HET FAILLIET VAN HET NEOLIBERALISME VOLGENS BANKIERS EN ONDERNEMERS

Hier kun je discussieren over HET FAILLIET VAN HET NEOLIBERALISME VOLGENS BANKIERS EN ONDERNEMERS.
We hadden gisteravond een bijzondere, verbijsterende Golfavond over neoliberalisme. Een van de aanwezigen kwam juist terug van een bijeenkomst met Nederlandse bankiers en ondernemers, medewerkers van de Europese Commissie en van De Nederlandsche Bank en enkele wetenschappers.
Hierbij een kort verslag van de avond. Het volgende werd gezegd door bankiers en ondernemers; met aanvullingen van deelnemers aan de avond:
- dat het Nederlandse economisch-financiële beleid helemaal verkeerd is, dat de economie kapot wordt bezuinigd;
- dat de multinationals veel te veel geld verdiend en opgepot hebben, dus overaccumulatie hebben, een marxistische term die door de bankiers gebruikt werd;
- dat de vennootschapsbelasting voor bedrijven drastisch en snel omhoog moet zodat er weer geld bij de overheid komt die dat kan herverdelen;
- dat de verhouding tussen kapitaal en arbeid helemaal maar dan ook helemaal scheef is gegroeid ten koste van de arbeid;
- dat de lonen in Nederland al vele jaren te laag zijn en dringend omhoog moeten omdat de mensen nu niet besteden en het kleine en middelgrote bedrijf kapot gaat;
- dat de bezuinigingen van de regering de samenleving fragmenteren en aantasten;
- dat het verbijsterend is dat de Nederlanders niet in opstand komen: zo verbaasde zich een bankier;
- dat de 3%-norm voor het overheidstekort ten opzichte van het BNP, waardoor mensen nu op grote schaal werkloos en ongelukkig worden (en het zelfmoordpercentage met 30 procent is toegenomen, zoals net in de krant stond) een indertijd willekeurig geprikt percentage is;
- dat de banken in Nederland in een precaire situatie verkeren, want op het moment dat mensen hun geld massaal van de bank willen halen is dat geld er niet en moet de overheid bijspringen met veel hogere bedragen dan tot dusver - wat waarschijnlijk onmogelijk is;
- dat de vakbeweging in Nederland heel zwak is, het zijn sulletjes, ze lopen achter het regeringsbeleid aan.

Door deelnemers aan de Golfavond werd opgemerkt dat ditzelfde bezuinigingsbeleid in Nederland en in andere Europese landen in de jaren dertig ertoe leidde dat vrijwel alle politieke partijen op elkaar leken in hun bezuinigingsdrang, en dat dit leidde tot een murwe bevolking die nergens meer in geloofde en geen vertrouwen meer had in de politiek, en tot het ontstaan van nationalistische en fascistische bewegingen, niet alleen in Nederland, maar vooral in Duitsland. En het leidde tot de Tweede Wereldoorlog.
Pas na de verwoestende oorlog ging men in Europa over tot Keynesiaans beleid, met een belangrijke rol voor de overheid in het economisch gebeuren, en kwam men met een herverdeling van de macht van kapitaal en arbeid ten gunste van de arbeid, en tot de verzorgingsstaat.
Ook werd gezegd dat het vreemd en jammer is dat het bij de financiële en economische crisis van 2008 er eerst op leek dat het internationale financiële stelsel - dat met zijn derivaten en steeds nieuwere en onbegrijpelijker geldproducten onbeheersbaar was geworden - zou worden vervangen door een beter systeem, maar dat er niks van terecht kwam. Er werden internationale commissies opgezet, die met voorstellen kwamen, maar met die voorstellen is niets gedaan. Het huidige financiële (non-)systeem ging gewoon door, en verdiepte zich zelfs. Een groot deel van de bevolkingen van Europa gaat erin mee, en is via onder meer huizenbezit en pensioenfondsen mededrager van het systeem.

Aafke Steenhuis
Jan Joost Teunissen


Reactie

Waarom is de titel van het verhaal met hoofdletters ?
Het verhaal probeert mensen op een dwaalspoor te brengen
en probeert het politieke denken van de burgers
in verwarring te brengen.
Leuk geprobeerd maar niet gelukt.

Lekker belangrijk die hoofd

Lekker belangrijk die hoofd letters en waarom denk je in de maling genomen te worden leg es uit?

We hadden gisteravond een

We hadden gisteravond een bijzondere, verbijsterende Golfavond over neoliberalisme. Een van de aanwezigen kwam juist terug van een bijeenkomst met Nederlandse bankiers en ondernemers, medewerkers van de Europese Commissie en van De Nederlandsche Bank en enkele wetenschappers.

>>> Ik geloof er geen snars van dat belangrijke info van de kapitalisten op Indymedia kan komen.

Hierbij een kort verslag van de avond. Het volgende werd gezegd door bankiers en ondernemers; met aanvullingen van deelnemers aan de avond:
- dat het Nederlandse economisch-financiële beleid helemaal verkeerd is, dat de economie kapot wordt bezuinigd;

>>> De politici zijn zetbazen van de heersende elite. Hun beleid (VNO / NCW) wordt uitgevoerd.

- dat de multinationals veel te veel geld verdiend en opgepot hebben, dus overaccumulatie hebben, een marxistische term die door de bankiers gebruikt werd;

>>> Het is absurd te denken dat kapitalisten medelijden hebben. Het integendeel is al lang bewezen.

- dat de vennootschapsbelasting voor bedrijven drastisch en snel omhoog moet zodat er weer geld bij de overheid komt die dat kan herverdelen;

>>> Ondernemers hebben altijd gedreigd naar het buitenland te vertrekken bij meer belastingen.

- dat de verhouding tussen kapitaal en arbeid helemaal maar dan ook helemaal scheef is gegroeid ten koste van de arbeid;

>>> Dat interesseert de heersende elite geen fuck.

- dat de lonen in Nederland al vele jaren te laag zijn en dringend omhoog moeten omdat de mensen nu niet besteden en het kleine en middelgrote bedrijf kapot gaat;

>>> De verborgen agenda is blijkbaar niet bekend bij de inzender van dit artikel.
Het verarmen van Europa is een doelbewuste politiek.

- dat de bezuinigingen van de regering de samenleving fragmenteren en aantasten;

>>> Dat interesseert hen geen ene moer. Het enige wat telt voor hen, is te voorkomen
dat de arbeidersklasse zich onafhankelijk (los van de sociaal-democratie) en effectief gaat organiseren.
Men heeft besloten daarvoor ernstig intimiderende en extreem-rechtse media in te zetten.
Iemand in een TV hinderlaag lokken hoort daar ook bij.

- dat het verbijsterend is dat de Nederlanders niet in opstand komen: zo verbaasde zich een bankier;

>>> Dit valt allemaal uit te leggen maar daar is hier nu even te weinig ruimte voor.

- dat de 3%-norm voor het overheidstekort ten opzichte van het BNP, waardoor mensen nu op grote schaal werkloos en ongelukkig worden (en het zelfmoordpercentage met 30 procent is toegenomen, zoals net in de krant stond) een indertijd willekeurig geprikt percentage is;
- dat de banken in Nederland in een precaire situatie verkeren, want op het moment dat mensen hun geld massaal van de bank willen halen is dat geld er niet en moet de overheid bijspringen met veel hogere bedragen dan tot dusver - wat waarschijnlijk onmogelijk is;

- dat de vakbeweging in Nederland heel zwak is, het zijn sulletjes, ze lopen achter het regeringsbeleid aan.

>>> De vakbonden zijn wereldwijd de vijanden van de arbeidersklasse.
Zij worden betaald met riante salarissen en hun primaire taak is
om in ruil voor de privileges de arbeidersklasse onder de duim te houden.
Nederlandse bankiers en ondernemers, medewerkers van de Europese Commissie
en van De Nederlandsche Bank en enkele wetenschappers hoef je dat echt
niet uit te leggen.

Door deelnemers aan de Golfavond werd opgemerkt dat ditzelfde bezuinigingsbeleid in Nederland en in andere Europese landen in de jaren dertig ertoe leidde dat vrijwel alle politieke partijen op elkaar leken in hun bezuinigingsdrang, en dat dit leidde tot een murwe bevolking die nergens meer in geloofde en geen vertrouwen meer had in de politiek, en tot het ontstaan van nationalistische en fascistische bewegingen, niet alleen in Nederland, maar vooral in Duitsland. En het leidde tot de Tweede Wereldoorlog.

>>> Hierbij wordt volledig voorbij gegaan aan het verraad van de Duitse sociaal-democratie, de SPD.
De SPD heeft een grote rol gespeeld.

Pas na de verwoestende oorlog ging men in Europa over tot Keynesiaans beleid, met een belangrijke rol voor de overheid in het economisch gebeuren, en kwam men met een herverdeling van de macht van kapitaal en arbeid ten gunste van de arbeid, en tot de verzorgingsstaat.
Ook werd gezegd dat het vreemd en jammer is dat het bij de financiële en economische crisis van 2008 er eerst op leek dat het internationale financiële stelsel - dat met zijn derivaten en steeds nieuwere en onbegrijpelijker geldproducten onbeheersbaar was geworden - zou worden vervangen door een beter systeem, maar dat er niks van terecht kwam. Er werden internationale commissies opgezet, die met voorstellen kwamen, maar met die voorstellen is niets gedaan. Het huidige financiële (non-)systeem ging gewoon door, en verdiepte zich zelfs. Een groot deel van de bevolkingen van Europa gaat erin mee, en is via onder meer huizenbezit en pensioenfondsen mededrager van het systeem.

>>> Hier wordt volledig voorbij gegaan aan het feit dat de heersende elite,
geleid vanuit Amerika, heeft besloten om misbruik te gaan maken
van de economische crisis 2008 door het invoeren van een wereldwijde contra-revolutie.
Daarbij is het de bedoeling om alle verworvenheden van na de Tweede Wereldoorlog
weer van de arbeidersklasse af te pakken.

Het artikel wil de heersende elite neerzetten als een stelletje onschuldige types,
waarbij gepoogd wordt het daadwerkelijke karakter volledig verborgen te houden.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech