english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creëren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
onderzoek naar extreem links
nn - 05.11.2010 14:12

op de site van politie en wetenschap (politieenwetenschap.nl) staat een onderzoek naar extreem links.

interessant?

zie ook persbericht

Extreem link(s) Persbericht 5 november 2010
‘ Extreem link(s)?’, nieuwe verkenning van het Programma Politie en Wetenschap.

Breed, veelzijdig en uitermate gevarieerd landschap van initiatieven, die zeker niet allemaal 'extreemlink(s)' zijn.
Begrippen als links-activisme en -extremisme worden in beleidsnota’s veelvuldig gehanteerd. Extreem links is echter een containerbegrip geworden voor een zeer gevarieerd landschap van activisme. De vele verschijningsvormen van links activisme, die lang niet allemaal even extreem zijn, bemoeilijken een eenduidige en effectieve aanpak. Toch is bij een aantal linkse initiatieven wel degelijk sprake van veiligheidsrisico’s.
Dit zijn enkele belangrijke uikomsten van een verkennend onderzoek naar extreemlinkse bewegingen in Nederland, dat in opdracht van Politie en Wetenschap is uitgevoerd door Het COT (Instituut voor Veiligheid en Crisismanagement) en Bureau Beke. De aanleiding hiervoor waren aanwijzingen voor een toename van politiek geweld binnen bepaalde actiestromingen, de agendering van dierenrechten- en asielextremisme door de overheid en een geconstateerd gebrek aan kennis over extreemlinkse bewegingen. In deze verkenning wordt een eerste overzicht gegeven van (extreem)linkse initiatieven en hun strategieën en worden aanbevelingen gedaan voor nader onderzoek.
De volgende onderzoeksvragen staan in deze verkenning centraal:
- Welke linksgeoriënteerde initiatieven zijn er in Nederland en wat zijn hun kenmerken en achtergronden?
- Welke soorten linksgeoriënteerde initiatieven kunnen worden onderscheiden en in hoeverre vormen zij een veiligheidsrisico (openbare orde en strafbare feiten)?
Onder initiatieven wordt verstaan: acties, aankondigingen, websites, individuen, groepen, netwerken en andere organisaties die een of meerdere doelen nastreven. Teneinde een beeld te verkrijgen van hedendaagse, linksgeoriënteerde initiatieven is gebruik gemaakt van het zogeheten Vrij Media Centrum Nederland (VMCN) oftewel de website www.indymedia.nl en zijn gesprekken gevoerd. In de periode januari 2008 - augustus 2009 zijn ruim tweehonderd initiatieven geanalyseerd binnen de volgende zes thema’s:
1. Vrijheid, repressie en mensenrechten
2. Natuur, dier en mens
3. Gentechnologie
4. Antifascisme
5. Antiglobalisme
6. Antimilitarisme
Op deze manier wordt het zeer gemêleerde gezelschap van hedendaagse linksgeoriënteerde initiatieven beter in kaart gebracht. De onderzoekers concluderen dat er sprake is van een breed, veelzijdig en uitermate gevarieerd landschap van initiatieven. Die initiatieven zijn zeker niet allemaal extreemlink(s). De aanzienlijke heterogeniteit van initiatieven maakt echter een nuchtere inschatting van veiligheidsrisico's verbonden aan initiatieven lastig. Daarom geven de onderzoekers een aanzet tot een typologie van initiatieven. Zij onderscheiden drie typen: overtuigers, afdwingers en geweldplegers. Deze typen worden gerelateerd aan veiligheidsrisico's.
Het onderzoek is kritisch ten aanzien van de overheidsdefinitie van extremisme. Die definitie is te ruim. Meer voor de hand ligt dat deze term niet wordt gebruikt voor initiatieven die in de kern de democratie als staatsvorm accepteren. Extremisme betreft volgens de onderzoekers initiatieven die fysiek, op personen gericht, geweld accepteren, faciliteren of uitvoeren en de democratische rechtsorde verwerpen. Ook worden in beleidsnota's begrippen als links- extremisme en extreemlinks veelvuldig gebruikt. Het gaat hier echter om container begrippen, die een operationele of beleidsmatige invulling van een aanpak bemoeilijken. Gaat het onderzoek ook in op de definitie van links en rechts, want ook die is natuurlijk arbitrair (en daarmee interessant)
In het onderzoek wordt meer specifiek ingegaan op de uitingsvormen en bijbehorende risico's.

Breed, veelzijdig actierepertoire, niet elke actie vormt een risico
Beïnvloeding, symbolische actie en in mindere mate actiecampagnes behoren tot het standaard actierepertoire van hedendaagse initiatieven. De hedendaagse manifestatievormen zijn divers. Hiertoe behoren klassieke methoden van democratische participatie zoals deelname aan politieke bijeenkomsten, voorlichting, (online) petities, protestbetogingen en folderacties.
Vaak aangekondigde acties
Legale acties vinden overwegend in de openbaarheid plaats. Dergelijke protestacties worden meestal vooraf aangekondigd. Dat betekent dat bekend is wanneer, welke actie, waar plaatsvindt. Deze aankondigingen stellen betrokken (overheids)instanties in staat proportionele voorbereidingsmaatregelen te treffen. Door hun voorspelbare karakter zijn dergelijke acties goeddeels beheersbaar
Eenvoudige tactieken, grote doelmatigheid naar mijn idee lopen doelmatigheid en bedreigend hier wat door elkaar.
Acties zijn niet alleen bedreigend als hierbij daadwerkelijk fysiek geweld wordt gebruikt. Het gebruik van geweld is vaak een laatste stap in een gestaag opgebouwd escalatieproces. Ook relatief eenvoudige (en onschuldig ogende) tactieken kunnen doelmatig zijn. Zeker indien dergelijke dreigementen stelselmatig worden toegepast. Bovendien is de opbrengst voor politie en justitie van opsporing en vervolging van dergelijke delicten relatief beperkt. Dat biedt initiatieven redelijk wat 'vrije speelruimte'.
Geen fysiek geweld tegen personen, wel bedreiging
Fysiek geweld tegen mensen wordt niet of nauwelijks als middel toegepast. Een uitzondering vormen de confrontaties tussen antifascisten en hun nationalistische en extreemrechtse tegenhangers. Wel worden mensen thuis bezocht, wordt privé-informatie publiek gemaakt of wordt een oproep tot actie gegeven aan een ieder die zich 'het onrecht' aantrekt. Dit kan bedreigend overkomen op potentiële slachtoffers. Ook brengt dit het risico met zich mee dat derden zich geroepen voelen om verdergaande acties te ondernemen.
Beheerst, instrumenteel geweldgebruik
Geweld of de dreiging met geweld wordt instrumenteel, heel doelgericht, ingezet binnen actiecampagnes. Door incidentele geweldstoepassing kan het onderwerp binnen de eigen gelederen opnieuw op de agenda worden gezet en blijft de druk op 'doelwitten' bestaan; er gaat hiervan een signaal uit naar de andere potentiële doelwitten dat zij niet vergeten zijn. Dergelijk geweld kan getypeerd worden als beheerst en instrumenteel geweld: er is zelden tot nooit sprake van escalatie. Dit betekent niet dat de impact op slachtoffers van dit geweld niet groot kan zijn; het effect dat uitgaat van dergelijke bedreigingen mag niet worden onderschat. De onderzoekers zijn geen initiatieven tegengekomen die geweld om het geweld gebruiken. Een mogelijke verklaring is dat – waarschijnlijk bewust – geopereerd wordt op de grenzen van de wet, waardoor voornamelijk relatief lichte overtredingen worden begaan.
Opdracht van P&W
De verkenning is uitgegeven in de reeks P&W Verkenningen van het Programma Politie en Wetenschap, een zelfstandig onderdeel van de Politieacademie. Politie en Wetenschap is in mei 1999 ingesteld om het wetenschappelijk onderzoek en de kennisontwikkeling op het gebied van politie en veiligheid te stimuleren en tevens een impuls te geven aan een betere benutting van onderzoeksresultaten in politiepraktijk en opleiding. Daartoe is een meerjarig onderzoeksprogramma ontwikkeld. De uitvoering van dit programma geschiedt onder leiding van de directeur van het programmabureau, G.C.K. Vlek.

Nadere informatie kan worden verkregen:
Van de zijde van het Onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap :
- Frits Vlek tel. 055 - 5397215 of 06 - 22778644
Voor (inhoudelijke) vragen over het onderzoek:
- Kim Turk (contactpersoon COT) via het secretariaat van het COT (tel 070-312 2020)

Extreem link(s). Een verkennend onderzoek naar linksgeoriënteerde initiatieven in Nederland. L.P. van der Varst, M. Zannoni et al. (COT Instituut voor veiligheid- en crisismanagement) en A. van Wijk et al (Bureau Beke) 2010
Te downloaden via www.politieenwetenschap.nl - publicaties - P&W Verkenningen - 2010
Deze studie verschijnt tevens als fysieke uitgave in de COT-reeks bij Boom Uitgevers Den Haag.

 

Lees meer over: anti-fascisme / racisme antimilitarisme gentechnologie globalisering natuur, dier en mens vrijheid, repressie & mensenrechten

aanvullingen
uit dit artikel zijn aanvullingen verplaatst naar de ruispagina
Rapport 
Doorgeefluik - 05.11.2010 14:27

Het hele rapport:  http://www.politieenwetenschap.nl/pdf/Extreem.pdf
en hier is het pdf 
jk - 05.11.2010 15:29

download bestand -

overigens is dit niet het eerste onderzoek dat COT publiceert.

Hier staat een onderzoek uit januari 2010:
 http://www.nuansa.nl/uploads/69/c5/69c505421c1f0e2613dd43cd0f015fc4/Verkenning-Activisme-Rotterdam_022010-2.pdfAugust dood? 
Sjaak - 05.11.2010 17:25

Kosto's levende kat August na de aanslag
Kosto's levende kat August na de aanslag

Tsja als het hele rapport van een dergelijk niveau is als het op pagina 11 aangehaalde citaat uit een nog te verschijnen boek over RARA (Dobbelaar, J. & Groot, R. de, De Revolutionaire Anti-Rascistische Actie (RaRa): Terrorisme of noodzakelijk kwaad, Crisisbundel 2, te verschijnen 2010), waarin staat "Op 13 november 1991 vindt de bekendste actie plaats, een bomaanslag op het huis van staatssecretaris Aad Kosto, waarbij diens kat om het leven kwam." Waar komt dan die kat genaamd August vandaan die alle voorpagina's haalde (zie bijgevoegde foto)?
Zegge en schrijve een voormalige dierenrechtenactivist werd geïnterviewd, want niemand anders wou. Alle andere respondenten komen uit politie- en veiligheidsdienstenhoek, dus dan weet je wel uit welke hoek de wind waait in dit rapport.

Zo wordt op bladzijde 15 het volgende gesteld over anti- en anderglobalistenbeweging: "Toch leiden de ongeregeldheden tot hevige discussie en herbezinning binnen de anti- en vooral de andersglobalistenbeweging.9" Die noot 9 verwijst naar een artikel in de Volkskrant van 26-1-2001 en niet naar tijdschriftartikelen, discussiestukken of internetfora waarop die discussie dan plaatsgevonden zou hebben. Activisten discussieren niet via de Volkskrant, dus dat deze stelling wordt gelanceerd lijkt slechts een doel te hebben, namelijk het een hoek indrukken van diegenen die zich niet tevreden stellen met een ritueel rondje door de stad, overal sterk gehinderd en geïntimideerd door de in grote getalen aanwezige politie. Op zich is dat geweld nooit echt zo'n groot thema geweest omdat de meeste varianten van activisme tijdens die toppen naast elkaar en apart van elkaar opereerden. Er zijn uiteraard wel geregeld kopstukken van al of niet ingekapselde ngo's geweest die zich zonodig moesten distantiëren van fysiek verzet tegen de `orde handhavers'. Waar wel discussie over geweest is over de zin en onzin van het tophoppen.

En zo is er waarschijnlijk nog een heleboel in dit rapport wat natte vingerwerk is. Want hoe kan je nu inhoudelijk wat zinvols schrijven als je onderwerp terecht geen behoefte heeft om je te woord te staan?...
ACU 
NN - 05.11.2010 18:30

De ACU in 1943
De ACU in 1943

Het ACU staat volgens hun voor "Anarchistisch Centrum Utrecht" (pagina 47). Wel creatief bedacht, maar het staat al ruim 70 jaar voor "Auto Centrale Utrecht", naar het bedrijf wat vroeger in het pand zat.

Waar ze dat vandaan hebben is mij een raadsel, of het moet hun dikke duim zijn.
"As a clown you're born to fail!" 
Rebelact - 05.11.2010 20:33

Fantastisch om een rapport te lezen dat vol staat met fouten. Geweldig! Prachtig materiaal om luid en langdurig om te lachen! De eerste les voor beginnende clowns is altijd: "Als clown ben je geboren om te falen!" De mensen die dit rapport schreven, faalden; wat een fantastische clowns!!!

Een paar voorbeelden:

Op pagina 46 onderaan bij punt 7.7.3 over 'strafbare feiten' worden een aantal groepen opgevoerd "die mogelijk een strafbaar feit dan wel strafbare feiten hebben gepleegd"
In het lijstje o.a. Rebelact. De groepsnaam van de Amsterdamse rebel clowns is getooid met 'n voetnoot om dit te bewijzen.
De voetnoot verwijst naar 'n website. Ze verwijst naar de website van de Nederlandse Volks Unie (...)  http://www.nvu.info/media/78.html
Ze bakken het in dit rapport wel héél 'bruin' door gegevens te onderbouwen met behulp van een website van neo-nazi's (...)

De feiten: er lopen enkele processen, maar in de 3 jaar dat Rebelact bestaat is er nog geen enkele rebel clown van deze groep veroordeeld voor een strafbaar feit.

Ook acties worden door elkaar gehaald:

Op blz 43 onder punt 7.5 over 'samenwerking' wordt over Rebelact gemeld: "Dit initiatief is aanwezig bij verschillende betogingen, waaronder recentelijk nog een betoging tegen Geert Wilders in Arnhem. Deze keer was Rebelact aanwezig als het National Piggies Front".

De feiten: op 30 januari was het 'National Piggies Front' in Arnhem toen de neo-nazis van de N.V.U. (Nederlandse Volks Unie) daar demonstreerden.
 http://www.indymedia.nl/nl/2010/01/65048.shtml

Onlangs, op 3 oktober was de 'Partij Voor de Vrijhaat' aan het clown-paignen bij het CDA congres in Arnhem
 http://indymedia.nl/nl/2010/10/69991.shtml

Zo zouden we nog wel even door kunnen gaan. Vermoedelijk zijn er nog veel meer groepen die dit soort voorbeelden kunnen noemen, maar zouden we ze eigenlijk wel verder moeten helpen met het verbeteren van hun 'rapport'?

Misschien kunnen we er maar beter om lachen: "Ha ha ha ha ha ha ha ha!!!"

E-Mail: rebelact@ddh.nl
Website: http://www.rebelact.nl
 
nn 
nn - 05.11.2010 22:25

ja echt degelijk onderzoek is er weer gedaan. Over de Aguu komt er ook weer fijn met wat valse informatie van af:

"Zo geeft de AAGU-brochure Aan de schandpaal in zeventig pagina's de contactgegevens (adres, e-mail, telefoon) van ‘diensten en bedrijven in de deportatie-industrie’. Uit de brochure:..."

Aan de schandpaal was een anoniem document wat door de AIVD aan Aagu en/of WSD werd toegesticht. Maar ja positief nieuws is wel dat als dit een 'serieus' onderzoek moet zijn, dan zullen hun andere vaardigheden al even slecht zijn.

Dat er nog maar veel acties mogen volgen!
Dat de grenzen ooit open zullen zijn voor iedereen!
"As a clown you you're born to fail!" - bonus 
Rebelact - 06.11.2010 00:08

Op blz 44 en 45 onder punt 7.7.2 dat over 'openbare orde' gaat, staat nog 'n prachtige bruine uitglijder:


"Tevens blijkt informatie in open bronnen niet altijd te kloppen. Zo geeft een respondent aan dat de Internationale Socialisten als een 'net' initiatief beschouwd moeten worden; op 'rechtse' websites ontstaat echter een heel ander beeld van dit initiatief.

Intermezzo: de Internationale Socialisten volgens 'rechts':

Een van de gevaarlijkste extreemlinkse organisaties in Nederland is de Internationale Socialisten (IS). Deze groep radicalen die voornamelijk actief zijn op universiteiten en veelvuldig onder makkelijk beïnvloedbare studenten rekruteren, staat bekend om zijn gewelddadige karakter. Ook bezit de IS de broodnodige drop-outs voor het vuile werk en de knokploegen. De IS is zeer actief in Nederland. er gaan maar weinig gewelddadige linkse acties en demonstraties voorbij of de IS heeft niet op de een of andere manier de vinger in de pap".Het bewijs dat moet onderbouwen dat informatie in open bronnen niet altijd blijkt te kloppen, is afkomstig van 'rechtse websites'.
Die bron wordt in het rapport direct onder het citaat vermeld:

 http://www.antiantifa.net (...)

Een website gerund door neo-nazis en gesteund door soortgelijke adverteerders


Dat rapport is werkelijk van grote klasse: onze clownplimenten!!!

E-Mail: rebelact@ddh.nl
Website: http://www.rebelact.nl
 
nog meer onderzoek 
jk - 06.11.2010 12:12

Er wordt intussen nóg meer onderzoek gedaan. Wie herinnert er zich deze nog?

WSD en AAGU benaderd voor onderzoek naar 'asiel activisme'
 http://www.indymedia.nl/nl/2010/06/68546.shtml

Op 22 en 23 juni kregen respectievelijk Werkgroep Stop Deportaties en AAGU
een e-mail van een onderzoeker, Anton van Dijk, van onderzoeksbureau IVA,
verbonden aan de universiteit van Tilburg. Het gaat hier om het IVA-onderzoek asiel activisme, aldus het onderwerp van de e-mail.

Het onderzoek wordt gedaan in opdracht van het ministerie van binnenlandse zaken, liet Anton van Dijk desgevraagd weten.

WSD en AAGU werken allicht niet mee!

Het rapport moet nog uitkomen.
Ruis 
Indy - 07.11.2010 12:01

Ondanks dat het tof is dat 1 van de onderzoekers hier mee komt discussieren is indymedia geen discussie forum. Wat mij betreft mogen jullie door gaan in de ruis.
NN 
R de Groot - 07.11.2010 14:29

Je zou jezelf kunnen afvragen als je zoveel interviews afgeeft of dat zelf niet bijdraagt aan het creeeren van een dreigingsbeeld. Meeste inlichtingenstudies (zie bijv. buro jansen) hebben het over open bronnen onderzoek als een grote informatievoorziener voor politie of bijv AIVD.

Maar ik denk dat jij in een interview ook heel duidelijk maakt wat je wel en niet vertelt. En dat is ook wat ik bedoel met wat weeg je af: anonimiteit of sta je de buitenwacht te woord?

Merendeel van je vragen heb ik al beantwoord in mijn reactie die, begrijpelijk, op de ruispagina staan. Ik wil best openheid geven. Maar het heeft voor mij weinig zin met je in debat gaan als jij mijn eerdere opmerkingen negeert en alsnog aanneemt dat ik

- met politie heb gesproken, (terwijl het om een onderzoeker gaat die geen politie rang heeft.

- dat ik heb geholpen bij het scheppen van een dreigingsbeeld (terwijl ik geen beschikking heb op statistische gegevens in het rapport vermeld),

-dat ik de strekking van het rapport onderschrijf (terwijl ik duidelijk heb gemaakt dat ik er voorsta om een beweging te plaatsen in zijn maatschappelijke context en niet veel met namen en rugnummers heb).

Verder heb ik in mijn reply duidelijk gemaakt dat ik werk op basis van openheid en duidelijk aangeef naar respondenten dat ik ook met professionals praat, zodat zij kunnen afwegen wat zij wel en niet willen vertellen. Juist naar je mogelijke geestverwanten toe. Vooraf al, omdat het eerlijk is. Jij gaat er maar van uit dat het niet zo is.

Hier kan ik niet zoveel mee. Betrokkenen weten wie zij zijn. Ik weet wie ik ben en ben (gelukkig) nergens voor-of tegenstander van. Zij zullen bij vragen nog een reactie ontvangen.

Anders dan bij je geestverwanten, weet ik alleen niet wie jij bent. Dus in die zin is een debat tussen ons beide niet echt op gelijke basis of vind je van wel?


onderzoek naar links of naar indymedia 
nn - 08.11.2010 13:22

" We hebben op basis van openbare-bronneninformatie onderzocht of er initiatieven worden ontplooid die zijn terug te voeren op linksgeoriënteerde ideologieën. Als bron voor onze dataverzameling is de website van het Vrij Media Centrum Nederland (VMCN) gebruikt, beter bekend als Indymedia.nl. Hierbij gingen wij ervan uit dat een scan van op de site geposte berichten zou resulteren in een illustratieve dwarsdoorsnede van linksgeoriënteerde initiatieven in Nederland anno 2009. Gedurende het empirisch onderzoek is duidelijk geworden dat het begrip extreemlinks de lading van linksgeoriënteerde initiatieven niet dekt. Om die reden is de voorkeur gegeven aan het neutrale verzamelbegrip ‘initiatieven’, een begrip dat wij hebben gedefinieerd als: acties, aankondigingen, websites, individuen, groepen, netwerken en andere organisaties die één of meerdere doelen nastreven en die wij gedurende de onderzoeksperiode op de website van het VMCN zijn tegengekomen. ´´

Meest valide conclosie: Bij de politie zitten ook Indymedia junkies!
Internetsite 
R de Groot - 09.11.2010 13:28

@ internetsite

Soms krijg ik als buitenstaander het idee dat de realiteit iedere vorm van satire overstijgt. Dit is zo'n moment.

Gefeliciteerd.
Report on website police and science  
Rebelact - 11.11.2010 00:50

Some uniformed people want to know everything about you. About who? About any left wing groups.

Here's a translated shortened and roughly summarized research report with special attention for the rebel clowns perspective. Of course the report is about loads of other groups. We take rebel clowning as an example because we're clowns. And guess the people who wrote the report are also clowns. Really great clowns!

A safety and crisis management oriented institute has done research in the Netherlands called "An explorative research to left-wing initiatives". The first pages answer the why and when of the situations. They've done this research in order to frame the leftwing activities in the Netherlands, because this hasn't been done adequately before. Initiatives are: a variety of actions, announcements, websites, individuals, groups, networks and other organizations with or multiple goals. In clown's language also described as everything. They also try to define 'left', but heir conclusion is that 'left' doesn't exist: "It means everything and nothing".

The end... No consequences, no comments on the fact that they have build a whole report around something that they first described as non-existent.

The researchers have formulated two central questions:

- What leftwing-oriented initiatives are there in the Netherlands and what are their characteristics and backgrounds?
- What kind of leftwing-oriented initiatives can be identified and to what extent are they a security threat (public order and punishable offences)?

The researchers have defined 6 themes:

1. Freedom, repression and human rights
2. Nature, animal and human
3. Gene technology
4. Antifascism
5. Antiglobalism
6. Antimilitarism

The research is based on literature and the Internet, complemented with interviews with 12 experts from police and judiciary departments, the scientific field, the national intelligence agency and a single activist.

About rebel clowns in the report:
For an unknown reason, they use both Clolonel and Rebelact. (by the way: they were not able to write the name of the first group in a proper way).
The first part of this 'research report' they use Clolonel, the second part Rebelact. The report does quote from the website of clolonel, when they talk about the use off symbolic action in chapter 4.7.3. A large part of the following chapters is about definitions, history and the movements focusing on animal/environment protection and AFA. Then it suddenly becomes interesting, a list of movements, that might use violence: AFA, Stop Voorpost, NVB-Nee and... Rebelact. The goal is to violently attack rigth wing persons physically and seeking opportunities to resort to violence is described as a left wing tendency, not as a right wing strategy. To prove this statement they refer to an Internet page:  http://www.nvu.info/media/78.html

No this is not a joke, this is the website of the neo-nazis.

Okay, just pretend we didn't see this. They continue: in chapter 7, cooperations: Rebelact is mentioned as a group that works together with other groups. "This initiative was involved recently, during the ant-Wilders demonstration in Arnhem. This time Rebelact pretended to be the National Piggies Front.

Oh dear, they mix up two actions here: 'Partij Voor de Vrijhaat' at the CDA congress. 'National Piggies Front' was also in Arnhem, but at a nazi demonstration... Life is soooo complicated!

Also about other groups they made remarkable mistakes. For example: to prove the International Socialists should be a very violent group they quote from what they describe as a 'right wing' website. Guess which one? Another website runned by neonazis:  http://www.antiantifa.net (...)

The report ends with the conclusion more research is needed: next time about leading people in leftwing groups.

To be c(l)o(w)ntinued!

E-Mail: rebelact@ddh.nl
Website: http://www.rebelact.nl
 
aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.