Amsterdam: Oproep om komende zondag nazi's te stoppen!

Nieuws, gepost door: Amsterdamse antifascisten op 17/04/2013 04:11:33

Wanneer: 18/04/2013 - 00:16

enlgish below
Aanstaande zondag 21 april, wil een nieuwe fascistische groep, 'Identitair Verzet', in amsterdam demonstreren. Ze hebben aangekondigd om 13.00 uur bij de vluchtkerk (erik de roodestraat 16) te willen beginnen, waarschijnlijk zullen ze eerder in de buurt voorverzamelen. Wij zullen dit niet laten gebeuren!Het 'Identitair Verzet' is een nieuwe groep in een lange rij van fascistische en neo-nazi groepen in nederland. Het is een nieuwe coalitie van meerdere oude groepen, een nieuwe poging om hun walgelijke autoritaire, nationalistische, seksistische en xenofobe ideeën de wereld in te krijgen. Ze willen naar de vluchtkerk gaan om de onmiddellijke opsluiting van alle mensen zonder papieren en iedereen die hen helpt te eisen. Maar hun ideeën gaan verder dan dat, ze willen vechten voor een schone, blanke, patriottische wereld. Ze hebben aangekondigd dat er komende zondag een 'verdedigingsgroep' bestaande uit belgische en duitse nazi's aanwezig zal zijn, omdat ze verzet vrezen.

Wij roepen iedereen op om ze op elke mogelijke manier te stoppen, omdat wij willen vechten voor een wereld zonder grenzen, uitbuiting en overheersing. Wij willen een wereld zonder onderdrukking, waar niemand legaal of illegaal is, zonder enig soort gevangenis en natuurlijk zonder enige vorm van fascisme.

Dus, komende zondag iedereen de straat op! Voorafgaand aan hun demonstratie- wees in de buurt en wees creatief! Geen nazi's op onze straten!

***************************************************************************************

Amsterdam: Call out to stop nazi's on coming Sunday

Coming sunday, the 21st of april, a new fascist groep 'Identitair Verzet' wants to make a demo in Amsterdam. They have announced that they want to start at 13:00 at the vluchtkerk (erik de roodestraat 16), most probably they will meet up in the area beforehand. We will not let this happen!

The 'Identitair Verzet' is a new group in a long line of fascist and neo-nazi groups in Holland. They are forming a new coalition of several old groups, to give their authoritarian, nationalist, sexist and xenophobic thoughts another shot. They want to go to the refugee-church to demand the imprisonment of the people without papers and the ones who are supporting them. But their ideas go a lot further, they want to fight for a clean, white, patriotic society. They announced that for coming Sunday they organized an 'defense group' from belgium and german nazi's, as they fear resistance.

We call out for everybody to try and stop them by any means necessary, because we are willing to fight for a world without borders, exploitation and domination. This means a world without suppression, where no one is legal or illegal, without any kinds of prisons and of course a world without fascism of any kind.

So, coming Sunday everybody to the streets! Primer to their demo- be in the area and be creative! No fascists in our streets!Wie: 
nn

Goed dat er in actie gekomen wordt! Wel zou ik uitdrukkelijk willen wijzen op wat de vluchtelingen zelf organiseren, en oproepen ook dat te ondersteunen, solidariteit aan te betuigen en het karakter daarvan te respecteren.

http://devluchtkerk.nl/blog/vluchtelingen-voor-vrede

Vluchtelingen voor vrede

Op zondag 21 april houden de bewoners van de Vluchtkerk een mini-festival, in en om diezelfde kerk. Een zondagmiddag met een buurtpicknick, muziek en verschillende acties. De bewoners nodigen iedereen uit om mee te komen eten, dansen en luisteren, om met hen de vrede te vieren en zich uit te spreken tegen racisme.
Directe aanleiding voor dit event is de demonstratie die het 'Identitair Verzet' heeft aangekondigd tegen de Vluchtkerk. Deze extreemrechtse groep is van mening dat vluchtelingen opgesloten moeten worden tot ze uitgezet kunnen worden, omdat zij illegaal in Nederland verblijven.

Wanneer een asielprocedure is afgelopen, worden vluchtelingen die niet terug kunnen zonder pardon op straat gezet. Vervolgens worden ze weer opgepakt en vastgezet, soms maanden achtereen, zonder uitzicht op een oplossing. Dat betekent simpelweg dat hun rechten structureel geschonden worden. Waar dit toe kan leiden, heeft de zelfmoord van de Russische vluchteling Alexander Dolmatov onlangs helaas weer aangetoond.

Desondanks wil het kabinet maatregelen nemen die de positie van vluchtelingen nog verder onder druk zetten. Staatssecretaris Teeven wil meer rechten geven aan de politie om mensen zonder papieren op te sporen. Ook wil het kabinet 'illegaal verblijf' strafbaar stellen. Extreemrechtse groepen als ‘Identitair Verzet’ vragen om nog strengere maatregelen en 'handhaving van de wet'.

De bewoners van de Vluchtkerk protesteren al maanden voor een humaan asielbeleid. Met deze actie willen ze laten zien dat ze staan voor vrede, en dat Amsterdammers achter hen staan. Op 23 maart liepen 2.000 mensen mee in een grote demonstratie . Maar liefst 70 procent van de Amsterdammers vindt dat de gemeente Amsterdam de 120 vluchtelingen moet helpen. Deze steun willen we zichtbaar maken op 21 april.

Vluchtelingen voor vrede | Refugees against Racism begint op 21 april 2013 om 13.00 uur in de Vluchtkerk, Erik de Roodestraat 16 in Amsterdam, en duurt tot ongeveer 17.00 uur.

Iedereen is van harte welkom om mee te doen, te eten, te dansen en muziek te maken.

Steun de vluchtelingen voor de vrede: kom naar de Vluchtkerk op zondag 21 april en verspreid de oproep!Wie: 
nn

Twitter van ID verzet:

IDVerzet @Identitair

@14luca88 Wij drukken je op het hart neutraal gekleed te gaan. Krakers in Amsterdam staan als zeer gewelddadig bekend.

https://twitter.com/IdentitairWie: 
nn

Reactie van Identitair Verzet op de Vluchtkerk website http://devluchtkerk.nl/blog/vluchtelingen-voor-vrede

"Misleidend om mensen uit te nodigen voor een festival waar de gemeente geen toestemming voor heeft gegeven. En het is nog erger onschuldige mensen uit te nodigen voor een festival terwijl er een demo plaats vind op dezelfde plaats en tijdstip. Maar ja, zijn maar donateurs toch?"

Foto: 


Wie: 
nn

De Gemeentelijke reinigingsdienst Amsterdam heeft ons inmiddels verwittigd n.a.v. eerdere aanvaringen met extreem-rechts den tegenstander te gaan voorzien van pakken Pampers gezien de vervuiling die zij steeds achterlaten.

Tevens heeft het RIAG Amsterdam ons een folder toegestuurd "hoe om te gaan met....enz enz.".
Ook heeft Justitie Amsterdam ons gevraagd om niet meer te gaan joyriden met den voertuigen van den tegenstander na de gespeelde wedstrijd.Wie: 
nn

looks like they did an international call out, at least they expect support form germany and belgium

from id verzet website:

Extreem linkse gewelddaders mobiliseren nu op grote schaal voor het tot nog toe illegale festival en uiten bedreigingen via e-mail en telefoon. Dit om de vrijheid van meningsuiting van patriotten te beperken. Volgens hun is er wel plaats op straat voor illegalen, maar niet voor Nederlanders die hun stem willen laten horen.

Wij doen er alles aan om de veiligheid van onze demonstranten te beschermen. Anticiperend op de bedreigingen kunnen wij melden dat er Identitairen vanuit Duitsland en Vlaanderen overkomen om deel te nemen aan de ordedienst. Houd deze webstek in de gaten om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen!Wie: 
nn

onze straten? wat is dat ineens voor nationalistisch geblaat?
wat wordt de volgende strijdkreet?
geen tuinkabouters in ons land?Wie: 
nn

-voor een wereld zonder onderdrukking-dan is de eerste foto misschien wat ongelukig gekozen,hoewel de foto wel de stand van zaken in nederland weerspiegelt,dat dan weer wel.Wie: 
nn

Ik zou ook iedereen met klem willen verzoeken om deel te nemen aan de positieve en vreedzame tegenmanifestatie - festival en picknick - van de bewoners van de vluchtkerk, en niet om de nazi demo 'op iedere manier te stoppen'.

Denk er alsjeblieft aan dat als dit op ongeregeldheden o.i.d. uitloopt, de bewoners van de vluchtkerk dreigen hun woonplaats - waar ze nu tot 1 juni kunnen blijven - te verliezen. Dit is niet alleen een dak boven hun hoofd, maar een uitvalsbasis om actie te voeren, om lotgenoten en sympathisanten te ontmoeten, een plek om niet meer onzichtbaar te zijn.

Misschien nog belangrijker: als de ongedocumenteerde bewoners van de vluchtkerk gearresteerd worden, lopen zij het risico in detentie gezet of zelfs gedeporteerd te worden. Dit is voor een persoonlijk een catastrophe, en voor het inhumane 'asiel' systeem en haatclubjes als identair verzet een overwinning.

Geef gehoor aan de wensen van de vluchtelingen: hou het vreedzaam en vriendelijk. Sluit je aan bij hun eigen manifestatie.Wie: 
autonome antifascist

Voor de oplettende lezers was het misschien al duidelijk, toch om verwarring te voorkomen...

De call outs die gedaan zijn van zowel de Amsterdamse Antifascisten als van de Vluchtkerk zijn verschillende initiatieven. Dit wil niet zeggen dat deze elkaar in de weg hoeven te zitten, integendeel. Uiteraard zal het initiatief van de Vluchtkerk gerespecteerd worden, echter, daarvoor zijn nazi's voor of in de omgeving van de kerk niet nodig, sterker nog, het festival zal waarschijnlijk een stuk gezelliger zijn zonder die fasco's.

Zoals in de oproep al duidelijk werd gemaakt, een diversiteit aan taktieken is welkom, organiseer jezelf en je omgeving en wees creatief opdat deze neo-nazi's geen kans krijgen hun ziekelijk gedachtegoed te verspreiden.

Laat er geen misverstand over bestaan, 'identitair verzet' is een fascistiche groep. Hoewel ze in hun persverklaringen schrijven dat het hen te doen is om het handhaven van de wet, een blik op het filmpje wat ondertiteld is op hun site geeft een geheel ander beeld. In dit filmpje wordt namelijk met geen woord gerept over het handhaven van wetten, in tegendeel, het filmpje laat goed zien waar hun politiek gedachte goed ligt, zo 'verklaren ze de oorlog' aan onder andere; sexuele gelijkheid, "opgelegde rassenvermenging" (!?!), gevestigde politiek en het sociale bestel. Het bestaan van hun clubje proberen ze te legitimeren met termen als 'land' en 'bloed', taalgebruik met een duidelijk fascistische inslag. Met het handhaven van de wet heeft het niets van doen.

Een nieuwe naam, een nieuw plaatje, ouwe wijn in nieuwe zakken, achter de facade van hun presentatie vindt men dezelfde stinkende, bruine hoop stront.

GEEN FASCISTEN IN ONZE STRATEN!!!Wie: 
nn

Demonstratie tegen Vluchtkerk verplaatst
http://www.at5.nl/artikelen/100837/demonstratie-tegen-vluchtkerk-verplaa...Wie: 
antifa

Kortom: ze worden naar een B-locatie verbannen, maar zullen hiertegen een kort geding aanspannen.

En voor de zeurders: kan je je niet beter gaan voorbereiden op zondag, ipv te zeveren over details?Wie: 
nn

Locatie verboden.

Zojuist is er een persverklaring uitgegeven door 'id verzet', kennelijk hebben zij contact gehad met gemeente amsterdam en te horen gekregen dat zij GEEN toestemming krijgen voor een demonstratie bij de vluchtkerk. Ze krijgen wel toestemming voor een demonstratie bij een kantorenpark op de zuid as.

In hun eigen woorden;
"De grootste reden voor de herlocatie zijn de dreigingen met geweld van extreem linkse activisten. Op een andere locatie zouden wij ‘beter beveiligd kunnen worden"

ID verzet overweegt een rechtszaak om een locatie in bos en lommer af te dwingen bij de rechter.Wie: 
nn

Op 22 september 2007 had de extreem rechtse Nationalistische Volks Beweging (NVB) een demonstratie gepland in Amsterdam. Ze werden door de echte Amsterdammers de stad uit geslagen. Filmpie!

http://www.youtube.com/watch?v=cjO-y6JAqC4Wie: 
nn

-de echte amsterdammers-? zijn die beter dan minder echte amsterdammers? het dwepen met het gebruik van geweld is weer begonnen.
tof hoor...Wie: 
JK

Kan deze troep weg? Doodzwijgen is de strategie.Wie: 
Peyman Jafari

Graag eerst overleg met het hoofdcommitee voordat iedereen zomaar vanalles post!


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech