Elk woord een vonk!

Hier kun je discussieren over Elk woord een vonk! .
In een artikel in het Noord Hollands Dagblad van zaterdag 29 december 2012 zegt een woordvoerder van het Landelijk Parket over de zaak die het tegen mij voert: “We vinden het vooral belangrijk dat ze terechtstaat en zich moet verantwoorden voor haar woorden.” Voor woorden dus... Woorden, waarvan ik er geen enkele terug neem, ook al zegt diezelfde woordvoerder: “De verdachte heeft er blijkbaar niets aan gedaan om te bewerkstelligen dat haar site verdween.”
Het is duidelijk: nog altijd wil het Landelijk Parket dat ik mijzelf censureer, omdat zij het niet kunnen, want “Er is geen beginnen aan om zulke mirrorsites tegen te gaan.” De macht voelt zich onmachtig, en zint op wraak.

Ik zeg hen: jullie zullen nooit in staat zijn om daadwerkelijk de aanklachten te doen verdwijnen. Geen woord neem ik terug. Sterker nog: ik zal de aanklachten herhalen en uitbreiden. Het lijkt mij vooral niet dat ik aan het OM, noch aan enige rechtbank, noch aan welke vertegenwoordiger van de staat dan ook, de verplichting heb mij te verantwoorden, of het nu voor woorden is die oproepen tot noodzakelijk verzet of voor feitelijke daden van noodzakelijk verzet. Het opgelegde gegeven dat er een wet is die iets strafbaar stelt, betekent nog niet dat deze wet rechtvaardig is en dat wij ons er aan zouden moeten houden. Als verzet ophield bij de grenzen van de wet, was het allang gestaakt.

Ik klaag aan, alle wetshandhavers en – uitvoerders!

Om te beginnen:

Laat het openbaar ministerie zich verantwoorden voor de spionagepraktijken die op verzoek van de inlichtingen- en veiligheidsdienst door hen werden uitgevoerd met de inval, huiszoeking en inbeslagnames van 13 september 2011;

Laat het openbaar ministerie zich verantwoorden voor de vrijheidsberoving die na die dag nog drie dagen voortduurde, die diende als intimidatie, om mij de mond te snoeren;

Laat het openbaar ministerie zich verantwoorden voor de censuur die werd gepleegd met het neerhalen van mijn website, mijn teksten, mijn mening op 7 december 2011.

Ik klaag aan, de ontwerpers van de wetten, de natiestaten en hun grenzen!

Om te beginnen:

Laat de vertegenwoordigers van de staat zich verantwoorden voor de stelselmatige vernietiging van mensen, gegoten in het geïnstitutionaliseerde racisme dat in hun wetten is vastgelegd.

Wat willen zij ondernemen tegen deze aanklachten? Laat elk woord een vonk zijn! Vonken in de dorre grond van het zwijgen toedoen. Elk woord een vonk. Elke zin een lucifer. Elke tong een vlam. Bommen. Granaten. Molotovcocktails. Vuur aan de fundamenten van de wet. Laat het verzet ontbranden! Mogen die woorden niet? Vreest de gevestigde orde welke wordt vertegenwoordigd door paternalistische officieren van justitie, door rechters voor wie het wetboek heilig is, door schietgrage politieagenten, en door op vluchtelingen jagende ministers en staatssecretarissen, vreest deze die woorden? Laat dan elk woord meer verzet aanwakkeren!

Hoeveel woorden zijn daarvoor nodig? Feitelijk geen enkele, want meer nog wordt het verzet aangewakkerd door de repressie van de staat zelf. Deze wordt steeds zichtbaarder. En nog trachten de beulen, die namens de staat optreden tegen demonstraties van vluchtelingen die het gewaagd hebben zichzelf zichtbaar te maken, om hun mishandelingen te verhullen. Zij gebruiken grof geweld en zorgen dat dit buiten de ogen van toeschouwers en media gebeurt, zoals dat ook steeds gebeurt in cellen en in vliegtuigen, in boeien en knevels, in slaan, schoppen en verstikken. Het geweld dat de staat elke dag pleegt om mensen hun recht op bestaan te ontzeggen is georganiseerd, gemechaniseerd, geperfectioneerd en gelegaliseerd.

En dan word ik beticht van het oproepen tot geweld?! Het geweld, dat komt van de staat. Verzet en sabotage zijn geen geweld, zij zijn noodzakelijk, oprecht, en bevechten de vrijheid. Zij raken geen mens in het bestaan, zij raken in het beste geval materieel, wapens en structuur die wordt ingezet om dat staatsgeweld uit te kunnen voeren. Zij raken de basis van de macht, en nog zijn het slechts speldenprikken. Voor de roep om vrijheid is geen woord onnodig of teveel. Te eisen dat 'verantwoording' dient te worden afgelegd voor woorden, is tirannie. Het is een tirannie die in het verlengde van de jacht op vluchtelingen te verwachten viel.

Elk woord een vonk! Onze verklaringen, onze getuigenissen, onze aanklachten! En dus worden de woorden verboden. Kan men de woorden niet verbieden, de schrijvers niet hun grote bek laten houden, dan volgen de onvermijdelijke intimidaties en verdachtmakerij. Dan spreekt men van terrorisme, terwijl de ware terreur uit de wapens van leger en politie komt. Dan spreekt men van oproepen tot geweld, terwijl de oproepen tot geweld in de rechtstaat verankerd zijn.

Wat is dat eigenlijk, geweld?

Is het in brand steken van een kantoor van de IND, waar men vluchtelingen registreert en beslissingen over hun leven neemt, geweld?
Is het geweld als ik een hek rond een grensgevangenis kapotknip, een muur beschrijf met leuzen?
Is het alles geweld alleen maar omdat de wet dat bepaald heeft?
Is geweld toegestaan en dus geen geweld als het bij wet geregeld is?
Is het opjagen en opsluiten van mensen geweld?
Is het deporteren van mensen geweld?
Is het geweld om mensen op straat te gooien, in de vrieskou, zonder eten?

Het geweld is zichtbaar aan de grenzen van het Fort Europa. Aan de hekken met prikkeldraad en camera's. Aan de lichamen die aanspoelen van verdronken vluchtelingen. Het geweld is vloeibaar als de olie die uit de grond van ontwikkelingslanden wordt gepompt, vloeibaar als de zee die wordt leeggevist waarna men de hongerige bevolking van piraterij beschuldigt! Het geweld is het monopolie van de kapitalistische uitzuigerij, de slavernij, het geweld brengt geld in het laatje! Daar zijn de bronnen van geweld! Elk woord een vonk! Elke tekst een bom onder de stilte!

Als wat ik zeg geweld mag worden genoemd, wat noemt men dan het geweld van staat en kapitaal?

Joke Kaviaar, 31 december 2012
Op 8 januari 2013, tijdens het proces dat begint om 13.45 uur te rechtbank Haarlem, meervoudige kamer in de Spaarnezaal, zal deze aanklacht worden voortgezet!

Oproep Steungroep: "De staat wil verzet tegen 'asielbeleid' breken"
Opinie artikelen Steungroep:
'Opruiing', oftewel de subversieve kern van het vrije woord
Verzet als plicht
Website Steungroep 13 september


Het in brand steken van een

Het in brand steken van een IND kantoor waarin mensen aan het werk zijn (al is het discutabel werk) is zonder meer geweld Joke !
Als je nadenkt over de mogelijke gevolgen van zo`n daad dan gaan bij mij de rillingen over de rug.

Ook de gevolgen van een dergelijke daad voor het No Border netwerk zijn niet te overzien.Je hebt met zoiets de rechten van radicaal activisme weggegooid
en zorgt ervoor dat de boodschap van dit activisme in een duister daglicht word gesteld.

Ik hoop dat je zelfreflectie op zijn waarde weet te schatten.

-

Spreekt u over of namens No Border? Blijf solidair met de netste burgers.

No Border is niet Joke

No Border is niet Joke Kavaair of vice versa. Dit is puur de mening van Joke Kaviaar, waarbij wellicht een aantal kameraden haar meningen onderschrijven. Het is allang evident dat hier een aantal mensen zijn die structureel de aanval kiezen op Joke Kaviaar en Astrid. Je geweldloosheid slaat als een tang op een varken, ga dat maar prediken tegen Leers en zijn onderdanen.

Alle teksten van Joke Kaviaar onderschrijf ik en sta ik 100% achter.

En wij dus niet beste vriend

En wij dus niet beste vriend !
De aanvallen vanuit sommigen op Joke Kaviaar hebben wel degelijk gronden.
Het is gewoon een weg die we niet willen gaan terwijl er nog poorten wijd open staan om op een andere manier in te zetten.
Ook haar publiciteitsgeilheid word niet gedeeld kan ik je vertellen.

Hetzelfde geld uiteraard ook voor Astrid Essed die geen enkele boodschap heeft aan anderen.
Het links activisme is bezig met een update, vriend.
Hersenen hebben we nodig en geen gasten die dergelijke activiteiten zien als een vorm van zelfbevrediging.

IND gebouw in de fik

Nergens in het stuk van Joke staat dat zij de intentie heeft om op te roepen tot, of om zelf, gebouwen van de IND in de fik te steken TERWIJL ER MENSEN IN WERKEN!
Diegene die dit suggereert doet in feite mee aan de criminalisering en isolering van Joke. Door dan ook nog de hele NOBorderbeweging erbij te halen wordt dit alleen maar kwalijker.
Bovendien bestaat er ook nog zoiets als artistieke vrijheid, exceptio artis, de vrijheid van een woordkunstenares,columniste,poëte, om te spelen met woorden en (heftige) symbolen.

Mocht je de behoefte volen om al voor de uitspraak van de burgelijke rechtbank te veroordelen,schaar je dan maar onverhuld in de rijen van de als links vermomde rechtsen, deze diskussie heeft namelijk niets te maken met geweld versus geweldloosheid!

Joke en haar aanhang

Joke en haar aanhang criminaliseert zichzelf om zoveel mogelijk publiciteit toe te eigenen.
Dat deze negatieve publiciteit de gehele No Border beweging in een kwaad daglicht zet interesseert ze niet.
Ook de teksten op IM van JK en aanhang slaan als een tang op een varken.
Uiteraard kijken diensten mee wanneer iemand loopt te roepen om gebouwen in de fik te steken en elke politieagent aan te vallen.
Hun is ondertussen duidelijk geworden dat dit zooitje aandachtstrekkers geen enkel onderzoek meer waardig is.
Het oordeel van de rechter zal dit ook aangeven.

Ondertussen gaan wij rustig en weloverwogen te werk om de positie van asielzoekers/vluchtelingen te verbeteren.
Er zijn wat betreft deze materie betreft geen simpele oplossingen en daarvoor hoeven we enkel maar naar Griekenland te kijken.
De opkomst van een "Gouden Dageraad" komt niet zomaar uit de lucht vallen.

Het vluchtelingenprobleem los je niet op met onzinnige praatjes,verhaaltjes en versjes.
Vergeten word even dat een groot deel van de Nederlandse bevolking zich zorgen maakt over de positie van deze mensen en dit in het geval van bv Mauro ook heeft aangegeven.
Het radicaliseren van deze problemen maakt dat deze mensen zich afzijdig gaan houden.
Puur en alleen omdat JK en haar aanhang publiciteitsgeil zijn en meer niet.

Joke en haar aanhang

Joke en haar aanhang criminaliseert zichzelf om zoveel mogelijk publiciteit toe te eigenen.
Dat deze negatieve publiciteit de gehele No Border beweging in een kwaad daglicht zet interesseert ze niet.
Ook de teksten op IM van JK en aanhang slaan als een tang op een varken.
Uiteraard kijken diensten mee wanneer iemand loopt te roepen om gebouwen in de fik te steken en elke politieagent aan te vallen.
Hun is ondertussen duidelijk geworden dat dit zooitje aandachtstrekkers geen enkel onderzoek meer waardig is.
Het oordeel van de rechter zal dit ook aangeven.

Als je problemen hebt., went je dan naar de 'No Border Beweging', maar zuur reageren op internet, doet niets anders vermoede dan dat je of a. te laf bent voor de politieke arena in real life of b. een ordinaire trol bent. Je loopt erg voor uit met het oordeel van de rechter, knap man/vrouw ben je. Efin. Ik ga iets anders doen.

update

afgekeurd

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech