Demonstratie voor het ontslag van burgemeester en politiechef Den Haag

Hier kun je discussieren over Demonstratie voor het ontslag van burgemeester en politiechef Den Haag.
Wij vinden dat wij in verzet moeten komen tegen al deze dingen, en dat verantwoordelijken aansprakelijk moeten worden gesteld bij racisme, buitensporig geweld, en moord door de politie.

Wij eisen het ontslag van Paul Musscher, de politiechef van de eenheid Den Haag Nationale Politie. Dezelfde politiechef die heeft gezegd te gaan kijken hoe de agent die Rishi vermoorde, na de jaarwisseling, 'zijn normale werkzaamheden kan hervatten'.

Ook eisen wij het ontslag van Jozias van Aartsen, burgemeester van Den Haag. Hij is politiek verantwoordelijk, ontkent het buitensporig geweld tegen buitenlanders en wil geen nieuw onafhankelijk onderzoek laten doen naar geweld en discriminatie door de politie.

Wij roepen iedereen op om in grote aantallen te komen naar de voorkant van het stadhuis van Den Haag, op Zaterdag 28 December om 12 uur.

Genoeg is genoeg! Geen slachtoffers meer van racistisch politiegeweld!


Re: Demonstratie voor het ontslag van burgemeester en politieche

Daar moest nog boven
"Wij zijn woedend"

ach ja, activistenfaaltje.

De smeris loopt gevaar

Als reactie op diegene die het erg vindt dat smerissen gevaar lopen: zij zijn degenen met het geladen pistool in de hand, dan wel de knuppel en binnenkort ook de tazer. Veel medelijden met hen heb ik niet. Ik maak me eerder zorgen over al die mensen die door "ethnic" of "social profiling" bij voorbaat als een gevaar worden gezien door de smeris! Zíj lopen pas echt gevaar, of ze volgens de Nederlandse wetten nu "schuldig" zijn of niet.

Het principe van wout zijn is dat je niet nadenkt, maar bevelen opvolgt. Het principe is dat je doet wat je verteld wordt, handelt naar de doctrines waarmee ze je hersenspoelen op de politie-academie. Het principe is dat je je machtig voelt met een uniform aan, omdat je een geweldsmonopolie hebt en omdat je - zoals weer eens blijkt na de vrijspraak - vrijwel onschendbaar bent.

"Maar och, de smeris loopt gevaar..." Heel goed, laat ze maar gevaar lopen! Gevaar omdat om iedere hoek van de straat een paar woedende personen kunnen staan die à la hit-and-run de smeris terug pakken. Gevaar omdat 's nachts ineens blijkt dat politiebureaus heel erg brandbaar zijn. Het moment dat de smeris niet meer in uniform over straat durft te gaan, zie ik als een hoopvol moment, niet als iets wat je moet vermijden door met de politiebond te gaan praten...

Een wereld zonder kapitalisme betekent ook een wereld zonder politie.

Een wereld zonder

Een wereld zonder politie……!
Ik wil je wel even een weekje ergens plaatsen waar dat zo is en ik vermoed dat je huilend op je knietjes terug komt kruipen.
We moeten er voor wedijveren dat er een politiekorpsen komen die weer gaan doen waar ze ooit bedoeld waren.
Enne,niet kapitalistisch landen beschikken ook over politiekorpsen.

Goede opleidingen en Kwaliteitsbewaking dus.

Re: Demonstratie voor het ontslag van burgemeester en politieche

Goede actie maar beetje wrang dat de initiator dweept met Lenin, Stalin en Mao. Die hadden met hun politiebeleid ettelijke miljoenen doden op hun geweten.

Lenin, Stalin en Mao

Lenin, Stalin en Mao zijn natuurlijk nergens te bekennen in het genoemde, maar ach, wat ken het schelen.

Re: Demonstratie voor het ontslag van burgemeester en politieche

Ik mis de naam van Teeven in het rijtje !

Was hij niet diegene die opriep tot dit soort excessen !
En dan ook nog even meenemen dat dit was n.a.v de vraag vanuit de gemeenschap om harder stelling te gaan nemen tegen een groeiende criminaliteit waarin
een groeiende geweldsspiraal partijen zoals de PVV een podium hebben gegeven !
Harder straffen en kogels………!!!

Hier dan een voorbeeld hoe die oproep volledig uit de hand is gelopen door een tienerjochie met een waarschijnlijk iets te grote mond standrechtelijk te executeren.
Moeten we hierbij alle schuld op de schouders van desbetreffende agent gaan leggen of moeten we de oorzaak van zijn onverantwoordelijke gedrag niet terug plaatsen naar de basis (Ministerie van Veiligheid) o.l.v. crimefighters Teeven en Opstelten !

Zij die er op toezien dat al hun ambtenaren nietsontziend hun opdrachten uitvoeren.
Politie die continue een zwarte wolk boven hun hoofd hebben hangen en geacht worden om niet meer als volwassen weldenkend mens te handelen !
Moeten we niet de politiebonden op de hoogte brengen van het feit dat hierdoor hun leden extreem gevaar gaan lopen.

Want laat 1 ding duidelijk zijn: Deze handelswijze heeft in Amerika al decennia geleden geleid tot een "echte" geweldsspiraal waarin geen enkele politieagent zijn leven meer zeker is.

Deze waanzin moet stoppen en ik mag hopen dat de regering hun oren en ogen tijdens de demo gaan gebruiken en de vraag om een verantwoorde manier van optreden niet naast zich neer te leggen.
Want laat ook duidelijk zijn dat hier een grens gepasseerd is die we onder geen voorwaarde gaan accepteren.

Het roepen van "pas op,ik

Het roepen van "pas op,ik schiet jullie kapot" o.i.d. kan fatale consequenties hebben .
Er lopen momenteel nogal wat jongeren rond met een wapen, en met dit schot gevoed door opruiende politieke propaganda word een kille grens getrokken.

Een daad die de betreffende uitvoerder zijn hele leven met zich mee moet dragen waarbij de twijfels omrent zijn inzet een slopende werking zal hebben.
Ik mag dan ook hopen dat Teeven dit ook even wil meenemen wanneer hij voor de zoveelste maal zijn spierballentaal uit.

Slachtoffers van een tijdslijn die aangeeft dat we hier niet met een op zichzelf staand feit te maken hebben.

Een demonstratie lijkt me dan ook op zijn plaats.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech