Grote Mars en Protest tijdens de Landelijke Intocht in Dokkum!

Hier kun je discussieren over Grote Mars en Protest tijdens de Landelijke Intocht in Dokkum!.
Nodig je vrienden uit voor het Facebook evenement: https://www.facebook.com/events/1680178708668995/

HET VERZET GAAT DOOR
De VN heeft gerapporteerd dat Zwarte Piet in direct verband met het Nederlandse slavernijverleden staat, het College voor de Rechten van de Mens noemde Zwarte Piet “een negatief stereotype van mensen met een donkere huidskleur” en de Kinderombudsman noemde Zwarte Piet in strijd met kinderrechten. Na jaren protest lijkt er langzaam maar zeker verandering plaats te vinden. In Amsterdam, de hoofdstad van Nederland, is Zwarte Piet afgeschaft. De rest van Nederland houdt echter nog vast aan de racistische karikatuur. Verzet en protest zorgt voor verandering, ons verzet gaat dus door!

DOKKUM, 18 NOVEMBER 2017, 10.30-13.00
Zwarte Piet is slechts een reflectie van dieper liggend racisme in de Nederlandse samenleving. Discriminatie op de arbeidsmarkt, xenofobische maatregelen tegen vluchtelingen en andere migranten en repressie van vreedzame demonstranten (o.a. Rotterdam, 2016) kunnen niet worden geaccepteerd. Juist in een tijd waarin racistische en xenofobische politieke partijen en groeperingen in opkomst zijn is het van belang om onze stem te laten horen tegen institutioneel racisme.

In overeenstemming met de autoriteiten van gemeente Dokkum, hebben wij een A-locatie uitgekozen om onze stem te laten horen voor een inclusief Sinterklaasfeest zonder Zwarte Piet. Het programma is als volgt:

10.30 - 11.15 Mars voor beschaving (met toespraken)
11.15 - 13.00 Protest tegen Zwarte Piet

BUSSEN
Vanuit Amsterdam en Rotterdam zullen er bussen naar Dokkum vertrekken. Vertrektijd en -plaats worden via de mail en op deze evenementpagina bekend gemaakt. Verwachte vertrektijd uit Dokkum: 13:30 uur. Bij voldoende aanmeldingen zullen wij kijken of er bussen vanuit andere steden ingezet kunnen worden. Meld je aan voor de protest en/of bussen via het formulier: https://goo.gl/forms/C9pHYFqGaqvwayhB2

Eigen bijdrage: €10.

EIGEN VERVOER
Kom je met eigen vervoer? Er zijn twee mogelijkheden. Kom naar de vertrekplaats in Amsterdam of Rotterdam of wij zien jou in Dokkum. Plaats van aankomst in Dokkum wordt snel bekend gemaakt. Zorg ervoor dat je met tenminste één ander persoon komt om je veiligheid te waarborgen. Stuur ons een mail voor verdere informatie.

VEILIGHEID
Met de burgemeester en politie van Dokkum is overeengekomen dat het recht op betoging en vrijheid van meningsuiting gerespecteerd zullen worden. KOZP heeft een kennisgeving ingediend die is goedgekeurd.

Een vreedzaam protest is wat wij nastreven. KOZP is niet uit op gewelddadige activiteiten, rellen, delicten of andere vormen van protest die tot onnodige provocatie en agressie kunnen leiden. Wij vragen iedereen om zijn of haar (letterlijke) strijdbijl thuis te laten. Houd het constructief en kijk uit met provocerende uitspraken.

KOM OP VOOR ALLE KINDEREN
Alle kinderen hebben recht op een omgeving waarin zij niet met racistische stereotype beelden worden geconfronteerd die hun zelfbeeld aantasten. Volwassenen houden Zwarte Piet in stand. Onze boodschap in Dokkum is dan ook gericht op de aanwezige volwassenen, de NTR en het Sinterklaasjournaal, de gemeente Dokkum, de sponsoren van de intocht, en alle andere volwassenen in de Nederlandse samenleving die racisme in stand houden.

Dit initiatief is powered by Stichting Nederland Wordt Beter.


Inboorlingen met primitieve gewoontes

We zullen het achterlijke volk in de moerassen van Friesland werl leren.

*

Randstedelijk kolonialisme.

Dokkum.

Bedenk wat er met Bonifatius gebeurd is.

Beschaving? Ja, maar niet uit de Randstad

De blauwe welkomstvlaggen wapperen al in de straten van Dokkum. Autoverkeer wordt omgeleid. De levensgrote bronzen mijter van Bonifatius voor het oude stadhuis is voor de gelegenheid omgedoopt tot Sinterklaasmijter. De stad is klaar voor de intocht van de goedheiligman met zijn Zwarte Pieten aanstaande zaterdag én voor de bussen met activisten van Kick Out Zwarte Piet uit Amsterdam en Rotterdam. De gemeente heeft een vergunning verleend voor de Mars voor Beschaving en voor een protestactie.

Op de beelden van het Sinterklaasjournaal zien de peperkoekhuisjes in de binnenstad er nog knusser uit. De Friezen dragen er boerenkielen en ijsmutsen. Het zijn keuterboertjes die tuba spelen en in onverstaanbaar Nederlands klagen over het weer. Zo zien de Nederlanders hun Friezen het liefst.

Kick Out Zwarte Piet laat weten tegen Zwarte Piet te zijn, niet tegen Nederlanders die Zwarte Piet leuk vinden. Maar de bewoners van Dokkum zijn gevoelig voor betutteling. Onder de oppervlakte, in de cafés en op straat onder de feestverlichting broeit het.

‘We huffen ze eruit”, zegt Sybren, een jonge Fries in het stadscafé over de activisten. Begrijp ons goed, zegt hij. „Wij zijn zuiver op de graat en ook tegen Zwarte Piet, maar we zijn onafhankelijk.” Dat zeggen ook zijn vrienden. Als het aankomt op solidariteit met de demonstranten of op hun eigenwaarde dan kiezen ze voor het laatste. Ze willen geen beschavingsoffensief.

In café De Refter op de Markt zit Oege Hiddema, gepensioneerd relatiemanager, met zijn vrienden. Allemaal exponent van het behoudende en mysterieuze Noordoost-Friesland, zeggen ze, waar de hechte families elkaar kennen. Een gebied dat zich „heruitvindt”, zegt Hiddema. Zijn verre neef Theo Hiddema, Kamerlid voor Forum voor Democratie, is ook een zoon van dit land. „Al staat hij politiek ergens anders.” Het CBS signaleert een voorzichtige trek van gezinnen uit de stad naar het Friese platteland.

'Project P.'

'Project P.': blokkades tegen Pietenprotest in Dokkum
http://www.lc.nl/friesland/Project-P.-blokkades-tegen-Pietenprotest-in-D...

protest tegen zwarte piet, een racistisch stereotypisch beeld

Ljouwert, 16 novimber 2017

Kommende sneon is in protest tsjin swarte pyt, in rassistysk stereotypiske byld fan ‘swarte’ minsken dy’t troch it kolonialstysk ferlinne is hingjen bliuwn. Bed, bad en brochje fryslan sympatiseart mei de aktivisten om’t der net genoch oandacht jun wurd oan foaroardielen sa as butenlander haat en sa fierder. It lyket no sa dat de fryske mienskip har regionalisme misbrukt om net iepen te stean foar in dialooch oer daagliks rassisme en it tsjin gean hjir fan. De hjoed deistige argewaasje oer it sinterklaas feest is in foarbyld hjir fan. Yn 2009 is der yn Ljouwert iens ien kear iepenbier it slafernij ferlinne betocht. It wurd tiid om hjir opnij aandacht oan te jaan. Wy meitsje us soarchen oer de feiligens fan de aktivisten tsjin swarte pyt en roppe op elk anti-rassist oanwezigens te wezen.

Aanstaande zaterdag is er een protest tegen zwarte piet, een racistisch stereotypisch beeld van ‘zwarte mensen’ die door het kolonialistisch verleden is overgebleven. Bed, bad en brood Friesland sympathiseert met de aktivisten omdat er onvoldoende aandacht wordt besteedt aan vooroordelen zoals buitenlander haat enz. De indruk ontstaat dat de Friese gemeenschap haar regionale identiteit misbruikt om niet open te staan voor een dialoog over dagelijks racisme en het bestrijden hiervan. De huidige ophef over het sinterklaas feest is de actualiteit. In 2009 is in Leeuwarden een keer openbaar de slavernij herdacht. Het wordt tijd om hier opnieuw aandacht aan te besteden. We maken ons zorgen over de veiligheid van de activisten tegen zwarte piet en doen een oproep aan elke anti-racist om aanwezig te zijn.

@bbbfrl ‘it frysk sil bliuwe seit Ate, at elkenien it skriuwe kin en prate’

‘Project P’ ziet af van blokkade Pietenprotest

http://www.lc.nl/friesland/‘Project-P’-ziet-af-van-blokkade-Pietenprotest-22668041.html
Burgemeester Waanders: oproep Project P tegen Pietenprotest was opruiing
http://www.lc.nl/friesland/Burgemeester-Waanders-oproep-Project-P-tegen-...

"Project P"

Bus met kolonialen die de beschaving komen brengen in Friesland geblokeerd op de snelweg.
https://www.pscp.tv/w/1djGXMwEYvdJZ

Dokkum

Anti-zwartepietdemo inmiddels verboden uit vrees voor ongeregedheden.

Rotterdam

LIVE: Demonstratie tegen Zwarte Piet op Erasmusbrug
https://www.ad.nl/rotterdam/live-anti-racisme-demonstranten-op-erasmusbr...

Noodbevel Weesp.

Burgemeester Weesp kondigt noodbevel af om anti-zwartepietdemonstranten te weren.
http://www.nhnieuws.nl/nieuws/215280/Burgemeester-Weesp-kondigt-noodbeve...

[spam deleted]

[spam deleted]

Fijn dat die demonstranten er niet zijn

Dokkum na de intocht van Sinterklaas. Over de snelwegblokkade die leidt tot het afblazen van een anti-Piet-demonstratie hoor je geen gemopper. „Ga demonstreren voor dingen die belangrijker zijn, zoals armoede.”
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/11/18/fijn-dat-die-demonstranten-er-niet-...

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech