Blokkade Kamp Zeist legde bouw gezinsgevangenis voor vluchtelingen dag stil

Nieuws, gepost door: AAGU op 27/11/2015 11:12:05

Wanneer: 27/11/2015 - 13:34

Utrecht, 27 november 2015 – Van 6 tot 12 uur gisteren blokkeerden activisten van de Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU) de
toegang tot het detentiecentrum Kamp Zeist bij Soesterberg.

english below: Blockade Kamp Zeist puts a hold on construction family prison for refugees for a day

video: https://vimeo.com/147051920

Vastgeketend aan de hoofdingang

Utrecht, 27 november 2015 – Van 6 tot 12 uur gisteren blokkeerden activisten van de Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU) de
toegang tot het detentiecentrum Kamp Zeist bij Soesterberg. Een groot aantal bouwbedrijven konden daardoor vandaag niet doorwerken aan de bouw van de nieuwe gevangenis voor vluchtelingengezinnen op het terrein, de Gesloten Gezinsvoorziening (GGV). Activisten die op de hoge muur rond het detentiecentrum klommen konden, ondanks tegenwerking van de bewaking, contact maken met vastzittende vluchtelingen.

Met behulp van zogenaamde lockons (stalen buizen) ketenden de activisten zich vast aan de toegangspoorten tot het detentiecentrumgedeelte van Kamp Zeist. Arriverend bewakingspersoneel en bouwverkeer konden het terrein daardoor niet betreden. Werknemers van bouwbedrijven vertrokken na enige tijd wachten onverrichterzake weer en ging vandaag niet meer aan het werk.

Terwijl het verkeer op de toegangswegen naar Kamp Zeist zich ophoopte, wisten twee andere activisten op de muur rond Kamp Zeist te klimmen.
Hoewel de bewaking de gevangenen gezinnen en alleenstaande minderjarige vluchtelingen in de gezinsgevangenis sommeerde om binnen te blijven en niet met de activisten te praten, was er toch af en toe contact mogelijk.
Een alleenstaande minderjarige vluchtelinge uit Zimbabwe was erg overstuur en bang door 17 dagen opsluiting. Zij vertelde de activisten huilend een deel van haar verhaal, voordat haar te verstaan werd gegeven dat ze niet met hen mocht praten. Andere vastzittende jonge vluchtelingen zwaaiden vanachter ramen en lieten een papier met tekst, helaas onleesbaar voor de activisten, zien.

Toen duidelijk werd dat de bouw voor deze dag stil lag, beëindigden de activisten rond twaalf uur hun blokkade. De actie maakt deel uit van een
campagne van AAGU tegen de bouw van de permanente gezinsgevangenis, die de huidige tijdelijke versie, eveneens binnen de muren van Kamp Zeist, moet gaan vervangen.
In het eerste jaar sinds de ingebruikname van de tijdelijke gezinsgevangenis heeft de staat hier 128 kinderen opgesloten gehouden, zo blijkt uit vorige week gepubliceerde antwoorden van staatssecretaris Dijkhoff op Kamervragen van de SP en GroenLinks. Van hen zijn 72 gedeporteerd.

Voor AAGU staat voorop dat vluchtelingen helemaal niet opgesloten dienen te worden. Mensen die huis en haard achterlaten, op de vlucht voor oorlog, geweld, honger, armoede, uitbuiting en/of onderdrukking, moeten op een warme ontvangst kunnen rekenen.
De activisten zullen zich blijven verzetten tegen grenzen en staten en inzetten voor een einde aan het kapitalisme dat aan de basis staat van
zoveel ellende in de wereld die mensen tot vluchten dwingt.

english:

Blockade Kamp Zeist puts a hold on construction family prison for refugees for a day

Utrecht, November 26, 2015 - From 6 to 12 o'clock this morning activists of the Anarchist Anti-deportation Group Utrecht (AAGU) blocked the access to the detention center at Kamp Zeist in Soesterberg. A large number of construction companies could therefore not be working on the construction of the new prison for refugee families, the Closed Family Provision (GGV), on the terrain, Activists that had climbed on the high wall surrounding the detention center could, despite counter actions of the guards, make contact with imprisoned refugees.

Using so-called lockons (steel tubes) activists chained themselves to the entrances to the detention center of Kamp Zeist. Arriving security guards and construction traffic could therefore not enter the terrain. After waiting some time employees of construction companies left empty-handed and did not go back to work this day.

While traffic on the access roads to Kamp Zeist was piling up, two other activists managed to climb up the wall around Kamp Zeist. Although guards summoned the families and unaccompanied minors
in the prison to stay inside and not to talk to the activists, there was occasional contact. An unaccompanied minor refugee from Zimbabwe was very upset and scared by 17 days of imprisonment. She was crying and told the activists a part of her story before she was told that she was not allowed to talk to them. Other incarcerated refugees held a piece of paper behind windows but infortunately the activists could not read it.

When it became clear that the construction for the day was at a standstill, around noon the activists ended their blockade. The action is part of a AAGU campaign against the construction of the permanent family prison, which is supposed to replace the current temporary one, also within the walls of Kamp Zeist.
In the first year since the opening of the temporary family prison, the state kept 128 children locked up in here, as was revealed by last weeks published answers by State Secretary Dijkhoff in response to parliamentary questions from the SP and GroenLinks. Of these children, 72 were deported.

For AAGU it is paramount that refugees should not be locked up at all. People who leave their homes, fleeing war, violence, hunger, poverty, exploitation and / or suppression should be able to count on a warm reception.
The activists will continue to resist borders and states and work towards an end to capitalism, which is the root cause of so much misery in this world that forces people to flee.Wie: 
nn

Zie ook eerder:

AAGU-activisten blokkeren bouwverkeer gezinsgevangenis Kamp Zeist, https://www.indymedia.nl/node/30711 .


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech