkomende gevallen zouden belangstellenden sugges-
ties kunnen doen voor alternatief gebruik van leegstaande gebouwen, of
mogelijke nieuwe gebruikers aandragen. Daarom regelt het amendement
dat het register openbaar is. Het ligt voor de hand dat het register op een
gebruikersvriendelijke wijze ter inzage wordt gegeven, bijvoorbeeld via
internet. Persoonlijke gegevens worden niet openbaar gemaakt.
Eveneens regelt het amendement dat b&w een openbare lijst bijhouden
van het door eigenaren gedane aanbod tot ingebruikname van gebouwen.
Jansen

Wie is Wie 
nn3 - 15.10.2009 20:23

Ham, B. van der (D66) Boris
Anker, E.W. (CU) Ed
Heugten, R.A.C. Van (CDA) Ruud
Jansen, P.F.C. (SP) Paulus
verslag? arresto's? 
nn - 16.10.2009 11:36

jo, zijn er mensen nog bezig met het schrijven van een verslag, het komt nu namelijk over of er maar 40 tenten waren en een stuk of 60 mensen, en dat was zeker niet het geval!
Is er tevens bekend hoeveel mensen er zijn gearresteerd en waarom?
Naar mijn mening was het een goede actie op een aantal dingetjes na dan, teknoadditude vond ik gaar en niet verstoren van de stemming, zodat ze niet hadden kunnen stemmen, misschien idee bij stemming 1stekamer?...Voor de rest tot volgende week in UTREGT!
‘Idealen ontruim je niet, kraken gaat door!’ 
webredactie socialisme.nu - 16.10.2009 14:25

Gisteravond stemde een meerderheid van de Tweede Kamer voor het verbieden van kraken. Tegenstanders hiervan kampeerden uit vreedzaam protest op het Plein, maar werden later die avond hardhandig verwijderd door politie te paard en de ME. Meer dan 85 mensen werden opgepakt.

Lees verder op:  http://socialisme.nu/blog/nieuws/4422/idealen-ontruim-je-niet-kraken-gaat-door/

Website: http://www.socialisme.nu
 
eerste kamer? 
nn - 16.10.2009 15:16

is al bekend wanneer dit in de eerste kamer behandeld gaat worden?
Foto's  
NN - 16.10.2009 15:32

Er zijn meer foto's te vinden op www.michelspekkers.nl

Website: http://www.michelspekkers.nl
 
Arrestanten vrij!!!! 
NN - 16.10.2009 15:38

Heb vernomen van enkele arrestanten dat er een aantal vrij gelaten zijn. Geen flauw idee hoeveel...
Deel Arrestant waren "rotzooi schoppers" 
anontje - 16.10.2009 16:26

Deel arrestanten was met bierblikjes en flesje naar de ME aan het gooien zonder aanleiding, Meerdere politie paarden gewond geraakt door het gooien.
WAAROM!? 
nn - 16.10.2009 21:21

ik sanp de hele omslag van ons ''vreedzaam'' actievoeren zoiezo niet ??
oppeens rende iedereen naar de deur toe en later wel een sit in gehouden,

kan iemand mij vertellen waarom die hele omslag in eens?
.. 
.. - 16.10.2009 22:48
..
dienrechten! 
nn - 17.10.2009 01:10

Deel Arrestant waren "rotzooi schoppers"
anontje - 16.10.2009 16:26

Deel arrestanten was met bierblikjes en flesje naar de ME aan het gooien zonder aanleiding, Meerdere politie paarden gewond geraakt door het gooien.

---------------------------

als je niet menselijke dieren al gaat verwonden vraag ik me af waar het met de linkse beweging heen gaat, wat kunnen die paarden er nou aan doen dat ze daar staan?

Human freedom,
Animal rights!
One struggle,
One fight!
dierenleed 
nn - 17.10.2009 08:46

las ergens anders dat het ws een stille was om de boel sneller te laten (te probereneigenlijk) escaleren.
maar goed fijne weet ik er ook niet van
Waarom? 
NN - 17.10.2009 15:38

Antwoord op de vraag waarom mensen plots naar de ingang van het Kamergebouw stormden;

Brigitte van der Burg presteerde het om een kwartier na bekend worden van de stemmingsuitslag, voor de deur, naast het tentenkamp, een interview te gaan geven.
Article on Oct 15th, 09 Protests 
Yuriy - 18.10.2009 15:02


This is a first hand article about the protests:  http://yuriyr.com/blog/?p=224

It has photos and link to other articles. Please help make it public.

Website: http://yuriyr.com/blog/?p=224
 
Vuurspuwers 
nn - 19.10.2009 03:48

Als je nog eens een vreedzaam protest gaat houden waarbij de kans bestaat dat de blauwpetten in kunnen grijpen, zorg dan dat er jongleurs & vuurspuwers bij zijn, jongleurs die met (echt/nep, hoeven de juten niet te weten) kleine Molly's jongleren en de vuurspuwers die 'backfire' kunnen geven..
Gewoon 100% vreedzame voorstelling, maar met een ondertoon van 'Dont F*ck with
us!'
Agent provocateur 
NN - 19.10.2009 11:58

Agent provocateur is de benaming van een persoon die in dienst van de politie of een geheime dienst (d.w.z. van een regering) in een van criminele, staatsgevaarlijke of terroristische activiteiten verdachte organisatie infiltreert, met als doel om de leden tot onwettige daden aan te zetten, waardoor er legale gronden ontstaan om ze te arresteren.


Website: http://nl.wikipedia.org/wiki/Agent_provocateur
 
aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.