Re: Laatste oproep 1 mei demo Amsterdam


Wie: 
1mei Amsterdam

Belangerijke informatie ivm 1 mei demonstratie - Amsterdam (inglish below)

Welkom op deze demonstratie. We willen je vragen om als de politie je aanspreekt
niet in gesprek te gaan. Je kan jezelf en anderen daardoor namelijk in de problemen
brengen. Maak alsjeblieft geen foto's of video opnames, hiermee kun je mensen in
gevaar brengen. Mocht er een gespannen sfeer ontstaan door politie-optreden, dan
raden we je aan in de demonstratie te blijven en niet alleen of met een paar mensen
weg te lopen, omdat je daarmee je kans om opgepakt te worden vergroot. Wees je er
van bewust dat arrestatieteams meestal in burgerkleding optreden, in groepjes van 6
tot 8 vaak stevig gebouwde types.

Als je wordt gearresteerd…

Mocht je tijdens deze demonstratie worden gearresteerd, dan zijn een aantal zaken
van belang. Er is een advocaat geregeld om de eventuele arrestanten van vandaag bij
te staan. Als je wordt gearresteerd kan je er voor kiezen je identiteit niet kenbaar
te maken (je blijft anoniem, ‘NN’). Je hoeft niet mee te werken en hebt het recht te
zwijgen, dus verklaar niets over jezelf of anderen tijdens het politieverhoor. Je
hebt het recht je eigen advocaat te spreken, ook voordat de politie je gaat
verhoren. Vanaf het moment dat je om je advocaat hebt gevraagd en deze is ingelicht,
moet hij of zij 2 uur de tijd krijgen je te komen bezoeken. Dit geldt niet als je
wordt gearresteerd voor een overtreding (bijvoorbeeld wildplassen of posters
plakken), je kan dan namelijk niet in verzekering worden gesteld en daarmee heb je
ook niet het recht een advocaat te spreken. Je moet dan na 6 uur (of 12 uur als je
je identiteit niet kenbaar wil maken) worden vrijgelaten (let op, de uren tussen 12
uur ‘s nachts en 9 uur ’s ochtends tellen niet mee, dus in totaal kan dit oplopen
tot 21 uur). Als je wordt verdacht van een misdrijf en in verzekering wordt gesteld
geldt dat je maximaal 3 dagen en 15 uur kan worden vastgehouden voordat je wordt
voorgeleid. Dit betekent dat een rechter verder gaat beslissen of je nog langer
vastgehouden mag worden.

Het kan ook zijn dat als je anoniem blijft of als de politie vermoed dat je niet
'legaal' in Nederland bent, je in vreemdelingenbewaring wordt gesteld. Er wordt dan
beweerd dat je wel eens ‘illegaal’ zou kunnen zijn en daarom het land moet worden
uitgezet. De overgang van strafrechtelijke naar vreemdelingenrechtelijke bewaring
hoeft niet te betekenen dat je naar een andere plek gebracht wordt. Je hebt wel een
andere advocaat nodig, een vreemdelingenrechtadvocaat. Je moet expliciet om je eigen
advocaat vragen, anders krijg je een piketadvocaat.

Als je vrij bent, bel de arrestantengroep. Laat weten waar je vast zat, of er meer
mensen bij je zijn, waarvoor je werd vastgehouden en of je een dagvaarding hebt
gekregen. Je kan de arrestantengroep ook nog altijd later bellen voor hulp en
informatie.

advocaat strafrecht: Willem Jebbink (Jebbink Soeteman advocaten) 06-55 79 18 37
advocaat vreemdelingenrecht: Edward van Kempen (Bohler advocaten) 020-344 62 00
arrestantengroep: 06-42 41 34 96
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inportend information about the May 1 demonstration - Amsterdam

Welcome to this demonstration. We would like to ask you not to communicate with the
police if they try to initiate contact with you, since this can lead to problems for
yourself and for others. Don't take any pictures or make any videos cause this could
also bring people in danger. If the situation begins to get tense due to the
behavior of the police, we advise you to remain in the demonstration and not to walk
away alone or with a scattered group, since this will increase your chances of
getting
arrested. Be aware that the special arrest units are usually dressed in civilian
clothes and operate in groups of around six to eight stocky muscle-types.

In case you get arrested…

Here are some important things we'd like you to know in case you get arrested during
this action. We have arranged our own lawyer to represent the possible arrestees of
today. If you get arrested, you can choose to not give your name to the police (you
will be named ‘NN’). You have the right to remain silent, so don’t say anything
about yourself or others when you are interrogated. And you have the right to see
your own lawyer, also before the interrogation. Keep asking for him/her even if the
police try to convince you that the lawyer is too busy or cannot be contacted. From
the moment your lawyer gets informed by the police, he or she gets 2 hours to come
and see you. If you get arrested for a minor transgression (for example pissing on
the street, pasting posters) you don’t have the right to see a lawyer. In this case
you should be released after 6 hours (or 12 when you are anonymous). But, the time
between 12 p.m. and 9 a.m. doesn’t count, so in the end it can take up to 21 hours.
When you are suspected of committing a crime you can be held for maximum 3 days and
15 hours before being brought in front of a judge that will decide if you can be
kept in custody for a longer period.

What can happen is, in case you stay anonymous or when the cops suspect that you are
not staying 'legally' in the Netherlands, you can be put in foreign detention. The
police will say you could be ‘illegal’ and therefore should be held in custody in
order to be deported. The
transition from criminal to foreign detention does not necessarily imply that you
will be brought to another place. If you are handed over to the foreign police, you
have to ask for your immigration lawyer. You should explicitly ask for this person,
otherwise you'll get a picket lawyer.

When you are out, call the legal support group. Tell where you are, if you were/are
with more people, what you got accused of and if you got a subpoena. You can also
call any other time for help and information.

lawyer criminal law: Willem Jebbink (Jebbink Soeteman advocaten) 06-55 79 18 37
immigration lawyer: Edward van Kempen (Bohler advocaten) 020-344 62 00
legal support
group: 06-42 41 34 96


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech