Een nieuw, langerekt Milgram-experiment

Hier kun je discussieren over Een nieuw, langerekt Milgram-experiment.
Sinds 1 januari 2004, de invoerdatum van de door Mark Rutte voorbereide, nieuwe bijstandswet, moeten ambtenaren van Nederlandse sociale diensten mensen in de bijstand in ruil voor hun uitkering vernederende en veelal zinloze arbeid opleggen (te verrichten onder voormannen die met het afblaffen van hun slachtoffers en voortdurende dreigementen met strafkortingen nog een schepje boven de vernedering opdoen) en wie dat weigeren te aanvaarden, korten op hun toch al karige uitkering met als gevolg dat betrokkenen steeds verder verstoken raken van de meest elementaire levensbehoeften. Uiteindelijk kan de uitkering zelfs geheel worden stopgezet en volgt huisuitzetting en dakloosheid. Dit soort maatregelen is sindsdien nog verder aangescherpt en het einde van deze repressie is gezien de huidige bemanning van het ministerie van 'Sociale Zaken' (met Henk Kamp en Paul de Krom) nog niet in zicht.

Met deze maatregelen zijn zowel de gemeenteambtenaren als de bijstandontvangers als het ware proefpersonen in een nieuw en zeer langgerekt Milgram-experiment. U weet wel, die gehoorzaamheidstest die begin jaren zestig werd uitgevoerd door de Amerikaanse sociaal psycholoog Stanley Milgram, waarbij proefpersonen (fictieve) elektrische schokken moesten toedienen aan andere proefpersonen als die vragen fout beantwoordden, en daarbij vrijwel allemaal bereid bleken op aandringen van de proefleider en onder uitschakeling van hun eigen geweten tot het bittere einde te gaan door het voltage van de toegediende schokken steeds verder te verhogen. Tot kennelijk de dood erop volgde.

De uitkomst van deze nu al jaren lopende neoliberale aanpak van bijstandsgerechtigden, die een duidelijke parallel vertoont met het genoemde psychologische experiment – in beide gevallen is sprake van een autoriteit en een uitvoerder: bij Milgram de zogenaamde ‘leraar’, in dit geval het ministerie van Sociale Zaken, en daartegenover bij Milgram de ‘leerling’, hier de ambtenaar van de sociale dienst of ‘klantmanager’, zoals die tegenwoordig wordt genoemd – is niet minder schokkend dat dan van het oorspronkelijke gedragspsychologsiche experiment van Stanley Milgram: vrijwel geen enkele ambtenaar weigert de van hem afhankelijke burger te martelen met vernederende arbeid en het onthouden van primaire middelen van bestaan als hem dat door een autoriteit wordt opgedragen. Een eigen mening over het te voeren beleid wordt in het ambtenarenhoofd kennenelijk niet gevormd. Bevel is blijkbaar ook buiten het leger nog steeds bevel.


Correctie

Ik zie het nu pas en kan het dus niet meer verbeteren, maar in de kop moet het natuurlijk 'langgerekt' zijn.

Nog een

De auteursnaam is ook al weggevallen: Louis van Overbeek

Bijstandslavernij.

Je kon er op wachten.
Misschien maar even goed inscannen op deze materie en een database neerzetten met misdragingen van uitvoerders.
Deze kunnen dan ten verantwoording geroepen worden :)

Database

Ik denk dat het eenvoudiger is een database te maken van ambtenaren die zich NIET schuldig maken aan boven beschreven gedrag. Het gebeurt namelijk door vrijwel alle ambtenaren van vrijwel alle gemeentelijke sociale diensten in Nederland. De neoliberale hersenspoeling is nagenoeg compleet.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech