Neither borders, nor nations. Sabotage Conex15

Nieuws, gepost door: nn op 03/09/2015 09:11:32

Wanneer: 03/09/2015 - 12:28

From the 16th-25th of September 2015, a Swiss military training called “CONEX15″ will take place in Northwestern Switzerland and formulates the threat scenario as follows: “In a fictional Europe of the future, with new countries and borders, there is an economic crisis. The following consequences also have an impact on Switzerland: supply shortages, a black market, and criminal organizations. Big oil, gas and grain stocks are the target of sabotage and looting. Moreover, ethnic tensions lead to larger refugee flows to Switzerland.”


In today’s Europe, the economic crisis is driving more and more people into poverty and in part, the most basic necessities of life can not be satisfied. For millions of people there’s only one reality: an empty wallet and daily struggles to somehow keep afloat.

In presentday Europe, as well as in Switzerland, the borders are already militarized. Migrants fleeing war, repression and misery to search for a better life in Europe, are met with fortified border protection systems, are hindered from crossing the borders with aircraft, drones, ships and monitoring satellites. This is even more grotesque when you look at how European countries are involved in the exploitation and “destabilization” of other countries.

For the people who manage the dangerous entry, a life in the camps and prisons of the democracies of Europe is waiting for them: a life under surveillance and control, at the mercy of the mills of asylum laws and subjected to the constant threat of being deported again. At the same time, a profit is again reaped from the people, either while they are exploited as cheap labor or by their administration, which makes an independent life an inpossibility. This is how Switzerland and many companies also benefit, such as ORS (a Swiss asylum company), Securitas etc., in the management of the administration of the camp, the control of migrants, etc.

The questions, the scenarios, which seek to be answered in the scope of this military exercise, are for us the questions of the rulers and those who have power in this capitalist system and/or adhere to its continued existence: it is the question of how the worldwide social and political positions of power are maintained and how capital profits can be secured; how the people are brought to let themselves be exploited more and more; how the “unwanted” migrants are prevented from coming to Europe, or to come to Switzerland, resp. And finally, how one silences those that fight against it or simply strive for self-empowerment.

Their answers are always the same: strengthening of the laws, expansion of the repressive apparatus with its cops and prisons and when it appears necessary, the use of the military.

The military exercise, Conex 15, is an example of what such an answer looks like and only a visualization of the strategies and goals of the rulers.

In addition, the psychological effect that the military exercise should have on the population: a threatening scenario from the “outside” is evoked while insisting that one must “protect stable democracy and economy.” Militarization and repression should be legitimized, whereby people should get used to the presence of soldiers on the streets, as well as the fact that people are imprisoned in camps.

We do not ask for more democracy or a fairer capitalism. Even democracy is just a form of government that is used in a capitalist system to control, manage, and prevent people from thinking for themselves in which they’re deluded into thinking they have a say in things. Democracy, the nation-state and capitalism serve the same logic: The usability and control of the people. In this logic, borders, prisons, deportations, etc. will always exist.

We have no answer to these questions within this order and this system. Our only answer is the anger over this world with its borders and walls, and solidarity with all those who disappear in the camps and prisons of this system, because they allegedly do not belong here.

For a world without borders and nations! For a world without camps and prisons!
This is a call to disrupt and sabotage Conex15 and the entire migration system!

Website: http://noconex15.noblogs.org/
E-mail: noconex15(at)riseup.netWie: 
nn

GEEN GRENZEN, GEEN NATIES
SABOTEER CONEX 15

Van 16-25 september 2015 vindt in het noordwesten van Zwitserland een militaire oefening plaats met de codenaam "CONEX 15". Er zal worden getraind om in te springen op het volgende doemscenario: "In een aanstaand fictief Europa met nieuwe landen en grenzen heerst een economische crisis. Voor Zwitserland heeft het grote gevolgen: tekorten, een zwarte markt en criminele organisaties. Olie- en gasmaatschappijen zijn doelwit van sabotage en plunderingen evenals de graanvoorraden. Bovendien zullen etnische spanningen leiden tot meer vluchtelingenstromen naar Zwitserland."

In het Europa van vandaag is de economische crisis de bepalende factor die meer en meer mensen naar armoede drijft, en waarbij deels niet meer in de eerste levensbehoeften kan worden voorzien. Voor miljoenen mensen is er maar één realiteit: een lege portemonnee en de dagelijkse strijd om op een ​​of andere manier te overleven.

In het huidige Europa, maar ook in Zwitserland, zijn de grenzen al gemilitariseerd. Migranten vluchten voor oorlog, onderdrukking en ellende, zoeken naar een beter leven in Europa, stuiten op vestingwerken aan de grens en worden tegengehouden door vliegtuigen, drones, schepen en observatiesatellieten. Het wordt nog buitensporiger als je kijkt naar hoe Europese landen zijn betrokken bij de uitbuiting en het destabiliseren van andere landen.

Mensen die met gevaar voor eigen leven de grens oversteken staan een leven in kampen en gevangenissen in het democratische Europa te wachten: een leven onder toezicht, onder controle van de molens van de asielwetgeving en onderworpen aan de constante dreiging van deportatie. Tegelijkertijd wordt er aan de mensen verdiend, ofwel als goedkope arbeidskracht ofwel door de bureaucratie die een zelfstandig leven onmogelijk maakt. Dit is hoe Zwitserland en veel bedrijven eraan verdienen, bedrijven als ORS (een Zwitserse asielbedrijf), Securitas, de kampdirectie, de controle van migranten, etc.

De vragen en scenario's die in het kader van deze militaire oefening moeten worden beantwoord zijn voor ons de vragen van de heersers en degenen die de macht hebben binnen dit kapitalistische systeem danwel het systeem aanhangen: de vraag hoe wereldwijd sociale en politieke machtsposities en winsten zekergesteld kunnen worden; hoe mensen zover gebracht kunnen worden zich te laten uitbuiten; hoe "ongewenste" migranten verhinderd kunnen worden naar Europa of Zwitserland te komen. En tenslotte hoe men degenen die ertegen vechten of hen die gewoonweg streven naar zelfredzaamheid het zwijgen kan opleggen.

Hun antwoorden zijn altijd hetzelfde: strengere wetgeving, het uitbreiden van het repressieve apparaat met meer smeris en gevangenissen en als het nodig zal blijken de inzet van het leger.

Als antwoord kan de militaire oefening Conex 15 worden gezien als een voorbeeld en voorstelling van de strategieën en de doelstellingen die de heersers voor ogen hebben.

Daarnaast het psychologische effect die de militaire oefening moet hebben: een "stabiele democratie en de economie" die moet worden beschermd tegen de dreiging van "buiten" en het aandringen op het legitimeren van de militarisering en onderdrukking, waarbij mensen maar moeten wennen aan militairen op straat, evenals het idee van dat mensen in kampen worden opgesloten.

We vragen niet om meer democratie en om een rechtvaardiger kapitalisme. Democratie is maar een vorm van bestuur dat wordt gebruikt binnen een kapitalistisch systeem dat zelfstandig nadenken tegenwerkt en mensen laat denken dat ze inspraak hebben. Democratie, de natiestaat en het kapitalisme volgen dezelfde logica: de bruikbaarheid van en het gezag over mensen. Binnen deze logica zullen grenzen, gevangenissen en deportaties altijd blijven bestaan.

We hebben geen antwoord op vragen van de orde van dit systeem. Ons enige antwoord is de woede over deze wereld met haar grenzen en haar muren, en solidariteit met al degenen die verdwijnen in de kampen en gevangenissen van dit systeem, omdat ze hier niet zouden thuishoren.

VOOR EEN WERELD ZONDER GRENZEN EN NATIES!
VOOR EEN WERELD ZONDER KAMPEN EN GEVANGENISSEN!

Dit is een oproep om Conex 15 en het hele migratiesysteem te ontwrichten en te saboteren!

18 september 2015, 19.00 uur - Claraplatz, BASEL
DEMONSTRATIE tegen militarisering, deportaties, natiestaten en grenzen

Website: http://noconex15.noblogs.org/
E-mail: noconex15(at)riseup.netWie: 
nn

(Den Haag, zaterdag 12 september 12:00) Nederlandse Mars voor de Vluchtelingen, https://www.indymedia.nl/node/29371 .Wie: 
nn

Woestijnmissies oefenen in hartje Tilburg wordt in dit licht een ongeloofwaardig verhaal.

--

de Volkskrant 7 juli 2015

Reportage: Luchtmobiele Brigade

Leger oefent tussen echte burgers

Inwoners van Tilburg moeten zich voorbereiden harde helikoptergeluiden, knallen van oefenmunitie en militaire controle-posten in de straten.

VAN ONZE VERSLAGGEEFSTER SUSANNE GEUZE

TILBURG

Het is kwart voor vier 's middags als zes legertrucks het parkeerterrein van IJssportcentrum Tilburg oprijden. Bezoekers van het naastgelegen zwembad Stappegoor kijken verbaasd naar een stuk of tien militairen die zich voor het gebouw van de schaatshal verzamelen en de ijshal binnenlopen.

De militairen horen bij de Bevoorradingscompagnie van de Luchtmobiele Brigade, een onderdeel van de Koninklijke Landmacht. De 'rode baretten', zoals leden van de Luchtmobiele Brigade zichzelf noemen, hebben deze week een trainingsoefening midden in de bewoonde wereld. De stad Tilburg vormt het decor en alle inwoners van de Brabantse stad zijn figuranten.

Nieuw aan deze oefening is dat de 150 deelnemende militairen niet alleen op patrouille door de stad gaan, maar ook logistieke opdrachten uitvoeren. Daarvoor worden 27 landvoertuigen ingezet, variërend van terreinwagens tot grote trucks. Dinsdag, woensdag en vrijdag wordt een Chinook-helikopter ingezet om 'bevoorradingspakketten' te verslepen van Tilburg naar verscheidene dorpen in de omgeving en naar de vliegbasis Eindhoven.

De Landmacht oefent steeds vaker in de bewoonde wereld, zegt luitenant Rob Essink van de Koninklijke Landmacht. Vorig jaar was de Bevoorradingscompagnie bij Lekkerkerk (Zuid-Holland), twee jaar geleden deden ze Nijmegen aan. 'Een paar decennia terug vonden veldslagen vaak plaats op open veld, maar de tijd van strijden in de woestijn is voorbij.' Hij verwijst naar IS-strijders, die zich vooral in en rondom steden verschansen. 'We moeten onze jongens trainen om te werken terwijl zich om hen heen het normale leven afspeelt.'

Dat voor Tilburg is gekozen, heeft vooral een praktische reden, zegt woordvoerder Bert Huisman van Defensie. 'Een van de organisatoren woont in de buurt, hij kent het gebied goed. Bovendien ligt de stad dichtbij de militaire basis Gilze-Rijen. Voor de helikopter is dat goedkoper dan om helemaal naar Groningen te vliegen.'

De gemeente Tilburg reageerde enthousiast. Essink: 'We waren bij de Landmacht een beetje bang geworden om burgers om hun medewerking te vragen. Maar nu merken we dat gemeenten en bedrijven juist graag helpen.'

Inwoners van Tilburg moeten zich voorbereiden op enige overlast: harde helikoptergeluiden, knallen van oefenmunitie en militaire controleposten in de straten. 'Die checkpoints zijn vrijwillig hoor', glimlacht majoor Peter Verhoeven, die de leiding heeft over de compagnie.

Er wordt vooral geoefend in de buitenwijken van de stad en omliggende dorpen. Tilburger Hans Wagemakers (62) woont in de Reeshof en heeft een brief in de bus ontvangen. Toch blijkt uit een rondgang op het Tilburgse Pieter Vreedeplein dat lang niet iedereen op de hoogte is van de oefening. Essink: 'We hopen tijdens patrouilles veel contact met burgers te leggen. We willen graag laten zien wat we zoal doen.'

Voor ze echt aan de slag kunnen, moeten de militairen een veilige basis maken in het IJssportcentrum. De groep in de trucks is ter verkenning voor het konvooi uit gereden. Aan hen de taak om het gebouw te 'zuiveren': alle ruimtes moeten van beneden naar boven worden gecontroleerd, zodat zeker is dat zich er geen vijand verstopt.

Buiten heeft zich een tiental toeschouwers verzameld, vooral ouders met kinderen. Dinsdag verwacht luitenant Essink beduidend meer publiek. 'Het geronk van de helikopter zal in de wijde omtrek te horen te zijn. Daar komt vast veel volk op af.' Woensdag kunnen bezoekers de basis van binnen bekijken om te zien waar de militairen slapen.

Natuurlijk is zo'n oefening minder spannend dan een echte missie in Afghanistan of Mali, geeft majoor Verhoeven toe. Toch wordt geprobeerd om de echte situatie zo veel mogelijk na te bootsen. Zo dragen de militairen hesjes die ook worden gebruikt bij lasergames, waardoor ze kunnen worden 'neergeschoten'. 'Een aantal collega's van Defensie speelt mee in de rol van vijand, bijvoorbeeld door blokkades neer te leggen of de militairen verbaal uit de tent te lokken.'

Bij het IJssportcentrum hebben de militairen tegen de avond de kust veilig verklaard. Ze rollen prikkeldraad uit om hun 'basis' te beveiligen. Wat hen te wachten staat, is nog grotendeels geheim. Een van de oefeningen zal het konvooi dwars door het Safaripark Beekse Bergen voeren, verklapt de majoor. 'Tussen de giraffen en de leeuwen. Zodat we straks kunnen zeggen: we hebben hard gewerkt, maar samen ook een hoop plezier gehad.'

http://pastebin.com/9AEJUvYh

Foto: 

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech