Vluchtgarage voorlopig niet ontruimd

Nieuws, gepost door: WIJ ZIJN HIER op 30/01/2015 01:06:22

Wanneer: 30/01/2015 - 19:00

Vandaag diende bij de Rechtbank Amsterdam het kort geding tegen de Staat, aangespannen door bewoners van de Vluchtgarage tegen de aangekondigde ontruiming.


De vluchtelingen werden in deze zaak bijgestaan door twee advocaten: Rahul Uppal en Pim Fischer. Mr Uppal bepleitte dat de groep op dit moment een zwaarwegend belang heeft bij het bewonen van de vluchtgarage. Een ontruiming zou grote gevolgen hebben daar er geen alternatief is dat voorziet in een plek waar gewoond kan worden. Dit recht is fundamenteel voor een menswaardig bestaan. Ieder mens heeft een plek nodig waar je onbeperkt kan zijn en rust en privacy kan vinden. De gemeente verwijst naar de sinds kort gecreëerde nachtopvang. Dit betekent echter dat mensen iedere dag weer op straat zwerven met hun koffer, zonder geld, zonder sanitaire voorzieningen, in weer en wind. Ook als men ziek is. Mensen worden op deze manier nog kwetsbaarder dan ze al zijn.

Mr. Fischer vulde aan dat er op dit moment met name tijd nodig is om te komen tot een betere oplossing in Amsterdam. We zien dat andere steden deze stap al wel gezet hebben. Internationale mensenrechtenorganisaties en waarnemers, zoals Amnesty International en speciale mensenrechten rapporteurs van de Verenigde Naties roepen Nederland op om te komen tot een voorziening die recht doet aan de door Nederland ondertekende mensenrechtenverdragen. Er is op dit moment gelukkig sprake van een positieve ontwikkeling in de rechtsspraak op dit gebied en ook het politieke debat hierover is in volle gang. We verwachten een uitkomst die beter is dan de beperkte opvang tussen 17 uur en 9 uur.

De rechter stelde voor om met elkaar in gesprek te gaan over een mogelijke oplossing. Beide partijen zijn hiermee akkoord gegaan. Wij Zijn Hier is blij dit gesprek aan te gaan en verlaat de garage graag in ruil voor adequate opvang. Een humane plek waar mensen in rust verder kunnen werken aan hun toekomst en aan hun verblijfsrechtsprocedures. Waar hun situaties serieus genomen worden en opgelopen trauma’s worden behandeld in plaats van verergerd. Want van de straat kan niets anders verwacht worden dan ellende.

De komende 4 weken worden dus opnieuw spannend. We hopen op een goede uitkomst. Als partijen er niet uitkomen zal de voorzieningenrechter alsnog met een uitspraak komen, naar verwachting op 9 maart a.s.

Om het gesprek de juiste richting op te duwen nodigen we iedereen uit voor onze demonstratie op 7 februari om 15 uur op het Museumplein in Amsterdam.

Actiegroep Wij Zijn Hier

WIJ ZIJN HIER FACEBOOK
WIJ ZIJN HIER
WE ARE HERE 24/7Wie: 
WIJ ZIJN HIER

PERSBERICHT 20-2-2015

Uitspraak in kort geding tegen ontruiming vluchtgarage: rechter acht het
inhumaan vluchtelingen van We Are Here overdag op straat te laten zwerven
en stelt ontruiming van de Vluchtgarage uit tot 1 mei.

Vanmiddag heeft de voorzieningenrechter te Amsterdam uitspraak gedaan in
het kort geding dat vluchtelingen van We Are Here hadden aangespannen
tegen de Staat en de Gemeente Amsterdam tegen de ontruiming van de
Vluchtgarage in Amsterdam.

De rechter erkent dat het inhumaan is in de winter de uitgeprocedeerde
vluchtelingen overdag op straat te laten zwerven. Aangezien de gemeente
slechts nachtopvang aanbiedt, hebben de vluchtelingen overdag geen
onderdak. De rechter vindt de situatie van de uitgeprocedeerde
vluchtelingen uitzichtloos omdat zij geen recht hebben op sociale
voorzieningen en “terugkeer naar hun eigen land veelal problematisch is”.

Om die reden draagt de rechter de staat en gemeente Amsterdam op de
ontruiming van de vluchtgarage uit te stellen tot 1 mei 2015. De rechter
is van oordeel “dat het belang van de krakers, z[i het voor beperkte
tijd, prevaleert boven het belang van de Staat/de gemeente Amsterdan bij
onmiddellijke ontruiming van de parkeergarage. De voorzieningenrechter
zal de vordering van eisers dan ook toewijzen, in die zin dat het de
Staat tot 1 mei 2015 zal worden verboden om tot strafrechtelijke
ontruiming van de parkeergarage aan de Kralenbeek 100 te Amsterdam
Zuidoost over te gaan.”Wie: 
WAH

Press release 20-2-2015:

Today the judge gave her verdict in the courtcase against the eviction of the Vluchtgarage: the judge considers it inhumane to force the refugees of We Are Here to stay in the street during the day and postpones the eviction of the Vluchtgarage until may 1st.

This afternoon the judge in Amsterdam gave the judgement in the lawsuit of the refugees of We Are Here against the state and the city of Amsterdam against the eviction of the vluchtgarage.

The judge recognizes that it is inhumane in the winter to let the refugees roam the streets during the day. Since the city only offers Nightshelter, the refugees have no place to go during the day. The judge considers the situation of the refugees hopeless, because they have no right to social security and 'return to their own country often is problematic'.

Thus the judge orders the state and the city of Amsterdam to postpone the eviction until 1 may 2015. The judge considers 'that the interest of the squatters, for the time being, is bigger than the interest of the state/the city of Amsterdam in evicting the parkinggarage. De judge honors the demand of the refugees in so far, that it will be forbidden to the state until 1 may 2015 to evacuate the parkinggarage Kralenbeel 100 in Amsterdam'.Wie: 
nn

31/03/2015 Vluchtgarage: ontruiming staat voor de deur, https://www.indymedia.nl/node/27384

WE ARE HERE - DEMO 3 APRIL, https://www.indymedia.nl/node/27412 .Wie: 
nn

Vluchtgarage ontruiming: steun gevraagd, https://www.indymedia.nl/node/27588 .


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech