Verspreid de verboden teksten van Joke Kaviaar

Hier kun je discussieren over Verspreid de verboden teksten van Joke Kaviaar.
Twee jaar geleden viel de nationale recherche ineens binnen bij het huis van dichteres en activiste Joke Kaviaar. Ze werd direct opgepakt en drie dagen lang in alle beperkingen vastgehouden. Haar 'misdaad' was het schrijven van teksten. Ze werd aangeklaagd voor opruiing. Anderhalf jaar later oordeelde de rechter dat ze er vier maanden voor de bak in moest.

Op 1 november begint het hoger beroep tegen deze belachelijke veroordeling. De Steungroep 13 September, die werd opgericht naar aanleiding van Kaviaars arrestatie, wil opnieuw indringend aandacht vestigen op deze belangrijke zaak.

Niet alleen Joke Kaviaar staat namelijk terecht. Met haar staat de vrijheid van meningsuiting van ons allemaal op het spel. Niet alleen Kaviaar moet sinds haar veroordeling steeds de stinkende adem van de mee lezende smeris in haar nek voelen, ook anderen kunnen niet meer de pen pakken zonder bang te moeten zijn om veroordeeld te worden voor het uiten van hun gedachten. De Steungroep 13 September is van mening dat mensen het recht hebben op opruiing. Justitie pakte Kaviaar op haar woorden, die opriepen, en nog altijd oproepen, tot verzet tegen de apartheid van het Nederlandse migratiebeleid. Een beleid dat niets minder verdient dan keihard verzet, in woord en daad.

Dagelijks vinden vele in de wet verankerde misdaden plaats tegen mensen die 'vreemdeling' worden genoemd. Migranten (zonder papieren) worden structureel uitgesloten van de maatschappij. Ze worden gesloopt, vernederd en genegeerd. Op dit moment zitten duizenden mensen vast in grensgevangenissen, van wie velen wachtend op deportatie. En masse worden er mensen gedeporteerd, zowel volwassenen als kinderen. Zo'n 10.000 per jaar, volgens de officiële statistieken. Dat is gemiddeld 27 deportaties per dag. Rondom de deportaties is een complete industrie ontstaan, waar multinationals zoals KLM en G4S bakken met geld aan verdienen. Deze moderne Endlösung vindt grotendeels plaats in de onzichtbaarheid. Verzet is nodig om de misdaden te benoemen voor wat ze zijn. Verzet is nodig om het apartheidsysteem zichtbaar te maken. Verzet is nodig om de deportatie-industrie te bestrijden, op alle mogelijke manieren.

Maar verzet in de vorm van tekst is blijkbaar zelfs al verboden. Niet de verantwoordelijke ambtenaren, ministers of directeuren moeten zich verantwoorden voor hun aandeel in het scheppen van apartheid; daarentegen worden degenen die zich verzetten en anderen oproepen dat ook te doen, vervolgd en veroordeeld. De autoriteiten hebben Kaviaar de mond proberen te snoeren.

Natuurlijk is ze dat niet gelukt. Allang zijn de verboden teksten op talloze plekken op het internet te vinden. Direct nadat bekend was geworden dat Kaviaar was opgepakt, verschenen er kopieën van haar 'opruiende' teksten en mirrors van haar website op het web. Een goede start. Het waren uitingen van solidariteit die hard nodig waren en nog steeds zijn. Deze reactie vraagt om navolging.

In de betere boekhandels en op andere plekken vind je vanaf heden ook een stapel muurkranten met een van de verboden teksten: “Waar blijft de Hollandse opstand?” Durf een stapje verder te gaan dan het snelle kopiëren/plakken van de verboden teksten op je website. Pak een emmer lijm en een kwast en breng de 'opruiing' aan op de muren. Maak je 'medeplichtig' aan opruiing door de verboden woorden overal in het zicht op te hangen, om alle voorbijgangers ermee te confronteren. Laat zien dat justitie er nog een hele kluif aan zal krijgen om de noodzakelijke oproep tot verzet uit de publieke ruimte te verwijderen.

Vooraf aan de regiezitting bij het Amsterdams hof worden bovendien ook de posters uitgedeeld. Dit gebeurt voor de deur van het Hof, IJdok 20, vanaf 13.30 uur. Hiervoor is ook een event op facebook aangemaakt.

Solidair met Joke Kaviaar! Verspreid de verboden woorden! Voor het verzet tegen de apartheid! Voor de vrijheid!

LIJST met plaatsen waar je de muurkrant kunt verkrijgen (deze wordt nog uitgebreid):
Fort van Sjakoo, Jodenbreestraat 24 1011 NK Amsterdam
De Rode Rat, Oudegracht 65, 3511 AD Utrecht

– De muurkrant vind je digitaal hier.
– De verboden teksten vind je hier.
– Lees hier het laatste woord van Joke Kaviaar tijdens haar rechtszaak.
– Zie hier een adressenlijst van rechtbanken en openbaar ministerie.
– Zie hier een blacklist van de deportatieprofiteurs: De Schandpaal.


Re: Verspreid de verboden teksten van Joke Kaviaar

De staat klaagt aan en Joke klaagt aan......
De staat is nalatig wat betreft de opvang van vluchtelingen en asielzoekers.
Onder druk van de no-border beweging ea medestanders word dit beleid continue aangepast.
Tot nu toe niets nieuws onder de zon.

Beste Joke,wanneer je oproept tot het in brand steken van IND kantoren etc ga je wettelijk gezien een grens over die leid tot vervolging.
Je tekst kan uitgelegd worden als een abstractie waarin je het woord gebruikt als een utopische emotionele reactie en niets meer dan dat....!
Als zgn dichteres cq kunstenaar heb je daar een uitzonderingspositie in.
Maar wacht even......De Hollandse detentiecentra die opgeleukt worden door kunstenaars...!
Nu begin je hier "collega's" aan te vallen die dit misschien als "hun vorm van verzet" beschouwen !

De vrijheid van meningsuiting is een groot goed en dient ten aller tijde beschermt te worden.
Ik vermoed dat gezien jou teksten,je niet alleen die vrijheid beschaamd maar ook al diegenen die zich daadwerkelijk met wederzijdse verantwoording inzetten voor hun medemens.

Je oproep heeft geleid tot repressie en een slechter leefklimaat voor vluchtelingen en asielzoekers.
Je hebt de "wederzijdse verantwoording" naar alle betrokken partijen ter zijde gelegd en plaats laten maken voor solistische eigengereide acties die een rem zijn voor een voortgangsproces rondom de opvang van vluchtelingen en asielzoekers.

Een correctie dmv gevangenisstraf gaat me veels te ver maar een vermanende vinger heb je zeker verdiend.

En die Hollandse opstand waar je om vraagt...die kan je vergeten.
Daar heb je maatschappelijke draagkracht voor nodig en die ga je op deze manier niet krijgen.
Aandacht wel....dus jij ook weer blij.

vrijjeid van meningsuiting

Beste Joke,

Als jij mag oproepen tot t in de fik steken van detentiecentra en bedreigen van politici onder het mom van vrijheid van meningsuiting....
Mogen neo nazi s dit dan ook??? vluchtelingen bedreigen in colums????? dreigen met aanslagen etc
Of geldt de totale vrijheid van meningsuiting alleen voor jou?

Waar ben je mee bezig????

minkukkels

Zucht. Daar gaan weer een stel minkukkels zitten miepen. Een ding is duidelijk, met dat eindeloze gezever maken ze het zelfs voor de overtuigde liberalen als mezelf toch erg aanlokkelijk om de stalino's die graag de hele discussie af willen schaffen, gelijk te geven.

1. De tekst waar je op reageert is een oproep van steungroep 13 september. Die Steungroep probeert juist de repressie tegen Joke, tegen de solidariteits-beweging rondom migranten en asielzoekers, en tegen de migranten zelf, in een breder kader te plaatsen. Het helpt geen zier om hier dan een belerende en weinig doordacht comment te plaatsen die begint met 'beste Joke'. Hooguit laat je hiermee zien dat je het niet begrepen hebt, of niet wil begrijpen: in beide gevallen hou dan liever je mond (je toestenbord in dit geval). Overigens is Joke, als je persé alleen met haar van gedachten wil wisselen, erom bekend dat ze altijd staat voor wat ze zegt en schrijft en doet, dus stuur haar vooral een mail, contactgegevens staan op haar website, goede kans dat je netjes antwoord krijgt.

2. De suggestie dat Joke Kaviaar de beruchte teksten heeft geschreven 'om aandacht te krijgen' is weerzinwekkend. Zo ook de suggestie dat ze in die teksten oproept tot brandstichting enz. Zij probeert aandacht te krijgen voor de situatie van de migranten in Nl en west-Europa: om aandacht te trekken gebruikt ze haar pen, haar woord, haar gedichten... Dat ze nu persoonlijk het slachtoffer is van doorgeschoten repressie, is niet aan haar te wijten maar weldegelijk aan een OM die als een wilde om zich heen slaat. Het is ook eenieder die de moeite heeft genomen zich een beetje in de zaak te verdiepen duidelijk, dat het hier om een banale poging van OM en recherche om Joke Kaviaar te intimideren, en telkens haar hele huis leeg te halen. Het lukt ze niet om het verzet te breken, het lukt ze niet eens om een spoor van verdenking te creeren om bij een rechter een papiertje binnen te halen... totdat een of ander hielelikker 'opruiing' uit zijn hoge hoed tovert, en hup, grote inval, grote schijnproces, de hele mikmak. Zelfs als het hof straks inziet dat van opruiing geen sprake is, is de schade toch geleden: hele huis en computers enzovoort volstrekt buiten de wet lekker kunnen doorzoeken (kennelijk niks illegaals gevonden trouwens), Joke Kaviaar en met haar de hele noborder beweging flink gecriminaliseerd, en ook nog de aandacht afgeleid van het dramatisch mislukt migratiebeleid.

3. In tegendeel tot wat vele rechtse tierpes lijken oprecht te denken, is vrijheid van meningsuiting niet waar het hier om gaat. Vrijheid van meningsuiting is er zodat mensen die een grote onrecht aan de klok proberen te hangen, niet vervolgd worden. Vrijheid van meningsuiting heeft niet als doel het beledigen van bevolkingsgroepen te faciliteren. Mensen die anders blijven beweren en willens en wetens proberen om het doen van racistische uitlatingen als 'vrijheid van meningsuiting' te verkopen, hebben niets op Indymedia te zoeken, punt. Laat ze lekker van hun vrijheid genieten op GeenStijl, echt supervrij daaro, veel plezier en kom asljeblieft niet terug.

We hebben andere methodes om

We hebben andere methodes om repressie tegen te gaan, om aandacht te krijgen voor de positie van vluchtelingen.
Waarom moeten we van jou onze mond houden !
Die vrije meningsuiting waar je zo hoog van opgeeft,geld die alleen voor jou......

Er weleens over nagedacht hoe sommige ondoordachte acties uitwerken !
Is een kritische noot zo nu en dan niet nodig wanneer het solistische karakter van sommigen
de vraag om meer maatschappelijke draagkracht afremt ?

Ondergronds word gebouwd,gecommuniceerd,ingezet in alle stilte,op alle fronten.
Voor het echte verzet heb je medestanders nodig.
Waar de dwaas regeert,sterft het volk.

" Wie gaat er mee om de

" Wie gaat er mee om de kantoren van de IND te bestormen en leeg te trekken, de archieven en computers te overgieten met benzine en door vuur te vernietigen?"

Opruiend is dat zeker. Of het daarom ook verboden moet worden is een tweede. Persoonlijk is mijn mening dat mevrouw Kaviaar aan waanideeen lijdt en ik word zelf een beetje bang van haar gedachtegoed en toon. Ergens vreedzaam voor of tegen demonsteren, maar Kaviaar overschrijdt die vreemdzame grens. en daarmee heeft ze mijn sympathie verloren.

serieus nemen

Mensen die roepen dat ik aan waanideeën lijdt diskwalificeren zich van de discussie. Eerst je discussiepartner serieus nemen, dan praten we verder.

Is dit bericht echt van jou

Is dit bericht echt van jou hand Joke ?

Ik volg de discussies van jou al langere tijd, en wie ben jij dan om mensen te gaan diskwalificeren !
Jij voorvechtster van de vrijheid van meningsuiting,mensenrechten accepteert geen enkele vorm van kritiek ?
Kritiek die vraagt om verantwoord handelen, waardoor andere activisten ongestoord met hun werk kunnen doorgaan !
Kritiek die ten goede moet komen van een gezamenlijke inspanning om het vluchtelingenprobleem onder de aandacht te brengen van het grote publiek die door jou onzin nu afstand houden !

En jij durft hier nu mensen te gaan diskwalificeren :).
Correctie uit eigen kring lijkt me dan ook noodzakelijk.

Nee, IK diskwalificeer jou.

Nee, IK diskwalificeer jou. Ik hoef niet te praten met mensen die me voor gek verslijten. Verder ga ik niet in op wat jij noemt je 'argumenten'. Je mag ze hier natuurlijk wel neerzetten om jezelf belachelijk te maken. Het staat je vrij hoor.

Joke heeft het volle recht om

Joke heeft het volle recht om iemand te diskwalificeren die haar lafhartig anoniem geestelijk ongezond probeert te verklaren. Het gaat helemaal niet om Joke's gezondheid of zelfs inhoudelijk over haar schrijfels (hoewel ik die zeer waardeer), maar de manier wat voor repressie zij over zich heen krijgt. De wetten worden hier opgerekt: Afgevoerd op basis van e.e.a. terreurwet, een huiszoeking, een detentie van een kwartaal. Het is allemaal maar niet niets. Een OVJ Schram die het onderzoek leid en daarna eruit getrokken wordt, omdat Schrammetje nogal vieze handjes heeft met andere zaken.

I.p.v. daarvan moeten rabiate rechtse rukkers en laffe reaguurders Joke als persoon aanvallen. Joke verdiend solidariteit, want wat haar overkomt kan ons allemaal in de toekomst toebedeeld worden.

In solidariteit,
Steff

ps. Als je je zo druk maakt over geestelijke gezondheid van mensen: Het Mentrum zoekt nog veel vrijwilligers. Facta, non verba.

vreedzaam demonstreren is een

vreedzaam demonstreren is een elitaire luxe.

het heeft niets met ethiek of moraal te maken.

er is namelijk wel degelijk een grens waar gewelddadig verzet geoorloofd wordt.

Waar die grens ligt, dáár kun je over discussieren, maar iets afschrijven op grond van het feit dat er 'geweld' (tegen goederen ervaar ik iets eigenlijk niet als geweld) als middel geoorloofd wordt geacht is kul.

de mapuche indianen wiens leefgebied wordt afgepakt en kapot gemaakt strijden voor hun leven, moet dat dan ook geweldloos?
de Ngono stammen in nigeria hebben geen middelen van bestaan meer doordat shell hun land doordrenkt met olie, mogen die zich nit met geweld verzetten?

sommige mensen die hier asiel aanvragen zullen bij thuiskomst door overheid vervolgd of vermoord worden, deportatie is levensgevaarlijk voor hen, en jij vind vernietiging (vandalisme, zo je wilt) onverantwoord ver gaan? Lijkt mij nog helemaal niet buiten proportioneel...

Kijk de realiteit is nou eenmaal dat vreedzaam demonstreren nog nooit wat heeft bereikt. D.w.z. als je onder vreedzaam demonstreren de symbolische spandoekjes en rondjes rond de kerk bedoelt. Daar waar de protestbweging in de afgelopen honderd jaar succes heeft gehadgebruikte ze ook druk middelen, als je het establishment niet raakt, zullen zo ook niet gemotiveerd omte veranderen. Of dit nu gebeurt met stakingen, blokkades, pickets, sit-ins of rellen. De samenleving moet op de een of andere manier ontregeld worden. Als er 1 dingi s dat een protest zinloos maakt is als het establishment verder kan gaan als gewoonlijk. Business as usual, is de dood voor verzet.

Of het nou de milities in india waren die druk op de zaak zette ten tijde van ghandi, de black panthers die naast martin luther king protesteerden of de radicale sabotage groep genaamd ANC naast Mandela.... Ow wacht, Mandela was een radicale saboteur die geloofde in gewapend verzet....

tja

Vrijheid van meningsuiting is dus alleen voor mevrouw Kaviaar.
Meningen die niet stroken met haar mening, zijn niet vrij.
Dit is dus geen vrijheid van meningsuiting.

Vandaar dat ik vind dat joke met haar opruiende texten of kunst....
te ver gaat. Het is oorlogstaal van goed en fout waarmee ze enkel escaleert.

Niet mijn weg

wat is je probleem

wat is je probleem? ik zie je comment gewoon staan hoor. Weer zo iemand die de slachtofferrol zoekt.

Die slachtofferrol heb jij

Die slachtofferrol heb jij jezelf al langere tijd aangemeten Joke :)
Het feit dat je hier met een artikeltje reaguurders wil diskwalificeren zegt iets over jou.

Dans niet langer rond andermans kooi,ziende blind voor je eigen feestje.
Je schreeuw.....de vraag om geweld ,voor eigen toneel.
Hetgeen waarvoor zij ooit vluchtten.......joke...

Pathetic! Hoezeer mensen

Pathetic! Hoezeer mensen hechten aan persoonlijke hetze.

Joke, verspil je tijd

Joke, verspil je tijd alsjeblieft niet aan de reaguurders die op jou persoon reageren.

Als mensen overduidelijk inhoudelijk reageren, prima, ga er vooral op in.

maar alle reacties waarin jou naam genoegd word zou ik gewoon negeren, wat je zegt, persoonlijke hetze('s?)

Zodra iemand anders zich in de discussie mengt wordt deze persoon genegeerd, overduidelijk dus een hetze tegen jou persoon.

Laat het lekker zitten, zij negeren toch ook bijdrages als het ze niet uit komt.

dader is ook slachtoffer

Ik ben het eens met Joke dat het vluchtelingenbeleid schandalig is.
Het in min of meer omfloerst taalgebruik oproepen tot geweld (tegen leers, teeven) gaat
veel te ver!!!

Vlgs mij heb je genoeg

Vlgs mij heb je genoeg inhoudelijke reacties gehad op je gedichtjes :)
Dat afdoen als een persoonlijke hetze is te min voor woorden.
Afgeserveerd en klaar dan.

inhoudelijke reacties? noem

inhoudelijke reacties? noem er eens 1 dan waar echt inhoudelijk (dus niet op joke persoonlijk) wordt gereageerd?

Volgens mij waren er geen

Volgens mij waren er geen andere namen voorhanden !
Begrijp me goed, hier is zeker geen persoonlijke hetze gaande, maar meer kritiek op de wijze waarop zij meent te moeten inzetten.
Hierbij gecommuniceerd en klaar dus.

Je reacties op de geleverde

Je reacties op de geleverde kritiek heeft voldoende inzichten opgeleverd waarvoor dank :)

vandaag heb ik geleerd...

... dat de Nederlandse linke heel graag Duitse woorden uit de tijd 33-45 gebruikt.
Zeker een krachtige taal, die allemaal gevoelens bij de lezer veroorzaakt.
Dat is iets, dat je in de linke scene bij de oosterburen niet (of iig veel minder) vind. Worden als "Endlösung" gooi je daar niet zomaar in een discussie.
Heeft niets te maken met "Wir haben es nicht gewusst", integendeel: Je gebruikt deze woorden niet buiten context uit respect voor de slachtoffers van de nazi-terror. Ik woon nu meer dan vijf jaar in NL en het verbaast me nog steeds, hoe zeer iedereen geobsedeerd is door de nazi-era.

Inhoudelijk stelt Joke wel een aantal interessante vragen, maar ik vrees dat ze op de hollandse opstand nog lang zal wachten.
En ook al komt die morgen: Persoonlijk denk ik dat je een Europees probleem niet op nationale vlak tegen kan gaan. Zolang de ene hand niet weet wat de andere doet, gebeurt er niet veel nuttigs.

Ik ben wel geschrokken van de ontwikkelingen rondom de verboden teksten. Onafhankelijk ervan of de inhoud opruiend is of niet, het is toch duidelijk: Wanneer het schrijven en publiceren van teksten tot vervolging en gevangenis leidt, zit het systeem niet goed in elkaar.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech