Blokkade Ministerie Veiligheid en Justitie – Stop Deportations!

Nieuws, gepost door: Kritische Studenten Amsterdam op 08/09/2015 09:12:24

Wanneer: 08/09/2015 - 12:51

Terwijl de initiatieven van burgers om vluchtelingen te helpen worden geprezen in de media, gaan de uitzettingen gewoon door. Op elk moment kan worden begonnen een permanente gezinsgevangenis te bouwen op detentiecentrum Kamp Zeist. Het is tijd dat hier een eind aan wordt gemaakt!

[ENGLISH BELOW] : Blockade of Ministry of Security and Justice – Stop Deporations!

het plan

While civil initiatives to help refugees are praised widely in the media, the deporations of "illegals" still continue. At any moment a permanent family-prison will be built as part of the immigrant detention centre Kamp Zeist. It is time we stop this!

facebook event: https://www.facebook.com/events/754670908012798/

In de opmaat naar de staking van de politie op prinsjesdag weigert de Vreemdelingenpolitie sinds 20 augustus mee te werken aan de uitzetting van vluchtelingen, waarmee ze laten zien dat ze ook anders kunnen handelen dan naar een 'regel is regel'-moraliteit. Op 15 september gaan wij het ministerie van Veiligheid en Justitie blokkeren, waar ook de voor uitzettingen verantwoordelijke Dienst Terugkeer en Vertrek is gevestigd. Onze eis: stop alle uitzettingen.

De volgende dag (16 september) blokkeert de politie zelf het ministerie van Veiligheid en Justitie en zal er waarschijnlijk, zoals altijd, beter mee weg komen dan wij. Als de politie ons laat demonstreren op 15 september zoals wij hen laten demonstreren op de 16e, laat dat zien dat zij ook als medemensen kunnen handelen, en dat zij dus ook verantwoordelijkheid hebben voor het onbarmhartige en slechte beleid dat zij uitdragen. Als zij ons arresteren terwijl zij de volgende dag zelf ongemoeid hun eigen blokkade op kunnen werpen, brengt dit de ironie van een geweldsmonopolie opnieuw treffend in beeld.

WAT/WAAR/HOE LAAT?

Op Prinsjesdag (15 september) verzamelen wij om 12 uur voor Granny’s Corner in Den Haag voor een bakkie pleur. Om 13.00 geeft de elfde afdeling van de artillerie voor ons het startschot en BLOKKEREN wij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

BELANGRIJK: Het blokkeren van een ministerie is een daad van burgerlijke ongehoorzaamheid. Er wordt niet gestaakt in Den Haag, dus het zou kunnen dat je alsnog wordt gearresteerd. Er zal een arrestantengroep zijn en juridische ondersteuning. Doe je niet mee aan de blokkade, dan ben je nog steeds welkom om je steun te betuigen. De actie gaat alleen door als er minstens 50 mensen meedoen die bereid zijn het risico op arrestatie te lopen. Geweld gebruiken is niet de bedoeling.

LOCATIE: Rijnstraat 12, 2515 XP Den Haag
TIJD: 12.00
DATUM: 15 september

Zie voor meer info over acties tegen Kamp Zeist ook: https://www.facebook.com/sloop.kamp.zeist/timeline

Blockade of Ministry of Security and Justice – Stop Deporations!

While civil initiatives to help refugees are praised widely in the media, the deporations of "illegals" still continue. At any moment a permanent family-prison will be built as part of the immigrant detention centre Kamp Zeist. It is time we stop this!

As a prelude towards their strike, the police has refused to collaborate with the deportations of refugees since 20 August. With this action, they show they are able to deviate from the general “rules are rules”-mentality. To extend their strike, we will block the Ministry of Security and Justice on the 15th of September. This ministry houses the services responsible for the deportations. Our demand: Stop all deportations.

The next day (16 september), the policy will block the Ministry of Security and Justice themselves and will probably, as always, get away with it more easily than us. If the police allows our protest on the 15th, just like we allow theirs on the 16th, this will show that they are also capable of acting as compassionate human beings, and that they therefore also bear responsibility for the inhumane policies they enforce. If they arrest us, while they unhindered to block the same building the very next day, this illustrates the irony of their monopoly on violence perfectly.

What and where?

On Prinsjesdag (15 September), we will meet at 12 o'clock in front of Granny's Corner in the Hague for a cup of coffee. At 13:00h, the 11th division of the artillery will give us the signal and we will BLOCK the ministry of Security and Justice.

IMPORTANT: Blocking a ministry is an act of civil disobedience. The police in The Hague are not on strike, so it is possible that arrests take place. There will be a legal team present to support us in case of arrests. If you do not want to join the blockade, you are of course welcome to come and show your support. The action will only go ahead if at least 50 people join, who are willing to accept the risk of arrest. This will be a peaceful protest.

LOCATION: Rijnstraat 12, 2515 XP Den Haag
TIME: 12.00
DATE: 15 September

For more info on actions against Kamp Zeist, see: https://www.facebook.com/sloop.kamp.zeist/timelineWie: 
nn

(Den Haag, 12 sept.) Nederlandse Mars voor de Vluchtelingen, https://www.indymedia.nl/node/29371
(A'dam, 13 sept.) Landelijke demonstratie Vluchtelingen Welkom!, https://www.indymedia.nl/node/29451
(Gouda/Stolwijk) 17 september: Lawaaidemo bij gezinsgevangenisbouwer De Vries en Verburg, https://www.indymedia.nl/node/29343 .Wie: 
nn

Vluchtelingen welkom - doe wat je kunt!, https://www.indymedia.nl/node/29496 .Wie: 
nn

De blokkade actie bij het ministerie van V&J is gecanceled door de organisatoren omdat zich te weinig mensen hebben aangemeld.


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech