Amsterdam: De Rooie Nies, Lange Niezel 25 gekraakt

Nieuws, gepost door: nn op 11/12/2016 12:03:26

Wanneer: 11/12/2016 - 16:00

Buurtbrief

Hello!

Zondag December 4 is de Lange Niezel 25 ‘gekraakt’. Dit betekent dat de krakers de nieuwe officiele bewoners zijn van het pand. De redenen voor de kraak waren:
— Woningnood in Amsterdam, vooral socialewoningen
— Corrupte woningbouwverenigingen met wachtlijsten van jaren
— Een pand dat al meer dan 8 jaar lang niet gebruikt wordt
— Een straatbeeld dat er zo ook niet beter op wordt door Project 1012
— En natuurlijk, de simpele reden dat er een paar mensen willen wonen.


We kunnen ons voorstellen dat u hiervan schrikt, waarschijnlijk door de slechte reputatie die krakers hebben. We zijn echter absoluut niet van plan een rovershol te maken van het pand; We hebben een select groepje bewoners uitgekozen en we willen ons zoveel mogelijk aanpassen. Dit betekent dat wij elke soorten overlast (geluid, afval, etc.) willen voorkomen en wat nog belangrijker is, we willen het pand weer een toonbaar uiterlijk geven en uiteindelijk de monumentale waarde (laten) herstellen.

“…Some of the floors above shops are currently standing empty, and are ideal for residential space. Having people living in a neighbourhood makes it a safer and more pleasant area to be in, residents make it more liveable and lively, providing social control and cohesion. Having tenants living in a building also prevents it falling into disrepair….” (http://www.amsterdam-red-light-district-maps.com/Project1012.html)

We hopen ook aktief te kunnen bijdragen aan de leefbaarheid van de buurt, omdat wij vinden dat krakers op cultureel en sociaal gebied een bepaalde morele verantwoording hebben. De aanwezigheid van krakers is heel nuttig voor deze buurt. Wij kunnen bijdragen aan het beschermen van deze buurt tegen de homogenisering en veryupping van Project 1012. Onze bedoelingen zijn goed. Wij willen u, zodra het pand toonbaar is, uitnodigen voor een kop koffie. Dan kunnen we ook even praten over uw zorgen, adviezen en ideeen.

Bij voorbat dank.

Hoogachtend,

Uw nieuwe buren

De Rooie Nies
Lange Niezel 25
derooienies@squat.netWie: 
nn

Amsterdam: De Rooie Nies, Lange Niezel 25 squatted

Neighbourhood letter:

Hello!

Lange Niezel 25 has been squatted as of Sunday December 4th. This means that the squatters are the new official residents. The reasons for this action are:
- the shortage of housing in Amsterdam, particularly social housing
- corrupt housing corporations with waiting lists years long
- a house that’s been out of use for more than 8 years
- a street that hasn’t actually been improved by Project 1012
- the simple reason that a few people want to live there

We can imagine that you’re worried about this, probably because of the bad reputation squatters have. We have absolutely no plan to make this house into a den of thieves. We’ve chosen a select group of people to live here and we want to fit into the neighborhood as much as possible. This means that we want to avoid creating nuisances such as trash and noise problems. More importantly, we’d like to give the building a presentable appearance and finally, to restore its monumental value.

“…Some of the floors above shops are currently standing empty, and are ideal for residential space. Having people living in a neighbourhood makes it a safer and more pleasant area to be in, residents make it more liveable and lively, providing social control and cohesion. Having tenants living in a building also prevents it falling into disrepair….” (http://www.amsterdam-red-light-district-maps.com/Project1012.html)

We also hope to actively contribute to the livability of the neighborhood, because we believe that squatters have a particular moral responsibility in cultural and social areas. The presence of squatters in the neighborhood is very useful. We can contribute to protecting the area from the gentrification of Project 1012. Our intentions are good. We’d like to invite you for a cup of coffee (once the house is presentable), then we can also talk about your concerns, opinions and ideas.

Thanks in advance!

Sincerely,

Your New Neighbors

De Rooie Nies
Lange Niezel 25
derooienies@squat.netWie: 
nn

Citaat uit nieuws bericht : — Corrupte woningbouwverenigingen met wachtlijsten van jaren . Bedoel je daar mee ( ook ) dat als je maar genoeg betaald dus via steekpenningen je met voorrang een sociale huurwoning krijgt dus buiten de officiele toewijzing om ? Een onderwerp dat mij bezig houd.


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech