Openbrief ten aanzien van de demonstratie 23 maart

Hier kun je discussieren over Openbrief ten aanzien van de demonstratie 23 maart.
Wij juichen het organiseren van deze demonstratie toe, als een van de vele manieren waarop de situatie waarin vluchtelingen zich in Nederland (cq Europa) bevinden onder de aandacht gebracht kan worden en daar protest tegen geuit kan worden. Dat de demonstratie mede vanuit de vluchtelingen zelf wordt georganiseerd is daarbij een extra pluspunt.

Jullie kunnen er dan ook op rekenen dat we als binnen het No Border Netwerk actieve mensen aan de demonstratie zullen deelnemen. De oproep voor de demonstratie zullen wij echter niet ondertekenen, een beslissing waarin de volgende twee overwegingen een doorslaggevende rol hebben gespeeld:

- Wij vinden het zelf belangrijk een stap verder te gaan dan de gekozen insteek 'geen vluchteling op straat of in de cel'. Hoewel wij deze leus natuurlijk van harte kunnen onderschrijven, is het volgens ons essentieel dat de eisen van open grenzen (of eigenlijk: geen grenzen en geen staten) en vrijheid van beweging, die voor ons vanuit onze anti-kapitalistische visie centraal staan en de basis vormen van ons handelen, ook publiekelijk steeds weer uitgedragen worden.

- Hoewel wij verbreding belangrijk vinden, en inzien dat we bruggen moeten slaan naar groepen buiten het radicale spectrum waarin wij ons bewegen, kunnen we niet instemmen met de samenwerking met politieke partijen zoals bij deze demonstratie het geval is. Naast het feit dat wij, vanuit principiële overwegingen, nadrukkelijk kiezen voor een buitenparlementaire strijd en het opbouwen van een buitenparlementaire tegenbeweging, hebben wij ook grote bezwaren tegen samenwerking gezien de daadwerkelijke opstelling van alle partijen binnen het partijpolitieke landschap. Zoals Harry Westerink van Doorbraak recent schreef in het artikel 'Migratiebeheersing en overlevingsstrijd' (Grenzeloos, nr. 121, januari 2013): “Ook de SP en GroenLinks stemmen in met de fundamenten van het beleid van migratiebeheersing. In feite zijn in de parlementaire politiek de verschillen in standpunten tussen de diverse partijen op het gebied van migratie marginaal. Alle parlementariërs gaan immers akkoord met het illegaal maken, het maatschappelijk uitsluiten en het deporteren van mensen die als “ongewenst” en “onbruikbaar” worden gebrandmerkt.”

We weten natuurlijk dat de opvattingen van al die parlementaire partijen niet overeenkomen met jullie lijn, maar trekken wel vanwege die opvattingen een andere conclusie ten aanzien van samenwerking met deze partijen."

Een aantal van de in het No Border Netwerk participerende groepen/organisaties hebben de oproep wel ondertekend, en mogelijk zullen nog meer dat doen, maar als netwerk als geheel zullen wij dit dus niet doen. Wel zullen we de oproep voor de demonstratie op onze website zetten, met deze open brief erbij.

Dit gezegd hebbende, wensen we jullie natuurlijk alle succes met de verdere voorbereidingen en hopen met jullie op een goedbezochte, goede demonstratie. We zien elkaar daar.

Met strijdbare groet,

No Border Netwerk
http://no-border.nl


Duidelijk. Hier is een goed

Duidelijk.

Hier is een goed opinie-stuk hierover en waarom deze verbreding juist wel belangrijk is: http://derodelynx.blogspot.nl/2013/01/tijd-om-de-vluchtelingenstrijd-op-...

Trouwens, waarom zou je niet met je eigen promotie-materiaal voor deze demonstratie promoten en dan wellicht zelfs een eigen 'bloc' binnen de demo?

Een bodemloze put!

Uit deze brief komt de suggestie dat het No Border Netwerk zich distancieert van de demonstratie omdat het ondertekent is door het No Border Netwerk of het secretariaat hiervan. Het is opnieuw weer een idealistische kritiek op een initiatief omdat de ondergetekenden het essentieel vinden dat 'de eisen van open grenzen (of eigenlijk: geen grenzen en geen staten) en vrijheid van beweging, die voor ons vanuit onze anti-kapitalistische visie centraal staan en de basis vormen van ons handelen, ook publiekelijk steeds weer uitgedragen worden.' aldus de open brief. Wat is de beweegreden en vooral de strategische keuze om dit te bewerkstelligen? Hoe kan je open grenzen organiseren? 'In feite zijn in de parlementaire politiek de verschillen in standpunten tussen de diverse partijen op het gebied van migratie marginaal. Alle parlementariërs gaan immers akkoord met het illegaal maken, het maatschappelijk uitsluiten en het deporteren van mensen die als “ongewenst” en “onbruikbaar” worden gebrandmerkt.' Jullie standpunten zijn begrijpelijk maar wat is het alternatief? Achterover zitten en op individualistische basis toch maar wat verder modderen?

De autonome info en onderzoeksgroep alaska heeft ook voortdurend kritiek op samenwerking en streeft voortdurend naar een strategische samenwerking. Onze ervaring in de huidige politieke werkelijkheid is dat we ons makkelijker kunnen distancieren dan samenwerken.

Het is helaas niet zo dat we moeite hebben met politieke partijen en geinstitutionaliseerde belangen maar ook met de huidige actiebeweging. 'Lawaai- en zwaai acties naar gedetineerde mensen zonder papieren kan een ieder vervolgens niet vrijpleiten voor een verdere verdieping in een kritische linkse praktijk en theorie. Een spontane actie tegen extreem-rechts of een zwaai en lawaai actie bij een bajes helpt niet om op den duur het leven te veranderen. Het daadwerkelijk helpen van elkaar en anderen is het leren begrijpen waarom bijvoorbeeld racisme, armoede en onderklasse begrepen kunnen worden als communicerende vaten. Een kenmerk van een groot deel van de activisten in de autonome beweging is dat ze slechts spontaan en ad hoc zich met elkaar verbinden en veelal elkaar blijven opzoeken in los-vast verbanden. Er zijn maar weinig samenwerkingsverbanden waardoor op lange termijn verschillende politieke acties begrepen en georganiseerd kunnen worden.'

‘Later in de ochtend ging de wind af en toe liggen en daarmee ook het stof. De reizigers konden een glimp opvangen van wat er voor ze lag. Het was nog steeds hetzelfde: een enorme, verlaten wildernis die zich tot de horizon uitstrekte.’ Citaat uit Magnus Mills ‘De verkenners van de nieuwe eeuw’ pag. 143

Autonome info en onderzoeksgroep Alaska

-

Dat een Groen Links-er of SP-er opduikt is partijbeleid.

En nombre de la Red No Border NL nos gustaría responder

Querido/as compañero/as,

En nombre de la Red No Border NL nos gustaría responder a la convocatoria para la manifestación del 23 de marzo bajo el lema: “Ningún refugiado en las calles ni en las celdas” así como a su petición de firmarla.

Aplaudimos la organización de esta manifestación como una de las muchas formas en que se señale la situación de los refugiados en los Países Bajos (o Europa) algo que debemos evidenciar y protestar en contra.Que la manifestación la estén orgazinando los y las propio/as refugiado/as es un plus añadido.

Por tanto, podéis contar con la gente activa dentro de la Red No Border NL para su participación en la manifestación. A la petición de la recogida de firmas de la convocatoria para la manifestación, nos vamos a negar, ya que es una decisión en la que hay dos consideraciones que juegan un papel decisivo:

- Para nosotro/as es importante para ir un paso más allá que el enfoque elegido “ningún refugiado en las calles ni en las celdas”. Aunque apoyamos este lema con el corazón, en nuestra opinión es esencial de hacer público las exigencias de fronteras abiertas (o mejor dicho, ni fronteras ni estados) y de la libertad de movimiento. Estas exigencias son fundamentales en nuestra visión anticapitalista y forman la base de nuestras acciones, incluso públicamente.

- Aunque crecer sea importante, y reconocemos que necesitamos construir puentes a grupos fuera del espectro radical en el que operamos, no podemos aceptar la cooperación con partidos políticos, como es el caso en la manifestación.

Además del hecho de que, a partir de consideraciones fundamentales, de manera explícita elegimos una lucha extraparlamentaria y la construcción de un movimiento extraparlamentario en contra, también tenemos fuertes objeciones a la cooperación dado el funcionamiento actual y global de panorama político del funcionamiento vertical partido.

Mientras Harry Westerink de Doorbraak escribió recientemente en el "Control de la Migración y la lucha por la supervivencia" ( artículo de Grenzeloos, n ° 121, enero de 2013): "La SP (partido socialista) y los GroenLinks (partido ecológico) están de acuerdo con los fundamentos de la política de gestión de la migración. De hecho, en dicha política parlamentaria las diferencias de opiniones entre los diferentes partidos en el ámbito de la migraciones son práctimente nula. Todos los diputados están de acuerdo en que la exclusión que sea legal, es decir, que no dudarían en tachar a alguien de ilegal y deportarlo si una persona es considerada "indeseable" y "inútil" y no productiva en este sistema.

Sabemos, por supuesto, que las opiniones de todos los partidos parlamentarios no están de acuerdo con su propia línea, pero tenemos una opinión y conclusiones muy distintas y renegamos radicalmente de la cooperación con los partidos políticos.

Algunos grupos/organizaciones de la Red No Border NL han firmado la convocatoria, e incluso puede ser que más personas lo harán, pero a título personal, ya que no se puede hacer bajo el conjunto total de la Red No Border. Pero sí vamos a públicar la convocatoria para la manifestación en nuestro sitio web, con esta carta abierta añadida.

Dicho esto, le deseamos todo el éxito, naturalmente, en su preparación y esperamos que la asistencia a la manifestación sea numerosa. Nos veremos allí.

Atentamente,

No Border Network NL

Eng

In het Engels: Open letter NoBorder, https://www.indymedia.nl/node/13197 .

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech