Haat, de self fulfilling prophecy

Hier kun je discussieren over Haat, de self fulfilling prophecy.
Schrikbarend, hoe men er keer op keer in slaagt om de zgn. 'allochtonen' sneller, meer en harder te vervolgen omdat men ze meer in de gaten houdt, meer wantrouwt, en minder kansen geeft, en dan te zeggen dat het allemaal aan hen ligt dat zij voortdurend het mikpunt van repressie zijn. Schrikbarend ja, vind ik de eindeloze reeks racistische uitingen door politici van law&order links tot law&order rechts en hun zogenaamd onafhankelijk onderzoekers, en de voortdurende verdacht- en stemmingmakerij van die zogenaamde 'allochtonen' die het gevolg is van datzelfde racisme.

Het 'beleid' dat zich bezighoudt met 'integratie' en 'immigratie' is één grote self fulfilling prophecy!

Door racisme op het gebied van werk en huisvesting, door racisme op het gebied van strafrecht veroorzaakt door het voortdurend roepen om harder en meer straffen, door het racistische vreemdelingenbeleid dat mensen het leven onmogelijk maakt, vráágt de politiek erom dit soort cijfers terug te krijgen. Wil de maatschappij criminaliteit, dan kan ze het krijgen! 'Criminelen', die zijn er niet vanzelf. 'Criminelen', die zijn het resultaat van berekening, ingecalculeerd onrecht. 'Criminelen', die worden gemaakt en in stand gehouden door criminelen met een machtspositie.

Wanneer men een mens al ongewenst verklaart omdat die zich zonder verblijfspapieren in dit land bevindt, dan maakt men die mens strafbaar. Wanneer men een mens een inreisverbod geeft om diezelfde reden, en de aanwezigheid dan strafbaar maakt (onlangs ingevoerde Europese Terugkeer richtlijn), dan maakt men die mens strafbaar. Straf gekregen = crimineel. Zo simpel lijkt het.

Ontneem een mens rechten en bestaansmogelijkheden, en jaag die op en zet die op straat, dan kan die mens niet anders als een diefstal, dealen in drugs, prostitutie, en dat alles met de hete adem der wet in de nek, uitgebuit en uitgekotst bij voorbaat al. Is die mens crimineel? Neen. Die mens maakte er maar wat van met de middelen die ter beschikking stonden en dat was niet veel en de keuze was beperkt. Is de Nederlandse inbreker minder crimineel dan de 'allochtone'? Neen. Het lijkt maar zo. Zelden leest men in de krant dat de 48 jarige Nederlander J.K. Is gearresteerd wegens... Neen. Dan gaat het om een 48 jarige 'man' of 'vrouw'. En dan de rechtszitting. Wat heet recht? Onderscheid moet er zijn, volgens eigen zeggen niet op basis van afkomst, maar wel op basis van de gevolgen van die afkomst, van het racisme. Het is eender!

Kijk, die Nederlander die voor de rechter staat heeft een baan en die mag hij niet verliezen: hij krijgt die gevangenisstraf dus niet. Die 'allochtoon' , die krijgt hem wel omdat hij geen baan heeft en dus net zo makkelijk harder gestraft kan worden en het is nu eenmaal zo dat wie eenmaal gevangenisstraf gekregen heeft, dat blijft krijgen, telkens weer. Die Nederlander 'mag' een werkstraf gaan doen. Die Nederlander hoeft niet in voorarrest te blijven. Die Nederlander, die krijgt nóg een kans, en nóg een en nóg een. Dat er zoveel 'allochtonen' in de gevangenis zouden zitten,hetgeen als waarheid best aan te nemen valt, is het gevolg van racistische rechtspraak in een racistische samenleving, niet van de gesuggereerde misdadigheid van het 'soort', welke aanname ook alweer een uiting van diepgeworteld racisme is. Schrikbarend, jazeker! Schandalig en smerig bovendien en voor het overige ontbreken superlatieven.

Berekeningen op basis van het directe gevolg van vooroordelen, maatregelen gebaseerd op deze berekeningen, de vicieuze cirkel wordt tenslotte volmaakt door vooral verhoudingsgewijs hieraan veel aandacht te besteden. Zou men dat telkens alles zo doen wanneer het om Nederlandse 'criminelen' ging, dan zouden zij er net zo 'crimineel' uitzien. Allicht gebeurt zulks niet. De verheerlijking van het racisme is doel op zich, want zo kunnen lieden als Teeven roepen om zwaardere straffen en zo krijgt men de cellen opnieuw wel weer vol met 'nog meer' 'criminele' vreemdelingen en kan Leers weer roepen dat die toch vooral sneller ongewenst moeten worden verklaard en snel het land uit moeten. Zo kunnen nieuwe gevangenissen en detentiecentra worden bijgebouwd, het liefst in private handen, en ook dat is een doel op zich.

Het principe is zo eenvoudig en zo goed herkenbaar dat ik er met mijn hoofd niet bij kan dat dit nog uitgelegd moet worden, of ik zou daadwerkelijk krankzinnig moeten zijn of zelf crimineel (ah, zeggen velen nu: de aap komt uit de mouw – soit, wat zou het, ik ben Nederlander en niet te deporteren en u heeft het dus maar met mij te doen!).
De krantenkoppen tonen het echter, zonder dat men de artikelen hoeft te lezen: 'Hardere aanpak allochtoon', 'Vijf jaar proeftijd nieuwe Nederlanders', 'Groot pakket procedures vreemdelingen', 'PVV wil alleen kiezers met Nederlands paspoort', 'Racisme groeit in Europa'. Wat valt er verder nog over te zeggen? De intentie is duidelijk. Dat het een kwestie is van keuzes die gemaakt worden door de media, die worden aangestuurd door de politiek, de berichten die men naar buiten verkiest te brengen. Het is een kwestie van elk persbericht uitgebracht door politie of justitie klakkeloos over te nemen en reacties van betrokkenen daarop stelselmatig dood te zwijgen. Het is afdekken, zoals het men uitkomt.

Racisme komt goed uit, altijd. Zondebokken zullen altijd nodig zijn om draconische wetten door te drukken, overal camera's op te hangen, mensen tot de verraders van hun buren te maken en tevreden te stellen. Verdeel en heers, alwéér. Het is goed voor ons, want wij zijn goed en dat voelt goed, de goeien te zijn! Het is goed voor ons land om de kwaden tegen de goeden af te zetten en deze zwart-wit denkbeelden ons in te prenten. Zo houden we de boel van vreemde smetten vrij! Opsluiten al die mensen, afnemen hun mogelijk ooit verkregen Nederlands paspoort bij de geringste dag doorgebracht in een politiecel, deporteren een ieder die zich niet volmaakt toont. En dan de laatste klap, welke wordt uitgedeeld in dat detentiecentrum waar het oneindige wachten op de oneindig onzekere toekomst begint. Hier vindt de laatste selectie plaats: het onderscheid der schuldigen en onschuldigen, het onderscheid tussen criminele 'illegalen' en zielige 'illegalen'. Het onderscheid dat de gelederen voorkomt te sluiten en in verzet te komen want het is opnieuw 'zij' en 'wij', onder het toeziend oog van bewakers met rammelende sleutelbossen ditmaal.

Wie wil er nog onschuldig zijn in deze tijd? Onschuldig vanwege het Nederlanderschap. Onschuldig omdat je hebt weggekeken en niet hebt ingegrepen. Onschuldig omdat je liever jezelf en anderen laat verhongeren dan er een daad voor te plegen te vreten te hebben. Onschuldig om jezelf te bewijzen terwijl je toch in de grond wordt getrapt met je goeie gedrag. Onschuldig en toch schuldig omdat je niet in de weg bent gaan staan, en niet hebt teruggeslagen toen dat nodig was, omdat je bang was om schuldig te zijn in de ogen van de staat. Onschuldig maar toch schuldig omdat je mensen afgevoerd laat worden, hun dood in. Onschuldig en toch schuldig omdat het makkelijker was anderen te beschuldigen. Onschuldig en toch schuldig omdat je toestaat dat de haat met haar self fulfilling prophecy zich kan nestelen in je omgeving en tenslotte in jezelf.

Wie wil er nog onschuldig zijn in deze tijd? Wel, ik niet! Ik lees zo'n bericht over het integratierapport en ik denk: weet je wie aan deze situatie schuldig zijn? De zogenaamde geleerden met hun gelikte en goed betaalde functies en rapporten omdat ze wel verder zouden kunnen kijken dan zij doen. Zij doen het niet. Het past niet in de opdracht, namelijk aan te tonen dat de racisten gelijk hebben om racist te zijn. Tenslotte gaat het om de volledige assimilatie of de volledige deportatie van elk ongewenst, lees onNederlands, gedrag. Zet uw bivakmuts op tegen het boerkaverbod, neem de haat op de korrel, en geef de betaalde en georganiseerde racisten, de architecten van de haat, hun vet zoals u dat met de nazi's op de straat zou doen.

Een einde aan de onschuld van de haat, de self fulfilling prophecy!

Joke Kaviaar, 4 februari 2011


of joke nu wel of niet gelijk

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar een ander deel van het forum.

ik wou een asielzoeker vragen

ik wou een asielzoeker vragen om hulp bij licht vertaalwerk. Wou ik ook nog voor betalen. Wat krijg ik te horen, geen zin, beginnen we niet aan.

laten we eens afstappen van de gedachte dat asielzoekers heiligen zijn.

Haat/J.Kaviaar

Beste Joke,
Ik heb weinig toe te voegen aan je verhaal ,maar het is allemaal niets nieuws onder de zon.
Wat ik nou eens graag zou willen is dat je eens een verhaaltje schrijft waarin je realistische oplossingen aanbied voor deze problemen.
Moet jij je niet eens meer gaan focussen op de basis waar deze problemen ontstaan zijn ?

Vraag je eens af waarom er in ons land geen enkele maatschappelijke en sociale draagkracht is voor de problemen die je benoemt.
Net als jij vind ik dit een zeer ernstige zaak, maar het is even niets anders.
De huidige economische en financieele problemen zullen het er voor deze mensen niet eenvoudiger op gaan maken.
Vlgs mij is de enige ware manier om deze mensen te helpen er voor te gaan zorgen dat ze niet meer hoeven te vluchten.
Daarvoor hebben we een wereldwijde bewustzijnsverandering nodig.
Aangevoerd door mensen die met realistische oplossingen komen.
Doe je best Joke.

"bewustzijnverandering", nee

"bewustzijnverandering", nee maar, laat me niet lachen.... Dàt gaat de mensen helpen. Ok, opdat andere lezers er wellicht wat aan hebben:

Beste 'The Lonely One',
Ik heb helaas weinig te antwoorden aan je comment, want je houding is allemaal niets nieuws onder de zon.
Wat ik nou eens graag zou willen is dat je in plaats van het internet te vervuilen met domme vragen, je eens iets ging _doen_ aan genoemde 'problemen'.
Moet jij je niet eens meer gaan focussen op de realiteit, en beseffen dat schrijnende problemen, zoals het detineren van onschuldigen alleen omdat ze buitenlanders zijn, alleen zal ophouden als jij 's een keer ook wat doet?

Vraag je eens zelf af waarom er in ons land "geen enkele maatschappelijke en sociale draagkracht is voor de problemen" (sic). Het 'probleem' begint helaas bij jezelf, omdat je kennelijk niet door hebt dat niet migratie een probleem is, maar hen die met man en macht (en macht hebben ze) proberen hun fijne uitbuitingssysteem in stand te houden.
Net als jij (neem ik aan) vind ik het leed wat mensen wordt aangedaan door de repressieve migratiebeleid een zeer ernstige zaak, maar anders dan jij berust ik niet in dooddoeners al "het is even niets anders". Iemand die schrijft dat "De huidige economische en financieele problemen zullen het er voor deze mensen niet eenvoudiger op gaan maken", verwacht zelf kennelijk geen last te gaan hebben van de crisis, en plaatst zich daarmee buiten het debat. Fijn voor je.

Het verbaast dan ook niet als dit gevolgd wordt door nog zo'n voorbeeld van ignorantie: "we moeten zorgen dat 'deze mensen' niet meer hoeven vluchten"... Nee hoor, we moeten ervoor zorgen dat mensen snappen dat vrij bewegen een mensenrecht is, die niet voorbehouden zou moeten zijn aan rijken en houders van een westers paspoort. 'Deze mensen', weet je, zijn net als jij en ik, en ze zijn zelfs zo netjes en rechtgeaard opgevoed dat ze niet begrijpen waarom ze niet vrij mogen bewegen, net zoals jij en ik. Zou dat komen omdat ze zwart zijn? Nee, de enige die hier vluchten, zijn hen die weigeren in te zien dat migratiepolitiek in en in racistisch is. Diegene die vluchten zijn hen die lekker op internet over bewustzijnverandering kletsen terwijl de IND doorgaat met mensen vastzetten zonder proces dan wel op straat zetten in de vrieskou. Ga jij maar eens aan bewustzijnverandering voor jezelf doen, zeg.

Haat/J.Kaviaar

Ook jij vertelt me niets nieuws over de migratie en het vrij bewegen van mensen etc etc.

En ook jij weet waar ik momenteel mee bezig ben :)
Je meet je hierbij een gave aan waarover je niet beschikt.
Je tunnelvisie beperkt je en zal je dan ook geen stap verder brengen.
Op deze manier ga je niets winnen.

Joke Kaviaar

In sommige landen zijn types als Joke Kaviaar aan de macht. Lijkt me een legitieme reden om weg te vluchten.

Heb een uur geleden een

Heb een uur geleden een reactie gepost op het bericht van Vrankrijk, maar het wordt niet geplaatst. Indymedia is en blijft een focking CENSUURSITE!!!!! (speelplaats voor gekken, psychopaten, informanten, infiltranten, provocateurs) Mensen die hier hun berichten op posten moeten zich DOODSCHAMEN. Allemaal Stalinisten in een notendop.

Buy Tamoxifen 20 Mg RonVeft

Levitra And Food Proventil online pharmacy Cephalexin Lawsuit

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech