Les 1: Leve de VOC mentaliteit! Leve Neederland! Maar zeg er niets over, want...

Hier kun je discussieren over Les 1: Leve de VOC mentaliteit! Leve Neederland! Maar zeg er niets over, want....
Leve de Gouden Eeuw! Wat een pracht en praal! Mooi he? Over de zwarte bladzijden van onze geschiedenis waarin dit schilderij tot stand kwam, zullen we het maar even niet hebben. Nee, liever laten we zien wat kolonisatie en slavenhandel ons allemaal aan rijkdom hebben opgeleverd en hoe die geportretteerd werd door schilders uit die tijd, allemaal witte mannen die witte mannen schilderden. Voor die tijd niet verbazingwekkend, maar waarom moeten kinderen in de 21e eeuw daarmee worden geindoctrineerd en les krijgen met oogkleppen op? Er zijn nog niet eens reparaties betaald voor drie eeuwen slavernij!
Terwijl zwarte activisten de laatste jaren laten zien hoe noodzakelijk het is om het onderwijs te dekoloniseren, besluit de komende regering precies het tegenovergestelde te doen. Ze maakt de geesten van de jonge mensen klaar voor een tijdperk waarin voor oorlog en klimaatverandering vluchtende immigranten buiten worden gehouden en we tegelijk blijven profiteren van grondstoffen, arbeid en handel met dictaturen ten koste van de arme bevolking. Zo wordt reeds op jonge leeftijd kinderen geleerd dat zij Neerlands superieur zijn en trots moeten zijn op 'hun' cultuur en 'hun' volk. Met deze regering hebben we Thierry Baudet met zijn uitspraak “Ik wil niet dat Europa Afrikaniseert. Ik wil graag dat Europa dominant blank en cultureel blijft zoals het is” niet meer nodig voor een verdere extreem-verrechtsing. Een verrechtsing die ook blijkt uit een van de andere plannen van het komend kabinet: het sluiten van deals met landen als Libie, zodat vluchtelingen daar ver buiten ons zicht zullen creperen. Dat is beter dan in de Middellandse Zee of in de straten en kampen van Europa. Een discours dat al langer wordt gepusht door Wilders - Baudet komt nog maar net kijken - en het resultaat is merkbaar.

Intussen groeit een nieuwe generatie op met het idee dat fascisme en racisme een mening zijn. We zien dat ook aan de snelle groei van Forum voor Democratie. Maar je mag het niet als zodanig duiden want dan besluiten extreem-rechtse bezorgde burgers om antifascisten te bedreigen met als gevolg het afgelasten van de bijeenkomst '50 shades of fascism' waarin de opkomst van het nieuwe tot fatsoenlijk gebombardeerde fascisme zou worden besproken. Diep triest en heel gevaarlijk dat deze bijeenkomst werd afgelast! Een grote en tragische vergissing. Het signaal dat hiermee wordt afgegeven luidt kortgezegd: wij geven toe.

Hoe deze beslissing ook tot stand is gekomen, het was veruit beter geweest de bedreigde Anne Fleur eigenhandig te beschermen en op te roepen tot massale komst van antifascisten om indien nodig de confrontatie aan te gaan. Een confrontatie die niet alleen een confrontatie is met het voetvolk van Baudet maar een confrontatie met de algehele opkomst van extreem-rechts gedachtengoed, verpakt in een breed scala van genormaliseerd en geinstitutionaliseerd racisme en nationalisme.
Van de indoctrinatie van het verplicht volkslied zingen en verheerlijking van kolonialisme en slavenhandel, deportaties en het weren van vluchtelingen, alledaags racisme op straat en bij het vinden van werk, etnisch profileren en moslimhaat tot Zwarte Piet: we hebben het allemaal de gewoonste zaak van de wereld te vinden en het vooral niet te benoemen. Het is daarom dat bijeenkomsten zoals '50 shades of fascism' zo hard nodig zijn. Net zo hard nodig als het blokkeren van Pegida in Enschede.

Bijeenkomsten cancelen vanwege extreem-rechtse intimidatie? Asjeblieft niet! Wat we moeten doen is mobiliseren voor directe actie en feitelijk verzet, daar waar fascisten de straat op gaan of bijeenkomen, en ook waar ze antifascisten trachten de mond te snoeren. Directe actie en verzet, ook daar waar de overheid vluchtelingengezinnen met kinderen deporteert of andere kinderen straks in de klas verplicht het Wilhelmus moeten zingen.
We kunnen niet toestaan dat kinderen van nu opgroeien met het idee dat hun identiteit afhangt van de landsgrenzen waarbinnen zij zich bevinden, dat iedereen die van daarbuiten komt een bedreiging vormt en dat fascisme zo normaal is dat er niet eens meer bijeenkomsten plaatsvinden om het onder de loep te leggen (het bestaat immers niet) en dat antifascisten degenen zijn die bestreden moeten worden (want die zijn gewoon gek, paranoia, vul maar in).
Verzet begint met bewustwording. En bewustwording begint bij kinderen. Het is niet voor niets dat er al jaren strijd wordt gevoerd voor de afschaffing van Zwarte Piet. Een strijd die overigens steeds meer terrein wint. Een strijd tegen het meest herkenbare vertoon van racisme, een beeldvorming die kinderen vergiftigt. Al dat werk mag niet voor niets zijn geweest doordat er een generatie wordt opgevoed met in een nieuw jasje gestoken witte superioriteitsgevoelens en met de paplepel ingegoten VOC mentaliteit.

Wat moet een ouder doen die het kind gehersenspoeld ziet worden met een opgelegde 'dominant blanke en culturele' identiteit? Weiger het naar school te sturen! Massaal! En wat doen we eraan dat antifascisten door dreigementen de mond wordt gesnoerd? Sluit je aan bij het antifascistisch verzet!

Joke Kaviaar, 28 september 2017


Wie kaatst...

Anne Fleur (wij werkende mensen) vindt terreur en intimidatie op het huisadres van Baudet toch prima.

serieuze bedreiging

Ik mag toch aannemen dat Anne Fleur hier inmiddels aangifte van heeft gedaan.

Trap er niet in

Ongetwijfeld een vaag politiek spelletje van IS.

Het is werkelijk niet van

Het is werkelijk niet van deze tijd dat smerige nationalisme dat al voor zoveel leed heeft gezorgd.
Het ergste is dat ze het echt menen.
We moeten die onzin stoppen en ons met belangrijkere zaken bezig houden.

Het is werkelijk niet van

Het is werkelijk niet van deze tijd dat smerige nationalisme dat al voor zoveel leed heeft gezorgd.
Het ergste is dat ze het echt menen.
We moeten die onzin stoppen en ons met belangrijkere zaken bezig houden.

les 1

Wat is er mis met het Wilhelmus kennen, zingen en de Nachtwacht gaan bekijken? Waarom moet een prachtig schilderij betrokken worden in een "discusssie" over wat goed of fout is geweest ? Heeft dat zin ?? En kul om dat indoctrinatie te noemen.

Ik vind het onzinnig om de Nachtwacht te koppelen aan vraagstukken over goed of fout, slavernij of wat dan ook. Dit is gewoon doorschieten in een soort kramp om maar vanuit een bepaalde hoek dingen te belichten. Met non argumenten.

Er is m.i. niks mis met een stukje trots zijn op Nederlandse cultuur en dingen die bereikt zijn. En schadevergoeding over de afgelopen drie eeuwen slaat helemaal nergens op. En moet de Nederlandse Staat dan bij de Spanjaarden compensatie vragen voor de geleden schade in de Tachtig jarige oorlog of gaan we via de Romeinen terug tot aan de Batavieren ?

‘Wie koopt een kristen?’

Verkoop babbels op deze site! GVD!!!!

Mag ik ook mijn reclame folder hier plaatsen?
Indymedia redactie weer wat te veel biertjes op?

dekolonisatie in het onderwijs

Nooit van de Max Havelaaar van Multatuli gehoord? Was natuurlijk wel een witte cis-man.

‘Voldoende aandacht voor slavernijverleden’

Bij de curriculumherziening van het primair en voortgezet onderwijs zal aandacht voor migratiegeschiedenis en het slavernijverleden onderdeel van de kerndoelen blijven. Dat staat in antwoorden van minister Jet Bussemaker van OCW op Kamervragen van Tunahan Kuzu van DENK.
https://www.vosabb.nl/slavernijverleden-onderwijs-kerndoelen/

VOC afdeling Binnenland

Aan de Slag

Wanneer wordt het uitvoeren van de Participatiewet uitbuiting?

Catrien Kuijpers zoekt contact met de woorden: 'Als ik het zelf niet had gezien, dan had ik het niet geloofd.' Een Brabantse met een kookstudio en ze klinkt kwaad. Syrische vluchtelingen die zij als vrijwilliger bijstaat, zegt ze, worden door het 'werk-ontwikkelbedrijf' Weener XL van de gemeente Den Bosch op intimiderende wijze aan nutteloos werk gezet.

Ik zoek Catrien op. Anderen bevestigen later haar relaas - al noemt Weener XL intimideren liever 'een boodschap die men niet graag hoort'. Veel van wat Catrien beschrijft geldt bovendien niet alleen voor vluchtelingen. Sinds de gemeente geacht wordt de Participatiewet uit te voeren, lijkt dit in Den Bosch een vrij gebruikelijke aanpak om mensen uit de bijstand te krijgen.

Raadslid Ans Lokhoff van de plaatselijke SP overhandigde staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid al een zwartboek vol voorbeelden. De teamleider uitkeringsgerechtigden van de FNV, Felix Alejandro Perez, spreekt van 'uitbuiten' en wil de verdienmodellen van de gemeente onderzoeken. En Fred Monsma, die zijn baan als verslaggever bij het Brabants Dagblad verloor, zegt: 'Weener XL wil je helemaal niet aan passend werk helpen. Ze willen alleen dat die uitkering stopt.' Monsma werd na 32 jaar in vaste dienst gedwongen in een werkruimte van Weener XL kindersnoeppizza's voor fabrikant Look-O-Look te maken: 'Om 'werkritme' op te doen.'

Die werkruimte heet Aan de Slag en ligt achter de kantoren van Weener XL. In het zwartboek noemen mensen het er vuil en slecht geventileerd. Catrien Kuijpers zag hoe hoogopgeleide Syriërs en laagopgeleide Eritreeërs er samen doosjes moesten inpakken en de was opvouwen voor een ziekenhuis. Zo oefent niemand Nederlands, wat wordt gecompenseerd met een 'taaltafel' waar werknemers af en toe een lesje kunnen volgen.

In Den Bosch leunen vluchtelingen op een stevig netwerk van vrijwilligers. Dat begon toen een paar honderd Syrische mannen in 2015 in de Autotron in Rosmalen belandden. Catrien had nog maandenlang een depressieve vluchteling, Omar, in huis: 'Soms moesten we hem oprapen, dan viel hij hier versuft door de antidepressiva van de trap.' Catrien zit nu in een appgroep waar 35 Syrische vrouwen hulp kunnen vragen aan zeven Nederlandse vrouwen. Zo begon het op te vallen dat de Syrische vrouwen nogal eens in paniek of huilend van Weener XL kwamen. Catrien ging toen mee naar afspraken. Ze hoorde de terugkerende dreigementen over korting of stopzetten van een uitkering. 'Toen ik daar wat van zei, antwoordde een werkconsulent van Weener: 'Dit is de politiek. Jullie hebben hier zelf voor gekozen'.'

Ze is er rondgeleid door een werkconsulent van Weener XL. 'Die zei dat ze om te kunnen plassen een pasje moesten vragen. En dat de deur een tijdje op slot was geweest, omdat ze geen vluchtelingen bij de kantoren wilden.' Ook Ans Lokhoff van de SP heeft dat gehoord. Weener XL ontkent het.

Catrien merkte dat vluchteling Omar opknapte als hij kon koken. Daarom heeft ze in haar kookstudio een werkervaringsplaats voor hem geregeld: zij betaalt een laag loon op bijstandsniveau, Weener XL de verzekering. 'Het gaat nu geweldig en Omar zou graag een koksdiploma willen halen, zodat hij zijn overgekomen gezin kan onderhouden met een beter betaalde baan. Maar Weener XL vindt dat niet goed.' Kortetermijn-denken, vindt Catrien: 'Ze halen vluchtelingen even lekker snel uit de bijstand. Maar dan? Hoe kunnen ze hier ooit iets opbouwen met wat Weener te bieden heeft?'

Dan halen we met de auto de Syrische W. op, om te praten in Catriens keuken. W. wil haar naam niet in de krant uit bezorgdheid over Weener XL. Ze is een econoom van 32 uit Dara en spreekt een jaar na aankomst fantastisch Nederlands; ze heeft zich dan ook te pletter gestudeerd. Dit met twee kleine kinderen. De oudste had een moeilijk jaar, hij sloeg andere kinderen en werd geslagen toen hij nog niemand verstond, zegt ze. Op zulke momenten huilt W. even, maar ze probeert het snel te verbergen.

W. vond via een vrijwilliger zelf een stageplek in een verzorgingshuis ('Ik wilde práten, Néderlands leren'). Daar hielp ze met plezier demente bejaarden. Maar ze moest ermee ophouden van Weener XL. Twee maanden heeft W. toen bij Aan de Slag doosjes zitten vouwen. Daarna kon ze kiezen uit drie banen: schoonmaken, schoonmaken, of schoonmaken. Dit via leerwerkbedrijf De Schoonmaakcoöperatie, mede opgericht door Weener XL zelf.

Vluchtelingen maken voor De Schoonmaakcoöperatie onder meer het stadhuis en stations-wc's schoon, volgens de FNV vaak ook met behoud van uitkering. Dit terwijl de Participatiewet bepaalt dat mensen naar passend werk moeten worden begeleid en dat dit niet mag leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt.

Opnieuw dankzij een vrijwilliger heeft W. nu toch op eigen houtje beter werk gevonden, in de keuken van een ziekenhuis. Daar kan ze weer veel met Nederlanders praten.

Ik vraag Weener XL nog hoe hun beleid zich verhoudt tot een aanvaardbare behandeling van oorlogsvluchtelingen. Weener XL komt met een reeks rapporten over, je verwacht het niet, vluchtelingen die vaker in de bijstand zitten dan autochtone Nederlanders. Juist daarom, is het antwoord, kiest Weener XL 'een parallelle en integrale aanpak in plaats van een volgtijdelijke aanpak'.

In gewoon Nederlands: een dubbelharde aanpak.

volkskrant 2 oktober 2017

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels.

Nederland was even de

Nederland was even de grootste slavenhandelaar ter wereld
https://decorrespondent.nl/7418/nederland-was-voor-even-de-grootste-slav...

[spam deleted]

[spam deleted]

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech