english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creŽren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Students Resistance Meeting, Monday@Leiden
student - 20.02.2010 02:08

Student Resistance Meeting
Monday 22th Feb
17:00-19:00
Room 1A47 - University of Leiden, FSW


Poster
Poster

Als het aan de overheid ligt wordt er het komende jaar erg ingegrepen op het onderwijs. Er moet 20% gekort worden, de studiefinanciering wordt omgezet in een lening, veel banen van docenten staan op de tocht en faculteiten worden gefuseerd.

Minder bekend is dat niet de economische ciris de hoofdoorzaak is, maar dat dit vooral te maken heeft met het Bolognaverdrag dat 10 jaar geleden in werking is getreden. Volgens deze Europese afspraken moet onderwijs de markt op en wordt de student als niet meer dan winstobject gezien. Onder het mom van beter onderwijs worden tal van veranderingen doorgevoerd als het Bachelor/Master stelsel, het bindend afwijzend studieadvies, de 2e fase en wat dan al niet. Al deze wijzigingen staan niet als eis genoemd in het Bolognaverdrag, maar zijn er een logisch gevolg van. Het is weer een speeltje van het kapitalistische systeem en Europese beleid dat maar 1 ding voor ogen heeft: economisch belang.

In de koelkast staan de nieuwe plannen alweer klaar: hoger collegegeld, waarbij het aan een opleiding zelf is om te bepalen hoe hoog het collegegeld mag worden. Dit maakt onderwijs (en universiteiten al helemaal) nog meer een instituut voor de elite dan het nu al is.

Kortom: tijd voor actie. Er zijn in Nederland al enkele acties en bezettingen van universiteiten geweest.

Daarom maandag een discussiebijeenkomst in Leiden over wat het Bolognaverdrag nu precies betekend, wat de gevolgen voor onderwijs zijn en hoe dit in betrekking staat tot privatisering in het algemeen.
Ook zal er een korte inleiding gegeven worden over wat er al allemaal in andere landen gebeurt aan actie en of we hiervan iets zouden kunnen leren.

We zijn een anti-autoritaire groep studenten en ex-studenten en verder niet gelieerd aan een organisatie. Hierbij nodigeniedereen uit om met zijn allen een verdere stap te zetten naar een studentenbeweging in Nederland.

De bijeenkomst vindt van 15:00 tot 17:00 plaats op de universiteit van Leiden op de faculteit van Sociale Wetenschappen (FSW), ook wel bekend als het Pieter de la Court-gebouw, in zaal 1A47. Voor het adres zie  http://www.bezoekers.leidenuniv.nl/locaties/pieter-de-la-court.html

Education is not a privilege!

=====

If we will not stand up to the governmental plans the educational system of the Netherlands will get much worse. 20% of cuts will be implemented, the study benefit will be converted into a loan, many jobs of teachers are at risk and faculties are merged.

Less known is that the main cause is not the economic crisis but that it has more to do with the Bologna Convention enacted 10 years ago. According to these European agreements education will be a market commodity and students are seen as mere profit. Under the guise of better education, numerous changes are implemented as the Bachelor / Master system, the negative binding study advice, the 2nd phase and much more. All these changes are not listed in the Bologna Treaty, but are a logical consequence of its implementation and the capitalist system and European policies with but one thing which matters: profit!

New plans are already waiting: higher tuition fees, where faculties can determine determine themselves how much the tuition fee should be. This makes education (universities especially) even more an institute for the elite only.

It's time for action. There has been some different actions in the Netherlands as occupations of universities and various demonstrations.

Therefore coming Monday there will be a meeting in Leiden to discuss what exactly the Bologna Treaty is about, the implications for education and how it is related to privatization in general.
there will also be given a brief introduction about what has been going on in other countries, and what can be learned from these practices.

We are an anti-authoritarian group of students and former students and are not affiliated with any organization. We invite everyone for the meeting to take a collective further step towards a student movement in the Netherlands.

The meeting is from 15:00 to 17:00 at the University of Leiden in the Faculty of Social Sciences (FSW), also known as Pieter de la Court Building, in Room 1A47. For the address see  http://www.bezoekers.leidenuniv.nl/locaties/pieter-de-la-court.html

Education is not a privilege!
 

Lees meer over: anti-fascisme / racisme europa globalisering vrijheid, repressie & mensenrechten wereldcrisis

aanvullingen
uit dit artikel zijn aanvullingen verplaatst naar de ruispagina
email 
studentje - 20.02.2010 02:14

Voor meer informatie of vragen kan je emailen naar:  studentenprotestleiden@gmail.com

For more information or questions you can email to:  studentenprotestleiden@gmail.com

tijd! 
moe studentje - 20.02.2010 02:20

Ehrm ja en de tijd is dus zoals op de poster wel goed aangegeven van van 17:00 tot 19:00 (kan iets uitlopen). Dus NIET van 15:00 tot 17:00.

---

Oops! And the time is (as shown at the poster) from 17:00 till 19:00 (and might take a bit longer). So NOT from 15:00 till 17:00.
IS? 
nn - 20.02.2010 14:21

Toch niet weer de IS? Kan je niet lezen?:
"We zijn een anti-autoritaire groep studenten en ex-studenten en verder niet gelieerd aan een organisatie."

Dus nee, geen IS. IS-ers zijn van harte welkom als individu, aangezien de IS een organisatie is met 'leider'-figuren. Net als dat er ook leden van de Lsvb en SP zullen komen. Zij zijn alleen van harte welkom, als zij hun lidmaatschap maar bij de deur achterlaten.
aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.